"De prijzen zijn in vijf jaar de helft gestegen. De minima komen daarover niet zelf aan het woord"

'Prijzen in vijf jaar de helft gestegen'. Een onderzoek met kassabonnen van HP/De Tijd

Dat blijkt uit een onderzoek met kassabonnen van HP/De Tijd

Index SDN . . . . . SDN homepage . . . . Schandpaal


'Prijzen in vijf jaar de helft gestegen' en gemaild naar: Tweede Kamer
 


Informatie bij de Sociale Databank Nederland

Op de stoep bij de CDA-bestuursvergadering in Amersfoort op 19 mei 2003 sprak ik even met minister de Geus en vertelde hem over de website van de SDN. Ik adviseerde hem de website te bezoeken om over de positie van de minima iets meer te weten te komen dan officieel naar buiten wordt gebracht. Ook de behoefte aan inspreekrecht in het parlement zou een bijdrage kunnen leveren aan het inzicht over de positie van uitkeringsgerechtigden. Hij zei dat te doen, en stak het kleine briefje in zijn zak dat ik hem gaf met daarop de tekst:

Christus Deed Anders

Het sociale gezicht van het CDA, is niet meer. Marcus 10: Jezus zei tegen de Rijke Jongeling: "Verkoop alles wat gij bezit en schenk het de armen". Het CDA doet precies het omgekeerde en neemt weg van de armen en schenkt aan de rijken. Dit met de idee dat de staatsschuld een gevaar zou zijn voor de betaalbaarheid van de AOW. Niets is minder waar, maar wie wil dat weten? Ook U wordt een schuldcomplex aangepraat. Ik zoek dus mensen die vragen durven stellen over de geldpolitiek die oorzaak is van alle ellende. Lees daarom: www.sdnl.nl/staatsschuld.htm

Alle deelnemers aan die conferentie hebben dat briefje gekregen, ook CNV-voorzitter Terpstra die zei dat: "Christus Deed Anders" diep in zijn ziel gegrift staat. Ik maakte de nu niet meer demissionaire minister De Geus attent op een grove belediging die een van de afgevaardigde CDA-bestuurders uitte tegen de ca. twintig actievoerders van de Vereniging Gehandicapten die in hun invalidenwagens te horen kregen: "Dat ze op moesten rotten, omdat het nooit genoeg was wat ze kregen". Als het aan hem lag moesten de gehandicapten flink gaan inleveren. Die onheuse kwalificatie werd even later bevestigd door enkele actievoerders. De Geus reageerde eerst van: Ja, wat moet ik daar nu mee? Ik zei hem: "Dit soort figuren bepalen wel het sociale beleid van het CDA..!!" De Geus reageerde daarop meteen door te zeggen: "Wie heeft dat gezegd? Wijs hem maar aan." Compliment voor De Geus, en enkel mensen gingen de zaal binnen, maar de "dader" was spoorloos. Bij de Vereniging van Gehandicapten kunt u bevestiging vragen van die asociale oprisping van een CDA-bestuurder, en natuurlijk bij de minister zelf.

Wat betreft de koopkracht van de minima kan ik uit eigen ervaring vertellen. De leugens die politici debiteren, met name Gerrit Zalm en diens kompaan Nout Wellink van de Nederlandsche bank NV over de koopkracht en de inflatie, worden duidelijk wanneer ik mijn eigen bijstandsuitkering bekijk. Was die eind 2002 nog 502 per persoon (man en vrouw) per maand, vandaag is die 497.

Ondanks de sterk gestegen prijzen zoals HP de Tijd heeft onderzocht (die door leugenaars als Zalm en Wellink steevast werd ontkend) en kamerleden doof en blind waren voor andere signalen uit de samenleving, zoals die van de Raad van Kerken, bisschop Muskens en heel zwakjes van de bonden, is onze bijstandsuitkering nominaal 10 per maand verlaagd. Het is kristalhelder dat de democratie niet werkt, want miljoenen mensen op of inmiddels onder de armoedegrens worden stelselmatig genegeerd en economisch gediscrimineerd.

R.M. Brockhus

Ministerie van Sociale Zaken speelt stommetje over koopkrachterosie minima


  April 2000

  Aan de IKON

Allereerst een groot compliment voor de uitzending over de rijkdom in Nederland. Maar deze discussie komt wel 20 jaar te laat. Mosterd na de maaltijd nu de koopkracht van de minima in twintig jaar tijd met 25 procent bewust is verlaagd door de Nederlandse politici en het gedogen daarvan door de media. (zie kamervragen op hendr-07.htm)

Dat geld de bron is van veel kwaad komt alleen doordat de verdeling daarvan over de bevolking niet goed georganiseerd is. Mensen worden vanwege die slechte verdeling zelfs in een positie gebracht om het criminele pad op te gaan; louter om een bezoek van de vertegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin te vermijden, die bij (ook onvrijwillige wanbetaling) de schuldenaar komt vertellen dat ie op straat mag gaan bivakkeren. (zie hiervoor cadeau.htm

Ik ben webmaster van de Sociale Databank Nederland en probeer al twintig jaar het onderwerp GELD en de sociale aspecten daarvan in een open discussie te krijgen. Tot nu toe is mij dat nog niet gelukt. Ik ben dan ook zeer verheugd over de plotselinge aandacht voor het probleem van het geld dat bij zowel de IKON als bij de NCRV aangekaart en Arjo Klamer het poldermodel en de Europese verhoudingen kritiseert. Ik heb ook de advertentie gesteund die hij met 70 andere economen plaatste tegen de invoering van de euro. (zie euro-ref.htm)

Ik zou u willen vragen om eindelijk, eindelijk, eindelijk eens meerdere mensen die op dat minimum zitten aan het woord te laten. Niet om te klagen maar om aan te klagen. Met name de media die de sloop van alles wat sociaal en collectief was door de verrechtste politiek in Den Haag al die tijd gedoogden. De rondleiding in de Nederlandsche Bank NV, waar voor 40 miljard gulden aan waardeloze geldbriefjes liggen, toont ook aan, zoals in de Volkskrant van vandaag op de voorpagina staat, 'dat de Nederlandsche Bank de ECB in Frankfurt met nog eens vijf miljard moet spekken' de facto niet kan. De Nederlandsche Bank NV heeft helemaal geen reserves. Die MAAKT ze wanneer dat nodig is. En juist over HET BLOED VAN DE SAMENLEVING, dat geld feitelijk is wordt tot nu toe vrijwel nooit in het openbaar gediscussieerd. (zie verslag telefoongesprek met het ministerie van Sociale Zaken op armoe-13.htm

Deze week wordt aan de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en alle provincies enz. een cd-rom aangeboden waarop met name het gevecht tegen de bierkaai te lezen is over die periode van twintig jaar SELECTEREN van het nieuws. (Zie hiervoor cd-rom.htm

In afwachting van een uitnodiging om in tien uitzendingen van een uur binnen een enkel maand die te vullen met enkele mensen die ik zelf wil uitzoeken,

Met vriendelijke groet,

  Rob M. Brockhus (webmaster van de St. Sociale Databank Nederland)

  Stichting Sociale Databank Nederland
  E-mail adres: mailto:sdn@planet.nl
  Site adres: www.sdnl.nl
  Postgiro: NL57 INGB 0000 7084 52
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen (NH)
  Tel.: (+31) 035-5244141 .... (eerst waarschuwen)

P.s.: Hebt u uw schadeclaim wegens misinformatie tegen de Staat der Nederlanden al (aangetekend) ingestuurd?

Voor informatie zie: www.sdnl.nl/claim-2.htm ******

E-mailadres


A.C.Kant@tk.parlement.nl
A.Eijsink@tk.parlement.nl
A.Gerkens@tk.parlement.nl
A.Koenders@tk.parlement.nl
A.Lazrak@tk.parlement.nl
A.Rouvoet@tk.parlement.nl
A.Timmer@tk.parlement.nl
A.vdBrand@tk.parlement.nl
A.Vietsch@tk.parlement.nl
A.vMiltenburg@tk.parlement.nl
A.Wolfsen@tk.parlement.nl
B.Bakker@tk.parlement.nl
B.Dittrich@tk.parlement.nl
B.dVries@tk.parlement.nl
B.vBochove@tk.parlement.nl
B.vdVlies@tk.parlement.nl
B.vHam@tk.parlement.nl
B.vWinsen@tk.parlement.nl
Bussemaker@tk.parlement.nl
C.Aptroot@tk.parlement.nl
C.Cornielje@tk.parlement.nl
C.Coruz@tk.parlement.nl
C.Eurlings@tk.parlement.nl
C.vdStaaij@tk.parlement.nl
C.Vendrik@tk.parlement.nl
C.Verdaas@tk.parlement.nl
D.Samsom@tk.parlement.nl
E.Kalsbeek@tk.parlement.nl
E.Tonkens@tk.parlement.nl
F.dGrave@tk.parlement.nl
F.dNeree@tk.parlement.nl
F.Halsema@tk.parlement.nl
F.Heemskerk@tk.parlement.nl
F.Joldersma@tk.parlement.nl
F.Timmermans@tk.parlement.nl
F.Vergeer-Mudde@tk.parlement.nl
Ferd.Crone@tk.parlement.nl
G.Koopmans@tk.parlement.nl
G.Oplaat@tk.parlement.nl
G.vAs@tk.parlement.nl
G.Verbeet@tk.parlement.nl
G.Verburg@tk.parlement.nl
G.Wilders@tk.parlement.nl
G.Zalm@tk.parlement.nl
H.Bruls@tk.parlement.nl
H.dHaan@tk.parlement.nl
H.Jager@tk.parlement.nl
H.Ormel@tk.parlement.nl
H.Waalkens@tk.parlement.nl
J.Boelhouwer@tk.parlement.nl
J.Eerdmans@tk.parlement.nl
J.Geluk@tk.parlement.nl
J.Hessels@tk.parlement.nl
J.Kruijsen@tk.parlement.nl
J.Leerdam@tk.parlement.nl

E-mailadres


J.Mastwijk@tk.parlement.nl
J.Schreijer@tk.parlement.nl
J.Smits@tk.parlement.nl
J.Stuurman@tk.parlement.nl
J.Tichelaar@tk.parlement.nl
J.Varela@tk.parlement.nl
JandeVries@tk.parlement.nl
K.Douma@tk.parlement.nl
K.dVries@tk.parlement.nl
K.Ferrier@tk.parlement.nl
KvanVelzen@sp.nl
L.Blom@tk.parlement.nl
L.Griffith@tk.parlement.nl
L.Spies@tk.parlement.nl
L.vdLaan@tk.parlement.nl
M.dePater@tk.parlement.nl
M.Hamer@tk.parlement.nl
M.Haverkamp@tk.parlement.nl
M.Hermans@tk.parlement.nl
M.Kraneveldt@tk.parlement.nl
M.Sterk@tk.parlement.nl
M.vDam@tk.parlement.nl
M.vDijken@tk.parlement.nl
M.Verhagen@tk.parlement.nl
M.vLith@tk.parlement.nl
N.Albayrak@tk.parlement.nl
N.Dubbelboer@tk.parlement.nl
N.vOerle@tk.parlement.nl
N.vVroonhoven@tk.parlement.nl
Nieuwenhoven@tk.parlement.nl
Noorman@tk.parlement.nl
P.dKrom@tk.parlement.nl
P.dRuiter@tk.parlement.nl
P.H.Hofstra@tk.parlement.nl
P.Smeets@tk.parlement.nl
P.vHeemst@tk.parlement.nl
R.Algra@tk.parlement.nl
R.Kortenhorst@tk.parlement.nl
Rambocus@tk.parlement.nl
Rijpstra@tk.parlement.nl
S.Blok@tk.parlement.nl
S.Depla@tk.parlement.nl
S.Dijksma@tk.parlement.nl
S.Haersma@tk.parlement.nl
T.Fierens@tk.parlement.nl
T.Huizinga@tk.parlement.nl
T.Rietkerk@tk.parlement.nl
T.Stassen@tk.parlement.nl
Th.Meijer@tk.parlement.nl
V.Tjon-A-Ten@tk.parlement.nl
VoorlichtingLPF@tk.parlement.nl
W.Duyvendak@tk.parlement.nl
W.vanBeek@tk.parlement.nl
W.vandeCamp@tk.parlement.nl
W.vGent@tk.parlement.nl