De brief van R.M. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20-6-1988)

Euro . . . Geldpolitiek . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Brief aan dr. A. Szász van de Nederlandsche Bank NV


                           Huizen, 20 juni 1988.

   De Nederlandsche Bank N.V.
   Westeinde 1
   1017 ZN Amsterdam

   t.a.v. Dr. A. Szász.

   In "de Volkskrant" van vandaag lees ik dat u gepromoveerd bent op
   het proefschrift "Monetaire Diplomatie, Nederlands internationale
   monetaire politiek 1958-1987". Met deze promotie wil ik u vooraf
   feliciteren.

   Toch wil ik nog een kritische reactie geven op het krantenartikel
   en van buitenaf mijn zienswijze geven op het gevoerde beleid. De
   pogingen om te streven naar het afdwingen van enige discipline in
   't financiële en economische beleid vanuit Nederland ten opzichte
   van het internationale geldstelsel, lijkt mij ietwat aan de 
   onbescheiden kant.

   Ook stelt u in uw dissertatie; "Dat het beleid van de Nederlandse
   monetaire autoriteiten in die afgelopen decennia, een waar wonder
   van consistentie zijn geweest". Bij mij beginnen bij deze 
   benadering van de geldpolitiek alle alarmschellen te rinkelen en
   waarschuwingslampen te knipperen, omdat u hiermede als een van de
   directeuren van de Nederlandsche Bank NV, nu met dit proefschrift
   bevestigt, dat die talloze veranderingen in de Nederlandse 
   samenleving, die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden, NOG
   NIET VERWERKT ZIJN IN HET BELEID VAN DE NEDERLANDSCHE BANK NV...!

   Een economie die werkt ZONDER giraal verkeer van enige omvang tot
   de jaren zestig; ZONDER sociaal stelsel met risicoverzekeringen,
   ZONDER speculatieve en recreatieve aspecten in de geldcirculatie,
   en ZONDER koopkracht vernietigende vertragingen middels een nieuw
   salarissysteem, heeft duidelijk een "ANDERE MONETAIRE BENADERING"
   nodig dan een maatschappij MET al deze veranderingen.

   Het consistent beleid is derhalve - naar mijn mening - een van de
   belangrijkste oorzaken van de werkloosheid, de begrotingstekorten
   en de historisch hoge reële rente, waarmee de polarisatie van het
   vermogen in de samenleving ernstig werd aangewakkerd. Ik ben over
   deze consistentie dan ook uitgesproken ontevreden.

   In dit kader herinner ik mij maar al te duidelijk de OPWINDING EN
   PANIEK bij de directie van DNB naar aanleiding van een publicatie
   in de Telegraaf van 14 maar 1987, toen Dr. A.H.E.M. Wellink - een
   collega van u bij DNB - met fiscale adviezen betrokken was bij de
   oprichting van een nieuwe afstudeerrichting voor "TREASURING" aan
   de Vrije Universiteit in Amsterdam onder de leiding van Professor
   Dr. H. Eijgenhuijsen.

   De paniek hierover was begrijpelijk door de betrokkenheid van DNB
   bij deze leerstoel "TREASURING", omdat hierdoor een signaal werd
   afgegeven aan de openbaarheid, dat ook het geld en de geldstromen
   efficiënter konden en moesten worden gebruikt in de maatschappij;
   waarbij zowel de kwaliteit van "HET GELD ZELF" als ook het beleid
   van DNB ter discussie zou kunnen worden gebracht. Dit laatste zou
   en moest kost wat kost worden voorkomen om geen aandacht te laten
   vestigen op eventuele verdere feilen in het beleid van DNB, en/of
   Financiën.

   Duidelijk is in ieder geval dat de visie - althans officieel - nu
   nog steeds identiek is met die van Dr.Holtrop, met de kern dat er
   een samenhang bestaat tussen het intern monetair evenwicht en het
   betalingsbalansevenwicht, naast 'n beducht zijn voor de inflatie.
   Terwijl nu duidelijk is dat die factoren ZEKER NIET die samenhang
   vertonen, wanneer we het bijna structurele financieringstekort nu
   afzetten tegen het toch even structurele overschot van de uitvoer
   van kapitaal. Zijlstra's nog gevleugelde uitspraak "EEN GAT IN DE
   SCHATKIST IS EEN GAT IN DE BETALINGSBALANS" kan mogelijkerwijs nu
   afgewisseld worden met het axioma:

    "EEN GAT IN DE BEGROTING VOLGT OP EEN GAT IN DE GELDSCHEPPING"

   Ik vind het eigenlijk wel goed - gezien deze immobiliteit van het
   standpunt - dat Nederland nu geen grote invloed meer heeft op het
   internationale monetaire platform. De interne discipline is daar
   te veel verouderd voor. Wanneer ook de directie van deze naamloze
   vennootschap: De Nederlandsche Bank, 'n pragmatische bijdrage wil
   leveren aan de stabilisering van het geldstelsel, dan zal zij dus
   de aandeelhouders van de vennootschap uit moeten nodigen, mede in
   een breder perspectief, een discussie te beginnen over enkele 
   fundamentele eigenschappen van het geld en over de veranderingen
   in de structuur ervan sinds het intreden van de automatisering in
   de maatschappij, die 'n administratieve revolutie tot gevolg had.

   Mijn oproep aan de Europese regeringsleiders in 1986 - om b.v. de
   schuldenlast van de Derde Wereld te amortiseren - is slechts kort
   geleden overgenomen door de Franse president FranÁois Mitterrand,
   en daarna door de Duitse Minister-president Helmut Kohl. Terwijl
   Nederland hier het initiatief had kunnen nemen, omdat de geweldig
   grote voordelen voor de wereldgemeenschap - en voor de landen van
   de OESO in het bijzonder - evident waren. Ik verwijs daarbij naar
   de analyse die in het bezit van de bank is met de titel:

        "DE CREDITNOTA VAN DRIE BILJOEN"

   Het plengen van krokodillentranen over 't nu niet meer mee kunnen
   praten over die internationale monetaire en economische politiek,
   is daarom een weinig hypocriet, omdat De Nederlandsche Bank NV en
   het Ministerie van Financiën, regering en parlement, maar ook ons
   publiciteitsnetwerk 't op dit punt volledig hebben laten afweten.
   Met name de sociale aspecten van het geld en de geldcirculatie op
   zich, zijn onderwerpen waarmee Nederland nu wel degelijk een zeer
   prominente rol kan spelen op het internationale platform. Dit, in
   tegenstelling tot uw berustende standpunt.

   Het is uitsluitend de politieke wil, om het begrip en het nut van
   de toepasbaarheid van het geld in de openbaarheid te brengen, die
   bepalend is voor de positieve ontwikkeling der wereldgemeenschap.
   Zowel de verhouding Oost-West, als de Noord-Zuid problematiek kan
   zich nu gunstig ontwikkelen, wanneer de leiders van het monetaire
   instrumentarium bereid zullen zijn het monopolie en de technieken
   van het financieren te democratiseren.

   In afwachting van uw initiatieven, met een klein sprankje hoop op
   "EIN BLAUES WUNDER".

   Westkade 227
   1273 RJ Huizen         Tr. R.M. Brockhus
   02152 - 68153