Verdunning van C-2 gevaarlijk afval naar C3 afval voor dumping in beton


22 oktober 2002 8u52: Vergeet ze niet... de slachtoffers van de ontploffing bij Arcelor

Rinus, 21 oktober 2003

Dokter Johan Vandepaer, PVDA-gemeenteraadslid in Herstal schreef, "Je moet de directies verplichten te luisteren naar de arbeiders. Dat is een kwestie van syndicale rechten. De vakbondsafgevaardigden moeten het recht hebben de productie stil te leggen als ze vinden dat de veiligheid niet gegarandeerd is. Een werknemer moet ook het recht hebben werk te weigeren als hij zich niet veilig voelt." Het lijkt een omgekeerde wereld te wezen binnen de staalindustrie van Belgie?.Juist de directie van Corus Nederland maakt zich zorgen om de veiligheid, dit in tegenstelling van Arcelor schijnbaar.

Waarschijnlijk zijn de wettelijke regelingen in Nederland zo gemaakt, dat een directie wel moet actie ondernemen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen. Ik citeer een stukje uit de krant over de directie van Corus Nederland.Het wil niet zeggen dat het daarmee veilig is in Ijmuiden Corus, maar ik proef en zie een duidelijk verschil in Belgie. Citaat, "Veiligheid bij Corus baart directeuren 'serieuze zorgen' van onze verslaggever beverwijk-De veiligheidstoestand bij Corus baart directeur Rauke Henstra van Corus IJmuiden serieuze zorgen.

Volgens hem zijn er gebieden binnen het bedrijf waar het qua veiligheid een stuk beter kan. Henstra doet zijn uitspraken in het blad Focus IJmuiden, een magazine voor medewerkers van Corus. ,,De veiligheid baart ons serieuze zorgen'', zegt ook Marjan Oudeman, een andere directeur van het bedrijf in het blad. ,,Onze performance is wat veiligheid betreft onder de maat.'' Henstra vervolgt door te zeggen dat het beeld iets gedifferentieerd is. Bovendien zegt hij dat het verbeteren van de veiligheid lastig is. ,,Het zit hem tussen je oren. Het heeft alles te maken met: je ervan bewust zijn, aandacht geven, discipline.

We zijn erg goed in het opzetten van een aanpak, maar we zijn minder goed in de consistente uitvoering. Dat zit in alle lagen van onze organisatie, dus ook in het management. En dat is geen goede zaak.'' Eerder dit jaar vond er in de Britse vestiging Trostre een dodelijk ongeval plaats. De fabriek moest daar toen vijftien dagen dicht. Begin dit jaar bleek bovendien nog iets anders. In het conceptplan rampbestrijding 'Bedrijventerrein Corus', dat werd opgesteld door de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk, bleek dat er acht locaties op het Corusterrein waren aan te wijzen die als risicovol konden worden bestempeld. Hier was een dusdanig risico van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen denkbaar, dat er een uitgebreid bestrijdingsplan voor nodig was. Deze plannen zijn overigens ook allemaal gereed.

Bij Corus is de uitstoot van gevaarlijke stoffen mogelijk wanneer tanks met sterk water, teeropslag, LPG of BTX (benzeen, tolueen en xyleen) het begeven. Een andere risicofactor is een breuk in de leiding met hoogovengas. Oudeman zegt dan ook: ,,Alleen zeggen dat veiligheid belangrijk is, is niet genoeg. We zullen elkaar moeten durven aanspreken op onveilige situaties. Die moeten we niet meer van elkaar accepteren. Daar zullen we echt met elkaar doorheen moeten breken.'' Voor Henstra staat één ding als een paal boven water.

Voor het staalbedrijf blijft veiligheid prioriteit nummer één. ,,Ons credo is nog steeds: We doen het veilig of we doen het niet. En daarin past geen gedoogbeleid. Als iets niet veilig kan, moet je het niet doen. Daar valt niet mee te schipperen, dan maar de productie stil'', aldus de directeur in het personeelsblad. maandag 20 oktober 2003, 07:57 " Groet Rinus, corus IJmuiden.