Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Aanmelding voor ondersteuning van de voordracht bij de Nobel Committee van Hank Monroby (H.H. Bor)

Economen en bankiers worden door de kredietcrisis in de
Verenigde Staten zich bewust dat iets niet klopt in ons geldstelsel


EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . CMN-International

Staatsschuld hoeft nooit te worden afgelost, dat is zelfs onverstandig

Brief van Hank Monrobey aan president Obama over de structuur van de geldcrisis en waarvan
een kopie is gezonden naar premier Balkenende en de Tweede Kamercommissie voor Financiën

De eerste brief aan premier J.P. Balkenende en de vice-premiers W. Bos en A. Rouwvoet

Verplichte lectuur voor sommige journalisten, alle politici, alle economen en alle bankiers

Nu, 27 jaar later worden economen en bankiers dankzij de kredietcrisis in de Verenigde Staten zich langzaam bewust dat er iets niet klopt met het geldstelsel waarop ons economisch functioneren berust. Op EuroStaete wordt een reële oplossing geboden. Klik op de foto: Lezing I (23 min.), daarna Deel II (66 min.)

Hank Monrobey schreef in 1981 zijn boek over de aspecten en functies van het geld, inflatie, deflatie, omloopsnelheid, rente. Maar ook over herstelmogelijkheden van de economie wanneer het bedrijfsleven 'n eigen verrekencircuit zou opbouwen naar Zwitsers model. Hieronder het voorblad van Vaarwel Geld / Goodbye Money. Ook het Rondetafelgesprek over het creëren van nieuw geld uit de blauwe lucht heeft geen politieke oplossing gebracht dan zwijgen, verzwijgen en de andere kant uitkijken. Weet dat u bij de komende verkiezingen daar verandering in kunt brengen. Niet u alleen, maar wel met velen..


Het Fenomeen van de INFLATIE
of
Het SCHANDAAL van de twintigste eeuw !


In dit vouwblad is slechts één klein onderdeel opgenomen uit het boek GOODBYE MONEY /VAARWEL GELD dat de vergissing van de eeuw bloot legt. Een schandaal dat zijns gelijke in de geschiedenis van de wereldeconomie niet kent.

In veertien hoofdstukken wordt de weg aangegeven

 • Hoe het bedrijfsleven zelf haar problemen kan oplossen.
 • Hoe het bedrijfsleven zich kan financieren zonder hoge rente te betalen en zonder afhankelijkheid van banken of ander vreemd kapitaal.
 • Waar het GELD gebleven is dat het bedrijfsleven mist om zich te kunnen herstellen.
 • Hoe dat geld op korte termijn weer boven water kan worden gebracht.


Copyrights 1981 ® H.H. Bor / MACRIN NETWORK CORPORATION Ltd. Alle rechten voorbehouden.


De informatie van dit vouwblad mag uitsluitend worden overgenomen indien duidelijke bronvermelding plaatsvindt doormiddel van de navolgende tekst: "Extract uit het Boek "GOODBYE MONEY / VAARWEL GELD" van H.H. Bor. Een uitgave van MACRIN NETWORK CORPORATION Ltd. Nassau / Bahamas."

14 mei 2008

Als tovenaarsleerling van Henk Bor, de ontdekker van de weeffout in de monetaire politiek die werd gepubliceerd in zijn boek in 1981 "Goodbye Money", hebben Henk Bor en Rob Brockhus in juli 1981 het rapport persoonlijk aangeboden aan Wim Kok, toen nog voorzitter van de FNV en aan Chris van Veen de voorzitter van het VNO. (Beide heren waren niet aanwezig.)

Later gaf Henk Bor een lezing over het ontstaan van de economische crisis ten huize van Wim Sweers, de voorzitter van de Stichting Grondvest een lezing op video. Het maatschappelijk belang hiervan is nauwelijk te overzien. Henk Bor, die nog steeds zijn kennis aanbiedt via zijn organisatie CMN verdient zeker de Nobelprijs voor economie voor zijn analyse van de structuurveranderingen in de geldomloop. Hij toonde aan dat de wereldwijd gehanteerde formule tegen de inflatie van Irving Fisher uit 1911 onvolledig was. Het artikel 'Geld het DNA van de Economie' geeft een goed beeld van de noodzakelijke aanpassing van die beleidsformule.

Henk Bor, alias Hank Monrobey schreef in 1981 zijn boek over de aspecten en functies van het geld, inflatie, deflatie, omloopsnelheid, rente. Maar ook over herstelmogelijkheden van de economie wanneer het bedrijfsleven 'n eigen verrekencircuit zou opbouwen naar Zwitsers model. Hieronder het voorblad van Vaarwel Geld / Goodbye Money. Ook het Rondetafelgesprek over het creëren van nieuw geld uit de blauwe lucht heeft geen politieke oplossing gebracht dan zwijgen, verzwijgen en de andere kant uitkijken. Weet dat u bij de komende verkiezingen daar verandering in kunt brengen. Niet u alleen, maar wel met velen. Stel daarom vooral ongewenste vragen aan een Kamerlid van uw keuze.

Aanmelding voor ondersteuning van de voordracht bij de Nobel Committee


  SDN-rubrieken
  Economics Lesson One
  Economische onderwerpen
  Geld, het DNA van de economie
  Hank Monrobey: "Goodbye Money"
  Inflatie, het schandaal v/d 20e eeuw
  Via salaris naar inleveren en recessie
  Rente en meedenken zijn gevaarlijker dan heroïne
  Martin Dessing: De euro-ramp treft ons allemaal!
  Eurobankiers tegen leuke dingen voor de mensen
  Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
  Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
  Voorspelling EMU-criteria door SDN uitgekomen
  Nederlandsche Bank moet reserves uitkeren aan Zalm
  Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
  Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
  De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
  Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
  Het gaat slecht met de koers van de euro, 'n feit dat werd doodgezwegen
  Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
  Amsterdam Summit, Inflation is coming with the euro. If true so, then what ?
  The introduction of the euro will cause a wave of inflation
  Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
  Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
  Faxlijst van NIET-gestelde Kamervragen over de EMU-norm en het ABP-vermogen
  Letter to president Barack Obama concerning the causes of the financial crisis

  Terug naar het begin