De integriteit van de rechterlijke macht staat op het spel...!

Minister-president weigert fraude van zijn oud-medewerkster te laten onderzoeken

href="http://www.sdnl.nl/kn.htm"> Katholiek Nieuwsblad . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Media

De integriteit van de rechterlijke macht staat op het spel

Hoge Raad dekt grootschalige milieuvervuiling23 februari 2001

Rechters of vriendjes?

Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad, Tilleke de Kroon, imiteerde in 1986 de handtekening van haar echtgenoot en haalde f 150.000; van zijn bankrekening. Nadat de bank de overschrijving bevestigd had, kondigde zij de echtscheiding aan. Er volgde een boedelscheiding. Als rechterlijk ambtenaar van de Hoge Raad kostte het haar weinig moeite de fiscale gegevens van haar man te pakken te krijgen: een telefoontje met de Inspecteur der Belastingen volstond. De gegevens speelde zij uit bij de boedelscheidingsprocedure.

Toen dit bekend werd, kon de Hoge Raad mr. De Kroon niet langer handhaven. Zij werd in 1991 beleidsmedewerkster op het ministerie van Financiën. Intussen zocht de Nationale Ombudsman de zaak uit en stelde onbehoorlijk bestuur vast van haar nieuwe baas, de voor de fiscus verantwoordelijke minister van Financiën, Wim Kok. In 1998 zou deze als minister-president weigeren de fraude van zijn oud-medewerkster te laten onderzoeken. Als ambtenaar van het ministerie van Financiën wekte De Kroon de belangstelling van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Zij werd langdurig geschorst. Wat het onderzoek opleverde, is niet bekend. Minister Zalm weigert er iets over te zeggen met als motief: eerbiediging van de private levenssfeer. De schorsing werd ingetrokken, echter niet onterecht verklaard. Wel ontsloeg Zalm zijn beleidsmedewerkster.

Ondanks het feit dat mr. Tilleke de Kroon belasting ontdoken heeft, is zij nu belastingrechter aan het gerechtshof in Arnhem. Zij werd daar in 1999 benoemd samen met mr. Kooijmans en mr. Valk. De http://www.sdnl.nl/van-goor.htm">benoeming van de drie raadsheren was in strijd met de gebruikelijke benoemingsprocedures, omdat zij weinig tot geen rechterlijke ervaring hadden. Wel zou het drietal deel uitgemaakt hebben van een groep op Financiën die van 1996 tot 1998 onderzoek deed naar het fiscale gedrag van tien zware politici en bestuurders, onder wie Bram Peper en Leemhuis-Stout. Dit onderzoek zou zijn stilgelegd op aandringen van oud-premier Ruud Lubbers. De indruk bestaat dat de benoeming in Arnhem 'zwijggeld' is.

Roept de benoeming van het drietal vragen op, die van mr. Tilleke de Kroon is niet te rechtvaardigen. Zij is zacht gezegd - niet van onbesproken gedrag. Voor zij in Arnhem werd benoemd, waren er in de Tweede Kamer al drie maal vragen over haar gesteld. Aangezien de toenmalige minister van Justitie Sorgdrager als procureur-generaal van het Hof in Den Haag geweigerd had om strafvervolging in te stellen, hadden die weinig resultaat. De president van het Hof in Arnhem, mr. L. R. Van der Weij, volhardt per brief van 15 februari aan de werkgroep 'Omgangs(on)recht' in zijn weigering openheid van zaken te geven. Het nieuwsfeit: rechters hoeven niet meer onbesproken te zijn. Hun benoeming mag een vriendendienst lijken. (SDN/HR)

Website Sociale Databank Nederland: http://www.sdnl.nl
Rubriek: "Gerookte Zalm en harde Noten"burhoven/bur-zalm.htm
Mijn website over de integriteit van de Rechterlijke Macht: burhoven.htm