De onzekerheid groeit met het gevaar voor inflatie en armoede

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Euro-inflatie. . Eurobedrog . . Documentatie

In de Europese landen zal de geldhoeveelheid sterk groeien en de inflatie aanwakkeren

Aan de Raad van Kerken in Nederland

Huizen, 31 augustus 2001

L.s.

De euro komt er aan. Nog 100 dagen en het is zo ver. Iedereen praat er over met een gevoel
van onzekerheid en lichte angst of het niet ten koste zal gaan van de eigen portemonnee

Een ding is zeker: al het zwarte geld - vele, vele honderden miljarden - aan Europese valuta stromen nu in een steeds sterker wordende vloed naar de Europese landen die de geldhoeveelheid sterk vergroten en de inflatie aanwakkeren. Daarnaast zal door de voorgeprogrammeerde chaos vanwege de verschillende eurobiljetten en munten de valsemunterij een grote kans krijgen om ten nadele van de koopkracht van de nieuwe munt een tweede golf van inflatie daar bovenop te veroorzaken.

Het is per definitie zeker dat met name de miljoenen mensen met een laag inkomen, zoals met een uitkering voor de AOW, WAO, ABW en kinderbijslag de dupe zullen zijn. Door de angshazige keuze van de Europese ministers om een "eigen identiteit" aan de euro te koppelen met al die verschillende opdrukken per land, zal zeker voor de ouderen een periode van opgelicht te worden en misleid de dagelijkse praktijk worden. Alleen wanneer de centrale banken afzien van landelijke identiteit van de euro en een standaard euro voor alle landen invoeren zal de chaos m.i. wat binnen de perken kunnen blijven en de inflatie het best beteugeld.

Ik wil gewoon een enkele euro zonder aan de ene kant een opdruk van 'n land als Nederland. Geen gezwendel met die verschillende opdrukken, want de valsmunters staan al klaar om u en mij een Australische euro aan te smeren. Twijfelt u niet wanneer u een Australische of Britse euro krijgt aangeboden - die niet bestaan - als je wat verkoopt? Vooral de Engels/Britse euro zal het goed doen, en dat is dan niet eens valsmunterij maar een eigen munt van de perser. Ik denk dat ik ook mijn eigen geld ga drukken en uitgeven aan een ieder die het wil accepteren. Wettelijk niks op tegen.

Ik hoop met dit briefje u een handvat gegeven te hebben om bij voorbaat de koopkracht van de armen in Eeropa te laten beschermen met een voorlopig maandelijkse aanpassing van de hoogte van de uitkeringen met minimaal 0,1 procent verhoging per maand bovenop het inflatiecijfer. Dit laatste om het koopkrachtverlies van een afgelopen maand ietwat op te vangen.

Ik zal deze brief laten rondgaan naar de media en alle nationale en Europese politieke en maatschappelijke organisaties, zodat ze weten verantwoordelijk te zijn voor de verpaupering van tenminste 50 miljoen Europeanen die nu al op het minimum zitten. De regeringen - ook de onze - hebben bewezen hoofdzakelijk belangstelling te hebben voor de financiele positie van de rijken, en daar zijn ze nog trots op ook. Ik wens u veel wijsheid en invloed toe.

Met vriendelijke groet,

Robert M. Brockhus (webmaster SDN)
Westkade 227 - 1273 RJ Huizen
Tel: 035-5244141 en
E-mail:sdn@planet.nl
Website:www.sdnl.nl