Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

De antecedenten van de directeur-generaal van het ministerie van Justitie

Secretaris-Generaal, sinds 1 november 2002 is mr. J. Demmink secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Hij is eindverantwoordelijk voor het goede functioneren van het ministerie, zowel voor de bedrijfsvoering als voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Joris Demmink trad na zijn rechtenstudie te Leiden in dienst bij het ministerie van Defensie (Directie Juridische Zaken) en is sinds 1982 werkzaam in verschillende functies bij het Ministerie van Justitie. Hij was onder meer hoofd van de directie Politie, directeur-generaal Rechtspleging en sinds 1993 directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken.

DEMMINK, J., geboren 11-12-1947
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken,
Directeur-Generaal
TEVENS
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (ISI),
Voorzitter-Lid (JU)
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003]
Joris Demmink wordt beschuldigd van pedofilie, maar wordt vooralsnog geprotegeerd..!!

Micha Kat schrijft een brief aan Joris Demmink op 31 juli 2007

Hamer en Janos

(onderstaand bericht is een herplaatsing van 17 oktober en was aanvankelijk verloren i.v.m. de sitecrash van vorige week; dankzij een enthousiaste weblezer kan het opnieuw worden geplaatst)

Mr. Gerard Hamer, strafrechtdeskundige en filosoof in Amsterdam, vindt dat minister Jan-Hein Donner ‘iets uit te leggen heeft’. Volgens het Openbaar Ministerie zou de aangifte van de 28-jarige ‘Janos’ vals zijn. Deze Janos verklaarde dat een topambtenaar van Justitie hem seksueel zou hebben misbruikt toen hij nog minderjarig was.

Het OM liet na een verhoor van drie dagen (dinsdag van 12.00 tot 17.00 uur, woensdag van 15.00 tot 0.30 uur en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur) weten dat Janos zijn ‘valse’ aangifte zou hebben gedaan nadat hij hiertoe was aangezet door iemand uit de journalistiek, die hem ook betaling zou hebben beloofd. Een half uur na deze persmededeling voegde het OM eraan toe dat dit in elk geval niet iemand was van de Gay Krant.

Janos verklaarde donderdagavond bij SBS-6 dat hij vasthoudt aan zijn aanvankelijke verhaal omdat hij zijn aangifte onder sterke druk zou hebben moeten intrekken.. Dat zou een kwalijke praktijk zijn, die het gerucht aanwakkert dat deze kwestie door de top van Justitie zou worden beďnvloed. Volgens mr. Hamer zijn er in elk geval ernstige fouten gemaakt door het OM. Als het OM aanleiding heeft gehad om Janos op een zeker moment niet meer aan te merken als getuige, maar als verdachte, dan had men hem moeten wijzen op zijn rechten en plichten. Volgens Janos is dat niet gebeurd. Ook verklaarde hij bij SBS-6 dat hij, tegen de regels in, geen kopie heeft gekregen van de door hem ondertekende verklaringen. Janos kreeg al evenmin het aanbod om zich te laten bijstaan door een advocaat of door een traumapsycholoog, iets wat bij slachtoffers van seksueel misbruik op zeer jonge leeftijd wél gebruikelijk is.

Persofficier van Justitie Van der Voort van het arrondissement Den Bosch geeft toe dat aan deze voorwaarden niet is voldaan. Volgens Hamer had er in dit geval ook zeker een (video)band opname van het verhoor gemaakt moeten worden, zodat achteraf bekeken had kunnen worden of alles volgens de regels was verlopen. Van der Voort moest vrijdag bij SBS-6 toegeven dat ook dit door de politie over het hoofd is gezien. Daarmee raakt het OM in een lastig parket. Hamer vindt nu dat minister Donner ‘in deze bizarre kwestie’ écht iets zal moeten uitleggen.

Letterlijke tekst uit Stem van Nederland, SBS-6, vrijdag 17 oktober 2003

Ilse Colson: “Is de afgelegde verklaring in kopie aan jou meegegeven?”
Janos: “Nee”
Ilse Colson: Is er een bandopname van de verhoren gemaakt?
Janos: “Nee”
Ilse Colson: “Is er juridische ondersteuning geweest bijvoorbeeld van een advocaat?”
Janos: “Nee”
Ilse Colson: “Is de zaak behandeld als een zedenzaak?”
Janos: “Nee”
Ilse Colson: “Is er bijvoorbeeld een in zeden en trauma's gespecialiseerde psycholoog bij betrokken geweest?”
Janos: “Nee”

Presentatie:
“Volgens het Openbaar Ministerie is het verhoor conform de regels verlopen en zou Janos in het geheel niet onder druk zijn gezet. Vlak voor deze uitzending hadden we kort telefonisch contact met het Openbaar Ministerie.”

Persofficier van het Openbaar Ministerie in Den Bosch is Charles van der Voort: “Er was geen psycholoog bij, er waren wel twee gecertificeerde zedenrechercheurs. Rechercheurs die een speciale opleiding genoten hebben om dit soort hele ingewikkelde verhoren die vaak te maken hebben met slachtoffers van langdurig incest bijvoorbeeld om dat soort verhoren adequaat te kunnen doen. Maar als u bedoelt of er een aparte externe psycholoog bij betrokken was, in deze fase nog niet. Ik werp iedere suggestie ver van me dat u te maken zou hebben met een opzetje van politie en justitie. Ik zei zonet al, het zijn rechercheurs in dienst van regio politie Brabant Zuid-Oost gecertificeerd, gespecialiseerd in zedenzaken maar bovenal politiemensen die gewoon op ambtszege, op ambtsbelofte opschrijven wat ze doen. En als die opschrijven dat het zo gelopen heb ik daar in het algemeen geen enkele reden om aan te twijfelen en in dit geval al helemaal niet.”

Presentatie:
“En toch blijft Janos volhouden dat hij niet gelogen heeft. Hij zou z'n aangifte hebben ingetrokken omdat hij door de rechercheurs onder zware druk gezet zou zijn. De Amsterdamse advocaat Gerard Hamer heeft zo z'n vraagtekens bij het verhoor van Janos.”

Gerard Hamer, jurist:
“De hele zaak is bizar. Ik denk dat justitie met de groots mogelijke omzichtigheid had moeten handelen. Deze man heeft aangifte gedaan tegen wat justitie zegt een van onze ambtenaren. Nou dan moet je zo'n aangifte echt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen, immers de baas van de politie, de minister van justitie heeft al gezegd dat het niet waar is. Misschien is het het handigst als we gewoon de video-opnamen kunnen bekijken van deze aangifte want je mag aannemen dat er video-opnamen gemaakt zijn.”

Vraag aan de persofficier van het Openbaar Ministerie in Den Bosch is Charles van der Voort: “Zijn er bandopnamen gemaakt van het verhoor?”

Charles van der Voort: “Nee, die zijn er niet gemaakt.”

Gerard Hamer: “In een zaak als deze moet je video-opnamen maken.”

Vraag: “ En als dat niet gebeurt is?”

Gerard Hamer: “Dan heeft de minister wat uit te leggen. Dan heeft de minister veel uit te leggen. Zeker als de minister van te voren zegt dat het niet waar kan zijn en die man zegt het is wel waar. Die man wordt verhoord en vervolgens zegt de minister het kan niet deze situatie. Het is bewezen. Dan wil ik weten hoe zijn die verhoren geweest. Hoe nauwkeurig en hoe zorgvuldig? Welk verbaal geweld is er gebruikt jegens die man? Hoe is er gesproken met die man? Dat moet apengoed controleerbaar zijn.”

Presentatie: Micha Kat
“Tot zover onze berichtgeving over het mogelijke seksueel misbruik door een topambtenaar van justitie.”

Juristen van het Ministerie van Justitie; uit de Staatsalmanak 2000
Juristen in De literaire sociëteit 'De Witte' van de Haegsche residentie
Ad van Velsen krijgt als politiek vluchteling asiel in Canada
Possible hostageship of the Minister of Justice and the Attorney-general
Overzicht ontoelaatbare overheidsdaden en immoreel gedrag van politie en justitie