Lijst 14 was de eerste politieke partij die zonder naamsvermelding meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen

'Lijst 14' is een sociaal alternatief voor het al te rechtse Nederland

Lijst 14 . . Geldpolitiek . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat

Kandidaat R.M. Brockhus voor Lijst 14, de eerste lijst zonder naam

Lijst 14

Kandidaat: Rob Brockhus

Leeftijd: 63 jaar

Geboorteland: Nederland

Professie: redacteur Sociale Databank Nederland

Actief lid: Sociale Volkspartij (SVP)

          Klik voor video


Waarom gaat u in de politiek?

Ik ben actief voor de SVP. Ik heb aansluiting gezocht namens de Sociale Volkspartij bij 'Lijst 14'. Dat is een lijst met kandidaten zonder een naam op de kieslijst, die streeft naar een socialer Nederland voor alle mensen. Als voormalig drogist ben ik sinds 1996 actief als redacteur van de Sociale Databank Nederland. De politiek is voor mij niet onbekend, omdat ik enkele jaren heb meegewerkt aan het fractiewerk van kamerlid Hendriks, voor wie ik o.a. teksten schreef m.b.t. de Algemene en financiële beschouwingen voor prinsjesdag. Het inzicht in de structuur van het geldsysteem en de geldpolitiek is voor mij de drijfveer om voor de vijfde keer mee te doen als kandidaat voor de kamerverkiezingen. De misleiding door de politiek en het zwijgen over de doelstellingen van de elite achter de politiek is voor mij een doorn in het oog. Daarom speelt het internet een zo prominente rol in mijn pogingen om schade aan de leefkwaliteit van de burgers te voorkomen en het welzijn voor jong en oud te optimaliseren.

Een van de meest controversiële onderwerpen is de staatsschuld die nooit afgelost zal moeten worden. Dit spaarfonds voor de pensioenen (ABP, PGGM, enz.) is garantie voor de welvaart van miljoenen gepensioneerden. Dat u wordt aangepraat dat de staatsschuld een last zou zijn voor onze kinderen berust op pure misleiding. Het omgekeerde is zelfs het geval. Bovendien zou aflossing een derving aan inkomsten voor de pensioenfondsen kunnen betekenen van ca. 10 miljard euro per jaar, waardoor de pensioenen onbetaalbaar worden. Ook de risico's met aandelen op de beurs en op de onroerendgoedmarkt zijn groot, zoals in Japan is gebleken. Het plan van CDA, VVD, D66 en PvdA om de staatsschuld af te lossen zal indirect leiden tot de grootste nivelleringsoperatie van de eeuw. Lees daarover op www.sdnl.nl/staatsschuld.htm

Wat gaat u doen als u in de kamer zit?

Wanneer ik in de Kamer word gekozen zal ik mij sterk maken om de inspraak van de burger in de Tweede Kamer te laten realiseren. Dat kan ik niet alleen, maar het moet wel aan de orde gesteld worden, omdat het democratische tekort daarmee deels kan worden verholpen. Verder zal ik vooral namens mijn achterban politiek bedrijven als volksvertegenwoordiger.

Wat kunnen kiezers van u verwachten?

Voor zover ik bij machte ben zal ik luisteren naar dat wat burgers aan oplossingen en kritiek naar voren brengen. Dat lijkt mij meest essentiële van wat een 'volksvertegenwoordiger' kan en moet doen. Als directe insteek zal in pleiten voor het ongedaan maken van de privatisering van de infrastructuur, gezondheidszorg, energievoorziening, openbaar vervoer en onderwijs. De sociale schade door privatisering is enorm. Ook de graaicultuur is daar een uitwas van.

Als grootste doel beschouw ik de opdracht om de armoede en daardoor sociale ontwrichting en verpaupering te bestrijden. Voedselbanken zijn voor mij het beschamende lapmiddel tegen een al te liberale politiek die door met name CDA en VVD honderdduizenden in de sociale en financiële problemen heeft gebracht. Daar wil ik onmiddellijk wat aan doen. 

Een van de grootste gevaren voor het welzijn van de Nederlandse bevolking op korte termijn vind ik is de ongebreidelde arbeidsmigratie. Niet alleen voor ons eigen land, maar ook voor de nieuwe landen van de Europese gemeenschap. Ik nodig u uit om de koopkrachtpariteit als oplossing te bezien. Daarmee kan zowel de arbeidsmarkt in Nederland beschermd worden en tegelijk de infrastructuur en de koopkracht in de nieuwe landen op peil gebracht worden.

Website: Sociale Volks Partij: www.volkspartij.eu en de Sociale Databank Nederland die het initiatief van LIJST 14 ondersteunt.

Zie hieronder waarom we de staatsschuld moeten koesteren als een kleinood
Want die spaarpot is de beste garantie voor het inkomen van gepensioneerden

van 17 oktober 2006 Zalm waarschuwt voor beleggingspolissen

ANP

DEN HAAG - Minister Zalm van Financiën wil dat de verzekeringsbranche maatregelen neemt om beleggingspolissen te verbeteren. In een brief aan de Tweede Kamer noemt hij het resultaat van een onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hiernaar heeft gedaan 'zorgwekkend'.

Uitleg: Volgens het onderzoek, dat Zalm naar de Kamer heeft gestuurd, zijn beleggingsverzekeringen complex, ondoorzichtig en te duur en geven de verzekeraars hun klanten te weinig en soms onjuiste informatie.


Als u uw pensioen wilt veilig stellen, stem dan NIET op een partij die aflossing propageert !

  Huib Poortman (Lid van de Groenen) (De Groenen) (video)

  Paul Freriks (Sociale Volks Partij) (Paul's Weblog) (video)
  Visscher-Endeveld, E. (Lies) (Ideeën voor duurzame ontwikkeling) (video)
  van Aken, J.N.H. (Jan) (Partij voor de Waarheid) (video)
  Wortmann, E.J.S.A. (Edgar) (Belangen Van Comsument) (video)
  van Rooij, A.M.L. (Ad) (Ecologisch Kennis Centrum) (video)
  Tromp, T.C.H. (Theo) (St. Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie) (video)
  van der Beek, R.J.E.J. (Ronald) (Partij voor de Jongeren)
  Kuiper, T.R.M. (Micha) (Sociale Volks Partij (SVP)) (video) en MK
10 Dessing, M.P.W.M. (Martin) (Analyse invoering van de euro) (video)
11 Brockhus, R.M. (Rob) (Inspraakrecht met Kamerzetel 151) (video)
12  Haije, A.F. (Arno) (Internet Partij Nederland)
13  Fleeré, A.A.T. (André) (Ervaringen met de Jeugdzorg) (video)
14  Parmentier, J.A. (Jan) (Onderzoeker van recht en rechtsgang) (video)
15  Sweers, W.A. (Wim) (Stichting Grondvest en het Georgisme) (video)
16  Luiting, T. (Ton) Internet Partij Nederland (video)
17  Verlinden, R.A. (Robert) (Revolutionaire Partij Nederland) (video)

  Overzicht van de kieskringen met juiste documenten om te downloaden

  Adressenlijst van de media en van de politieke partijen

  Kiesraad-overzicht van geregistreerde partijen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer
  Overzicht van kiesdistricten van deelnemende partijen voor de parlementsverkiezingen
  Essentie van democratie is niet uw kamerzetel maar het beleid van de regering controleren
  Aan alle besturen van partijen die in de Kiesraad zijn ingeschreven zenden wij dit bericht
  Betekenis van het stopbord op de kiesraadlijst m.b.t. het recht van inspraak in 't parlement
  Er dreigde in Nederland een andere politieke wind te gaan waaien! Namelijk ene Lijst 14
  Enkele klokkenluiders die nu nog vogelvrij zijn voor de maatschappelijke en politieke elite
  Lees toch eens wat over de misleiding over de staatsschuld en de gevaren van de aflossing
  Internationale Crisisdebat en 'Monetaire Alternatieve Systemen' in de Balie te Amsterdam
  Vragen, géén vragen !! voor Symposium Nulpunt Energie 19 april 2009 - Video-verslag

  Terug naar het begin