De pensioenen zijn sowieso betaalbaar met € 1100 miljard in kas. Waar is € 50,9 miljard gebleven in het Spaarfonds AOW?

Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW

Voedselbanken . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW . . Mark Rutte

Het debat in het politiek café in Het Brinkhuis te Laren (NH) (wordt ook donateur!)

Niet de gepensioneerden parasiteren op de jongeren m.b.t. hun pensioenen,
maar de jeugd profiteert met hun pensioen van de spaarpot van de ouderen


 Verslag van het symposium over Pensioenen en de AOW

Maandag 8 april vond in het Brinkhuis, Brink 29, vanaf 20.00 uur een pittig debat plaats tussen Jan Nagel, senator en oprichter van de 50-Plus partij, Roos Vermeij, Tweede Kamerlid voor de PvdA en Niki van Thiel, voormalig voorzitter Jonge Democraten. Het debat wordt geleid door Leonie Sazias, presentatrice en politica.

Het Hart van Laren stelde de zaal in het Brinkhuis ter beschikking in het centrum van Laren (NH)


          Jan Nagel                            Leonie Sazias                           Burgemeeste Elbert Roest


     Niki van Thiel (D66)            Jan Nagel (50-Plus)                  Roos Vermeij (PvdA)

In een bomvolle zaal werd er fel gediscussieerd over de maatregelen die met de komende wetgeving de koopkracht van de gepensioneerden flink zullen treffen, wanneer geen duidelijkheid wordt geboden m.b.t. de betaalbaarheid van de AOW en de pensioenen op langere termijn. Duidelijk werd dat met name Niki van Thiel (D66) de jeugd als slachtoffer zag van de oudere welvarende generatie, en een meer privésituatie wenste voor het opbouwen van een eigen persoonlijk pensioen; waarmee de solidariteit niet meer gewaarborgd lijkt ondanks de premieplicht voor de werkenden en de bijdrage van de werkgevers.

Jan Nagel kwam goed beslagen ten ijs met duidelijke cijfers en de prognose van het ABP en andere deskundigen over wat er gespaard is en wordt; en wat nu en later uitbetaald moet worden. Bovendien legde hij de nadruk op het negatieve effect van de verhoging van de AOW-leeftijd voor de werkgelegenheid voor de jongeren. Zowel Niki van Thiel als Tweede Kamerlid Roos Vermeij van de PvdA zagen het beiden somber in, en verdedigden het korten op de uitkeringen voor pensioenen. Ook negeerden zij de duidelijke vaststelling van Jan Nagel dat de AOW in de afgelopen 7 jaar ca. 15 procent was gekort op de koopkracht. Ook dat ging aan het bewustzijn van de dames geheel voorbij, terwijl dat essentieel is om de sociale beschaving overeind te houden.

Kennelijk is voor Niki van Thiel alleen het eigenbelang van de jongere generatie tot 45 jaar belangrijker dan het evenwichtig financieren van de ouderdom van de ouders en de zorg voor hen. Voor Roos Vermeij was het in de media opgeklopte verhaal, dat de pensioenen niet meer betaalbaar zouden zijn, en daarom gekort dienen te worden een geloofsovertuiging, zonder dat zij de heldere cijfers die Nagel presenteerde paraat had en die zelfs wilde negeren. De demagogie van die drie procent voor de begroting is in de fractie van de PvdA kennelijk leidraad voor haar argumenten. Zowel Niki van Thiel als Roos Vermeij hadden geen visie op de jeugdwerkloosheid m.b.t. het langer laten werken van de ouderen en de verdringing met langer doorwerken voor de jeugd. Zij vonden het al mooi als er 'plannen' werden gemaakt om met een minimumbudget werkgelegenheid te creëren met overheidsgeld wat met de huidige stijging van de werkloosheid van ca. 20.000 slachtoffers van het bezuinigingsbeleid per maand slechts een druppel op de gloeiende plaat is.

Toen de discussie op een hoogtepunt was mocht het publiek eindelijk ook aan het woord komen. Ondergetekende kreeg als eerste de kans en richtte zijn pijl op Niki van Thiel met de vraag: "Op RTL7 werd bekendgemaakt dat de pensioenpotten vandaag gevuld zijn met 1100 miljard euro !! Wie zal deze 1,1 biljoen spaargeld dan toch gaan erven?" Mijn onuitgesproken antwoord op de vraag was: "De klagende jeugd profiteert straks het meest van wat hun ouders en de buren hadden gespaard dat nu en straks voor de toekomstige jeugd de basis is voor hun pensioen !!!". Klagen is in deze zeer, zeer kortzichtig. Ook later werd een opmerking gemaakt door een nadenkende burger die zei: "Dat als er vanaf vandaag geen premie meer zou worden betaald de gepensioneerden wel 30 jaar lang van hun pensioenuitkering kunnen genieten voordat de pensioenspaarpotten helemaal leeg zijn. Dat is natuurlijk wel een gemiddelde en niet voor elk pensioenfonds hetzelfde.

Ook Rob Lutgerhorst van Wijkoverleg Stommeer was overtuigd dat er geen enkel probleem is in het Nederlandse pensioenstelsel en dat de burger flink wordt misleid. Ook de vraag of de Kamerleden zonder last of ruggespraak als volksvertegenwoordiger functioneren, werd ontkracht door te wijzen op de typische besluitvorming in de Tweede Kamer, waarbij elk Kamerlid zich voegt naar de fractiediscipline bij een stemming, i.p.v. zonder last of ruggespraak zelf een stem uit te brengen in vaak zeer cruciale zaken die ten laste gaan van een groot deel van de bevolking.

Conclusie: zowel Roos Vermeij (PvdA) als Niki van Thiel (D66) bleken vooral de misleiding via de media achterna te lopen i.p.v. feiten en onderzoek als leidraad te nemen, wat Jan Nagel wel deed. De prijs die zowel de jeugd als de ouderen moeten betalen voor het gigantische gebrek aan kennis en inzicht, is resultaat van een zogenaamde parlementaire democratie met een pseudo-volksvertegenwoordiging van apparatsjiks die met fractie- en kadaverdiscipline klakkeloos napraten wat vanuit belangencircuits hen wordt ingelispeld. Het is dus zaak om alle Kamerleden de pin op de neus te zetten, inclusief die van 50-Plus, om de juiste vragen te laten stellen m.b.t. de financiering van de pensioenen. Dus de bron van inkomsten en de lange termijnverplichtingen als onderdeel van de monetaire politiek, die de basis is voor het economisch functioneren van de maatschappij als geheel. Niet alleen in Nederland, maar ook in de Europese Unie. Zie hiervoor de tabel voor de AOW en de staatsschuldquote van de EU-landen.

De geldschepping in de VS en Japan staat ook haaks op het beleid van de ECB. De Amerikanen drukken per maand minimaal 80 miljard dollars aan nieuw geld erbij; en de Japanners ca. 75 miljard euro-waarde aan nieuwe yen's om de deflatie te bestrijden die ook de fabrikanten bij ons dwingt tot prijsdaling. Ondanks dat, is er een stijging van het prijspeil dat verkeerd wordt geïnterpreteerd als zijnde inflatie, wat die per definitie niet is. Elke bestrijding van niet-echte inflatie, maar prijspeilstijging veroorzaakt alleen maar werkloosheid en onnodige staatsschuld met begrotingstekorten. De ontdekking van dat fenomeen werd al in 1981 gedaan.

Wat betreft de betaalbaarheid van de AOW is er wel een punt van zorg. Namelijk dat de werkgelegenheid in de wereld structureel zal afnemen. Niemand weet hoeveel werkgelegenheid er beschikbaar is en zal zijn in het geldsysteem en voor het productieproces om de wereld van producten en diensten te voorzien en dat met een fatsoenlijk loon. Al in 1996 was daarover een heldere voorspelling die in de politiek geen enkele rol speelt, ondanks de duidelijke ontwikkeling. Je ziet nu al in deze economische crisis dat fabrikanten alles doen om hun product bij de consument te krijgen met acties als van één met één cadeau. Liever nog zouden zij drie plus drie willen aanbieden, zodat de consument langer van hun product gebruik moet maken. Dit ten koste van de werkgelegenheid bij concurrenten.

Ik wacht op uw antwoord.

© Met vriendelijke groet,
R.M. Brockhus
Westkade 227 1273 RJ Huizen
035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl

P.s.: Waar is toch dat spaarfonds voor de AOW gebleven? Hoeveel zit daar nu in? En is het niet zo dat sparen van geld in een dood fonds de economie dodelijk schaadt?. Hoeveel economische groei ontstaat er wanneer die met boekhoudfraude verdwenen 50,9 miljard weer terugkomen voor o.a. alle zorgtaken en koopkracht aan de onderkant van de economie te financieren? Wie durft vragen stellen?