De euro-ramp treft ons allemaal!

EuroStaete . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <==> SDN . . . Euro-inflatie . . . Eurobedrog . . . Documentatie

Martin Dessing bewijst voor de Centrale Raad van Beroep onrechtmatig handelen m.b.t. de AOW

Videoverslag van de zitting voor de Centrale Raad van Beroep op 1 oktober 2010

Martin Dessing bewijst bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht op 1 oktober 2010 opnieuw dat hij als AOW-gerechtigde door de regering onder leiding van minster Gerrit Zalm voor 10% is bestolen van zijn rechtmatige AOW-uitkering bij de ondergewaardeerde omwisseling van de gulden naar de euro. Hij eist een nabeataling en een aanpassing naar het niveau waarvoor hij zijn hele leven premie heeft betaald. Zie de Zembla.

Het college van rechters van de Centrale Raad van Beroep was zichtbaar onder de indruk van de bewijzen die Martin Dessing toonde. Met name met de door hem getoonde DVD op grootscherm waarin delen van het programma van Zembla, Buitenhof en een aantal betrokken hooggeplaatste personen, economen, politici en functionarissen erkenden dat er gezwendeld was m..b.t. de omwisselkoers van de gulden naar de euro.

Ook de Tweede en Eerste Kamer hebben evenmin als Hare Majesteit de Koningin goekeuring gegeven voor deze frauduleuze diefstal van koopkracht van alle Nederlandse burger door de manipulatie van de oud-minister van Financiën Gerrit Zalm. Dat de heer Zalm in het Bonte Paard in Laren (NH) de Gouden Zalm-trofee is aangeboden voor zijn diensten blijkt achteraf een vergissing, waarvoor wij alle AOW-ers onze excuses aanbieden.

Mailinglist voor de Tweede Kamer 2010: www.sdnl.nl/mail-tweede-kamer-2010.htm
Mailinglist voor de mainstream media 2010: www.sdnl.nl/adressen.htm
Kijk ook bij Het Echte Nieuws: oude media en nieuwe media: www.nieuwemedianieuws.nl/

Zie het interview over zijn tweede boek: Het eurobedrog treft ons allemaal Martin Dessing schreef zijn tweede boek over de fraude van de toenmalige minister van Financien Zalm, bij de omwisseling van de gulden naar de euro in 2002 !! Daardoor verloren alle spaarders 10 procent van de waarde van hun spaargoeden bij de bank en koopkracht omdat prijzen stegen. Dezelfde truc wordt nu met bezuinigen weer toegepast om de concurrentiepositie van Nederland voor de exportsector te versterken. De prijs daarvoor ligt op het bord van de gewone burger, hoewel werkgelegenheid natuurlijk belangrijk is. De Spaanse en Griekse werkloosheid is een gruwel en mogelijk een bron van sociale onrust. De discussie over ons geldstelsel en de kwaliteit en economische capaciteit van de euro als munt blijft nog steeds buiten beschouwing. Niemand stelt vragen...!

Zie ook bij Google "euroramp", klik door naar schadeclaim en vervolgens naar: Minister Zalm en Regering wilden helaas de waarheid niet horen en.... scroll verder.

  SDN-rubrieken
  Economische onderwerpen
  Geld, het DNA van de economie
  Martin Dessing bewijst bij Centrale Raad van Beroep onrechtmatig handelen m.b.t. de AOW
  Het Verdrag van Maastricht; geen land hield en houdt zich aan de afspraken
  Martin Dessing: Het Verdrag van Maastricht; geen land hield en houdt zich aan de afspraken.
  Minister Zalm en regering wilden helaas de waarheid niet horen
  Aangifte bij Politie Haaglanden tegen minister Zalm wegens fraude
  Martin Dessing geeft persverklaring over zijn aangifte tegen minster Zalm
  De Telegraaf: Martin Dessing pakt de staat aan in verband met mogelijke onderwaardering
  Schadeclaim tegen de Staat de Nederlanden wegens gulden-euro wissel
  Minister Zalm en regering wilden helaas de waarheid niet horen
  Proces-verbaal van aangifte door Martin Dessing tegen de minster van Financiën drs. G. Zalm
  De Telegraaf: Martin Dessing pakt de staat aan in verband met mogelijke onderwaardering
  Oud-directeur Centrale Bank: 'Gulden wel degelijk ondergewaardeerd'
  De brief van R.M. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20-6-1988)
  De euro-ramp treft ons allemaal!
  Brief van R. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20 juni 1988)
  Dr. Wim Duisenberg en zijn laatste verslag als president van De Nederlandsche Bank NV
  Nederlandsche Bank vecht tegen inflatie en windmolens
  Hoe pseudo-geld Europa verstikt
  Wellink DNB: De ophef rond de invoering van de euro is een 'non-discussie'
  Kamervragen over de EMU m.b.t. de opwaardering van goudvoorraden en het ABP-vermogen
  Alles is duurder geworden blijkt uit onderzoek met kassabonnen door HP/De Tijd
  Eurobankiers tegen leuke dingen voor de mensen
  Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
  Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
  Voorspelling EMU-criteria door SDN uitgekomen
  Nederlandsche Bank moet reserves uitkeren aan Zalm
  De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
  Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
  Het gaat slecht met de koers van de euro, 'n feit dat werd doodgezwegen
  Amsterdam Summit, Inflation is coming with the euro. If true so, then what ?
  The introduction of the euro will cause a wave of inflation

  Terug naar het begin