Bijbanenregisters Arrondissement Arnhem

Gerechtshof Arnhem - Parket Procureur Generaal Arnhem
Rechtbank Arnhem - Arrondissementsparket Arnhem - Kantongerecht Arnhem
Kantongerecht Nijmegen - Kantongerecht Tiel - Kantongerecht Wageningen

IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Welkom op deze internetsite.

Bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht op internet sloeg in als een bom op 18 november 1997 als resultaat van de samenwerking tussen drs. N.C. Burhoven Jaspers en J. Hop. De rechterlijke macht verbijsterd en dreigend met stappen achterlatend. Wat bezielt iemand om de bijbanenregisters van de rechterlijke macht op internet te zetten was de vraag die alle kinderrechters de volgende dag bezig hield op het Congres Kinderrechter 75 jaar. Deze vraag is simpel te beantwoorden. De aanleiding was het verzoekschrift van J. Hop voor een omgangsregeling met zijn kinderen. Daarnaast de belangenverstrengeling in de onderhavige zaak welke werd afgedekt door de rechterlijke macht. Ik verwijs naar de site kinderen.htm

Begin 1997 was de strijd die J. Hop voerde om inzage te krijgen in de bijbanenregisters van de gerechten los gebarsten. Intimidatie en weigering inzage werden afgewisseld door medewerking van integere rechtbank Presidenten en medewerkers die wel hun medewerking gaven om uitvoering aan de wet te geven. Dozen vol met correspondentie en aantekeningen zijn de stille getuigen van de strijd om de bijbanen van rechterlijke ambtenaren die Hop met de gerechten voerde. De media steunde de strijd van Hop door regelmatig over deze zaken te publiceren.

In de Tweede Kamer werden niet alleen kamervragen gesteld. In het plenaire debat van 28 januari 1998 (28.01.98 TK 47 3658) werden ook vragen gesteld aan de Minister van Justitie met betrekking tot weigering inzage danwel tegenwerking bij inzage in de bijbanenregisters en wordt Hop gesteund door het Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks.

April 1998 krijgt Hop erkenning van het Ministerie van Justitie door de constatering "dat de initiatieven en het onderzoek van Hop er mede toe bijdragen dat er verbeteringen zijn opgetreden in het functioneren van de recent in het leven geroepen registers nevenfuncties."

De gegevens die nu zijn of nog moeten worden gepubliceerd zijn afkomstig uit verschillen bronnen. De gegevens kunnen incompleet of verouderd zijn omdat blijkt dat bijbanenregisters bij de gerechten niet adequaat bijgehouden worden. De wetgever nog steeds geen wetgeving heeft gemaakt waarbij gerechten worden verplicht afschriften van bijbanenregisters op verzoek aan de burger te verstrekken. Rechterlijke ambtenaren met het niet opgeven van bijbanen ongestoord weg kunnen komen.

Als u merkt dat gegevens niet vermeld, incompleet of veranderd zijn dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor aanvraag of om gegevens naar mij toe te sturen om dit op het internet te zetten respectievelijk te corrigeren.

Deze site worden opgedragen aan klagende ouders die met de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht te maken krijgen en zich niet (langer) laten chanteren en vernederen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht maar misstanden in deze sector durven aan te klagen. Ik nodig hen uit mij helpen door een bijbanenregister bij een gerecht te adopteren en daar (regelmatig) gegevens over te schrijven en aan mij door te geven.

J. Hop.

Het heeft mij en degenen die mij hierin steunen veel tijd, werk en geld gekost om alle gegevens te verzamelen en voor u op internet te publiceren. Het overnemen van bijbanengegevens van deze site is daarom alleen toegestaan wanneer de bron wordt vermeld namelijk: Stichting Sociale Databank Nederland Internet kinderen.htm

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Telefoon 0341-558356 Fax 0341-559395
E-mail johnhop@planet.nl


  Bijgewerkt door J. Hop tot 28 juli 1999

    ABBINK


   H. geboren 1153
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97 99
   Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 030984
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 08088
   Rechter rechtbank Haarlem 220390
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 161091
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 161091
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 240692
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100393
   Arnhem Hof Raadsheer
   NU
   Utrecht rechter-plaatsvervanger
   Haarlem rechter-plaatsvervanger
   Amsterdam rechter-plaatsvervanger
   Amsterdam Hof raadsheer
   Arnhem Hof raadsheer
   TEVENS
   Voorzitter van de onafhankelijke Baptistengemeente te Amsterdam
   Voorzitter van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Bennebroek en omstreken te
   Bennebroek
   Vice-voorzitter van de Vereniging 'Tot Heil des Volks' te Amsterdam
   Lid klachtenberoepscommissie van de Federatie Evangelische Opvangcentra
   Bijgewerkt 0998, C280599 Arnhem.
   ATTENTIE!
   kinderen.htm
   kind-86.htm
   kind-85.htm


    ACHT


   R.J.J. van geboren 0358
   NLRM 92 93 94 95 96 97
   Algemeen coördinator bij het centrum voor Milieurecht van de Universiteit Amsterdam
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 080791
   Rechter rechtbank Arnhem 150196
   NU
   Arnhem rechter
   TEVENS
   Auteur lid redactie milieuvoorschriften losbladige uitgave bij VUGA Den haag
   Auteur (lid redactie oud per 2/98) praktijkboek onroerend goed losbladige uitgeverij Kluwer
   Auteur contracten met de overheid losbladige uitgeverij Kluwer
   Bijgewerkt en C210799


    AERTS


   W. geboren 000146
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem110783
   Commissaris BV beperkte aansprakelijkheid Renco Internationaal te Wijchen
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector belasting
   HOOFD
   Advocaat en Procureur Nijmegen Hekkelman Terheggen & Rieter beëdiging 1970
   TEVENSLid Bestuur Vereniging insolventie recht Advocaten (Ingolad)
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    AHSMANN


   M.J.A.M. geboren 000651 Mw.
   NLRM 95 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
   Rechter rechtbank Rotterdam 011096
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Rotterdam rechter
   TEVENS
   Lid Ombudscommissie gemeente Leiden te Leiden
   Lid klachtencommissie gemeente Leiden te Leiden
   Lid klachtencommissie Huisartsenzorg Rijnland & Midden-Nederland te Leiden
   Secretaris Commissie voor de Uitgave van een Geschiedenis der Nederlandse Rechtswetenschap
   van de KNAW te Leiden of Amsterdam of Utrecht
   C11-120399 register Rotterdam)


    APELDOORN


   C.J.M. van
   Raio rechtbank Arnhem
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    ARDENNE-STACHIW


   E.M. van geboren 0461 Mw.
   NLRM 94 95 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 210394
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFDFUNCTIE
   Advocate te Utrecht, kantoor Derks Star Bussmann Honotiau, beëdiging 1990
   Advocate te Amersfoort,010497 0997, Sap Advocaten te Amersfoort
   Advocate te Utrecht, kantoor Berculo Van Kalmthout Advocaten, beëdiging 1991
   TEVENS
   Redactielid Euro Nieuwsbrief Kluwer
   Bijgewerkt en C210799


    AUBEL


   C.P. geboren 0336
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
   Plaatsvervangend voorzitter Commissie Nadeelcompensatie Arnhem-Centraal Gemeente Arnhem
   Plaatsvervangend voorzitter Planschadecommissie Gemeente Arnhem
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 030778
   Rechter-plaatsvervanger Arnhem
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFDFUNCTIE
   Advocaat Nijmegen Dirkzwager beëdiging 1983
   TEVENS
   Voorzitter klachtencommissie Werkenrode Groesbeek
   Lid bezwaar- en beroepschriften Provincie Gelderland
   Bijgewerkt en C210799


    AUGUSTINUS


   P.E.W. geboren1043
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 270684
   NU
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   HOOFDFUNCTIE
   Advocaat en Procureur te Veenendaal, kantoor Blom Advocaten beëdiging 1974
   TEVENS
   Plaatsvervangend Voorzitter van de commissie Bezwaar en Beroepschriften Gemeente Renkum
   Voorzitter Kerkenraad Remonstrantse gemeente Oosterbeek e.o.
   C200897


    BAK


   D.S.M. Mw.
   Arnhem raio
   TEVENS
   Vaste medewerker van Jurisprudentie Gemeenten Uitgave VNG
   Bijgewerkt en C210799


    BARELS


   M. Meiltje, geboren 040757 Mw.
   NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10290
   Universitair docent straf (proces) recht ad Katholieke Universiteit Nijmegen
   Lid bestuur Stichting De Paula te Oosterbeek
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10290
   Arnhem rechter 010198 BENOEMING KB97005580 Zie ook c KB97005580
   NU
   Arnhem rechter
   TEVENS
   Auteur bij losbladige edities Vademecum Strafzaken en Het Penitentiair Recht
   (Redacteur oud per 2/98) en auteur van Kroniek van het Strafrecht
   Auteur in Tekst & Commentaar Strafvordering
   Medewerker literatuurkaartsysteem Nederlandse Jurisprudentie
   Medewerker Data Juridica
   Bijgewerkt en C210799


    BARENDSEN


   J. geboren 0228
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 281082
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30191
   Rechter rechtbank Arnhem 260485 Ontslag KB 97003852011097
   NU
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid de raad van het Leids Universiteits Fonds
   Voorzitter van het zogenaamde 26 november comité
   Penningmeester Stichting Grotiana
   C160298


    BARRAU


   J, geb0562 Mw.
   NLRM96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 161195
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Sectorhoofd Algemene Zaken Dienst Sociale zaken en Arbeid Gemeente Arnhem
   Bijgewerkt en C210799


    BAX


   C.J. geboren 0846
   NLRM 92 93 94 95 96 97
   Plaatsvervanger lid centrale raad van beroep Utrecht 170691
   Raadsheer-plaatsvervanger centrale raad van beroep Utrecht 10494
   Rechter-plaatsvervanger Arnhem
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
   Plaatsvervangend voorzitter College van Advies voor de bezwaar en beroepschriften aan de EUR
   Plaatsvervangend lid College van Beroep voor de examens EUR
   Plaatsvervangend lid Centrale Raad van Beroep
   C210799


    BEEK


   H.L. van der geboren 0261
   NLRM 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 80595
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Ministerie van Justitie Raadsadviseur bij de directie Wetgeving
   Lid van de redactie van de losbladige uitgaven Bijzondere Contracten en Bijzondere overeenkomsten
   Kluwer Deventer
   Lid van de hoofdredactie van de uitgave Tekst & Commentaar Bouwrecht Kluwer Deventer
   Bijgewerkt en C210799


    BELJAARS


   C. geboren1035
   NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97
   Voorzitter Commissie beroep en bezwaarschriften gemeenteraad Ermelo
   Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis Stichting Sint Jansdal Harderwijk
   Voorzitter bestuur van de Stichting Bibliotheek Ermelo
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 291280
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 030284 ONTSLAG010197
   Lid hoog militair gerechtshof Den Haag 040484
   Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 070688
   Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 290688
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 060192
   Militair lid rechtbank Den Haag 010792
   Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad010194
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector belasting
   Zwolle rechter-plaatsvervanger
   Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger ?
   Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger ?
   Rechtbank Den Haag rechter-plaatsvervanger (sector bestuursrecht i.v.m. militaire ambtenarenzaken)?
   TEVENS
   Generaal Majoor buiten dienst
   Voorzitter fusiecommissie VVV's Veluwe Randmeren.
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    BENDER


   D.J. geboren 000145
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 101286
   NU
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Advocaat Arnhem Winters & Bosnac
   GEEN opgave gevonden
   160298 GEEN OPGAVE KANTON ARNHEM


    BERG


   M.A.M.C. van den geboren 0545 prof.
   NLRM 93 94 95 96 97
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 280393
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 280393
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   TEVENS
   Hoogleraar privaatrecht bijzonder bouwrecht Katholieke Universiteit Brabant
   Hoogleraar bouwrecht Rijks Universiteit Leiden
   Voorzitter Commissie Beroep en bezwaarschriften Gemeente Goirle
   Vice-voorzitter Instituut voor bouwrecht Den Haag
   Lid redactie maandblad bouwrecht
   Lid Raad van Toezicht St. RBV (woningcorporatie te Tilburg)
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    BERGKOTTE


   H. D., geboren 000646
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Rechterlijk ambtenaar in opleiding Leeuwarden 110374
   Substituut Officier van Justitie arrondissement Utrecht2 000180
   Arrondissementsofficier van Justitie idem180281
   Advocaat-generaal Hof Den Bosch 301188 ONTSLAG ?
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 140193
   Raadsheer Hof Den Bosch 240296
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Den Bosch Raadsheer
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    BESCHOOR-PLUG


   A.J.C. geboren 1232
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Secretaris Raad van Bestuur Holland Amerika Lijn
   Rechter rechtbank Arnhem 130380
   Raadsheer Hof Arnhem 150687
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 070787 ONTSLAG 180497 m.i.v. 010597
   Raadsheer Hof Arnhem 150687
   Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 170389
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer sector straf
   TEVENS
   Voorzitter Klachtencommissie bewoners Het Dorp te Arnhem
   Bijgewerkt 0696, C280599 Arnhem.


    BESIER


   A.P. Arnout geboren 301140
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Proeftijd ex. art. 4 Opleiding. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Groningen Raio 120269
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 12 000669
   Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Groningen 11171
   Als stagiair Werkzaam Advocatenkantoor te Groningen 120673
   Secretaris arrondissementsparket Middelburg 15 1274
   Substituut Officier van Justitie Parket Middelburg 70575
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 260577
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10782
   Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 231184010698 ONTSLAG KB97005056
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
   Voorzitter Stichting Beelden op de Berg Wageningen
   Bijgewerkt 0199 C280599


    BEUGE


   F. van geboren 0748
   NLRM 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Arnhem
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond110690
   Gerechtsauditeur rechtbank Roermond010992
   Rechter rechtbank Roermond060193 ONTSLAG
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Zutphen rechter
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Zutphen rechter
   TEVENS
   Bestuurslid van de Stichting Aen Godes Vertrout te Arnhem (woonvormen voor geestelijk gehandicapten)
   Bestuurslid van de Vereniging voor Christelijk Buitengewoon Onderwijs voor Jongens en Meisjes (Aleida Gezinsschool voor ZMOK-onderwijs te Arnhem
   Voorzitter Commissie Ethiek van het Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem
   Bestuurslid Stichting Sport en Recreatie 'De Bakenberg' te Arnhem
   Docent (ad hoc) van de cursus voor hulpofficieren van Justitie van het Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie/De Nederlandse Politie Academie.
   De eerste twee functies bekleed ik al een jaar of tien, derhalve vanaf een tijdstip dat voor mijn benoeming in een rechterlijke functie ligt. De derde functie is ingegaan op het moment dat ik tot de rechterlijke macht toetrad. De vierde functie stamt uit 1997 en de vijfde uit 1998.
   Bijgewerkt 0302499, inzage Zutphen C210499.


    BEYART


   F.H.L. prof dr
   Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad Penitentiaire kamer 221295
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.


    BEZEMER


   H.W. geboren 0544
   NLRM 95 96 97
   Militair lid rechtbank Arnhem 180195
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 260395
   Rotterdam rechter-plaatsvervanger
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger militair lid
   Rotterdam rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   1e plaatsvervangend voorzitter Adviesorgaan Bestuursrechtelijke Geschillen Koninklijke Luchtmacht (Vroeger commissie Bezwaarschriften)
   Bijgewerkt en C210799


    BIE


   I.P. de geboren 0245
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 271186
   Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 280387
   Rechter rechtbank Zutphen 12 0988
   Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
   Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
   Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390
   Kantonrechter plaatsvervanger Terborg 30 0893
   Kantonrechter plaatsvervanger Harderwijk 15 0993
   Vice-president rechtbank Zutphen 290794
   NU
   Zutphen Vice-president
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
   Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
   Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
   Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter van de Beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij de penitentiaire inrichting Zutphen
   Voorzitter Commissie van Toezicht bij de penitentiaire inrichting Zutphen
   Lid het bestuur van de Stichting Passieconcerten Deventer
   Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


    BIERMAN


   J.R. geboren 0428
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en procureur te Tiel
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 260379
   Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120488
   Kantonrechter Groenlo 200788
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 130489 ONTSLAG KB 97004417 per 160997
   Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 90780
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 30790
   Kantonrechter Den Bosch020591 ONTSLAG KB 97003422 per 300498
   Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 020591
   Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 8 juf' 1991
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 30593
   NU
   Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
   Den Bosch rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter arbitragecommissie van de KVG Gerechtsdeurwaarder
   Houdt zich privé bezig met exploitatie van onroerend goed en verhuur van kantoren waarvan hij eigenaar is (onderdeel van zijn pensioenvoorziening)
   VRAAG?
   Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


    BIERMAN


   G.M. geboren 1134
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat te Rotterdam en Leeuwarden
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 300373
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 240685
   Raadsheer Hof Arnhem 150687
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer sector civiel en Pacht Lid Pachtkamer
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Buitengewoon lid benoemd door de Nederlandse Juristen Vereniging van de Raad van Arbitrage van de bouwbedrijven
   Directeur 'Fernate BV' (pensioen vennootschap eigen oudedagsvoorziening)
   Voorzitter raad van beroep van het COKZ (Centraal orgaan v kwaliteitsaangelegenheden in de zuivel)
   Voorzitter Stichting Future Hop Nederland (financiële steun kindertehuizen India)
   Bijgewerkt 0696, C280599 Arnhem.


    BIGE


   E. geboren 0850 Mw.
   NLRM 92 93 94 95 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 310591
   Advocaat Arnhem Bax & van Herpt
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Advocaat Huizenga Advocaten Arnhem
   TEVENS
   Lid bestuur Stichting Festival Arnhem
   Lid bestuur telefonische hulpdienst Nijmegen
   Bijgewerkt en C210799


    BIJLOO


   Arnhem rechter
   NU
   Arnhem rechter
   ?


    BIJLOO


   W.F. geboren 0550
   NLRM 94 95 96 97
   Hoofd. afdeling Juridisch Zaken GAK Arnhem
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 40294
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 51295
   Rechter rechtbank Arnhem 280297
   NU
   Arnhem rechter
   TEVENS
   Voorzitter wijkraad De Parken Apeldoorn
   Voorzitter registratiecommissie van de gem. Apeldoorn
   Lid bestuur Stichting Apeldoornse monumenten
   Lid bestuur Genootschap Nederland-Engeland Deventer
   Lid bezwarencommissie gemeente Apeldoorn
   Bijgewerkt en C210799


    BIJVANCK


   J.W. geboren 0935
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 101169
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 240572 ONTSLAG KB 97003763 per140897
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 111278
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 190988
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel.
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Advocaat en Procureur te Nijmegen Bijvanck Advocaten
   TEVENS
   Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline
   Lid hoofdredactie Vademecum Burgerlijk procesrecht (Gouda Quint)
   President executiecomité AEPPC Association Europienne des Praticiens des procedures collectives
   Voorzitter adviescommissie faillissementswetgeving NOA
   Voorzitter 'De Harmonie' te Nijmegen
   Optreden als arbiter Nederlands Arbitrage instituut
   Bijgewerkt 0399, C250599


    BLOM


   F.P.A.
   NLRM 87 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 220477
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 19 000684
   Rechter rechtbank Arnhem 100389
   NU
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger


    BLOM


   H.J.T. geboren 000646
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid bestuur van de Stichting De Vriendenkring
   Voorzitter van de Raad van Toezicht en advies van de Gelderse Stichting voor Jeugdhulpverlening te Arnhem
   Voorzitter Commissie van beroep ex art 30 van de regeling erkenning Installateurs van Energie Nederland te Arnhem beëindigd per 0101097
   Vice-voorzitter Raad van Toezicht Gelderse Stichting voor Jeugdhulpverlening Lindenhout (CFSJ Lindenhout) te Arnhem
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 270284
   Rechter rechtbank Arnhem 100389
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
   NU
   Arnhem Rechter
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid van Raad van Toezicht van Groot Klimmendaal
   Lid de Raad van Toezicht van de woningcorporatie Archipel te Arnhem
   Binnen de rechtelijke macht: Lid Commissie rechtspositie NVvR
   Bijgewerkt en C210799


    BLONK


   G.N.M. geboren 1251
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Auteur in Handboek Politie Management
   Directeur Rechercheschool
   Lid van de Rotary
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 30784 ONTSLAG ?
   Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10595
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10596
   NU
   Arnhem parket
   TEVENS
   Lid Begeleidingscommissie Opleidingen Forensische Geneeskunde
   Gastdocent cursus medische toxicologie
   Redacteur en auteur Handboek Hulpofficier van Justitie
   Ontwikkelaar van en trainer in Cursus Recherchestrategie
   Bestuurslid en vice-voorzitter Stichting Zwembad Noord-Oost
   Gastdocent cursussen forensische geneeskunde
   Bijgewerkt 280599, C280599 Arnhem.


    BOERWINKEL


   F.Th. geboren 0640
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Voorzitter Arnhemse Vereniging voor Kamermuziek tot juni 1997
   Assistent R. Universiteit Leiden 010665
   Advocaat en Procureur te Utrecht 010167
   Raio rechtbank Arnhem 010170
   Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 010570
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 010771
   Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 010672
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010774
   Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 091081
   Raadsheer Hof Arnhem 160283
   NU
   Arnhem Hof raadsheer sector straf
   TEVENS
   Voorzitter Stichting Telefonische Hulpdienst Arnhem
   Lid bestuur Stichting Het Gelders Orkest
   Lid Interkerkelijke commissie voor het Justitiepastoraat
   Voorzitter Hervormd Gereformeerd Samenwerkingsorgaan van het Justitiepastoraat.
   Voorzitter Stichting Petrus Nolascus Prijs
   Bijgewerkt 0796, C280599 Arnhem.
   ATTENTIE!
   kind-86.htm
   kind-85.htm


    BOEZEM ROVJ


   E.J. van den geboren 1238
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Beroepsmilitair II. luitenant ter zee adm. 1e klasse Koninklijke Marine
   Auditeur militair plaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 020677
   Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 160877
   Substituut auditeur militair arrondissement krijgsraad Arnhem 210878
   Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 010781
   Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 010781
   Auditeur militair arrondissement krijgsraad Arnhem 221081
   Advocaat-generaal Arnhem 121090
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110595
   Advocaat-generaal Arnhem 121090 ONTSLAG KB 97004472010198 INGETROKKEN KB 97005056
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110595
   NU
   Utrecht rechter-plaatsvervanger bbr-utre.htm
   Arnhem ressortparket bbr-arnh.htm
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 150198, C280599 Arnhem.


    BOLTE


   J.C. geboren 1243
   NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 50789
   NU
   Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
   Voorzitter Commissie van Toezicht Dr F.S. Meyers Instituut Tiel (selectie instituut delinquenten)
   7/97


    BOOM


   E.J. geboren 0745
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 60783 ONTSLAG KB010597
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 091093
   Rechter-plaatsvervanger Arnhem ?
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Advocaat en Procureur Lid maatschap Dirkzwager advocaten en notarissen te Arnhem
   TEVENS
   Secretaris Verburgt Molhuysen Stichting en Stichting Verma te Oosterbeek
   Lid redactie Modellen voor de Rechtspraktijk Huurrechtdeel
   Medebewerker van Cremers Huurrecht
   Medebewerker van Checkboek voor Advocaten Bedrijfsruimtehuurrecht
   Penningmeester VHA Vereniging van huurrecht Advocaten de huurrecht specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten
   Lid examencommissie en opleidingscommissie VHA
   Lid adviescommissie Verzekeringsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
   Bijgewerkt 0197, C280599 Arnhem.
   ATTENTIE! J. Hop Deze heeft waarschijnlijk een foutieve opgave staan per 280599!


    BOON


   J.F. geboren 0954
   NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97
   Raio rechtbank Alkmaar 11083
   Substituut Officier van Justitie Parket Haarlem 011288
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 011289
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010694
   NU
   Arnhem parket
   TEVENS
   Coach en bar medewerker Hockeyclub te Velp
   Werkgroep lid politieke partij Rozendaal
   Bijgewerkt 280599, C280599 Arnhem.


    BOON


   R.A. geboren 1267 Mw.
   NLRM 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Den Haag 10493
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 230496
   GEN OPGAVE DEN HAAG
   BOON RA Mw. Arnhem rechter-plaatsvervanger ONTSLAG010497
   Rechter-plaatsvervanger Arnhem
   Gerechtsauditeur Arnhem
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Arnhem gerechtsauditeur
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    BOONEKAMP


   R.J.B. geboren 0957
   NLRM 92 93 94 95 96 97
   Docent aan de RIJKS UNIVERSITEIT te Leiden
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 70391
   Rechter rechtbank Arnhem 120593
   NU
   Arnhem Rechter
   TEVENS
   Co auteur van het losbladig schadevergoeding
   medewerker tijdschrift voor civiele rechtspleging TCR
   Bijgewerkt en C210799


    BOOTSMA


   J.N.A. geboren 0262 Mw.
   NLRM 96 97
   Juridisch medewerker bureau Gemeentelijk Ombudsman Amsterdam
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 200695
   Lid bestuur oudervereniging Stedelijk Gymnasium Arnhem (Onjuist nooit gehad)
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Rechter Arnhem
   NU
   Arnhem rechter
   TEVENS
   S van de Stichting Junk Food Junk Juice een werkervaringsproject voor vrouwelijke ex verslaafden in de ecologische productiesector
   Bijgewerkt en C210799


    BORDES


   J.P. geboren 1254 Mw.
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Medewerking aan project Kluwer thesaurus project schadevergoeding Afgelopen per 1/98
   Gerechtsauditeur Hof Arnhem11087
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 80391
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 150891
   Rechter rechtbank Arnhem 291292
   NU
   Arnhem Rechter
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    BORGERHOFF-MULDER


   H.R. geboren 0346 Mw.
   NLRM 92 93 94 95 96 97
   Voorzitter Ombudscommissie gemeente Rheden
   Advocaat en Procureur te Arnhem
   Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 191180
   Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem11081
   Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 280683
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 120985
   Vice-president rechtbank Zutphen 200891
   Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 110991
   Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer110991
   Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 1t 0991
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 110991
   Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem110991
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
   Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
   Coördinerend vice-president rechtbank Zutphen 30894
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Zutphen Coördinerend vice-president
   Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
   Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
   Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
   Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 250298, inzage Zutphen C210499.


    BOUWENS


   W.H.A.C.M.
   Rechter-plaatsvervanger Arnhem
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Universitair docent Sociaal Recht Katholieke Universiteit Nijmegen
   Bijgewerkt en C210799


    BOVEND'EERT


   P.P.T. geboren 000647 dr
   NLRM 93 94 95 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10792
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10792
   NU
   Zutphen rechter-plaatsvervanger
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid Bezwaarschriftencommissie Awb Ministerie VWS Rijswijk1990
   Lid Bezwaarschriftencommissie Awb Min OCW Zoetermeer1997
   Universitair hoofddocent staatsrecht KUN 1990
   Bijgewerkt en C210799


    BRACHT


   G. geboren 0738
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Bedrijfsleven mei 1961
   Arbeidscontractant rechtbank Groningen 10879
   Waarnemend griffier rechtbank Groningen 1 0879
   Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 130881
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 130881
   Rechter rechtbank Groningen 300782
   Lid Nederlandse Antillen en Aruba 1 0887
   Vice-president rechtbank Arnhem 150391
   Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 30295
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 281196
   NU
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS GEEN
   C160298
   Bijbanenregister kantongerecht nog niet gecontroleerd in 1999.


    BRAUNIUS


   S.W.P.C. geboren 1234
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 80282
   Presidentplaatsvervanger Perm. Krijgsraad Ned. voor de Zeemacht 260187
   Rechter rechtbank Utrecht 211090
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100391
   NU
   Utrecht rechter
   Arnhem rechter-plaatsvervanger


    BROEK


   W.J.G.M. van den geboren 0540
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Proc.
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 30487
   NU
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Advocaat Nijmegen Van den Bosch & van den Broek
   TEVENS
   Commissaris BV Rhemania Beheer BV Nijmegen
   Voorzitter Stichting Beheer Aandelen Van Dongen Beheer te Zeeland
   Voorzitter Raad van Toezicht Psychiatrisch Centrum Nijmegen
   Lid bestuur Ver van Eigenaren Centrumplan Wijchen
   Adviseur van de NVOB afd. Groot Maas en Waal
   C280198


    BROEKVELDT


   L.P. geboren 0744
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 060580
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 120290
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Advocaat Procureur Amsterdam Trenité Van Doorne
   Rijksadvocaat Amsterdam
   Medewerker tijdschrift Civiele Rechtspleging
   Lid adviescommissie NOA voor Burgerlijk procesrecht
   Bijgewerkt 0498, C280599 Arnhem.


    BRONZWAER


   C.J.H.G. geboren 1263 Mw.
   NLRM 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Arnhem11091
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 221094
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 10495
   Rechter rechtbank Arnhem 70896
   NU
   Arnhem rechter
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    BROUNS


   P.J.H.M. geboren 1150
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Wetenschappelijk medewerker RIJKS UNIVERSITEIT te Groningen
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 130787
   Rechter rechtbank Arnhem 91090
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 101094
   Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
   Rechter-plaatsvervanger Arnhem
   Raadsheer Den Haag
   NU
   Den Haag Hof Raadsheer
   Arnhem Rechter-plaatsvervanger
   Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
   TEVENS
   Gedetacheerd raadadviseur Ministerie van Justitie Directie Wetgeving
   Lid bestuur Studiekring strafrechtspraak NVvR
   Lid bestuur Studiekring bestuursrechtspraak van de NVvR
   Lid van de wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse Ver voor Rechtspraak
   Secretaris en Penningmeester Stichting ter bevordering van de dialectische filosofie
   Lid bestuur van de afdeling Gendringen van de partij van de arbeid
   Lid adviescommissie Europese Politiek (ACEP) van de partij van de Arbeid
   Bijgewerkt en C210799


    BRUGGINK


   J.J.H. geboren 000645 drs
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Hoofddocent aan de RIJKS UNIVERSITEIT te Utrecht
   Voorzitter RKHV Union te Nijmegen
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 90288
   Rechter rechtbank Arnhem 120593
   TEVENS GEEN
   C160298 Niet meer gevonden in 1999.


    BRUGHUIS


   J.M.G. geboren 0348 Mw.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen
   Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 011282
   Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 221283
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 161285
   NU
   Arnhem parket
   TEVENS
   Gastdocent Rechercheschool Zutphen
   Gastdocent Politievormingscentrum Gastdocent zedenzaken
   Bijgewerkt 280599, C280599


    BRUSSAARD


   W. geboren 0934 prof
   NLRM 93 94 95 96 97
   Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaigoed en pootgoed van landbouwgewassen
   Hoogleraar aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 261092
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   Hoofd
   Hoogleraar in het agrarisch recht van de westerse gebieden daaronder begrepen het milieurecht en het recht betreffende de ruimtelijke ordening bij de vakgroep Agrarisch recht van de Landbouwuniversiteit Wageningen (Sinds1196 VVT)
   TEVENS
   Voorzitter redactie tijdschrift Milieu en Recht
   Lid redactie tijdschrift Agrarisch Recht
   Lid redactie tijdschrift bouwrecht
   Lid wetenschappelijk adviesraad Instituut van Agrarisch Recht
   Lid wetenschappelijke adviesraad centrum van milieurecht van de Universiteit van Amsterdam
   Lid bestuur Vereniging van agrarisch recht
   Lid bestuur van het Arnhems Juridisch Genootschap
   Voorzitter Curatorium in de Leerstoel Dier en Recht bij de Universiteit Utrecht
   Lid commissie Bezwaar en beroepschriften Provincie Gelderland
   Plaatsvervangend lid Centrale Grondkamer
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    BURUMA


   Y. geboren 0855
   NLRM 95 96 97
   Lid boekenraad Amsterdam University Press
   Lid werkgroep Ministerie van justitie/CITO inzake examinering van beoogd kernteamrechercheurs
   Adviseur O.M. in fiscale fraudezaken
   Lid boekenraad Ars Aequi
   Gasthoogleraar Universiteit Twente
   R rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 270994
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 260396 ONTSLAG010597
   Hof Arnhem raadsheerplaatsvervanger Geen opgave meer gevonden in Arnhem C280599 Arnhem.
   Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger ?
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   NU
   Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Hoogleraar straf en procesrecht Katholieke Universiteit Nijmegen
   TEVENS
   Redacteur Penitentiair Recht losbladig Gouda Quint
   Redacteur Politieregister leidraad van de praktijk losbladig
   Deelredacteur Delict en Delinquent
   Bijgewerkt en C210799
   ATTENTIE!
   Artikel 18.09.96 in Gelders Dagblad De burger hoeft zich geen zorgen te maken over de eerlijkheid van onze rechtspraak.
   UITNODIGING
   kinderen.htm


    BUYNE


   H.Y.
   NLRM
   Raio rechtbank Groningen 140773 140774
   Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 041280
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 160783
   Rechter rechtbank Groningen 010390
   Rechter rechtbank Amsterdam 160594
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 221196
   NU
   Amsterdam rechter
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter Commissie van Toezicht huis van bewaring 'de Weg' Amsterdam
   Voorzitter Raad van Toezicht Stichting BOA Utrecht ontwikkelen van opleidingen en zoeken van arbeidsplaatsen voor vrouwen
   Bijgewerkt 0197, C280599 Arnhem.


    CANTÉ


   A.H. geboren 1247
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk031280
   Rechter-plaatsvervanger Zwolle 031280
   Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 221280
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 240491
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 240594
   Assen kantonrechter-plaatsvervanger ?
   Emmen kantonrechter-plaatsvervanger ?
   Meppel kantonrechter-plaatsvervanger ?
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
   Assen kantonrechter-plaatsvervanger ?
   Emmen kantonrechter-plaatsvervanger ?
   Meppel kantonrechter-plaatsvervanger ?
   HOOFD
   Advocaat en procureur te Zwolle Nysingh Bitter & de Vries Robbé
   Secretaris afdelingsraad IJsselland en Twente Nederland Maatschappij ter bevordering van tandheelkunde
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    CHORUS


   J.M.J,, geboren 0242 prof.
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Plaatsvervangend lid en Plaatsvervanger Voorzitter van kamer I van de Commissie behandeling bezwaren Open Universiteiten
   Wetenschappelijk medewerker Universiteit Leiden en Amsterdam 010368
   Hoogleraar Rijks Universiteit Leiden
   Rechter rechtbank Arnhem 280176
   Raadsheer Hof Amsterdam 210982
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 271082
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 221086
   Raadsheer Hof Amsterdam 250592
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100393
   Vice-president Hof Amsterdam300894
   Coördinerend vice-president Hof Amsterdam 070498
   NU
   Amsterdam Hof coördinerend vice-president
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Amsterdam rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Secretaris Stichting Johan Polak tot instandhouding van het bijzondere boek onkostenvergoeding
   Bestuurslid diverse kleinere stichtingen/verenigingen
   Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
   Medewerker diverse kleinere tijdschriften
   Bijgewerkt en C210799


    CLARENBEEK


   T.J. geboren 1237
   NLRM 80 87 99/90 90 91 92 93 94 95 96 97
   Reservekolonel Koninklijke Landmacht met mobilisatie bestemming
   Medewerker Militair Juridische Dienst 21259
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 130679
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 030980
   Rechter rechtbank Utrecht 220781
   Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 160982
   Vice-president rechtbank Utrecht 220486
   Coördinerend vice-president rechtbank Utrecht 160195
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 290596
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger sector straf
   TEVENS
   Vaste medewerker Militair rechtelijk Tijdschrift
   Redacteur losbladig uitgave Militair Straf en Tuchtrecht Kluwer
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    COLLEWIJN


   H.W. geboren 1142
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Arnhem 010974
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 061179
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 290380
   Rechter rechtbank Arnhem 290481
   Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 170685
   Vice-president rechtbank Arnhem 200988
   NU
   Arnhem Vice-president
   TEVENS
   Voorzitter grondkamer Gelderland (Oost)
   Lid geschillencommissie Marnix College te Ede
   Bijgewerkt en C210799


    COMMODORE


   H.J.
   Bestuurslid Militair Rechtelijke Vereniging
   Arnhem Hof ?
   NU
   Arnhem Hof Penitentiaire Kamer
   TEVENS
   Adviesorgaan Bestuursrechtelijke Geschillen Koninklijke Luchtmacht
   Bijgewerkt 99, C280599 Arnhem.


    COOLS-WEEBERS


   M.A.F,, geboren 0346 Mw.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 020485
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 040986
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 040986
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 070389
   Rechter rechtbank Arnhem 010190
   Vice-president Arnhem
   NU
   Arnhem vice-president
   TEVENS
   Lid bestuur Havo Notre Dame des Anges te Beek Ubbergen (bij Nijmegen) Kasteelseweg 50
   6574 AJ Ubbergen 0243229337
   Lid Commissie van Toezicht en Voorzitter Klachtencommissie Hunnerberg te Nijmegen RIJ Berg en Dalseweg 289 6522 CH Nijmegen
   Lid klachtencommissie Jeugdzorg sinds 011098 WELKE EN WAAR?
   Bijgewerkt en C210799


    COSTER VAN VOORHOUT


   J.A. geboren 0946
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Mederedacteur Uitgeverij Koninklijke Vermande
   Auditeur militair plaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 090885
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 211190
   Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 021291
   NU
   Arnhem ressortparket
   TEVENS
   Voorzitter bestuur van de SIGV Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers
   Lid Commissie Gedragscode voor het Genootschap van Risicomanagement
   Studiebegeleider bij SVV Stichting Vak ontwikkeling Verzekeringen
   Bijgewerkt 071098, C280599 Arnhem.


    CREMERS


   R.J.M. geboren 1057
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Voorzitter Stichting Hummelhoek te Heeswijk Dinther peuterspeelzaal
   Raio rechtbank Almelo011084
   Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 160390
   Rechter rechtbank Den Bosch 220791
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 060292
   Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave Eindhoven C0299.
   Helmond kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave Eindhoven C0299.
   Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave Eindhoven C0299.
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger militaire kamer
   Den Bosch rechter
   Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Reserve-officier militaire juridische Dienst bij de Koninklijke Landmacht
   Lid Commissie van Beroep KNVB afdeling Noord Brabant, District Zuid I.
   Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Nieuw Vosseveld
   Bijgewerkt 230498
   C0299


    CREMERS ROVJ


   P.H.A.J. geboren 000144
   NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid begeleidingscommissie Politieopleidingsinstituut De Cloese
   Proeftijd ex artikel 4 Opleiding en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Den Bosch 181269
   Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 180470
   Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 010970
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 011171
   Gerechtssecretaris rechtbank Maastricht 010274
   Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Maastricht 010274
   Secretaris arrondissementsparket Zutphen 010875
   Substituut Officier van Justitie Parket Zutphen 290875
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 080977
   Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 271180
   Auditeur militair plaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem110281
   Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 141288
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 111291 Ontslag 160997 KB97004417
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 030295
   NU
   Arnhem ressortparket bbr-arnh.htm
   Amsterdam rechter-plaatsvervanger bbr-adam.htm
   TEVENS
   Bewerker van de Fruin Nederlandse Wetboeken
   Gastdocent SSR te Zutphen
   Lid Raad van Toezicht van het Psychiatrisch Spectrum Gelderland Oost
   Gastdocent Deutsche Richterakademie
   Lid Commissie van Toezicht en fungerend voorzitter Beklagcommissie Penitentiaire Inrichting te Zutphen
   Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring voor vreemdelingen te Zutphen
   Lid Curatorium van de Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers
   ATTENTIE!
   ali-baba.htm
   ATTENTIE!
   kinderen.htm
   kind-86.htm
   kind-85.htm
   Stond op lijst van mr Doedens om gehoord te worden in de Puttense moordzaak C. Ambrosius.
   Bijgewerkt 1501, C280599 Arnhem.


    CROL


   B.N. geboren 000145 initialen B.N. of B.M. ?
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 12 0983
   Rechter rechtbank Arnhem 21085
   Vice-president rechtbank Arnhem 250394
   NU
   Arnhem Vice-president
   TEVENS
   Lid medezeggenschapsraad van een openbare school
   Bijgewerkt en C210799


    CROLL


   R.S. geboren 1254 Robert Samuel
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Dordrecht 10882
   Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 180388
   Rechter rechtbank Dordrecht 70389
   Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 70489
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250291 (Wet RO rechter rechtswege rechter-plaatsvervanger)
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 40491
   Kantonrechter Den Haag 10394
   Kantonrechter Arnhem 10996
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger ?
   Rechter-plaatsvervanger Rotterdam
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter
   Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
   Den Haag kantonrechter
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   Rotterdam rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid van de ledenraad Nederlandse Vereniging van Rechtspraak te Den Haag
   Lid bestuur Nederlands Rode Kruis:
   Lid dagelijks bestuur van het NRK te Den Haag
   Kring commissaris Gld. van het NRK te Apeldoorn
   Voorzitter Stichting NRK Bloesemtocht te Beesd
   Lid college voor de bloedtransfusie Adviescollege Ministerie van VWS
   Lid Commissie donorbelangen van het NRK
   Lid uitvoerend comité van de Internationale 4daagse afstandsmarsen te Nijmegen
   Voorzitter Nederlandse Vereniging Jachtopzichters te Apeldoorn
   Belangenbehartiging van bijzondere opsporingsambtenaren in de natuur jachtopzichter/boswachter toezichthouder ten behoeve van terreinen van Staatsbosbeheer Prov. Landschappen Natuurmonumenten, Duinwaterleiding
   Voorzitter geschillencommissie Stichting Dienstverlening Christelijk Onderwijs te Ede
   Lid geschillencommissie Sanquin Bloedvoorziening te Amsterdam de Stichting die door de Minister van volksgezondheid Welzijn en Sport is aangewezen als de organisatie die verantwoordelijk is voor de bloedvoorziening in Nederland
   Bijgewerkt en C210799


    CROMBEEN


   I.L.P.
   Arnhem raio
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    DAM


   C.C. van 1158 Prof.
   NLRM 91 92 93 94 95 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 70391
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam
   TEVENS
   Adviseur Kennedy van de Laan Advocaten Amsterdam
   Hoofdredacteur tijdschrift Verkeersrecht ANWB
   Redacteur tijdschrift Nieuwsbrief BW
   Voorzitter Stichting Vrienden van de Wiltzang
   Lid bestuur Stichting Dome
   Bijgewerkt en C210799


    DAVERSCHOT


   R.D.E. geboren 0344
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid Zendeling deputaatschap van Vrije Gereformeerde Kerk Pretoria (Zuid-Afrika)
   Officier Koninklijke Luchtmacht lI. Kapitein 010867
   Auditeur militair plaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 170175
   Substituut Auditeur militair arrondissement krijgsraad Arnhem 291275
   Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010177
   Substituut Auditeur militair Mobiele krijgsraad Buitenland Landmacht en Luchtmacht 310877
   Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010177
   Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Middelburg010780
   Auditeur militair plaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem110281
   Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 110785
   Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 010492
   Arnhem Plaatsvervanger Procureur Generaal 010698
   NU
   Arnhem ressortparket
   TEVENS
   Secretaris bestuur Stichting Mission Aviacion Fellowship MAF te Harderwijk.
   Bijgewerkt 140998, C280599 Arnhem.
   INFO
   Schandaal op Schiermonnikoog.
   Hoe de affaire-Lancé justitie in opspraak bracht ISBN 9020458876
   ATTENTIE!
   050598 Telegraaf Nadat ook bleek dat Justitie in Groningen telefoongesprekken van journalisten zonder hun medeweten had opgenomen, drongen Kamerleden eind januari aan op zijn vertrek.
   ATTENTIE!
   kinderen.htm
   kind-86.htm
   kind-85.htm
   Waarschuwing De Telegraaf 250399.
   Na de geruchtmakende arrestatie van politieman Lancé in 1996 bleek al snel dat de incestbeschuldiging op niets berustte en dat het zogenaamde slachtoffer bij het op papier zetten van haar fantasieën geholpen was door politie en Justitie. Justitie in Leeuwarden ziet af van de vervolging van enkele functionarissen van het Openbaar Ministerie die betrokken waren bij de zaak tegen oud-politieman Lancé. Lancé wil een artikel 12 Sv procedure starten.


    DEE


   D.J.
   NLRM 93 94 95 96 97
   Officier Commissaris bij de permanente krijgsraad
   Militair lid rechtbank Arnhem 070391
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 010692
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 120896
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 041196
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Zutphen rechter-plaatsvervanger
   Laatste militaire functie in de militaire kamer van de rechtbank Arnhem
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 0399, C280599 Arnhem.
   ATTENTIE!
   kinderen.htm
   kind-86.htm
   kind-85.htm


    DEKKER


   M.A.E.
   Arnhem raio
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    DENIE


   J.M.J. geboren 000647
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Nijmegen 1974
   Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 100479
   Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 020680
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 150581
   Advocaat-generaalgemeenschappelijk Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba030487
   Fiscaal permanent Krijger. Nederlandse Antillen en Aruba van de Zeemacht 090987
   Advocaat-generaal Hof Arnhem 090991
   NU
   Arnhem ressortparket
   TEVENS
   Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging SSR cursus tenlastelegging
   Medewerker Gouda Quint uitgave Vademecum Strafrecht
   Voorzitter Tennisvereniging TC Shift te Nijmegen
   Bijgewerkt 150198, C280599 Arnhem.


    DERKSEN


   W.P.C.G. geboren 0462
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Editor D66 International Quarterly
   Vertegenwoordiger D66 in partijraad inde Partij van Europese Liberalen en democraten ELOR
   Plaatsvervangend voorzitter bezwaarschriftencommissie Venraij-Meerlo Wanssum
   Lid bezwaarschriftencommissie Brummen
   Voorzitter resp. plaatsvervangend voorzitter bezwaarschriftencommissie Nijkerk
   Raio raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 11088
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem11094
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem11094
   Rechter rechtbank Arnhem 150396
   Docent Quod Iure
   NU
   Arnhem Rechter
   TEVENS
   Secretaris Buitenland van D66 sedert februari 1998
   Voorzitter Stichting Internationaal democratisch Initiatief
   Lid ELDR-council politiek ELDR is een federatie van partijen uit de Europese Unie vergelijkbaar met een partijraad
   Andere uit deze nevenfunctie voortvloeiende nevenfuncties? Waarom daarvan geen vermelding?
   Voorzitter Commissie Identiteit D66 februari 1999
   Voorzitter Reglementen commissie D66
   Voorzitter bezwarencommissie Gemeente Bergen Limburg
   Lid bezwarencommissie gemeente Brummen
   Plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie gemeente Venraij
   Docent deeltijd HEAO
   Co-auteur Memo plus OR
   Editor Electoral Web Sites
   Bijgewerkt en C210799


    DIJK


   H. van
   Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad 150497 en 280192
   TEVENS
   Exploitatie maatschap met echtgenote van een tuinbouwbedrijf tot 1 juli 1997
   Arnhem Hof Plaatsvervangend raad pachtkamer
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    DIJK


   D.J. van geboren1248
   NLRM 80 88/89 92 93 94 95 96 97
   Lid Raad van Toezicht Facilitaire Dienst Rechtelijke Organisatie
   Voorzitter Commissie criteria niet meewerk (afvl.) Vreemdelingencommissie ook Commissie Meewerkcriterium
   Lid Hoofdbestuur NVvR
   Proeftijd ex art. 4 Opleiding. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Amsterdam Raio 10972
   Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 10173
   Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 10175
   Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht 10177
   Als stagiair Werkzaam Advocatenkantoor te Utrecht 10177
   Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 221178
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 260679
   Rechter rechtbank Amsterdam 2 0880
   Verlof zonder behoud van bezoldiging. i.v.m. Werkzaam lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 120881
   Vice-president rechtbank Zwolle 21286
   Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 000688
   Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 290688
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 61089
   Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
   Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 70194
   Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 80794
   President rechtbank Arnhem 51295
   NU
   Arnhem President
   Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
   Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
   Den Haag rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid adviescommissie reorganisatie van de Rechtelijke Macht
   Mentor cursussen vonnissen maken voor buitenstaanders
   Docent diverse cursussen SSR
   Kernteam PVRO
   Lid raad van cassatie KNBB
   Diaken in de S.O.W. gemeente van de opstandingskerk te Arnhem
   Voorzitter adviescommissie tuchtrechtspraak Betaald Voetbal
   Bijgewerkt en C210799.


    DIJKSTRA


   C.N. geboren 0953 Mw.
   NLRM 97
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 4 0986
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 4 0986
   Rechter rechtbank Arnhem 10390
   NU
   Arnhem rechter
   TEVENS
   Voorzitter College van Beroep van de examens van de Hogeschool der Kunsten Arnhem
   Lid werkgroep coördinatiegroep Alternatieve Sancties COGRAS
   Inleider cursus EMA (Educatie maatregel alcohol
   Gastdocent rechtbanktraining van de rechercheschool te Zutphen
   Bijgewerkt en C210799


    DIK


   A. geboren1042 Mw.
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Voorzitter van de Commissie van beroep m.b.t. klachten behandeld door de externe Klachtencommissie orthopedagogisch centrum Otto Heldering St. te Zetten
   Voorzitter van de Commissie van beroep m.b.t. klachten behandeld door de externe Klachtencommissie orthopedagogisch centrum de dreef in Wapenveld
   Stagiaire E.E.G. te Brussel 0868
   Inspectrice Gem. Politie te Arnhem 0569
   Proeftijd ex art. 4 Opleiding. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Arnhem Raio 10173
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 mei1973
   Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 60276
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 30178
   Rechter rechtbank Arnhem 190582
   Vice-president rechtbank Arnhem 80689
   NU
   Arnhem Vice-president
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    DITZHUYZEN


   M.M. van geboren 0840 Mw.
   NLRM 90 91 92 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Amsterdam en Rotterdam 0171
   Docente Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn 1971 1972
   Advocaat en Procureur te Arnhem 0272
   Waarnemend griffier rechtbank Zutphen 030473
   Zutphen Rechter-plaatsvervanger 260376 ONTSLAG KB97004417 160997
   Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 170584
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 070285
   Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 061285
   Kantonrechter Utrecht 230986
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 240595
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 290596
   Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger dvb?
   Hof Arnhem raadsheer ?
   NU
   Arnhem Hof raadsheer sector civiel
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
   Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Commissie Lidmaatschap Roosendaalse Golfclub
   Bijgewerkt 0998, C280599 Arnhem.


    DONDERS


   Y.O. geboren 0430
   NLRM 94 95 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 150993
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Oud notaris
   TEVENS
   Oud lid ringbestuur Kon Notariële Broederschap en lid van de Kamer van T over notarissen te Arnhem
   Bijgewerkt en C210799


    DONSELAAR


   J.W. van geboren 0456
   NLRM 94 95 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 210394
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Senior algemeen jurist afd. Alg Juridische Zaken Prov. Gld.
   TEVENS
   Docent bestuursacademie Oost Nederland te Velp
   Plaatsvervangend lid Commissie van bezwaar en beroepschriften gemeente Bergh
   Lid vertrouwenscommissie Stichting Christelijk Primair Onderwijs te Arnhem
   Bijgewerkt en C210799


    DOORN


   A.G. van
   Rechter-plaatsvervanger Arnhem
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid vertrouwenscommissie seksuele intimidatie Kamer van koophandel Amersfoort


    DRABBE


   M.L. geboren 000638 Mw.
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Werkzaam NOVIB Den Haag 1961
   Werkzaam reclasseringsinstelling. Haarlem 1970
   Raio rechtbank Arnhem 10274
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 280478
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 141178
   Rechter rechtbank Arnhem 101179
   Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank. Arnhem 7 000688
   Rechter rechtbank Arnhem (parttime) 1 000190
   Vice-president rechtbank Arnhem111291
   Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 1 000197
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen ?
   NU
   Arnhem Coördinerend vice-president
   Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Verpleegkundige op oproep werkzaam voor de districtskruisvereniging Zuid Gld. te Nijmegen
   Secretaris Stichting 'het Kerkje van Persingen'
   Plaatsvervangend voorzitter regionaal tuchtcollege te Zwolle
   Bijgewerkt en C210799


    DRIEL VAN WAGENINGEN


   D. van geboren 1240
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Arnhem 0368
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 280177
   Rechter rechtbank Arnhem 40778
   Vice-president rechtbank Arnhem 230885
   kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 260189
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 160894
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 10995
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 10995
   NU
   Arnhem Vice-president
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter Raad van Discipline
   ATTENTIE!
   kind-85
   kind-86
   Bijgewerkt en C210799


    DUSAMOS


   A.J. geboren 0951
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Rijksbelastingdienst
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 000688
   Rechter rechtbank Arnhem 10109V
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30391
   Raadsheer-plaatsvervanger Den Haag
   NU
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
   TEVENS GEEN C160298


    DUSSCHOTEN


   E. van geb 131166 Elles Mw.
   NLRM97
   Raio rechtbank Utrecht 11091
   Amsterdam Officier van Justitie dvb 011097 BENOEMING KB97004417
   Arnhem Substituut Officier van Justitie ?
   NU
   Arnhem parket
   Geen opgave gevonden parket Arnhem C280599


    DUSSEN


   P.T. van der 260431
   NLRM 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 300876
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 1281
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 19 000684
   Presidentplaatsvervanger krijgsraad Arnhem 17 000189
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 20591
   Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 17 000192
   Den Bosch rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97005056
   Thans rechter-plaatsvervanger in de arrondissement te Arnhem, tevens kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen, Tiel en Arnhem
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Oud kolonel Militair juridische dienst Kon Landmacht
   Hoofd strafrecht Landmachtstaf en wetgeving: Herziening Militair Straf en Tuchtrecht
   TEVENS
   Lid Commissie van beroep en bezwaarschriften van de gem Ede
   Voorzitter comité Nat Feestdagen gem Ede
   Voorzitter St. stedenband Ede Chrudim Tsjechië
   Inkomend Voorzitter tevens Penningmeester Stichting Oud Gijzelaars Beekvliet Haren 19421945
   Bestuursfunctie Rotary Ede
   Lid Commissie van Toezicht PC Nieuwersluis Militair Centrum en Huis van Bewaring de vecht tevens Voorzitter beklagcommissie van deze dubbele inrichting
   Lid geschillencommissie van Philadelphia huizen te Ede
   Lid geschillencommissie Marnix College VWO
   Lid geschillencommissie Scouting Nederland
   Voorzitter Indicatiecommissie inzake Wet Sociale Voorzieningen in werking m.i.v. 010198 ten behoeve van Perrnar WS Gem Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen
   Bijgewerkt en C210799


    EIGENBERG


   H. geboren 0550
   NLRM 8088/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Leeuwarden 15 0975
   Substituut Officier van Justitie Parket Leeuwarden 60781
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 14 0982
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 10687
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 260290
   Rechter rechtbank Arnhem 101090
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
   NU
   Arnhem Rechter
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Gastdocent rechercheschool
   Gastdocent Nederlandse Politieacademie Apeldoorn
   Gastdocent SSR
   Bijgewerkt en C210799


    EIZENGA


   J dr
   Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad penitentiaire Kamer 050894
   HOOFD
   Ministerie van Justitie psychiatrisch adviseur
   TEVENS
   Lid landelijk bestuur van Stichting Reclassering Nederland
   Voorzitter Klachtencommissie Bernard Lievegoedkliniek te Bilthoven en Stichting Arto te Zeist
   Bijgewerkt ?, C280599 Arnhem.


    ELZAS


   R.P. geboren 0348
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Bestuurslid Arnhems Juridisch Genootschap
   Lid raad van toezicht audalet bv
   Lid Kluwer adviesraad
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1030??
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 030682
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 270788
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Advocaat procureur Arnhem kantoor Dirkzwager
   TEVENS
   Secretaris Regionale beoordelingsraad Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de tandheelkunde
   Lid opleidingscommissie Vereniging van Letseladvocaten LSA
   Rubrieksredacteur tijdschrift Verzekerings Rechtelijke Berichten
   Hoofdredacteur Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen
   Redacteur Handboek personenschade
   Redacteur verzekeringsarchief
   Docent Grotius College LSA Opleiding personenschade
   Redacteur Kluwer CD-ROM Personenschade, Aansprakelijkheid en Verzekering (Voorlopige titel)
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    EMPEL


   W.H. van geboren 000149
   NLRM 84 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 141281
   Kantonrechter Tiel 230687
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 290690
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 4 apr 1Og1
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 40491
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 40491
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 40491
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   Tiel kantonrechter
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid bestuur van de Heumen de Sitter Stichting Tiel
   Voorzitter van de VOGG (Ver van ouders/verwanten van een kind met een verstandelijk handicap te Utrecht
   Voorzitter van het steunfonds VOGG te Utrecht
   Voorzitter van de Federatie van Ouderverenigingen te Tiel
   Voorzitter van de European Committee of Inclusion International gevestigd te Ferney-Voltaire Frankrijk
   Bijgewerkt en C210799


    ENGBERTS


   B.J. geboren 0264
   NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Assen 11089
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 15 0995
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 0995
   Lid werkgroep verkeer en politiek ENFB afd. Utrecht
   NU
   Arnhem Gerechtsauditeur
   Arnhem Rechter
   TEVENS
   Lid ledenraad NVvR
   Bijgewerkt en C210799


    EUPEN


   Th.H.A.M. van geboren 0933
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid van de recreatiecommissie tennisvereniging ALTB te Arnhem
   Penningmeester Orgelfonds van de RK Parochie Stichting Johannes de Doper Arnhem
   Assistent Rooms Katholieke Universiteit Nijmegen 0955
   Proeftijd ex en. 3 Opleiding. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Roermond Raio 230560
   Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 230960
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 230962
   Substituut-griffier rechtbank Breda110264
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 170265
   Rechter rechtbank Maastricht 161166
   Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 120571
   Raadsheer Hof Arnhem 151272
   Vice-president Hof Arnhem 280679
   Raad hoog militair gerechtshof Den Haag 231189
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240496
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
   TEVENS
   Plaatsvervangend voorzitter Commissie van beroep voor katholiek voortgezet en beroepsonderwijs
   Vice-voorzitter Commissie van beroep voor de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Brabant
   Lid bestuur Stichting 'Sterven thuis' te Arnhem
   Lid van de oecumenische werkgroep Arnhem noordoost
   Voorzitter kerkelijk fonds Stichting Anthoniushuis Arnhem
   Voorzitter geschillencommissie Medezeggenschapsraad Katholieke Universiteit Nijmegen
   Lid klachtencommissie Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    FEDDES


   G. geboren 000645 Mw.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Nijmegen
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 120686
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 30790
   Rechter rechtbank Arnhem 120593
   NU
   Arnhem Rechter
   Kanton Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   lid bestuur Stichting Verpleeghuis Margriet te Nijmegen
   lid bestuur Stichting Wilhelmina te Nijmegen
   lid bestuur Stichting Beide Weeshuizen te Nijmegen
   Bijgewerkt en C210799


    FEIJTER


   A. de geboren 0848
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Arnhem
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 130787
   NU
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   GEEN opgave bijbanen in 1997 en 17.02.98!
   160298 GEEN OPGAVE KANTON ARNHEM


    FEITH


   P.R. geboren 000639 Jhr.
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Mede Voorzitter Commissie van Beroep De Dreef en Otto Heldring Stichting Zetten
   Mobilisabel lid mobiele rechtbank
   Proeftijd ex art. 4 Opleiding. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Maastricht Raio 4 0766
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 41166
   Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 41168
   Als stagiair Werkzaam Advocatenkantoor te Maastricht 41170
   Substituut-griffier rechtbank Utrecht 23 okt 1 g72
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 130673
   Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 281273
   Rechter rechtbank Arnhem 30574
   Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 180379
   Vice-president rechtbank Arnhem 80481
   kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 260389
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30391
   Raadsheer Hof Den Bosch 3 mei1993
   Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank 30593
   Vice-president Hof Den Bosch11293
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   Den Bosch Hof vice-president
   Utrecht rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid Commissie van Beroep tuchtzaken Koninklijke Nederlandse IJshockey Bond
   Bestuurslid huurdervereniging flat Kroonenburgsingel Nijmegen
   Bijgewerkt en C210799


    FELDHUSEN-WAGEMAKERS


   J.M.A. Mw.
   NLRM 94 95 96 97
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 10301
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   HOOFD
   Advocaat en procureur Arnhem Dirkzwager Advocaten, Notarissen VFPA
   Velperweg 26, 6824 BJ Arnhem,0263538300
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 0197, C280599 Arnhem.


    FOKKER


   J.P. geboren 0447
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Amsterdam 010573
   Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 250779
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 250879
   Rechter rechtbank Amsterdam 010581
   Kantonrechter Amsterdam 100385
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 050385
   Raadsheer Hof Arnhem 220488
   NU
   Amsterdam rechter-plaatsvervanger
   Arnhem Hof Raadsheer sector straf
   TEVENS
   Voorzitter Reclame Code Commissie
   Voorzitter beroepscommissie stimuleringsregelingen
   Plaatsvervangend lid Hof van Discipline
   Plaatsvervangend voorzitter CvB van het NIP (Ned Instituut van Psychologen)
   Mentor cursus vonnissen maken
   Voorzitter College van Beroep Stichting Certiked
   Medewerker Vademecum Burgerlijk Procesrecht
   Bijgewerkt 0897, C280599 Arnhem.
   ATTENTIE!
   kind-85.htm
   kind-86.htm


    FRIELINK


   P.M. geboren 0260
   NLRM 91 92 93 94 95 69 97
   Vaste medewerker Het Tijdschrift van de politie (auteursvergoeding)
   Lid van de Commissie 'Vertegenwoordiging in belastingzaken' van de Ver voor de belastingwetenschappen
   (Rapport van de Commissie verschijnt eind 1997 na verdediging van het rapport in de algemene vergadering
   in januari 1998 zal de Commissie worden opgeheven)
   In incidentele gevallen verrichten van werkzaamheden in eenmanszaak (winkel) van echtgenote
   Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht30590
   Substituut Officier van Justitie Parket Utrecht 111291
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 0992
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 10393
   te bepalen, dat onder 1.a. van Ons besluit van 18 juli 1997, no. 97003423, houdende de benoeming van mr. P.M. Frielink tot officier van Justitie in het arr Arnhem in de rang van arr Officier van Justitie eerste klasse, i.p.v. 'Utrecht' zal worden gelezen: 'Den Bosch'. BENOEMING KB97004209
   Arnhem parket Officier van Justitie eerste klasse
   NU
   Arnhem parket
   TEVENS
   Vaste medewerker Praktijkboek openbare orde en veiligheid (auteursvergoeding)
   Docent CID cursus SSR
   Ondersteuning verkoop en onderhoud winkelruimte Bakkershuys
   Bijgewerkt 280599, C280599


    FRÖBERG


   J.M. geboren 0765 Mw.
   NLRM 93 94 95 96
   Raio rechtbank Alkmaar11092
   Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem11296
   NU
   Arnhem parket
   TEVENS
   Voorzitter klachtencommissie Ongewenste Intimidatie op het werk.
   Bijgewerkt 280599, C280599.


    GIER


   A.A.J. de geboren 1253
   NLRM 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 240595
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Universitair hoofddocent Universiteit Utrecht vakgroep Stads en bestuursrecht
   TEVENS
   Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Bezwaar en Beroepschriften van de gem Gennep (L)
   Bijgewerkt en C210799


    GILLISSEN


   G.C. geboren 000149
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 96 97
   Fiscaalplaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederlandse Zeemacht110583
   Militair lid Hof Arnhem 010396
   NU
   Arnhem Hof lid militaire kamer 10396
   TEVENS
   Voorzitter adviesorgaan bestuursrechtelijke geschillen Koninklijke marine
   Voorzitter Adviesorgaan College van Beroep examens Koninklijk Instituut voor de Marine
   Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie seksuele intimidatie agressie en geweld Koninklijke Marine
   Lid bestuur van de militair Rechtelijke Vereniging
   Lid bestuur Centraal en Middelbare en Hogere Functionarissen en Overheid CMHF
   Lid redactie losbladig handboek van den Bosch militair straf- en tuchtrecht
   Bijgewerkt 0198 C280599 Arnhem.


    GINKEL


   P.H. van geboren 1149
   NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Arnhem
   Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 071284
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 071284
   Rechter rechtbank Maastricht 240396
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond020191
   Raadsheer Hof Arnhem 181292
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 250293
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
   Maastricht rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter Raad van Discipline ressort Arnhem per 010998
   ATTENTIE!
   kind-86.htm
   kind-85.htm
   Bijgewerkt 0798, C280599 Arnhem.


    GONZALES-HAVERKATE


   I.E.W. geboren 0954 Mw. drs
   NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
   Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010390
   Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 080791
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10392
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 011094
   NU
   Arnhem parket
   TEVENS
   Alumniraad Faculteit Rechten Rijksuniversiteit Utrecht
   Examencommissie Leergang Bestrijding Georganiseerde Criminaliteit
   Bijgewerkt 280599 C280599.


    GORP


   A.M. van 190251
   Zutphen rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97005799
   Rechter Zutphen ?conform bijbanenopgave
   NU
   Zutphen rechter bbr-zutf.htm
   Arnhem parket bbr-arnh.htm
   TEVENS
   Luitenant-kolonel bij de militair juridische dienst van de Koninklijke Landmacht
   Verbindingsofficier voor de krijgsmacht bij het arrondissementsparket te Arnhem
   Bijgewerkt 071298, inzage Zutphen C210499.
   Op 280599 geen opgave gevonden bij het parket Arnhem.
   ATTENTIE! J. Hop Deze opgave opnieuw controleren in bijbanenregister Zutphen!


    GRIMBERGEN


   J.W.M. geboren 1159
   NLRM 95 96 97
   Regionale Inspectie Milieuhygiëne Limburg te Heerlen
   Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010894
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010895
   NU
   Arnhem parket
   Geen opgave gevonden C280599!
   ATTENTIE! J. Hop heeft deze geen bijbanenopgave gedaan of is deze vertrokken?


    GRINTEN


   J.W.M. van der
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 300867
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 020579
   Raadsheer Hof Arnhem 120887
   Vice-president Hof Arnhem 010794
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter college van beroep voor de examens Katholieke Universiteit Nijmegen
   Voorzitter Stichting GITP Nijmegen
   Penningmeester kerkbestuur Dominicusparochie Nijmegen
   Bijgewerkt 0297, C280599 Arnhem.


    GROEN


   A.M.C. geboren 0747 Mw.
   NLRM 91 92 93 94 95 96 97
   Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 240890
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 301190
   Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 080791
   Rechter rechtbank Utrecht 060192
   Arnhem raadsheer ?
   Rechter-plaatsvervanger Utrecht
   NU
   Arnhem raadsheer
   Utrecht rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter Klachtencommissie Jongerenhuis Harreveld
   Lid bestuurscommissie Openbare Scholengemeenschap De Driemark te Winterswijk
   Bijgewerkt 1098 C250598


    GROENHUIJSEN


   M.S. geboren 0356 prof.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid bestuur Stichting fonds hulp aan slachtoffers te Den Haag
   Lid Klachtencommissie bijzondere ambtenaren van politie te Driebergen
   Lid ministeriële Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving
   Voorzitter Commissie van toezicht arrestantenzorg politieregio Brabant-Noord
   Annotator in Ars Aequi
   Lid vaste Commissie beoordeling samenwerkingsprojecten van het Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten
   Lid van het Steering Committee Dagelijks bestuur van het European Forum for Victim Services
   Lid RvT Audalet BV
   Lid begeleidingscommissie Politie Opleiding Centrum Zuid Nederland te Heerlen
   Lid bestuur Stichting Het RK Gasthuis
   Lid bestuur Stichting Elisabeth Ziekenhuis
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 111286
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 151191
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
   Rotterdam rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Hoogleraar strafprocesrecht Universiteit Brabant
   TEVENS
   Hoofdredacteur losbladig commentaar Wetboek van strafvordering onder redactie van AL Melai
   Lid Klachtencommissie Korps landelijke politiediensten
   Lid Stichting Het RK Gasthuis tevens lid dagelijks bestuur te Tilburg
   Lid bestuur Elisabeth Plus Fonds
   Vast kroniekschrijver 'de Gids' (Literair)
   Secretaris redactie Delict + Delictwet tijdschrift van strafrecht
   Voorzitter Steering Committee (dagelijks bestuur) van het European Forum for Victim Services
   Redacteur Verzameling Nederlandse Wetgeving Uitgeverij Vermande bv
   Voorzitter adviesraad project intensivering slachtofferzorg Terwee
   Voorzitter bestuur Stichting Hexus
   Voorzitter raad van advies van het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum van Justitie (WODC)
   Annotator in de Nederlandse Jurisprudentie
   Voorzitter Vereniging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    GROENINGEN


   Th.P.E.E. van geboren 050469
   NLRM 95 96 97
   Raio rechtbank Arnhem11094
   Arnhem Rechter-plaatsvervanger dvb 011097 BENOEMING KB97004736
   NU
   Arnhem Rechter-plaatsvervanger 140697
   TEVENS GEEN
   C160298
   GROENINGEN
   T.P.E.E.050469
   Arnhem Rechter-plaatsvervanger dvb 011097 BENOEMING KB97004736
   Thans rechterlijk ambtenaar in opleiding bij de gerechten


    HAAS


   F.J.P.M. geboren 0959 drs
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Docent formeel belastingrecht aan de HEAO Arnhem
   Ambtenaar i.t.d. Hof te Arnhem 10686
   Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger Hof Arnhem 010689
   Rechter rechtbank Arnhem 120583
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 171095
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 281196
   Arnhem rechter-plaatsvervanger ?
   Arnhem Hof Raadsheer 171095
   NU
   Arnhem Hof raadsheer sector civiel
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Docent Federatie Belastingacademie
   Auteur diverse uitgaven Kluwer
   Auteur conflicten met de fiscus
   Bewerker van de delen algemene wet inzake rijksbelastingen en belastingrechtspraak van de losbladige uitgave Leidraad voor belastingstudie uitgegeven door Gouda Quint BV
   Bijgewerkt en C210799


    HAAS


   N.E. geboren 0938
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Inspecteur 's Rijksbelastingen 66
   Raadsheer Hof Arnhem 280580
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer Sector Belasting en Straf
   TEVENS
   Lid bestuur Vereniging van Christelijk voortgezet onderwijs te Zutphen (Baudcariuscollege)
   Bijgewerkt 0896, C280599 Arnhem.


    HAMELINK


   P.
   Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad Pachtkamer 270494 en 160689
   HOOFD
   Landbouwer
   Voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Over Betuwe
   Arbiter Landbouwschap Algemene Voorwaarden Zaaigranen en Zaaipeulvruchten
   Vertrouwensman en Relatie Landbouwschap) en Nederlandse Gasunie
   Bijgewerkt 160798, C280599 Arnhem.


    HARREVELD


   H.W. van geboren 000139
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid begeleidingscommissie poliklinisch Oldenkotte
   Advocaat en Procureur te Den Haag
   Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 221287
   Rechter rechtbank Zutphen 301188
   Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
   Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
   Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 60292
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
   Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 0993
   NU
   Zutphen Rechter
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
   Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
   Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
   Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid begeleidingscommissie poliklinisch De Tender Deventer
   Lid gebruikersraad ARC/SAS
   Bestuurslid Vereniging Vrienden van Brummen
   Bijgewerkt 180298, inzage Zutphen C210499.


    HARTOG


   H. den geboren 271242
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid directie Groote Sociëteit te Arnhem
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 251182
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Notaris
   TEVENS
   Lid bestuur Arnhems Juridisch Genootschap
   Bestuurslid Gelderse stichting tot Beheer en bewindvoering van Meerderjarigen
   Docent Beroepsopleiding Notariaat
   Bijgewerkt en C210799


    HARTOG


   D.J.J. den geboren 000632
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 010765
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 160781 ONTSLAG KB 97003030 per 260697
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 200688
   Raadsheer Hof Arnhem 050789
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
   NU
   Voorzitter Adviescommissie ingevolgde de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) voor de gemeente Hengelo (Gld.)
   Hummelo en Keppel Steenderen en Wehl
   Voorzitter Commissie van Beroep van de vereniging Arabisch Volbloedpaarden Stamboek in NL gevestigd te Utrecht
   Bijgewerkt 0796, C280599 Arnhem.


    HEISTERKAMP


   A.H.T. geboren 000153
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Universitair hoofddocent Rijks Universiteit Groningen
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 141186
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 291093
   Raadsheer Hof Arnhem 010994
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240496
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
   Groningen rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Bijzonder hoogleraar Agrarisch recht ad Rijks Universiteit Groningen
   TEVENS
   Lid bestuur Vereniging voor Agrarisch Recht
   Lid redactie tijdschrift (voor) agrarisch recht
   Lid geschillencommissie voor Agrarisch recht advocaten
   Lid centrale grondkamer
   Lid wetenschappelijk instituut voor agrarisch recht
   Lid redactie losbladige werken pachtwet Kluwer en Verbintenissenrecht Kluwer
   Bijgewerkt 0696 C250599


    HELDEN


   G.F.J. van der geboren 0742
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 120686
   NU
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   Hoofd
   Advocaat en Procureur te Nijmegen bij Hekkelman, Terheggen & Rieter
   Neven
   Lid Raad van toezicht Stichting GMC (Gelders Muziek Collectief) Jozef Israelstraat 54 6521 MZ Nijmegen
   C280198 Nijmegen


    HELWIG


   A.P.R. geboren 0936 Mw.
   NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 97
   Werkzaam Advocatenkantoor te Den Haag 1952
   Proeftijd ex art. 4 Opleiding. en Vormingsbesluit. RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Den Haag Raio 90669
   Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 91069
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 10172
   Substituut-griffier rechtbank Den Haag 20 0973
   Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 281273
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 180674
   Rechter rechtbank Arnhem 231275
   Vice-president rechtbank Arnhem 270483
   NU
   Arnhem Vice-president
   Den Haag rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Bestuurslid van de drie Gasthuizen zijnde de werknaam voor:
   1 Stichting Peters Gasthuis te Arnhem
   2 Stichting Catharina Gasthuis te Arnhem
   3 Stichting Anthonie Gasthuis te Arnhem
   Stichting Weduwenhuis Over den Broeren te Arnhem
   Woningstichting Openbaar Belang anno 1894 te Arnhem
   Bijgewerkt en C210799


    HENNEKENS


   H.P.J.A.M. geboren 0838 prof.
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 270788
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   HOOFD
   Hoogleraar staats en bestuursrecht
   TEVENS
   Lid hoofdredactie van de gemeentestem
   Lid hoofdredactie van het Praktijkboek Openbare Orde en Veiligheid
   Vaste annotator AB en De Gemeentestem
   Voorzitter bezwaar en beroepschriftencommissie kamer 2 Provincie Gelderland
   Hoofdredacteur van de gemeentewet en haar toepassing
   Lid staatscommissie in de waterstaatswetgeving
   Bijgewerkt 0197, C280599 Arnhem.


    HERMANS


   H.L.C. geboren 1248
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 161285
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 161285
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 22 0986
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 201086
   Rechter rechtbank Arnhem 210388
   Raadsheer Hof Amsterdam 190293 KB190293 93001620
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 190293
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 190293
   Raadsheer-plaatsvervanger centrale raad van beroep Utrecht 130694
   NU
   Amsterdam Hof raadsheer HOOFD
   Amsterdam rechter-plaatsvervanger
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Rechtbank Amsterdam rechter-plaatsvervanger
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
   CRvB Hof raadsheerplaatsvervanger
   TEVENS
   Plaatsvervangend lid Commissie van Beroep van de examens van de Universiteit Utrecht
   Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Beroep van de examens van de Universiteit voor Humanistiek
   Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Beroep van de examens van de Kath. Theologische Universiteit Utrecht
   Voorzitter Commissie van Toezicht inzake de beoordelingen ex art 8 derde lid beoordelingsvoorschrift Burgerlijk Rijkspersoneel 1985 aan de open Universiteit
   Voorzitter tevens lid van kamer 1 (bezwaren tegen beoordelingen) van de Commissie behandeling bezwaren Open Universiteit
   Gastdocent Opleidingscentrum Kon Marechaussee
   Voorzitter Stichting Meander Concerten
   Bijgewerkt en C210799


    HESSELINK


   G.F.Th.
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid Commissie leden rechterlijke macht CALRN
   Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 060371
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 40485
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 230388
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Advocaat Procureur Utrecht Derks Star Bussmann
   TEVENS
   Bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut
   Buitengewoon lid Raad voor Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland
   Lid Centrale Raad van Toezicht van de NVM in onroerende goederen NVM
   Bestuurslid Stichting Bartholomeus Gasthuis
   Bestuurslid Stichting Agnes van Leeuwenberg
   Bestuurslid Stichting Maximiliaan van de Gucht
   Bestuurslid Nutshulpbank Utrecht
   Lid Selectiecommissie European Young Lawers Scheme of the British Council
   Bijgewerkt 0397, C280599 Arnhem.


    HEUVEL


   R. van den, Robbert geboren 190456
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid beroepscommissie Sociaal Plan Reorganisatie Bondsbureau KNZB
   Raio rechtbank Zwolle 10382
   Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle1 0987
   Kantonrechter plaatsvervanger Harderwijk 070688 ONTSLAG
   Kantonrechter plaatsvervanger Steenwijk 290688
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 290688
   Rechter rechtbank Zwolle 200988
   Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
   Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 010394
   Vice-president rechtbank Zwolle 200695
   Arnhem Hof raadsheer dvb 010198 BENOEMING KB97005799
   NU
   Zwolle Vice-president
   Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
   Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
   Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem Hof raadsheer
   TEVENS
   Voorzitter werkgroep formeel strafrecht NVvR
   Bestuurslid toneelvereniging 'De Galerij' te Zwolle
   Medewerker tijdschrift Delict en Delinquent
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    HIJMA


   J. geboren 0755 prof.
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 150888
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 130397
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   HOOFD
   Hoogleraar Burgerlijk Recht Rijks Universiteit Leiden
   TEVENS
   Redacteur/Auteur diverse juridische uitgaven met name Wolters Kluwer
   Docent diverse postacademische cursussen (vaste relatie met Nedlaw)
   Arbiter ad hoc
   Bijgewerkt en C210799


    HILLENAAR


   H.M.P. geboren 0861
   NLRM 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Arnhem
   Voorzitter van bestuur Sancta Maria te Nijmegen
   (opvangtehuis voor randgroepjongeren en daklozen)
   Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 290692
   Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 290693
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 290694
   NU
   Arnhem parket
   ATTENTIE! J. Hop Heeft deze geen bijbanen meer (opgegeven) of is deze vertrokken?


    HOF


   J. van 't geboren 0741
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Wetensch. ass. Seminarium Van Hamel Universiteit van Amsterdam 10 0767
   Proeftijd ex art. 4 Opleiding. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Amsterdam Raio 10 0968
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket te Amsterdam 16 000169
   Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 16 000171
   Verlof z.b.b. i.v.m. werkzaamheden als Gerechtsreferendaris. Hof van Justitie Nederlandse Antillen 201172
   Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 50275
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg11275
   Rechter rechtbank Middelburg 240776
   Kantonrechter Arnhem 100282
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 250352
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 161285
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 30391
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 30391
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10792
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10792
   Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10894
   Lid gemeenschappelijk Hof Nederlandse Antillen en Aruba tot 010897
   Arnhem kantonrechter 010897
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   Zutphen rechter-plaatsvervanger
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Middelburg rechter-plaatsvervanger
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799.


    HOFKES


   E.M. geboren 130244 Mw.
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Zutphen
   Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem80288
   Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem260290
   Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem250191
   Rechter rechtbank Arnhem 10792
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 251095
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 121096
   Tiel kantonrechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97004209
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97004209
   Winkelier Wereldwinkel 97
   NU
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter Commissie van Beroep en Bezwaarschriften van de gemeente Gorssel
   Voorzitter Commissie voor de Beroep en Bezwaarschriften van het waterschap Oost Veluwe
   C160298


    HOLLEMAN


   W. geboren 0929
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Bennekom 1958
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 240470
   Kantonrechter Wageningen 250276
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 10676
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30391
   kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 30391
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
   Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 40491
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 60292
   Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 301194
   NU
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Wageningen kantonrechter
   Den Bosch rechter-plaatsvervanger wordt niet opgegeven in opgave 150198
   Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
   Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid kerkenraad Remonstrantse Gem Oosterbeek
   Lid Raad van Toezicht Stichting Woningcoöperatie 'Plicht Getrouw' te Bennekom
   Plaatsvervangend voorzitter van de raad van beroep van de makelaarsvereniging NVM te Arnhem
   Bijgewerkt en C210799


    HOOF


   A.W.M. van geboren 300660
   NLRM
   Docent cursussen optreden on vreemdelingenzaken bij de Stichting Opleidingen Sociale Rechten te Den Haag
   Arnhem rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97005640
   Arnhem rechter-plaatsvervanger dvb 010198 KB97005248
   Den Haag rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97004421
   Zwolle rechter-plaatsvervanger ?
   Rechter Arnhem
   NU
   Arnhem rechter
   Den Haag rechter-plaatsvervanger
   Zwolle rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Formeel strafjurist vreemdelingenzaken en de Rechtbank Zwolle maar feitelijk geheel werkzaam als rechter-plaatsvervanger Zwolle en Den Haag
   Nevenzittingplaats Zwolle Vreemdelingenzaken
   TEVENS
   Repetitor vreemdelingenrecht opleiding gerechtstolk Stichting Instituut van Gerechtstolken en vertalers
   Secretaris Parochiebestuur RK Parochie Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Kant te Berg en Dal
   Bijgewerkt en C210799


    HOOFT-GRAAFLAND


   J.A.Z. geboren 0443 Jhr.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Werkzaam bedrijfsleven
   Bestuurslid Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze
   Voorzitter patiënten Klachtencommissie ziekenhuis Rijnstate te Arnhem
   Voorzitter sociale begeleidingscommissie Ziekenhuis Rijnstate Arnhem
   Bestuurslid Diakonessenziekenhuis Arnhem
   Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 110881
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21182
   Rechter rechtbank Arnhem 20383
   Kantonrechter Nijmegen 211086
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 141186
   Vice-president rechtbank Arnhem 150690
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 260790
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30391
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 30391
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 30391
   Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 210695
   NU
   Arnhem Coördinerend vice-president
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Utrecht rechter-plaatsvervanger
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Bestuurslid Hestia Stichting Arnhem
   Bestuurslid Fliedner Stichting Arnhem
   Persrechter
   Lid Raio-selectiecommissie
   Bijgewerkt en C210799


    HOORN


   A.F. van geboren 0456
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Almelo of Arnhem11082
   Substituut officier van justitie arrondissementsparket Almelo11288
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 151189
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 30595
   NU
   Arnhem parket
   Lid van de wetenschappelijke commissie NVvR
   Docent en inleider bij SSR
   Bijgewerkt 280599 C280599


    HOPPERS


   W.M.J. geboren1045
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Secretaris Rotaryclub 's-Hertogenbosch West
   Advocaat en Procureur te Nijmegen (Welk kantoor?)
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 121182
   Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 210786
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 080187
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 040987
   Rechter rechtbank Den Bosch 240987
   Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 291087
   Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 291087
   Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 081188
   Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 070990
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
   Vice-president rechtbank Den Bosch061192
   NU
   Den Bosch vice-president
   Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
   Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
   Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
   Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 150498
   C0299


    HORST


   J.P.M. van der
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 60675
   NU
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Advocaat te Nijmegen bij ??, Henry Dunantstraat 22
   Advocaat Nijmegen op 3 juni 1997 om gezondheidsredenen af doen voeren van het tableau
   TEVENS GEEN
   C280198 Nijmegen


    HOUTEN


   R.C. van geboren 000141
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Utrecht, II. medewerker 1e klasse 1968
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 100375
   Rechter rechtbank Arnhem 260376
   Raadsheer Hof Arnhem111082
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer sector civiel en economisch
   Utrecht rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter bestuur Stichting Welzijn Rheden e.o.
   Vice-voorzitter bezwaarschriften Mededingingswet per 010898 tot 010820
   Bijgewerkt 0299, C280599 Arnhem.


    HOUTMAN


   A.P.M. geboren 0844
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Medewerker Rijks Universiteit Leiden 1969
   Bedrijfsjurist AKZO N.V. te Arnhem 1974
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 130381
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 250381
   Rechter rechtbank Arnhem 190582
   Verlof Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba 280884
   Raadsheer Hof Arnhem 050789
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24049?
   NU
   Arnhem Hof Vice-president sector civiel
   Utrecht rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter Beroepscommissie Stimuleringsregelingen
   Plaatsvervangend voorzitter Commissie Gebiedsaanwijzing van Gelderland
   Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.


    HOUTMAN


   T.J. geboren 0529
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 270976
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 120586
   Kantonrechter Rotterdam 290986
   Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 300687
   Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 300687
   Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 010787
   Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 290789
   Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 010695
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector pacht lid pachtkamer
   Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
   Breda kantonrechter-plaatsvervanger
   Kantonrechter-plaatsvervanger diverse kantons arrondissement Rotterdam
   HOOFD
   GEEN gepensioneerd kantonrechter
   TEVENS
   Directeur beleggingsmaatschappij de Blauwe Schuit bv te Breda
   (bv waarin pensioenverplichtingen zijn ondergebracht)
   Bijgewerkt 250599, C280599 Arnhem.


    HUBBEN


   J.H.A.M. geboren 1247 prof.
   NLRM 87 88/89 90 91 95 97
   Lid van de Rotary
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch010785
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 100985
   Raadsheer Hof Arnhem 120887
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 010191
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
   Hoofd
   Advocaat partner Nysing & de Vries Robbé te Zwolle Arnhem Apeldoorn en Zutphen)
   Deeltijd Hoogleraar gezondheidsrecht Katholieke Universiteit Nijmegen
   TEVENS
   Voorzitter begeleidingscommissie geschillencommissie ziekenhuizen
   Voorzitter college van arbiters Artsen Onderlinge Den Haag
   Voorzitter Commissie van Beroep Stichting Kwaliteitsbewaking Psychotherapie
   Voorzitter raad van toezicht Instituut van Doven Stichting Michielsgestel
   Voorzitter Stichting Wetenschappelijk Instituut en Historisch centrum ten behoeve van zorg voor verstandelijk gehandicapten
   Ministerie van Justitie Voorzitter sectie terbeschikkingstelling centrale raad voor strafrechttoepassing
   Vice-voorzitter vereniging van gezondheidsrecht
   Medewerker redactie Nederlands Juristenblad
   Lid Commissie kwaliteit Nederland Media Instituut
   Lid redactieraad tijdschrift van Mediation
   Lid bestuur Stichting Bernulphus parochie Oosterbeek
   Arbiter commissie van de rechtspraak voor zorgverzekering
   Bijgewerkt 280599, C280599 Arnhem.


    HUBER


   E. geboren 0932
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Voorzitter scheidsgerecht ressort Arnhem Notariële Broederschap
   Advocaat en Procureur te Zutphen en Bennekom 1960
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 140767
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 190774
   Raadsheer Hof Arnhem 140379
   Vice-president Hof Arnhem 301187
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 010295
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
   TEVENS
   Hoofd geen oud vice-president Arnhem Hof
   Voorzitter raad van beroep Nederland Algemene Keuringsdienst voor boomkwekerijgewassen Wageningen
   Voorzitter raad van beroep Nederland Algemene Keuringsdienst voor zaai en pootgoed van landbouwgewassen te Wageningen
   Voorzitter raad van beroep Nederland Algemene Keuringsdienst voor groente en bloemzaden te
   Roelofsarendsveen
   Plaatsvervangend lid Hof van Discipline van de Orde van Advocaten te Utrecht 97
   Bijgewerkt 280599, C280599 Arnhem.


    HUIDEKOPER


   P.A. geboren 0547
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid bestuur Stichting Orthopedagogisch Centrum Michiel te Wijchen
   Lid bestuur Dr. Van Rooyschool Wijchen
   Lid bestuur Orthopedagogisch Centrum Zonne-oord Ede
   Lid bestuur Dagcentrum Zonne-oord Ede
   Commissaris Vereniging tot oprichting en instandhouding van het Landrefonds
   Lid algemeen bestuur Stichting Oud Leden Groninger Studenten Corps Vindiaal Alque Polit Groningen
   Lid Stichting Middeleeuwse Spelen Hanzestad Zutphen
   Voorzitter Lionsclub Renkum-Ostrabeke Oosterbeek
   Voorzitter klachtencommissie Jongerenhuis Harreveld
   Plaatsvervangend voorzitter College van Beroep Raad voor de Certificatie Zeist
   Reserve Officier Koninklijke Landmacht
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 31279
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 41182
   Rechter rechtbank Arnhem 50385
   Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 170389
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 80391
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 170691
   Vice-president rechtbank Zutphen 290891
   kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 110991
   Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 110991
   Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 110991
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 110991
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 250991
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
   Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
   NU
   Zutphen Vice-president
   Arnhem rechter-plaatsvervanger (van rechtswege automatisch in Arnhem)
   Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
   Harderwijk kantonrechter 010194
   Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
   Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter Stichting Orthopedagogisch Instituut Otto Gerhard Heldring te Zetten
   Voorzitter WL Slotstichting 'De Dreef' te Wapenveld
   Arbiter Commissie van Beroep van de raad van Accreditatie
   Lid Algemeen bestuur Stichting Oud Leden Groninger Studenten Corps
   Patroon Rota Coralina Juridische Faculteit Katholieke Universiteit Nijmegen
   Luitenant kolonel MJD
   Lid mobiele rechtbank vanaf 98
   Bijgewerkt 071298, inzage Zutphen C210499.


    HUIJGEN


   N.W. geboren 000649
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Docent SSR werkgroep strafrecht
   Raio rechtbank Maastricht11173
   Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 290380
   Rechter rechtbank Dordrecht 240881
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 301181
   Kantonrechter plaatsvervanger Delft 100786
   Lid Nederlandse Antillen en Aruba 1 0887
   Vice-president rechtbank Arnhem111291
   NU
   Arnhem Vice-president
   TEVENS
   Lid dagelijks bestuur Stichting Arbitrage Instituut van de Nederland Antillen en Aruba
   Lid hoofdbestuur van de Lions Club Arnhem
   Sinds juni 1998 gastdocent VSO
   Sinds 1996 administrateur Redactiebureau J. Terwindt
   Sinds 21198 executeur testamentair prof. dr. F.J.A. Huijgen
   Bijgewerkt en C210799


    HUSSON


   L.F.A. geboren1046
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Nijmegen
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 260282
   Kantonrechter Arnhem 230884
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 161285
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 000690 ONTSLAG KB 180497
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 30391
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
   Kantonrechter Den Haag 10996
   NU
   Arnhem kantonrechter
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Den Haag kantonrechter JA
   TEVENS
   Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut NAI
   Plaatsvervangend lid in de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Den Haag
   C10/97
   NU
   Brainstorm commissie
   Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal
   Bijbanenregister kantongerecht Arnhem nog niet gecontroleerd in 1999.


    HUUSSEN


   R.A. van geboren 0958
   NLRM 94 95 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 250294
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Advocaat en Procureur (Blom Advocaten Veenendaal)
   TEVENS
   Commissaris van de naamloze vennootschap JW4 Bedrijven Veenendaal
   Bijgewerkt en C210799


    JAGER


   K.M. de geboren 0963
   NLRM 94 95 96 97
   Raio rechtbank Zutphen 10494
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10497
   Rechter-plaatsvervanger Arnhem
   Gerechtsauditeur Arnhem
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Arnhem gerechtsauditeur
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    JANSENS- VAN GELLICUM


   J.A. ing
   Arnhem Hof Plaatsvervangend raad Pachtkamer 231194 en 291180
   NU
   Arnhem Hof
   HOOFD
   Directeur Rentmeester van het Schoutenhuis BV Woudenberg
   Rentmeester beheer vele landgoederen (adverteren, onteigening, taxaties)
   Commissaris Bossenverzekeringsmaatschappij Onderlinge te Arnhem
   Voorzitter Raad van Beheer van Sumber BV Den Haag
   Voorzitter van de Beirat van het Jod in Schwefel Bad GMBH Bad Wiessee Duitsland
   Regent Sint Evert Zoudenbalch Huis te Utrecht
   Lid bestuur Sint Timon Asielzoekers Jeugddelinquenten te Zeist
   Lid bestuur Landelijke Stichting Blinden en Slechtzienden te Utrecht
   Lid bestuur Stichting Het Utrechts Landschap de Bilt
   Lid bestuur Provinciale Unie van Landschappen
   Lid taxatiecommissie Domein Gronden Flevoland NOP Wieringermeer.
   Lid onteigeningscommissie (rechtbanken Arnhem, Utrecht en Haarlem).
   Jaarlijks adviezen aan de Staatssecretaris van Financiën ter vaststelling plafondprijzen.
   Lid ad hoc commissie versnelde afstoot Agrarische Domeingronden
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    JOFRIET


   J.R.G. geboren 0545
   NLRM 95 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 290794
   Militair lid rechtbank Arnhem 30295
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10995
   NU
   Rotterdam rechter-plaatsvervanger
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Militair lid rechtbank Arnhem
   HOOFD
   Militair ambtenaar
   TEVENS
   Medewerker vademecum strafzaken Gouda Quint
   Bijgewerkt en C210799


    JÖRG ROVJ


   N. geboren 0545
   NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97
   Hoofddocent aan de Rijks Universiteit Utrecht
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 260685
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 250991
   Raadsheer Hof Arnhem 060893
   Vice-president Hof Arnhem 010996
   Hoge Raad waarnemend advocaat-generaal 121297 aanvang werk 010298
   NU
   Arnhem Hof Vice-president sector straf bbr-arnh.htm
   Utrecht rechter-plaatsvervanger bbr-utrec.htm
   Hoge Raad waarnemend advocaat-generaal bbr-haag.htm
   TEVENS
   Juridisch medewerker dagblad Trouw
   Secretaris Stichting Beheer Gelden Verslavingsreclassering
   Redacteur MRT
   Medewerker Vademecum Strafzaken en Commentaar op het wetboek van Strafvordering
   Coauteur van herdrukken van 'Strafrecht met mate'.
   C160798
   ATTENTIE! ali-baba.htm


    JOUSTRA


   U.H.
   Arnhem Hof Plaatsvervangend raad Penitentiaire Kamer 070296
   HOOFD
   Zenuwarts/psychotherapeut psychotherapeutische Praktijk
   TEVENS
   Als gepensioneerd psychiater van het AZP Drenthe daar nog steeds al 'urencontractant' werkzaam
   Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.


    KAAL


   J.C.N.B. geboren 0749
   NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 120686
   NU
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Advocaat en procureur te Arnhem
   TEVENS
   Lid Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Arnhem.
   Lid bestuur Ver van Onteigeningsadvocaten
   Lid bestuur Rotaryclub Arnhem
   C010997


    KATZ-SOETERBOEK


   I.A. geboren 000153 Mw.
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Secretaris raad van toezicht van het Gelders Centrum voor Verslavingszorg
   Raio rechtbank Arnhem 010378
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 010684
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem111084
   Rechter rechtbank Arnhem 021085
   Raadsheer Hof Arnhem 230991
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 081191 ONTSLAG KB 180497 m.i.v. 010497
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
   TEVENS
   Voorzitter College van beroep in de zin van artikel 760 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) bij de HEAO Arnhem
   Bijgewerkt -298, C280599 Arnhem.
   ATTENTIE!
   kind-86.htm
   kind-85.htm


    KERSSEMAKERS


   J.H.M. geboren 0738
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Werkzaam K.U. Nijmegen II. wetenschappelijk medewerker 1e klasse
   Advocaat en procureur Nijmegen 1 000164
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 101169
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 081269
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 210673
   Rechter rechtbank Zutphen 030574 Vertrokken naar Hof Arnhem
   Lid Nederlandse Antillen en Aruba 120279
   Raadsheer Hof Arnhem111286
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer sector straf
   TEVENS
   Penningmeester afd Arnhem van Nederlands Vlaams Genootschap Orde van de Prince
   Lid Commissie van beroep Katholieke Universiteit Nijmegen/Katholieke Universiteit Brabant
   Lid bestuur coöperatie 'Buitendaals Schouwe' te Burgh-Haamstede
   Voorzitter Klachtencommissie ziekenhuis Rijnstate Arnhem
   Bijgewerkt 0297, C280599 Arnhem.


    KESTER


   H.P.M. geboren 270554 Mw. drs
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Gastdocent beroepsopleiding advocatuur
   Raio rechtbank Arnhem 40280
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 280486
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 201086
   Rechter-plaatsvervanger arrondissement rechtbank Arnhem 180789
   Rechter rechtbank Arnhem 10190
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger KB 97005929 010198
   Vice-president Arnhem
   NU
   Arnhem vice-president
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Docent bewijsrecht SSR secretarissen opleiding 1995
   Lid bestuur basisschool De Biezenkamp in Beek
   Lid oudercommissie Peuterspeelzaal Bolke in Beek
   Plaatsvervangend lid bestuur WSNS verband Groesbeek/Hemmes/Ubbergen/Milligen
   Bijgewerkt en C210799


    KLOMP


   C.G. geboren 1150
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 231183
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 6 0988
   NU
   Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Advocaat Tiel Bierman Advocaten


    KNOL


   J. drs
   Arnhem Hof Raad Penitentiaire kamer 240994
   HOOFD
   Supervisor assistent arts psychiatrie Psychiatrisch consulent IVON
   Lid Centrale Raad voor Strafrechttoepassing
   Psychiatrisch rapporteur rechtbank Zutphen
   Chauffeur Gelderse Vervoersmaatschappij
   Psychiatrisch consulent IVON
   Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.


    KNOTTNERUS


   E.B. geboren 0456 Mw.
   NLRM 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Amsterdam
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 150888
   Rechter rechtbank Arnhem 80794
   NU
   Arnhem Rechter
   Lid bestuur Stichting Jenaplan onderwijs Uithoorn
   Aspirant lid van de VAC (vrouwenadviescommissie voor de woningbouw)
   Bijgewerkt en C210799


    KOK


   K. geboren 000137
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Juridisch adviseur bedrijfsleven Haarlem 011064
   Werkzaam Gemeente Den Haag 010977
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 230281
   Gerechtsauditeur Hof Arnhem 210981
   Rechter rechtbank Arnhem 020983
   Raadsheer Hof Arnhem 171186
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 171186
   Vice-president Hof Arnhem 010295
   NU
   Arnhem Hof Vice-president sector Pacht Voorzitter Pachtkamer Pachthof)
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   President-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente Veenendaal tevens ouderling kerkvoogd
   Lid van het algemeen bestuur van het Ichtus College te Veenendaal (Scholengemeenschap voor MAVO, HAVO en Atheneum)
   Lid van het algemeen bestuur van de Stichting 'De Pietersberg' te Oosterbeek
   Lid van de Klachtencommissie woonruimteverdeling van de gemeente Veenendaal
   Secundus lid van de generale Commissie van de behandeling van bezwaren en geschillen in de Nederlands Hervormde Kerk
   Voorzitter bestuur van de Stichting Vrienden Boveneind te Veenendaal (verzorgingstehuis)
   Voorzitter Klachtencommissie Stichting Interkerkelijk Bejaardenwerk Veenendaal en Omstreken Veenendaal
   Medewerker van het tijdschrift Agrarisch Recht
   Lid bezwarencommissie van Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten
   Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het instituut voor Agrarisch Recht
   Bijgewerkt en C210799


    KONING


   R.H. geboren 0271 Mw.
   NLRM 97
   Raio rechtbank Arnhem11095
   NU
   Arnhem raio
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    KORTMANN


   C.A.J.M. geboren 0344 prof.
   NLRM 93 94 95 96 97
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10792
   Plaatsvervanger lid College van Beroep Studiefinanciering Groningen 130397
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Hoogleraar strafrecht Katholieke Universiteit Nijmegen
   TEVENS
   Voorzitter bezwaarschriften Awb van het Min van VWS
   Vice-voorzitter van de bezwaarschriftencommissie Awb van het Min van OC&W
   Plaatsvervangend lid College van beroep Studiefinanciering 97
   170297


    KORTMANN


   S.C.J.J. geboren 0750 prof.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Voorzitter bestuur Stichting administratiekantoor Nagron? en?
   Voorzitter bestuur Stichting continuïteit Nagron
   Voorzitter bestuur Stichting administratiekantoor FUGRO
   Lid stuurgroep voortgezette stagiaire opleiding VSO
   Lid bestuur Stichting aandelenbeheer BAM groep (tot mei 97)
   Lid bestuur Stichting VNN
   Lid Raad van Commissarissen SNS Reaal Groep NV
   Lid raad van commissarissen Dela Coöperatie
   Voorzitter Raad van Commissarissen van HGDK Holding BV
   Lid Raad van Commissarissen Dela Coöperatie
   Lid bestuur Stichting VNU
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 120582
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch050285
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 060393
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
   HOOFD
   Hoogleraar burgerlijk recht Katholieke Universiteit Nijmegen
   TEVENS
   Voorzitter bestuur Stichting Grotius Academie
   Lid bestuur Stichting beroepsopleiding Notariaat
   Voorzitter Raden van Commissarissen van Gerritse Beheer Brummen BV en Gerritse Holding Brummen BV
   Voorzitter bestuur Stichting administratiekantoor Samas
   Voorzitter bestuur Stichting Samas
   Lid Managerial Board van het Pallas Consortium
   Lid raad van commissarissen (SNS oud) Reaal Groep NV
   Lid bestuur Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina
   Lid bestuur Stichting preferente aandelen KBB
   Lid bestuur Stichting preferente aandelen Internationale Nederlanden Groep NV
   Lid bestuur Stichting administratiekantoor van aandelen NV Twentsche Kabel Holding
   Lid bestuur Stichting continuïteit Twentse Kabel Holding
   Lid bestuur Stichting preferente aandelen Koninklijke Nedloyd Groep
   Lid bestuur Stichting preferente aandelen DSM
   Plaatsvervangend lid beroepscommissie WTZ
   Lid Raad van commissarissen Kropman BV Dela
   Lid bestuur Stichting Administratiekantoor van aandelen Grolsch NV
   Voorzitter Stichting Administratiekantoor Randstad Holding
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    KOSTER VAN GROOS


   G.A.S. drs
   Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad Penitentiaire Kamer 131095
   TEVENS
   Voorzitter beheerscommissie Patiëntenregistratie Intramurale Geestelijke Gezondheidszorg
   Lid adviescommissie Informatie Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg
   Voorzitter Classificatie Ontwikkelingszorggroep Geestelijke Gezondheidszorg van het Centrum for Standarzation of Information in Health Care
   Lid Penitentiaire Visitatiecommissie Psychiatrisch van de Specialisten Registratiecommissie
   Docent Psychiatrie bij Stichting Informatievoorziening Gezondheidszorg
   Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.


    KRANS


   J.A.
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Secretaris raad van Commissarissen Scheperziekenhuis Emmen
   Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 201087
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 140590
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger
   Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Advocaat procureur Emmen bij Homveld Oudman & Henzeveldt
   Plaatsvervangend lid Hof van Discipline te Utrecht
   Lid bestuur Stichting De Springplank Emmen
   INFO
   Getrouwd met KRANS-BOSCH Mw. A.F.M. Advocaat familierecht
   Ubbo Emmiussingel110 9711 BK Groningen 0503144280
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    KRUIJTHOF


   G.M.J. geboren 000646
   NLRM 93 94 95 96 97
   Luitenant-kolonel der Koninklijke Luchtmacht
   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 270493
   Militair lid rechtbank Arnhem 10395
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Militair Ministerie van Defensie
   Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Scheveningen
   Voorzitter beklagcommissie Huis van Bewaring Scheveningen
   Bijgewerkt en C210799


    KUIJCK


   Y.A.J.M. van geboren 0451
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Maastricht en/of Breda 031175
   Substituut Officier van Justitie Parket Breda 040282
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 030383
   Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 291288 Info parket Vertrokken/ONTSLAG m.i.v. ?
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 110595
   Raadsheer Arnhem ?
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer
   Utrecht rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid Raad van Toezicht Pompe Instituut Nijmegen
   Voorzitter Stichting Christelijk Erfgoed Zorginstellingen te Breda
   Lid Landelijke Adviesraad Beraad inzake Parochiale Aangelegenheden
   Vice-voorzitter bestuur parochie Stichting Bernulphus te Oosterbeek
   Lid bestuur Stichting Straatkinderen Brazilië te Breda
   Lid bestuur Stichting Bouwmaatschappij AC Van Deventer Te Oosterbeek
   Lid bestuur Lionsclub Arnhem
   Bijgewerkt 0898, C280599 Arnhem.


    KUIJPER


   H.
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 230669
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 120286
   NU
   Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   Hoofd
   Staatsraad in buitengewone dienst
   TEVENS
   Lid DB en sectie TBS van de centrale Raad voor strafrecht toepassing
   Commissaris Partek beton Ned. en sub maatschappijen Ver Bouwstoffen Industrie VBI BV
   Schokbeton BV
   Spanbeton BV
   Commissaris beheermaatschappij Schaarsbergen
   Lid College van arbiters van de Artsen Onderling
   Voorzitter Arbitragecommissie Goodwill fondsen Huisartsen
   Lid geschillencommissie Ziekenhuis Fysiotherapeuten Stichting Rechtspraak Zorgverzekering
   Lid bestuur Stichting Koningsheide
   Lid bestuur Hendrika Johanna St
   Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut
   8/97
   Bijbanenregister kantongerecht Arnhem nog niet gecontroleerd in 1999!


    KWAAK


   D.J. van der geboren1050
   NLRM 93 94 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Groningen 280792
   NU
   Groningen rechter-plaatsvervanger
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   HOOFD
   Universitair hoofddocent vakgroep privaatrecht en notarieel recht RUG
   Cursusleider en docent VSO cursus beslag en executierecht Nederlandse Orde van Advocaten
   Lid Raad van Toezicht postdoctorale cursus Insolventierecht Noordelijke Balies
   Bijgewerkt 0398, C280599 Arnhem.


    LAAN


   L. van der geboren 0343
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Medewerker Ministerie van C.R.M. 1970
   Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond010679
   Substituut Officier van Justitie Parket Roermond 190780
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 170681
   Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 280286
   Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 010394
   NU
   Arnhem ressortparket
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 150198, C280599 Arnhem.


    LAMENS


   J. geboren 0249
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Hoofdredacteur Auteur Kluwer Fiscale Databank
   Auteur bij Gouda Quint
   Lid werkgroep Geschiedenis van de Overheidsfinanciën in Nederland
   Plaatsvervangend lid Commissie van Beroep Studiefinanciering
   Auteur Fiscaalrechtelijke en Historische artikelen
   Auteur van het Echtscheidingbulletin van Kluwer BV
   Medewerker cursus Belastingrecht Uitgeverij Gouda Quint
   Redacteur Kluwer Datalex van CD ROM fiscale Bibliotheek
   Adviseur Stichting Terugkeer Psychiatrische Patiënten in het arbeidsproces
   Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 220884
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 130587
   Rechter rechtbank Arnhem 120290
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 221094
   Raadsheer Hof Den Bosch 190595
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 190595
   Plaatsvervanger lid College van Beroep Studiefinanciering Groningen 40297
   Docent 'Procederen' bij het Ministerie van Financiën
   Arnhem raadsheer 011097
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Arnhem Hof raadsheer sector belasting
   Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
   Plaatsvervangend lid Commissie van Beroep voor de studiefinanciering
   TEVENS
   Samensteller CD-rom bestand FIS CINDEX van de Fiscale Databank van Kluwer procesrecht tuchtrecht
   Docent 'Beroepsregels' bij de Federatie Belastingacademie van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
   Lid werkgroep geschiedenis van Overheids Financiën van de Republiek Nederland vanaf 1984
   Bijgewerkt en C 210799


    LANGELER of HARTOG-LANGELER


   R.C. geboren 0348 Mw.
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Haarlem 041174
   Substituut Officier van Justitie Parket Haarlem 090281
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 300382
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 150483
   Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 070490
   NU
   Arnhem ressortparket
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 120198, C280599 Arnhem.


    LANGENHORST-DAM


   E.C.A.M. geboren 0250 Mw.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Bestuurslid basisscholen Elst
   Raio rechtbank Arnhem 010984
   Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 10890
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 191291
   NU
   Arnhem parket
   Voorzitter klachtencommissie seksuele intimidatie
   Bijgewerkt 280599 C280599.


    LAUTENBACH


   C.P.
   Rechterplaatsvervanger Arnhem
   NU
   Arnhem plaatsvervanger
   HOOFD
   Teamleider Arbeidszaken bij afdeling Personeel en organisatie gemeente Apeldoorn van 1998
   TEVENS
   Lid bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden bij het Ministerie van VWS vanaf 1994
   Bijgewerkt en C210799


    LAUWAARS


   H.R. geboren 000637
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Assistent Criminologisch Instituut te Utrecht 010462
   Raio rechtbank Arnhem 010365
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 010765
   Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 160967
   Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 100769
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 011072
   Gedetacheerd Ministerie van Justitie Hoofd afdeling Staats en Strafrecht 011175010578
   Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 100380
   Raadsheer Hof Arnhem 230991
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer sector straf
   TEVENS
   Voorzitter Stichting Ondersteuning activiteiten asielzoekers Dreijerheide
   Bijgewerkt 0696, C280599 Arnhem.
   ATTENTIE!
   kind-85.htm
   kind-86.htm


    LEEMAN


   N. geboren 0349
   NLRM 87 88/89 9091 92 93 94 95 96 97
   Van 011290 tot 011292 CVE Utrecht
   Gemeente Politie te Nijmegen
   Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 260882
   Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 191083
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 031084
   Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 80791
   NU
   Arnhem parket
   ATTENTIE! Geen opgave gevonden C280599 Heeft deze geen bijbanen (opgegeven) of is deze vertrokken?


    LEETHER


   R.G. geboren 0849
   NLRM 91 92 93 94 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 80191
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Hoofd
   Ministerie van Justitie DG Rechtspleging Raadadviseur Plaatsvervangend Hoofd Directie Ontwikkeling Rechtspleging
   Ministerie van Justitie Voorzitter hoorcommissie bezwaarschriften.
   TEVENS
   Bestuurslid Stichting Sportlaan e.o.
   Voorzitter Stichting De Vogelwijk geen Sluipwijk
   Arbiter bij de stichting Geschillen Oplossing Automatisering
   Bijgewerkt en C210799
   INFORMATIE
   Voorzitter Hoorzitting openbaarheid uitspraken van de Klachtencommissie RvdK op 171097
   Voorzitter Hoorzitting Hop c Ministerie van Justitie i.v.m. KB's.


    LEEUWEN


   H. van geboren 1147
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Wetenschappelijk medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam 1971
   Juridisch medewerker algemene zaken gemeente Enschede 1972
   Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen 1974
   Arbeidscontractant raad van beroep Arnhem11177
   Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 300378
   Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 201278
   Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 120380
   Lid centrale raad van beroep Utrecht 121187
   Vice-president centrale raad van beroep Utrecht 020395
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 140395
   Coördinerend vice-president centrale raad van beroep Utrecht 051296
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector?
   Centrale raad van beroep vice-president
   Centrale raad van beroep coördinerend vice-president
   TEVENS
   Lid redactieadviesraad losbladige editie Gehandicapten en Arbeidsongeschikten Uitgeverij Bohm Stafleu en Van Loghum te Houten
   Bijgewerkt 1197, C280599 Arnhem.


    LELY VAN GOCH


   C. geboren 0847 Mw.
   NLRM 95 96 97
   Gerechtssecretaris bij de rechtbank Rotterdam
   Rechter rechtbank Arnhem 80847
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem110894
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 281194
   Rechter Arnhem
   NU
   Arnhem rechter (kinderrechter)
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    LEMAIRE


   P.A.H. geboren 0762
   NLRM 91 92 96 97
   Redacteur Stichting Vak ontwikkeling Verzekeringsbedrijf SVV
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem110495
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Adjunct directeur Verzekeringskamer (Afd. Onderzoek en advies)
   TEVENS
   Redacteur Schuurman + Jordens (dl 62)
   Bijgewerkt en C210799


    LENSING


   J.A.W. geboren 1256
   NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
   Universitair hoofddocent Straf(proces)recht Katholieke Universiteit Nijmegen
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 230290
   Rechterplaatsvervanger arrondissementsrechtbank Arnhem, 40294
   Rechter Arnhem
   NU
   Arnhem rechter
   Maastricht rechter-plaatsvervanger
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    LINDEMAN-VERHAAR


   P.G.T. geboren 000644 Mw.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Den Bosch010770
   Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 090676
   Rechter rechtbank Den Bosch 200478
   Rechter rechtbank Almelo 251180
   Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo050782
   Rechter rechtbank Den Bosch020583
   Kantonrechter Den Bosch020385
   Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 010291
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch030593
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 240595
   NU
   Den Bosch rechter-plaatsvervanger
   Den Bosch kantonrechter
   Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   Almelo kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Secretaris Stichting Liduina Lindelust te Den Bosch
   Lid bezwaar commissie van de huisartsenpraktijk te Boxtel
   Plaatsvervangend voorzitter van de beroeps en bezwarencommissie van de gemeente Boxtel
   Lid van de kamer van toezicht te Den Bosch
   Secretaris van het bestuur van de Stichting Carolus Liduina Ziekenhuis en Verpleeghuis Den Bosch
   Plaatsvervangend voorzitter AWB-commissie gemeente Boxtel
   Lid Klachtencommissie Huisartsengroepspraktijk te Boxtel
   Voorzitter Rotaryclub den Bosch
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    LION


   R. geboren 000633
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid Commissie van Arbitrage OKRA Arnhem
   Advocaat en Procureur te Den Haag en Arnhem
   Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 310566
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 230669
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 160376
   Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 220379
   Raadsheer Hof Arnhem 100487
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 010792 ONTSLAG KB 130597
   Vice-president Hof Arnhem 010794
   NU
   Arnhem Hof Vice-president sector straf
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid Commissie van beroep van het Katholiek basis speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Noord-Nederland te Utrecht
   Voorzitter Stichting 'De markt op' te Enschede
   Bijgewerkt 1097, C280599 Arnhem.


    LITJENS-ROESSEL


   M.I. geboren 000134 Mw.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 1953
   Advocaat en Procureur Amsterdam 1960
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 240275
   Rechter rechtbank Arnhem 20776
   Rechter rechtbank Utrecht 140379
   Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 121084
   Kantonrechter Nijmegen 101284
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 161285
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30391
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 30391
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 3 jan 1391
   NU
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
   Nijmegen kantonrechter
   Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek te Doetinchem
   C280198 Nijmegen
   VRAAG?
   Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?
   Bijbanenregister Arnhem nog niet gecontroleerd in 1999.


    LOO


   H. van geboren 000151
   NLRM 87 88/89 9091 92 93 94 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 120786
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 190886
   Rechter rechtbank Arnhem 200788
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg030391
   Raadsheer Hof Arnhem 100395
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 100395
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 240496
   Arnhem Hof Raadsheer 100195
   NU
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Vice-voorzitter College van Beroep Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
   Secretaris Sociëteit De Harmonie Nijmegen
   Secretaris Vereniging Nederlandse Centrale van Praktische Hulpverlening Groesbeek Groesbeekse Tehuizen
   Penningmeester Juridisch Genootschap Nijmegen
   Lid bestuur Nijmeegse Kruisvereniging
   Bijgewerkt en C210799


    LORIJN


   L.L.M. de
   Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad Pachtkamer 150497 en 280492
   HOOFD
   Het geven van adviezen als vennoot binnen de V.O.F. De Lorij Raadgevers o.g. gevestigd te Druten met activiteiten beheer, taxaties, minnelijke onteigening zaken t.b.v. overheden en particuliere juridische dienstverlening vnl agrarisch georiënteerd, verwerving onroerende zaken, makelaardij.
   De makelaardij wordt binnen afzienbare tijd ondergebracht in een BV waarin De Lorijn Raadgevers o.g. het merendeel van de aandelen zal hebben.
   Deskundige in onteigeningszaken bij de rechtbank Rotterdam, Dordrecht en Arnhem
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    LUIKINGA


   M.E.T. geboren 1249 Mw.
   NLRM 94 95 96 97
   Waarnemend griffier rechtbank Almelo010281
   Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 310382
   Rechter rechtbank Almelo 310382
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Almelo 310382
   Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 211284
   Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 190386
   Raadsheer Hof Arnhem 250690
   NU
   Arnhem Hof raadsheer sector straf
   Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
   Kanton Almelo kantonrechter-plaatsvervanger
   NU
   Lid bestuur forensisch psychiatrisch kliniek Oldenkotte (Instituut voor tbs gestelden) aug 96
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 0896, C280599 Arnhem.
   ATTENTIE!
   kind-85.htm


    LUTTMER-KAT


   A.M. geboren1042 prof mr Mw.
   NLRM 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 30295
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Hoogleraar sociaal recht RU Groningen
   Lid scheidsgerecht CTSV
   Lid Raad van toezicht woningcorporaties Over Betuwe Elst
   Bijgewerkt en C210799


    MAAS


   P.L.M. geboren 0758
   NLRM 93 94 95 96 97
   Hoofd Juridische Zaken De Lage landen Internationaal BV
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 0992
   NU
   Arnhem Rechterplaatsvervanger
   HOOFD
   Hoofd Afdeling Juridische Zaken ZBII ING Bank N.V. Amsterdam
   TEVENS
   Juridisch adviseur Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen
   Voorzitter juridische commissie NVL
   Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor zee- en vervoersrecht
   Bijgewerkt en C210799


    MAATHUIS


   K. geboren 0744
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Arnhem
   kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 120887
   Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 10293
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10293
   NU
   Den Bosch Gerechtsauditeur ONTSLAG010397
   Den Bosch rechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   GEEN OPGAVE GEVONDEN
   HR148
   160298 GEEN OPGAVE KANTON ARNHEM


    MAESSEN


   H.J. VAN DER
   Rechterplaatsvervanger Arnhem
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Kolonel van de Koninklijke Luchtmacht
   Bijgewerkt en C210799


    MAKKINK


   J.J. geboren 1141
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Werkzaam bedrijfsleven 10876
   Waarnemend griffier (ter Opl.) rechtbank Zutphen 191273
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 140876
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 140876
   Rechter rechtbank Arnhem 200677
   Vice-president rechtbank Zutphen 201282
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 240383
   Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390 Vertrokken Hof Den Haag
   Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
   Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390 Vertrokken Hof Den Haag
   Vice-president Hof Den Haag 170691
   Coördinerend vice-president Hof Den Haag 30894
   Coördinerend vice-president Hof Arnhem
   NU
   Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem coördinerend vice-president
   TEVENS
   Lid bestuur Studiekring Strafrechtpleging van de NVvR
   Lid Wetenschappelijke Commissie van de NVvR
   Bijgewerkt 1098 C250599


    MANNOURIJ


   G. geboren 1140
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Werkzaam juridisch medewerker N.V.V.010766
   Raio rechtbank Zutphen 010170
   Verlof zonder behoud van bezoldiging Werkzaam gerechtsreferendaris Hof van Justitie Nederlandse Antillen201172
   Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 010174
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Zutphen 160475
   Lid NA en Aruba020876
   Rechter rechtbank Zutphen 070379
   Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 161079
   Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161079
   Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 161079
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 161079
   Vice-president rechtbank Zwolle 040681
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 031181
   Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk020982
   Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk020982 ONTSLAG
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 061089
   Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 080590
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 031292
   Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad010194
   Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 080794
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 010996
   Vice-president Hof Arnhem 010996
   NU
   Den Haag rechter-plaatsvervanger
   Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
   Zwolle rechter-plaatsvervanger
   Arnhem Hof Vice-president sector straf
   Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
   Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
   Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
   Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
   Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter Raad van toezicht Zwolle van de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM
   Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.


    MARK


   M.J.M. van der geboren 0754 Mw.
   NLRM 93 94 95 96
   Advocaat en Procureur te Nijmegen
   Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 010593
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 010594
   Arnhem parket Arrondissementsofficier van Justitie ?
   NU
   Arnhem parket
   TEVENS
   Lid bestuur verslavingskliniek Arnhem De Grift
   Bijgewerkt 280599 C280599


    MATTHIJSSEN


   T.J. geboren 0346
   NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97
   Docent cursus procesvoering Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten Den Haag
   Lid werkgroep belangenvereniging 'Austerlitz Belang'
   Inspecteur 'Rijksbelasting te Utrecht
   Raadsheer Hof Arnhem 011182
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 150387
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer sector belasting
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 0399, C280599 Arnhem.


    Meerten-ZEEMAN


   R.J.A. geboren 1244 Mw.
   NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97
   Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 140381
   Rechter rechtbank Utrecht 190486
   Vice-president rechtbank Utrecht 190491
   Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger ?
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger
   Utrecht Vice-president
   Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
   TEVENS
   Lid Centrale Raad voor Strafrechttoepassing
   Voorzitter Klachtencommissie seksuele en verbale intimidatie van de Hogeschool Utrecht
   Lid klankbordgroep Nieuw Profiel Slot Loevestein
   Bijgewerkt 1097, C280599 Arnhem.


    MEIJER


   A.E.C. geboren 0647 Mw.
   NLRM 88/89 92 93 94 95 96 97
   Lid Soroptemistenclub
   Raio rechtbank Arnhem 10474
   Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 300780
   Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Amsterdam 81180
   Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Amsterdam 260782
   Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Amsterdam 160387
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 60292
   Rechter rechtbank Arnhem 10792
   NU
   Arnhem rechter
   Amsterdam rechter-plaatsvervanger
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    MENALDA


   A. geboren 000630 prof. dr.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 111185
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 130387
   NU
   Den Haag rechter-plaatsvervanger
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Oud hoogleraar Wiskunde
   Bijgewerkt en C210799


    MENSING


   G.A.M.
   Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad van de penitentiaire Kamer 011194
   HOOFD
   Hoofd afdeling Medische Psychologie van het Ziekenhuis Eemland te Amersfoort
   Lid maatschap Mensing & Wernsen een psychologenpraktijk voor expertise en begeleiding en loopbaan ontwikkeling 30%
   Mede-eigenaar van een bedrijf (echtgenote) Wiberthy BV een bedrijf dat zich richt op drukwerkbemiddeling
   Voorzitter Stichting die een deel van de aandelen NEVIS een jong en klein automatiseringsbedrijf beheert
   Voorzitter Sectie Forensische Psychologie Nederlands Instituut van Psychologen
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    MENS


   B.M. geboren 000148 Mw.
   NLRM 93 94 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Zutphen &1089
   Rechter rechtbank Zutphen 51192
   Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 60393
   Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 60393
   Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 60393
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 60393
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
   Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
   Raadsheer Arnhem
   NU
   Arnhem Raadsheer
   Zutphen Rechter
   Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
   Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
   Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid de KC Ongewenste intimiteiten/seksuele intimidatie van het Apeldoorn College
   (Beroeps en volwassenen onderwijs)
   Bijgewerkt 180299, inzage Zutphen C210499.
   ATTENTIE! op 210499 wordt in het bijbanenregister Zutphen niets vermeld over de functie Raadsheer
   bij het HOF Arnhem. Op 280599 vind ik een opgave van 1298 dat deze inmiddels raadsheer is.
   Dit betekent dus dat het bijbanenregister Zutphen bewijsbaar niet klopt.
   De volgende bijbaan wordt weer wel in het bijbanenregister van het Hof Arnhem vermeld:
   Docent CPO Centrum voor postdoctoraal Onderwijs te Nijmegen, specialistische opleiding familierecht
   Bijgewerkt 12/98 C250599 Hof Arnhem.


    MEULEN


   J.W. van der geboren 0545
   NLRM 94 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 210394
   Militair lid rechtbank Arnhem 10395
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger (210394) militair lid rechtbank Arnhem (010195)
   Geb mei 45
   TEVENS
   Lid adviesorgaan Bestuursrechtelijke geschillen Koninklijke Marine
   Bijgewerkt en C210799


    MEVIS


   P.A.M. geboren 0759 prof mr
   NLRM 92 93 94 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 200891
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 221094
   Raadsheer-plaatsvervanger Amsterdam
   NU
   Amsterdam raadsheerplaatsvervanger
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Rotterdam rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Universitair hoofddocent straf(proces)recht Erasmus Universiteit Rotterdam EUR 230297
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    MISDORP


   J.H.H. geboren 0746
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Lochem
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 151282
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 210383
   Rechter rechtbank Arnhem 60683
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30391
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 30391
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 30391
   Kantonrechter Nijmegen 50291
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem110391
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger + coördinerend kantonrechter
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
   Nijmegen kantonrechter
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Adviserend lid van de Commissie Opzicht in de kerkprovincie Overijssel/Flevoland en Gld. Nederlands Hervormde Kerk
   Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie van de Ver van Protestants Chr. Basisonderwijs in de gem. Rheden
   Lid Kamer van Toezicht over de Notarissen en kandidaat-notarissen
   Bijgewerkt en C210799


    MOLENAAR


   J.J. geboren 0241
   NLRM 93 94 95 96 97
   Luitenant-kolonel der Koninklijke Luchtmacht
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 181292
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Oud militair
   TEVENS
   Regent van de stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht
   Bestuurslid van de stichting het Van weerden Poelman Fonds
   Bijgewerkt en C210799


    MONSMA


   I.J.M. geboren 0348
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid Koninklijke Nederlandse Vereniging Reserve Officieren
   Lid schietvereniging Reserve Officieren Arnhem EO
   Beroepsmilitair Koninklijke Landmacht 1968
   Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 1 0978
   Verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 230781
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 40388
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 240491
   NU
   Arnhem parket
   TEVENS
   Reserve officier Koninklijke landmacht
   Bijgewerkt 280599 C280599


    MULLER-FERIZ


   M.J. geboren 0433 Mw.
   NLRM 90 91 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 170789
   NU
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   GEEN
   TEVENS
   Lid Algemeen bestuur Stichting Alg. Hulpfonds Renkum
   C180897


    NADORP-VAN DER BORG


   C.C.M. geboren 1043 Mw.
   NLRM 91 92 93 94 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 140590
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Universitair docent ad juridische faculteit Universiteit Utrecht Vakgroep Privaatrecht
   TEVENS
   Voorzitter Commissie van Beroep van de Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapie KNGF
   Bijgewerkt en C210799


    NIJENHOF


   J.T.M. geboren 0445
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 0111086
   Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 130787
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 050889
   Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 290690
   Vice-president rechtbank Utrecht 210392
   Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 010692
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 010792
   Vice-president rechtbank Arnhem 190293
   Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 301194
   Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 010692
   Vice-president rechtbank Arnhem 190293
   Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 301194
   NU
   Arnhem coördinerend vice-president
   Utrecht rechter-plaatsvervanger
   Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid Secretaris hoofdbestuur NVvR
   Lid sectoroverleg Rechterlijke Macht
   Voorzitter stuurgroep Zittende Magistratuur 2000
   Voorzitter gebruikersraad bestuursrecht
   Lid initiërend Beraad Rechterlijke Macht
   Lid begeleidingscommissie evaluatie herziening TO slapende commissie
   Lid adviesraad voor de herziening RO idem
   Lid Commissie van Beroep voor het Hoger Onderwijs
   Lid bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden van de Raad van State
   Voorzitter Stichting Vermogen Valckenbosch te Zeist
   Voorzitter Werkgroep samenwerking ouderenzorg te Zeist
   Voorzitter stichting Antroposofische Ouderenzorg te Zeist (Kraaybeek, Valckenhof, Valckenbosch, Leendert Meeshuis)
   Bijgewerkt en C210799


    NIJMAN


   O.H.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 280779
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector belasting
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 0397, C280599 Arnhem.


    NOORDRAVEN


   G. geboren 1254
   NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
   Hoofddocent aan de RIJKS UNIVERSITEIT te Groningen
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 241189
   Rechter rechtbank Arnhem 120593
   NU
   Arnhem Rechter
   TEVENS
   Lid bestuur Nijmeegse schoolvereniging
   Bijgewerkt en C210799


    NUYTINCK


   A.J.M. geboren 0256 prof mr
   NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 241189
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Hoogleraar burgerlijk recht in het bijzonder personen en familierecht Katholieke Universiteit Nijmegen 4 dagen
   Hoogleraar personen familie en erfrecht Erasmus Universiteit Rotterdam 1 dag
   TEVENS
   Bijzonder griffier bij de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
   Bijgewerkt en C210799


    OFFERS


   P.A. geboren 0442
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Assen 1 000170
   Gerechtssecretaris la kl. rechtbank A33 en 10570
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Assen 10971
   Gerechtssecretaris rechtbank Den Haag 10174
   Als stagiair Werkzaam advocatenkantoor te Den Haag 10574
   Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 260376
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 171276
   Rechter rechtbank Den Haag 171177
   Lid Nederlandse Antillen en Aruba 21181
   Vice-president rechtbank Den Haag 271184
   President rechtbank Dordrecht 210691
   President rechtbank Zutphen 210499
   Hof Arnhem ?
   NU
   Zutphen President
   Arnhem Hof ?
   TEVENS
   Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
   Voorzitter medisch tuchtcollege Den Haag
   Voorzitter Herman Simon Stichting
   Voorzitter Hervormde Stichting Flatgebouw Arendsdorp
   Lid van de bestuurscommissie van het Postacademisch Onderwijs van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam
   INFO
   Bijbanen moeten in Zutphen of Hof Arnhem nog overgeschreven worden.
   INFO
   kind-87.htm


    OLDENHUIS


   F.T. geboren 1150
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid adviesraad MER (Management Economie en Recht) van de Hogeschool Groningen
   Universiteit hoofddocent aan de Rijks Universiteit Groningen
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Groningen 141186
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 250293
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   Groningen rechter-plaatsvervanger
   Hoofd
   Universitair hoofddocent Rijks Universiteit Groningen vakgroep privaatrecht en notarieel recht
   TEVENS
   Docentschappen auteur en docent bij Quod Iure permanente opleiding in de advocatuur gevestigd te Zeist.
   Docent bij Kluwer Opleidingen
   Auteur bij de Open Universiteit
   Bijgewerkt 0297, C280599 Arnhem.


    OOIJENPEL


   M. van, geboren1047 Mw.
   NLRM 87 88/89 90
   Medewerker rechtswinkel Friesland 1972
   Docente rechtskennis Zwolle 1971
   Waarnemend griffier (ter opl.) rechtbank Arnhem 30480
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 20681
   Gerechtsauditeur idem 220781
   Rechter idem 260781
   Raadsheer gerechtshof Arnhem 220488
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 190588
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   NU
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS GEEN
   C280198 Nijmegen


    OOSTVEEN


   J.J. van geboren 0837
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid Selectiecommissie Raio's
   Assistent Gemeentelijke Universiteit Amsterdam 011162
   Raio rechtbank Arnhem 190765
   Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 191165
   Secretaris 1e klasse arrondissement parket Arnhem110967
   Als stagiair Werkzaam advocatenkantoor te Bennekom 160985
   Substituut griffier rechtbank Zutphen 071271
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Zutphen 231172
   Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 281273
   Rechter rechtbank Zutphen 030574
   Vice-president rechtbank Assen 210479
   Vice-president rechtbank Zutphen 111280
   Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 270483
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 270483
   President rechtbank Zutphen 071085
   Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo040388
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 040388
   Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120488
   Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
   Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
   Zutphen rechter-plaatsvervanger 010199?
   Arnhem rechter-plaatsvervanger 010199?
   NU
   Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
   Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
   Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
   Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
   Zutphen rechter-plaatsvervanger
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid centrale Raad voor Strafrechttoepassing
   Bestuurslid David Evekink Stichting te Zutphen
   Voorzitter Stichtingsbestuur ONG
   Lid bestuur Oud en Nieuw Gasthuis Zutphen
   Lid Commissie van Beroep KNLTB Hilversum
   ATTENTIE! J. Hop 0341-558356
   kinderen.htm
   kind-86.htm
   kind-85.htm


    OSCHLEYSMA


   S.W. van geboren 000656 Mw.
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem10987
   Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem15 098g
   Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem7 0990
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 60292
   Rechter rechtbank Arnhem 10792
   NU
   Arnhem Rechter
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    OTTE


   M. geboren 0361 dr.
   NLRM 95 96 97
   Universitair docent Rijks Universiteit Groningen
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 121294
   Rechter rechtbank Assen 250196
   Arnhem raadsheer
   Rechterplaatsvervanger Assen
   NU
   Arnhem Hof raadsheer
   Assen rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Norgerhaven en groot Barkenbosch te Veenhuizen Norg
   Wetenschappelijk medewerker Vakgroep Strafrecht Rijksuniversiteit Groningen
   Lid boekenraad Ars Aequi
   Hoogleraar interdisciplinaire aspecten verkeerskunde in het bijzonder de juridische implicaties bij de Rijksuniversiteit Groningen Faculteit rechtsgeleerdheid Vakgroep Strafrecht Faculteit Psychologische Pedagogische en sociale Wetenschappen
   Bijgewerkt 280599 C280599


    OTTEN


   A.C. geboren 000644
   NLRM 88/89 90 87 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Delft111086
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 161189
   Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 20330
   Rechter rechtbank Arnhem 101090
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 111292
   Parttime docent (avonduren) HEAO te Arnhem keuzevak ondernemingsrecht
   NU
   Arnhem Rechter
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Plaatsvervangend voorzitter van de commissie bezwaar-, beroeps en klachtschriften van de gemeente Meerlo-Wanssum en Venraij
   Bijgewerkt en C210799


    PEL


   M. geboren1047 Mw.
   NLRM 91 92 93 94 95 96 97
   Lid bestuur Hogeschool van de Kunsten te Arnhem
   Thema's Geschilbeslechting en de professionele kwaliteit van de rechter
   Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 020681
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 220781
   Rechter rechtbank Arnhem 260782
   Raadsheer Hof Arnhem 220488
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 190588 ONTSLAG KB 180497 m.i.v. 010597
   Vice-president Hof Arnhem 010794
   NU
   Arnhem Hof Vice-president sector civiel
   TEVENS
   Voorzitter Stichting Kunstondernemingen Oost Nederland
   Lid Raad voor Rechtsbijstand te Arnhem tevens voorzitter Commissie van Beroep
   Bijgewerkt 0198, C280599 Arnhem.
   ATTENTIE!
   kinderen.htm
   kind-85.htm
   kind-86.htm


    PENNING


   J.J. geboren 0456
   NLRM 93 94 95 96 97
   Adjunct-chefjurist Afdeling Rechtspraak v.d. Raad van State
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 170892
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 10793
   Rechter rechtbank Arnhem 270594
   NU
   Arnhem Rechter
   TEVENS
   Voorzitter van de medezeggenschapsraad Basisschool de Wiekslag te Duiven
   Bijgewerkt en C210799


    PERQUIN


   F.J. geboren 1246
   NLRM 88/89 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 281085
   NU
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Advocaat Nijmegen Dirkzwager
   TEVENS
   GEEN opgave Nijmegen
   HR151


    PERRICK


   S. geboren 000149 prof.
   NLRM 93 94 95 96 97
   Notaris tevens Advocaat en Procureur te Amsterdam
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem110592
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
   HOOFD
   Advocaat en notaris te Amsterdam
   Bijzonder hoogleraar (recht en geldverkeer) te Rotterdam
   TEVENS
   Lid adviesraad Asser serie
   Voorzitter redactieraad NIBE Balquidische reeks
   Commissaris Elsevier NV te Amsterdam
   Non executive director Reed Elsevier Plc London
   Commissaris Elseviers Reed Finance BV Amsterdam
   Lid bestuur Stichting Preferente Aandelen Content Beheer Den Haag
   Lid bestuur Stichting Limburgse CAI activiteiten Amsterdam
   Voorzitter Stichting Nyfer te Breukelen
   Lid bestuur Rooms Katholieke Parochie Sint Joseph Haarlem
   Lid bestuur Stichting Restauratiefonds Rooms katholieke Kerk Overveen
   Lid Raad van bestuur Oorlogsgraven Den Haag
   Lid bestuur Trust Toneel Amsterdam
   Voorzitter Hendrika Stichting Bloemendaal
   Lid bestuur Stichting Anemoon Bloemendaal
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    PETERZON


   C.A. geboren 1267 Mw.
   NLRM 94 95 96 97
   Raio rechtbank Arnhem 10494
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 10497
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   TEVENS


    PHILIPPART


   W.O.M. geb1029
   NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97
   Werkzaam 's Rijks belastingen, II insp. directie belastingen te Venlo0556
   Adjunct directeur gemeentelijke belastingen te Amsterdam 10369
   Raadsheer Hof Arnhem 050377
   Vice-president Hof Arnhem 180783
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 010191
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector belasting
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 0197, C280599 Arnhem.


    PLANTING


   S.
   Arnhem raio
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    PLEYSIER


   A.J.H. geboren 80739
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 220280
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Wetenschappelijk hoofdmedewerker Rijksuniversiteit Leiden
   Redacteur de Notarisklerk en Bedrijfsjuridische Berichten
   Bijgewerkt en C220799


    PLOCHG


   P.C. geboren 000141
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur Arnhem
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 80587
   NU
   Advocaat en procureur te Arnhem
   De Kempenaer Advocaten, Trans 6/Postbus 9218, 6800 HX Arnhem
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   GEEN opgave bijbanen in 1997 en op 17.02.98!
   160298 GEEN OPGAVE KANTON ARNHEM


    POEL


   E.J. van der geboren 0253
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Werkzaam Ministerie van Justitie Dir. Vreemdelingenzaken 010776
   Raio rechtbank Rotterdam 010179
   Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 180783
   Rechter rechtbank Rotterdam 131184
   Lid Nederlandse Antillen en Aruba 070886
   Raadsheer Hof Arnhem 170691
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 021291
   Lid Nederlandse Antillen en Aruba raadsheer 010894
   NU
   Rotterdam rechter-plaatsvervanger
   Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
   Bijzonder verlof voor de duur van zijn benoeming sinds 1 augustus 1994 lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Indien hij terugkeert bij het Hof zal hij worden opgenomen in het register nevenfuncties
   Bijgewerkt 250599, C280599 Arnhem.


    POL


   B.P.J.A.M. van der geboren 0747
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Veenendaal
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem110879
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 141279
   Rechter rechtbank Arnhem 290481
   Vice-president rechtbank Arnhem 70489
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   NU
   Arnhem Vice-president
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline 1997
   Bestuurslid van de Stichting Sint Christophorus
   Lid van de Rotaryclub Arnhem Rijn
   Adviseur van Staalimex BV Konijnenberg te Breda
   Auteur alimentatie rekenprogramma Inudex non Aestimat
   Lid kerkenraad Parkstraat Gemeente Arnhem en van de Remonstrantse Gemeente
   Plaatsvervangend voorzitter registratiekamer Rijswijk
   Bijgewerkt en C210799


    POLL


   R. drs.
   Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad Penitentiaire Kamer 140297
   HOOFD
   Medisch Psycholoog Ziekenhuis de Wezenlanden te Zwolle
   Lid Commissie van Toezicht va het FOCC Penitentiaire inrichting voor Jeugdigen te Zutphen
   Lid Raad van Toezicht RIAGG Zwolle
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    POORTINGA


   E. geboren 1246 Mw.
   NLRM 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 191295
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Universitair hoofddocent bij de vakgroep Encyclopedie der rechtsgeleerdheid ad juridische faculteit van de Universiteit Amsterdam
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    POST


   D.J. geboren 0262
   NLRM 95 96 97
   Docent beroepsopleiding Orde van Advocaten te Rotterdam
   Docent opleidingen Sociaal recht te Utrecht
   Lid van de adviescommissie AAW/WAO van de Raad voor Rechtsbijstand in ressort den haag
   Advocaat en Procureur te Rotterdam
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 130694
   Rechter rechtbank Rotterdam 200295
   Rechter Arnhem
   NU
   Arnhem rechter
   TEVENS
   Plaatsvervangend lid van de ledenraad NVvR doorgaans te Utrecht
   Bijgewerkt en C210799


    PRUIM


   J. geboren 000131
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Voorzitter Raad van toezicht Zorgcombinatie Grensland Winterswijk
   Opdr. Kantonrechter werkz.heden Wageningen 270479
   Pres.plaatsvervanger Mobiele Krijgsraad Buitenland Landmacht301281
   Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 220883
   Opdracht te Nijmegen 130484
   Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 200688
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 301190 ONTSLAG KB010597
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 000191
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 3 000191
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Zutphen 291093
   Advocaat en Procureur te Den Haag
   Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 230966
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 111170
   Kantonrechter Terborg 200778 ONTSLAG tot 0497
   Presidentplaatsvervanger arr krijgsraad Arnhem 301281
   Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 220883 ONTSLAG info griffie
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 301190
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 000191
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 3 0001Dl
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Zutphen 291093
   Rechter Zutphen ?
   NU
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   Zutphen rechter
   Den Haag rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Gepensioneerd antiquair in Bredevoort Boekenstad
   Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorgcombinatie Marga Klompe Groenlo
   Voorzitter contractcommissie Zuivelindustrie Haarlem
   Voorzitter Raad van Toezicht Arnhem Nederlandse Vereniging Makelaars Nieuwegein
   Voorzitter regionale klachtencommissie Volkshuisvesting Aalten
   Voorzitter Gemeenschappelijke klachtencommissie Para-commercialisme Aalten
   Voorzitter Stichting Handboekbindersgilde Hanzeland te Bredevoort
   Lid bestuur Vereniging Natuurbehoud Achterland te Zelhem
   Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


    QUAEDVLIEG


   A.A. geboren 0558 prof.
   NLRM 91 92 93 94 95 96 97
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 30790
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 80791
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
   HOOFD
   Hoogleraar Privaatrecht in het bijzonder handels en economisch recht industrieel eigendom en auteursrecht ad Katholieke Universiteit Nijmegen
   TEVENS
   Adviseur bij Clifford Chance Advocaten te Amsterdam alsmede incidenteel voor andere kantoren en partijen
   Lid van de Programmacommissie Informatietechnologie en recht ITeR vanaf 1995
   Bijgewerkt en C210799


    RAAIJ


   R. van geboren 000659
   NLRM 93 94 95 96 97
   Beleidsmedewerker Kabinet Commissaris Koningin provincie Gelderland
   Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010692
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010793
   NU
   Arnhem parket
   ATTENTIE! Heeft deze geen bijbanen (opgegeven) of is deze vertrokken?


    RAAIJMAKERS


   M.J.G.C. geboren 1144 prof
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch020480
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 250991
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   Hoofd
   Juridisch adviseur NV Philips Electronics te Eindhoven
   TEVENS
   Hoogleraar Katholieke Universiteit Brabant
   Curator Stichtingmaatschappij en onderneming te Den Haag
   Plaatsvervangend lid SER Commissie van fusieaangelegenheden
   Lid Commissie van discipline Nederlands genootschap van bedrijfsjuristen
   Arbiter van De Princkart regionale ontwikkelingsmaatschappij Nuenen te Eindhoven bij geschillen tussen de aandeelhouders gemeente Nuenen NV Reede
   Lid juridische adviescommissie VEVO Vereniging effecten uitgevende ondernemingen
   Bijgewerkt 0197, C280599 Arnhem.


    RAALTE


   N. van geboren 0239
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur Rotterdam 150962
   Proeftijd ex art. 3 Opl. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Middelburg Raio 190864
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 191264
   Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 191267
   Substituut-griffier rechtbank Utrecht 271169
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 290570
   Rechter rechtbank Arnhem 261170
   Vice-president rechtbank Arnhem 020278
   Vice-president Hof Arnhem 030591
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 080791 ONTSLAG KB 180497 m.i.v. 010497
   NU
   Arnhem Hof Vice-president sector civiel
   Utrecht rechter-plaatsvervanger
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 0696, C280599 Arnhem.


    RHIJN


   M.H. van geboren 0347
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 10883
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 211284
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 28 000187
   Kantonrechter Arnhem 140287
   Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer200688
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 40491
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 40491
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 40491
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 40491
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Zutphen 030591 ONTSLAG KB 97003762 per 140897
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   NU
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter Commissie van Beroep voor de Examens Rijkshogeschool IJsselland (Art 760 lid 5 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)
   Voorzitter tuchtraad van de Stichting Certificering Raad Administratie Consultants te Zeist
   S Ver 'De Waag' Deventer
   Lid bestuur Stichting oud Deventer
   Lid adviescommissiegemeentemusea Deventer


    RIEMSDIJK


   P.K. van geboren 0464
   NLRM 97
   Lid van de Commissie van Toezicht van penitentiaire inrichting 'De Berg' te Arnhem
   (sinds april 1997, de formele benoeming door het Ministerie van Justitie dient nog plaats te vinden)
   Roulerend voorz van de beklagcommissie in voornoemde inrichting,
   (sinds april 1997, de formele benoeming door het Ministerie van Justitie dient nog plaats te vinden)
   Lid van het bestuur van de sectie raio's van de Nederlandse ver voor Rechtspraak
   (sinds december 1996
   Raio rechtbank Arnhem 10495
   Arnhem parket
   ATTENTIE! Geen opgave bijbanen gevonden C280599 of is deze vertrokken?


    RIESSEN


   J.A. van geboren 000136
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Proeftijd ex art. 4 Opl. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Groningen Raio 10960
   Secretaris 1e kl arrondissementsparket Groningen 10161
   Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Groningen 10763
   Als stagiaire Werkzaam advocatenkantoor te Groningen 150365
   Substituut-griffier rechtbank Assen 11166
   Aangew. hoofd gr. kantongerecht Assen 11168
   Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 180768
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 180768
   Rechterplaatsvervanger kantongerecht Emmen 140169
   Rechter rechtbank Groningen 110270
   Vice-president rechtbank Groningen 311078
   Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 10883
   President Mobiele Krijgsraad Buitenland Luchtmacht10883
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
   Coördinerend vice-president rechtbank Groningen 30894
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger (van rechtswege automatisch in Arnhem)
   Assen rechter-plaatsvervanger/kantonrechter-plaatsvervanger
   Groningen coördinerend vice-president
   TEVENS
   Voorzitter Commissie BB Gem Haren
   Voorzitter Vereniging van kerkvoogdijen in de Nederland Herv. Kerk
   Plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Tuchtrecht Jacht en Wildbeheer
   300197


    RIJKEN


   G.J. geboren 0449 prof.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Hoogleraar RIJKS UNIVERSITEIT Limburg
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 140386
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 100889
   Raadsheer Hof Arnhem 291092
   NU
   Maastricht rechter-plaatsvervanger
   Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
   TEVENS
   Bijzonder hoogleraar consumentenrecht Rijks Universiteit Maastricht
   Bijgewerkt 0696, C280599 Arnhem.


    RIJKERS


   J.W. geboren 0156
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Rotterdam 11084
   Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem11088
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem11089
   NU
   Arnhem parket
   TEVENS
   Docent rechercheschool Zutphen
   Bijgewerkt 250599 C250599.


    RÖBEN


   J.B.H. geboren 0846
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Inspecteur 's Rijksbelastingen 1973
   Werkzaam Kluwer B.V. Deventer 1978
   Gerechtsauditeur Hof Arnhem 040281
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 020283
   Raadsheer Hof Den Bosch020584
   Raadsheer Hof Arnhem 250189
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 250195
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer sector belasting
   Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter bestuur verzorgingstehuis Stichting Sparrenheuvel te Diepenveen
   Lid Commissie van beroep betaald voetbal YW KNVB Zeist
   Secretaris bestuur Stichting Arsenaal/Mariakerk Deventer
   Penningmeester Algemene Deventer Sinterklaascommissie
   Fiscaal publicist YW
   Bijgewerkt 0399, C280599 Arnhem.


    ROERINK


   G.M. geboren 0843 Mw.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 200485
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 200485
   Rechter rechtbank Arnhem 31086
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 030091
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 010195
   NU
   Arnhem rechter
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Bestuursfunctie portefeuille jeugdzaken van de hockeyvereniging Union Nijmegen
   Lid Commissie van Toezicht op de Hunnerberg te Nijmegen Rijksinrichting Jongeren Berg en Dalsenweg 287, 6522 CH Nijmegen
   Bijgewerkt en C210799


    ROEST


   O.A.P. van der geboren 000155
   NLRM 94 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 240893
   Kantonrechter-plaatsvervanger
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Docent Hogeschool Arnhem en Nijmegen
   Universitair docent open universiteit vakgroep staats en bestuursrecht
   TEVENS
   Auteur boeken en losbladige edities uitgeverij Samson HD Tjeenk Willink te Alphen ad Rijn
   Lid adviescommissie dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek te Geleen
   Lid Awb bezwarencommissie Burgemeester en Wethouders van de gem IJsselstein (U)
   Olderman Stichting Anthonie Gilde te Epe
   Adviseur Qoler Tech BV Vaassen
   Bijgewerkt en C210799


    ROGAAR


   H.
   Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad Pachtkamer 190994 en 200289
   HOOFD
   Medewerker Landbouwuniversiteit Wageningen i.v.m. volgende functies.
   Secretaris programmacommissie geïntegreerd bodemonderzoek en in verband daarmee werkzaam op het Programmabureau Bodemonderzoek in Wageningen.
   Taxateur TEVENS de Lorijn raadsgever makelaars o.g. te Druten
   Bijgewerkt 280599, C280599 Arnhem.


    ROOS-SCHOENMAKERS


   M.H.L. de geboren 0843 Mw. drs.
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Arnhem1 000180
   Verkeersschout arrondissementsparket Arnhem150383
   Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem10393
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem10394
   NU
   Arnhem parket
   ATTENTIE! Geen opgave bijbanen gevonden C280599 of is deze vertrokken?


    ROSSEM


   E. van geboren1038
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur resp. te Rotterdam en Utrecht nov 1964
   Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 191272
   Rechter rechtbank Arnhem 180577
   Vice-president rechtbank Arnhem 30984
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg030191 ONTSLAG050298
   Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 1 000197
   NU
   Arnhem Coördinerend vice-president
   TEVENS
   Plaatsvervangend voorzitter van de Kamer van Toezicht over de notarissen
   Voorzitter van de Stichting Rijnstad te Arnhem
   Vice-voorzitter van de Gelderse Stichting tot beheer en bewindvoering ter bescherming van meerderjarigen
   Lid de Commissie van beroep van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
   Lid van de Arnhemse Lionsclub Arentheem
   Bijgewerkt en C210799


    ROWEL VAN DER LINDE


   J.M. geboren 000159 Mw.
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Zutphen 10487
   Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 220390
   Rechter rechtbank Zutphen 210192
   Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 270493
   Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270493
   Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 270493
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 270493
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
   Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
   Hof Arnhem raadsheerplaatsvervanger)?
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger?
   Zutphen Rechter
   Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
   Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
   Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
   Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid bestuur PC Basisschool De Schutse
   Lid stuurgroep Fusie PC Basisscholen Salland
   Lid klachtencommissie Verpleeghuizen Deventer, Raalte en verzorgingstehuizen Deventer
   Bijgewerkt ?, C280599 Arnhem.


    RUNIA


   D. geboren 0532
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Utrecht 10/58
   Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 221270
   Kantonrechter Gorinchem 270575
   Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 280276
   Opdr. Kantonrechter Werkzaam Oud-Beijerland 200778
   Kantonrechter Utrecht 020580
   Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 260581
   Plaatsvervanger lid van het Hof van Discipline 290688
   Raadsheer Hof Arnhem 060893
   Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 240594
   NU
   Arnhem Hof raadsheer sector civiel lid pachtkamer
   Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter commissie van Toezicht en Beklagcommissie Van de Hoevekliniek
   Plaatsvervangend lid Hof van Discipline
   Kerkelijke functies
   Bijgewerkt 0796, C280599 Arnhem.


    RUTGERS VAN DER LOEFF


   F.J.H. geboren 0939
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur Rotterdam 010968
   Proeftijd ex artikel 4 Opleiding en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Arnhem Raio 10570
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 010970
   Gedetacheerd pat. Procureur-generaal Hof Den Bosch010173
   Gerechtssecretaris rechtbank Arnhem 010774
   Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 091275
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 211277
   Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 231184
   Raadsheer Hof Arnhem 220788
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 010792 ONTSLAG KB 97002306 per 130597 (Klacht Hop)
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Zutphen 010792 ONTSLAG KB 97003762 per 140897 (Klacht Hop)
   Arnhem Hof vice-president ?
   NU
   Arnhem Hof vice-president sector straf
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 0696, C280599 Arnhem.
   ATTENTIE!
   kinderen.htm.
   kind-85.htm
   kind-86.htm


    SACKERS


   H.J.B. geboren 0356
   NLRM 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch KB 260495
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem KB 281298
   NU
   Den Bosch rechter-plaatsvervanger
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Universitair hoofddocent straf procesrecht faculteit rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Nijmegen
   TEVENS
   Voorzitter Commissie Bezwaar en Beroepschriften Gem Gendt
   Voorzitter Commissie Bezwaar en Beroepschriften gem Millingen aan de Rijn
   Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Oosterhoek Huis van bewaring te Grave
   Voorzitter tuchtcommissie van de Nederlandse Tafeltennisbond
   Bestuurslid landelijke sportbelangenvereniging wandelsport
   Lid tuchtrecht of Appeal van de Europese Tafeltennisunie
   Lid bestuur Ver GKV Vierdaagse Nijmegen
   Voorzitter van het College van arbiters Sportbond NTTB
   Voorzitter van de klachtencommissie seksuele intimidatie openbare scholen gemeente Gendt
   Lid van het Uitvoerend Committee van de Internationale Vierdaagse Afstandmarsen Nijmegen
   Bijgewerkt en C210799


    SASSE


   H.M. geboren 0231
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 260969
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 230388
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   TEVENS
   Eigen onderneming Directeur en enig aandeelhouder van Comabaro Beheer NV te Arnhem
   Voorzitter Steunfonds Het Gelders Landschap te Arnhem
   Bestuurslid Stichting Het Gelders Landschap en Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen te Arnhem
   Bestuurslid Dullertstichting te Arnhem
   Secretaris Penningmeester Stichting Artibus Sacrum Genootschap tot Bevordering van Kunstoefening te Arnhem
   Penningmeester Stichting Bevordering Gedragsonderzoek van Dieren 'Lucie Burgers' te Arnhem
   Penningmeester Stichting Fonds voor onderzoek t.b.v. het natuurbehoud FONA te Utrecht
   Lid Raad van Toezicht Spiering Fonds Arnhem
   Lid Raad van toezicht Stichting Van Tarel Bruins fonds te Velp gemeente Rheden
   Lid Raad van advies Stichting Algemeen Vermogensbeheer te Velp gemeente Rheden
   Voorzitter Stichting Woonbelangen Rhedermeer te Angerlo
   Beheerder van de tisema van eck-Jongkindt Coninck Stichting te Arnhem
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    SCHAAP


   A.J. geboren 0963 Mw.
   NLRM 93 94 95 96 97
   Voorzitter Commissie seksuele intimidatie gemeente Apeldoorn
   Commissie van Toezicht Huis van bewaring de Bergh in Arnhem/Voorzitter beklagcommissie
   Raio rechtbank Arnhem 10492
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 10495
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 10495
   Rechter rechtbank Arnhem 70896
   NU
   Arnhem rechter
   TEVENS
   Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie AbvaKabo
   Bijgewerkt en C210799


    SCHAAP


   G.E. dr
   NLRM
   Plaatsvervangend Raad Penitentiaire Kamer Hof Arnhem
   NU
   Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad
   TEVENS
   Directeur patiëntenzorg psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord en psychogeriatrisch verpleeghuis De Enk Zuid-Laren en directeur Behandelzaken van het psychiatrisch ziekenhuis Groot Bronswijk te Wagenborgen
   Lid Raad van bestuur Stichting GGZ Groningen
   In private praktijk uitvoeren van psychiatrische psychotherapie en psychoanalyses
   Voorzitter Supervisoren opleidingscommissie van de Nederlandse Vereniging voor psychoanalytische psychotherapie
   Lid centrale raad voor Straftoemeting
   Lid College van medisch Toezicht
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    SCHAIK-VELTMAN


   J.A.M. van geboren 0448 Mw.
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie
   St Ursula Scholengemeenschap Horn
   Raio rechtbank Rotterdam 010371
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 161277
   Rechter rechtbank Den Haag 230781
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 090387
   Rechter rechtbank Arnhem 290688
   Rechter rechtbank Roermond 091190
   Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Roermond 191291
   Raadsheer Hof Den Bosch 240292
   Rechterplaatsvervanger Arnhem
   NU
   Roermond rechter-plaatsvervanger
   Den Bosch Hof raadsheer
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Plaatsvervangend voorzitter Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Provincie Limburg
   Lid bestuur Stichting Kath. Onderwijs Midden Limburg
   Lid Raad van Toezicht RIAGG Midden Limburg
   Voorzitter Horner Bridgeclub
   4/98


    SCHIE


   P.M. van geboren 0942
   NLRM 87 88/89 90 91 93 94 96 97
   Wetenschappelijk hoofd medewerker RIJKS UNIVERSITEIT te Groningen
   Raadsheer Hof Arnhem 011182
   Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 150187
   Vice-president Hof Arnhem 200891
   NU
   Arnhem Hof Vice-president sector belasting
   TEVENS
   Lid redactie serie Kluwer belastingwerken
   Medewerker kwartaalschrift Fiscaal Fundament
   Auteur enige studieboeken en vak gebonden werken
   Incidentele bijstand familieleden in (fiscaal) juridische aangelegenheden
   Bijgewerkt 0399, C280599 Arnhem.


    SCHILDER


   A.E. geboren 0658
   NLRM 91 92 93 94 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 301190
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Hoofddocent Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid RU Leiden
   TEVENS
   Lid Commissie Bezwaar en Beroepschriften Gem Zoetermeer
   Lid stuurgroep recht Vera-Nivra
   Lid Rad van Commissarissen Softwarelicentiemateriaal B.V. te Amsterdam per 010198
   Bijgewerkt en C210799


    SCHIMMELPENNINCK-MULDER


   A.M.L. geboren 0635 of 1953 Mw.
   NLRM 92 93 94 95 96 97
   Lid Commissie van Toezicht forensisch psychiatrische kliniek Oldenkotte te Rekken
   Voorzitter bestuur Stichting muziekschool Goor
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 160692
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    SCHLAGHECKE-BOUMAN


   M.I.A. geboren 0449
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid ledenraad NVvR
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem110188
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 90288
   Rechter rechtbank Arnhem 70990
   NU
   Arnhem Rechter
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    SCHUDEL


   W.J. Prof dr
   Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad Penitentiaire Kamer 070296
   HOOFD
   Hoogleraar Klinische en Sociale Psychiatrie Erasmus Universiteit Rotterdam
   Senior Maatschappelijk medewerker Gemeente Den Haag 6 uur per week.
   Diverse bestuursfuncties
   Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.


    SCHUMAN


   L. geboren 0633
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Secretaris Raad van Toezicht in Diakonessenziekenhuis te Utrecht
   Advocaat en Procureur te Amsterdam 1959
   Wetenschappelijk hoofdambtenaar Rijks Universiteit Utrecht 1965
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 181065
   Rechter rechtbank Utrecht 150168
   Vice-president rechtbank Utrecht 070175
   President rechtbank Utrecht 291289
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger ?
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   Utrecht rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Arbiter in het scheidsgerecht voor het Nederlands Ziekenhuiswezen te Utrecht
   Vice-voorzitter Klachtencommissie in het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit te Amsterdam
   Vice-voorzitter Generale Commissie voor het opzicht Nederlands Hervormde Kerk te Utrecht
   Lid Hof van Discipline te Utrecht
   Lid bestuur Provincie Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschap
   Voorzitter Richard Holfonds Utrecht
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    SCHUURMAN


   R.
   Arnhem raio
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    SINIA


   F.P. geboren 1133
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Hilversum 010962
   Werkzaam verzekeringsmaatschappij te Rotterdam 010167
   Substituut griffierrechtbank Den Bosch 190668
   Waarnemend griffier kantongerecht Den Bosch en Eindhoven 240668
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 190171
   Rechter rechtbank Arnhem 010771
   Lid Nederlandse Antillen en Aruba 220474
   Rechter rechtbank Arnhem 280377
   Vice-presidentrechtbank Arnhem 301179
   Raadsheer hof Arnhem 010981
   Vice-president hof Arnhem 091190
   NU
   Arnhem Hof Vice-president sector straf
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt ?, C280599 Arnhem.


    SLOOT


   B.P. geboren 0448 prof. mr
   NLRM 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem110894
   Verzocht ONTSLAG te nemen wordt niet meer ingezet
   Er is geen hoofd- en/of nevenfunctie opgegeven in het bijbanenregister
   Bijgewerkt en C210799


    SLOOTEN


   J.W. van geboren 0136
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Bestuurslid Vereniging Arnhems juridisch genootschap
   Advocaat en Procureur te Rotterdam en Den Haag 160861
   Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 051266
   Substituut griffier rechtbank Rotterdam 120767
   Rechter rechtbank Arnhem 060870
   Raadsheer hof Arnhem 180177
   Vice-president hof Arnhem 020485
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 010297
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   TEVENS
   Bestuurslid Stichting Airborne-museum Oosterbeek
   Bestuurslid Vereniging vrienden Nederlands Openluchtmuseum
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    SMEDEMA


   E.G. geboren 0746
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Griffier hof Leeuwarden 11284
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 50788
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 10191
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem1101Ü1
   Rechter rechtbank Arnhem 240893
   NU
   Arnhem Rechter
   Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Reserve luitenant-kolonel van de militair juridische dienst
   Bijgewerkt en C210799


    SMEEING VAN HEES


   A. geboren 0158 Mw.
   NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Arnhem 011085
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 180789
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 180783
   Rechter rechtbank Arnhem 101090
   Raadsheer hof Arnhem 010197
   NU
   Arnhem Hof raadsheer sector civiel
   Arnhem Rechter
   TEVENS
   Lid raad van toezicht Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Gelderse Vallei te Ede
   Bestuurslid Soroptemistenclub Wageningen e.o.
   Bijgewerkt 0297, C280599 Arnhem.


    SMIT


   D.C. geboren 1234
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 97
   Werkzaam Rijksbelastingen, ll. hfd. insp. tit. 1958
   Werkzaam Kath. Universiteit Nijmegen 1973
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 210177
   Raadsheer hof Arnhem110979
   Vice-president hof Arnhem 150385
   Coördinerend vice-president hof Arnhem 161194
   ONTSLAG011097 TEVENS GEEN juni 96
   Bijgewerkt 1097, C280599 Arnhem. Was nog opgenomen in bijbanenregister.


    SMITS


   P.R. geboren 0833
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Voorzitter Commissie van Beroep voor de examens Hogeschool Nijmegen
   Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Beroep voor de examens HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
   RIJKS UNIVERSITEIT te Leiden, II. Wetenschappelijk Hoofdmedewerker 71160
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 120769
   Rechter rechtbank Arnhem 260570
   Vice-presidentrechtbank Arnhem 100775 ONTSLAG 010297
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem KB 120297
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid adviescommissie literatuurvoorziening RO
   Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
   Voorzitter bestuur Jeekelstichting
   Voorzitter Stichting Centraal Bureau van de rechtsbijstand
   Lid bestuur Stichting t.b.v. culturele en maatschappelijke beschikkingen
   Lid Commissie van beroep Ver van Huurrechtadvocaten
   Bijgewerkt en C210799


    SNIJDERS


   H.J.0251 Prof
   NLRM97
   Den Haag rechter-plaatsvervanger 220385
   Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 020787
   NU
   Den Haag rechter-plaatsvervanger
   Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger sector civiel
   HOOFD
   Hoogleraar Burgerlijk recht RUL
   Voorzitter werkgroep burgerlijk procesrecht beroepsopleiding NOA Nederlandse Orde van Advocaten
   Cursusleider Hoger Beroep in civiele zaken SSR
   Lid bestuur Achmea waaronder Centraal Beheer en de Zilveren Kruis groepen Avero ressorteren
   Lid bestuur Nederlands Arbitrage Instituut
   Bijgewerkt 0397, C280599 Arnhem.


    SNIJDERS


   H.A.W. geboren 0248
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Directeur Instituut Ziektekostenverzekering Ambtenaren Ned.
   Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 290385
   Bijzonder. Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 10792
   Rechter rechtbank Arnhem 10594
   Vice-president Arnhem
   NU
   Arnhem vice-president
   TEVENS
   Voorzitter Commissie van advies voor Bezwaar en Beroepschriften van de gem Horst/Grubbenvorst/Sevenum
   Voorzitter Commissie van advies voor Bezwaar en Beroepschriften van de gem Gennep
   S R van Stichting Herstellingsoord Het Wilhelmina-gasthuis te Valburg
   Vice-voorzitter Stichting Verzorgingstehuis Huize Sint Jozef te Lent
   Bijgewerkt en C210799


    SNIJDERS


   GMF, geb1055
   NLRM97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 190588
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   NU
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Advocaat te Utrecht Wijn en Stael
   TEVENS
   Voorzitter Arbitragecommissie suikersysteem
   Voorzitter centrale Commissie van Arbitrage Algemene Spuitvoorwaarden ASV
   Voorzitter van de Centrale Commissie van Arbitrage voor de Landbouwambachtsbedrijven AWL76
   Voorzitter CvB Stichting Nederlandse Milieukeur
   Vice-voorzitter Arbitragecommissie Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en uitrustingen AHL
   Lid Commissie van Beroep van Stichting Reclame Code
   Voorzitter Ver voor Agrarisch recht
   Lid wetenschappelijke raad van het instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen
   Lid van de Raad van beroep van het centraal orgaan voor kwaliteitszorg in de zuivel COKZ
   Vice-president van het Comité European de Droit Rural
   Redactielid losbladige Wetgeving Landelijk gebied
   Redactielid Tijdschrift Agrarisch Recht
   Redactielid Land en Tuinbouwbulletin
   040797 C160298
   Bijbanenregister kantongerecht Arnhem nog niet gecontroleerd in 1999.


    SNOIJINK


   W.J.N.M. geboren 1148
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Referendaris hof Arnhem 011281
   Gerechtsauditeur hof Arnhem 300682
   NU
   Arnhem Hof Gerechtsauditeur
   TEVENS
   Vast medewerker verbonden aan fiscaal weekblad FED en BNB annoteert voornamelijk op gebied belastingen lagere overheden Federatie van de BNB Beslissingen Belastingzaken Nederlandse belastingrechtspraak i.v.m. annotatie (ca. 10 maal per jaar) van rechterlijke beslissingen m.n. op gebied van belastingen van lagere overheden en van fiscaal bestuursrecht
   Bijgewerkt 0399, C280599 Arnhem.


    SOETEMAN-OOSTVEEN


   C.G. geboren 1147 Mw.
   NLRM 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 121096
   Rechter Arnhem
   NU
   Arnhem rechter (kinderrechter)
   TEVENS GEEN


    SOUSSI


   S.
   Arnhem raio
   TEVENS
   Regisseur van een theatergroep
   Acteur in gelegenheidsformatie t.b.v. toneelstuk 'GEBR' naar het gelijknamige boek van Ted van Lieshout
   C210799


    SPOOR


   J.A.J. geboren 0336
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Proeftijd ex art. 3 Opl. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Arnhem Raio 181261
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 180462
   Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 180464
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 010266
   Stagiaire advocatenkantoor te Arnhem 180466
   Substituut griffierrechtbank Arnhem 080468
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem161069
   Rechter rechtbank Arnhem 260270
   Vice-president rechtbank Zwolle 041275
   Raadsheer hof Arnhem 010280
   Vice-president hof Arnhem 011189
   Coördinerend vice-president hof Arnhem 161194
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 010497
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector pacht
   TEVENS
   Voorzitter Dullertstichting te Arnhem
   Bestuurslid Gerwin Storm de Grave Fonds te Arnhem
   Bestuurslid Vereniging van agrarisch recht
   Superintendent Stichting Baron van Ittersumfonds te Heino
   Adviserend lid Commissie van beroep voor het grond en pachtprijspeil
   Lid wetenschappelijke raad van het instituut voor agrarisch recht
   Redacteur tijdschrift van agrarisch recht
   Bijgewerkt 240797, C280599 Arnhem.


    SPREUWENBERG


   FGPM, geb1251
   NLRM97
   Advocaat en Procureur te Breda
   Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 310189
   Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht 081191
   Den Bosch
   Ondervoorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht 010692
   Den Bosch
   Rechter rechtbank Breda010792
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 010792
   Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 230195
   Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 230195
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 230195
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 230195
   Kantonrechter Breda 300197
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 300197
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Breda rechter
   Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
   Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
   Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Secretaris Stichting Jeugdhulp West Brabant te Breda
   Lid bestuur Stichting Lievenshovenschool te Oosterhout
   C0897


    STEEG


   A.W. geboren 1151
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Arnhem11175
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 50282
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 150382
   Rechter rechtbank Arnhem 20383
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
   Vice-presidentrechtbank Arnhem 150191
   NU
   Arnhem Vice-president
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    STEENBEEK


   D.A. van geboren 0257
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Arnhem 10486
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 200390
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
   Rechter rechtbank Arnhem 310091
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 190692
   Vice-president Arnhem
   NU
   Arnhem vice-president
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter geschillencommissie Stichting Woonstede te Ede
   Voorzitter PR-commissie Stichting Alexanderschool te Bennekom
   Bijgewerkt en C210799


    STEENHUIS


   D.W. Dato Willem geboren 1243
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid van de Raad voor de Verkeersveiligheid
   Voorzitter van de Raad van Toezicht CJIB
   Voorzitter van de begeleidingscommissie Rechercheschool
   Lid van de International Bar Association
   Adviseur Bakkenist Beëindiging info brief 190398 kenmerk 1998031217.
   Voorzitter Raad van Commissarissen Abri Beveiligingen Beëindiging info brief 190398 kenmerk 1998031217.
   Hoofd W.O.D.C. Ministerie van Justitie
   Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 010782
   Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 210683
   Procureur-generaal ressortparket Leeuwarden 010892
   Arnhem waarnemend Procureur-generaal ? GEEN BIJBANEN OPGEGEVEN!
   Arnhem procureur-generaal Ressortparket
   NU
   Arnhem ressortparket
   NU
   Loopbaan
   1963 Eindexamen Gymnasium A
   1963-1965 Militaire Dienst
   1965 Diverse functies als research assistent
   1965-1969 Rechtenstudie Rijks Universiteit Groningen
   1969 Doctoraalexamen Nederlands recht Rijks Universiteit Groningen
   1969-1975 Medewerker Criminologisch Instituut Rijks Universiteit Groningen
   1970-1974 Docent rechten economie en sociologie aan verschillende scholen
   1972 Promotie tot Doctor in de Rechtsgeleerdheid Effecten van straffen TEVENS rijden onder invloed
   Ministerie van Justitie directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum
   1982 Officier van Justitie in het arrondissement Den Haag
   1983-1992 Advocaat Generaal TEVENS het Gerechtshof Leeuwarden
   1990Ministerie van Justitie Hoofd van de Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling CDWO
   1992 Procureur Generaal TEVENS het Gerechtshof Leeuwarden
   TEVENS
   Lid bestuur van de Stichting Reclassering Nederland
   Voorzitter van de Criminologico Foundation
   Lid Stichting Publiek Domein
   Lid Raad van Toezicht Dialyse Centrum in Haren
   Lid Raad van Toezicht BV de Trans in Rolde Emmen
   Lid van het College van Curatoren van de Bijzondere Leerstoel Empirische Criminologie
   Instituut voor verslavingszorg Oost Nederland, deze functie behelst het lidmaatschap van de begeleidingscommissie Forensische Verslavingskliniek, welke enkele malen per jaar als klankbord zal fungeren van de directie van het IVON. (070798)
   ATTENTIE!
   kinderen.htm
   kind-86.htm
   kind-85.htm
   ATTENTIE!
   Schandaal op Schiermonnikoog.
   Hoe de affaire-Lancé justitie in opspraak bracht ISBN 9020458876
   ATTENTIE! De Telegraaf 200299
   Er is een nieuwe MRT-affaire. Misdaadbestrijding nog steeds een groot zwart gat.
   Waarschuwing advocaat mr. A. Westendorp: 'In deze zaak gaat iedereen INCLUSIEF DE RECHTBANK, op de deksel de beerput staan. De Officier van Justitie heeft de ware gang van zaken verdoezeld. Er is TEVENS de politie nog steeds sprake van allerlei constructies. Er is sinds Van Traa niets veranderd'.
   Kamerlid E. Kalsbeek (PvdA) leidt het parlementair vervolgonderzoek naar wat er in de praktijk terechtgekomen is van de Commissie-Van Traa
   ATTENTIE! J. Hop 0341-558356.
   Deze bijbanenopgave klopt niet omdat deze rechterlijke ambtenaar een enorm gevaar geworden is voor de rechtstaat. Hij heeft maling aan de wet en geeft gewoon meermalig zijn bijbanen niet op in Arnhem.
   Ik heb aangifte gedaan wegens schending van zijn ambtseed bij de hoofdofficier van Justitie maar ik verwacht natuurlijk niet dat Steenhuis door zijn maatjes zal worden aangepakt. In ieder geval wordt het interessant om de verdere procedure te volgen hoe de Hoofdofficier deze zaak zal gaan afdoen en bij sepot hoe de raadsheren van het Hof Arnhem op de artikel 12Sv procedure gaan reageren. Steenhuis is gewoon een recidivist
   De bijbanenregisters van de rechterlijke macht zijn een totale farce omdat figuren zoals deze Steenhuis maling hebben aan de wet maar wel de burger aanpakken als die zich niet aan de wet houdt.
    AANGIFTE

    Arnhem, 19 juli 1999

    Aan de Hoofdofficier van Justitie te Arnhem

     Aangifte wegens schending ambtseed.

    Hierbij doe ik aangifte wegens schending van ambtseed tegen PG Steenhuis. Deze rechterlijk ambtenaar heeft meermalig in 1999 zijn bijbanen niet opgegeven in het openbaar register van het ressortparket Arnhem.

    Klager verwijst naar de internetsite kinderen.htm
    Deze aangifte zal door worden geregistreerd on de site bbr-arnh.htm


    Hoogachtend,     hoogachtend,

     J. Hop.
     Joubertstraat 24,
     3851 DM Ermelo,
     Mobiel: 06-53710648

     E-mail johnhop@planet.nl


    De aangifte is afgestempeld voor ontvangst door de informatiebalie op 19 juli 1999.
    STIKKELMAN


   J.C. geboren 0450
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Bedrijfsleven te Arnhem 1974
   Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Arnhem 10180
   Verkeersschout arrondissementsparket Arnhem 150383
   Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010594
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010595
   NU
   Arnhem parket
   ATTENTIE! Geen opgave bijbanen gevonden C280599 of is deze vertrokken?


    STORM


   P.H.J. VAN DER
   Arnhem Parket
   Stafbureau


    STRENGERS


   F.M.P.M.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 140881
   Hof Arnhem raadsheerplaatsvervanger
   NU
   Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger
   TEVENS
   Advocaat procureur Utrecht TEVENS Strenger Advocaten
   Voorzitter Stichting Sommewijck Laren Noord-Holland
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    STRUYCKEN


   A.V.M. geboren 0736 prof.
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 290772
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 030778
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Hoogleraar intern privaatrecht burgerlijk recht en vergelijkend privaatrecht ad Katholieke Universiteit Nijmegen
   Voorzitter staatscommissie codificatie internationaal privaatrecht
   Voorzitter raad van bestuur Stichting Internationaal Juridisch Instituut Den Haag
   Voorzitter bestuur Stichting Sormanifonds Nijmegen
   Voorzitter raad van advies Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen
   Lid curatorium Haagse Academie voor internationaal recht
   Lid bestuur Stichting Instituut voor Agrarisch Recht
   Lid bestuur van verschillende stichtingen die een bijzondere leerstoel in stand houden aan de faculteit rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Nijmegen
   Lid redactie Netherlands International Law Revieuw (NILR)
   Lid bestuur Stichtingrechtsbijstand Mobiliteitsbranche te Nijmegen
   Voorzitter bestuur Stichting voor Internationaal Privaatrechtelijk onderzoek STIP Amsterdam
   Bijgewerkt en C210799


    SUTORIUS-JOEKES


   A.E.H. geboren 1146 Mw.
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Zutphen 20575
   Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 230781
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Zutphen 230781
   Rechter rechtbank Zutphen 270284
   Rechter rechtbank Arnhem 50385
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 10188
   Rechter rechtbank Arnhem 10190
   NU
   Arnhem rechter
   TEVENS
   Lid bestuur Stichting Vrienden van de Spelerij
   Lid bestuur Bijzonder Noden
   Bijgewerkt en C210799


    SWARTLING


   Y.C. geboren 0351
   NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 6108g
   NU
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Manager TEVENS Thomassen International BV, Havelandseweg 8/PO Box 70, 6990 AB Rheden
   TEVENS GEEN
   140997


    TAS


   J. van der
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 25076
   NU
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   160298 GEEN OPGAVE KANTON ARNHEM


    TEEUWISSEN


   J.G.
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Ondervoorzitter geschillencommissie Garantiefonds Reizen
   Voorzitter Stichting Administratiekantoor Berghuizer papierfabriek Wapenveld
   Docent Stichting opleidingen sociale rechtshulp
   Advocaat en Procureur te Zwolle
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 130677
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem110783
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
   Zwolle rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Oud Advocaat te Zwolle TEVENS Nysing Bitter & De Vries Robbè
   TEVENS
   Lid Commissie van bijstand 'Verkeersrecht ANWB')
   Voorzitter ruitersportcentrum Wapenveld e.o.
   Voorzitter Klachtencommissie RIAGG Zwolle
   Voorzitter Klachtencommissie Franciscushof Raalte
   Voorzitter Klachtencommissie Regionale instelling beschermd wonen Zwolle
   Voorzitter bestuur Slachtofferhulp IJsselland
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    TEEUWISSEN-VAN DER VALK


   A.E. geboren 0936 Mw.
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur Zwolle
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 160888
   Rechter rechtbank Arnhem 191291
   NU
   Arnhem Rechter
   TEVENS
   Bestuurslid Stichting Schone Kunsten rond1900 te Assen
   Lid de adviesraad van Stichting Het Nederlandse Bakkerij Museum te Hattem
   S van de vereniging Het Groene Kruis Hattem te Hattem
   Vertegenwoordiger TEVENS de Vereniging Thuiszorg Oost-Veluwe te Apeldoorn
   Bijgewerkt en C210799.


    TONKELAAR


   J.D.A. den geboren 1251
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Wetenschappelijk medewerker RIJKS UNIVERSITEIT Leiden
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 300683
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 311083
   Rechter rechtbank Arnhem 220886
   Vice-president rechtbank Zutphen 290891
   Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 110991
   Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer110991
   Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo110991
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 110991
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 250991
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
   Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
   Vice-presidentrechtbank Arnhem 301194
   Coördinerend vice-president
   NU
   Arnhem Coördinerend vice-president
   Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
   Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
   Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid de Raad van het Leids Universiteits Fonds
   Voorzitter medezeggenschapsraad OBS Daalhuizen Velp
   Lid-plaatsvervanger van de Provinciale Commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen in Gelderland der NH Kerk
   Medewerker Nederlands Jurisprudentie (tot 1-1-95)
   Auteur Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek
   Medewerker losbladig Verbintenissenrecht
   Medewerker Zakelijke rechten
   Medewerker Vermogensrecht
   Lid de Raad van het Leids Universiteits Fonds
   Voorzitter medezeggenschapsraad OBS Daalhuizen Velp
   Lid de Provinciale Commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen in Gelderland der NH Kerk
   Lid redactie losbladige artikelsgewijze commentaren op de boeken 35 en 6 BW Kluwer
   Lid adviesraad Juridische taakbaak (Bahn/SDtafleu/van Loghum)
   Medewerker auteur losbladig Vermogensrecht Kluwer
   Bijgewerkt en C210799


    TROMP


   J.W.M. geboren 0660
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Arnhem 10487
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 60392
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 10492
   Rechter rechtbank Arnhem 270594
   NU
   Arnhem Rechter
   TEVENS
   Voorzitter van de geschillencommissie van Stichting Woonstede te Ede
   Voorzitter Klachtencommissie RIAGG Veluwe-vallei
   Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie ziekenhuis Gelderse Vallei
   Bijgewerkt en C210799


    VEEN


   T.J. van geboren 0251
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 120686
   NU
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Advocaat en Procureur Ede/Barneveld Van Veen Advocaten
   TEVENS
   Voorzitter beroepscommissie woonruimteverdeling gemeente Ede
   C020797


    VEEN-BIJKER


   M.M. 000167 Mw.
   NLRM 97
   Raio rechtbank Arnhem 10495
   Arnhem parket bbr-arnh.htm
   NU
   Arnhem parket
   TEVENS
   Penningmeester Heumense Tennisclub
   Bijgewerkt 280599 C280599


    VEGT


   G.M. van der geboren 1242
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97
   Voorzitter Beklagcommissie Huis van Bewaring Molsweg Arnhem
   Reserve Officier van Justitie TEVENS de Koninklijke Landmacht
   Griffier rechtbank Arnhem 011082
   Auditeur militair Plaatsvervangend arrondissement krijgsraad Arnhem 190490
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 170691
   Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 10295
   NU
   Arnhem parket
   TEVENS
   Commissaris Stichting Woningbouw De Eenvoud
   Secretaris Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Kinkel Bemmel
   Voorzitter Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Molsweg Arnhem
   Lid Raad van Toezicht Rabobank Huissen
   Bijgewerkt 280599 C280599


    VEGTER


   P.C. geboren 0853
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Hoofddocent Katholieke Universiteit Nijmegen
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem111086
   Rechter rechtbank Arnhem 310591
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 100197
   Raadsheer hof Arnhem 010497
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Arnhem Hof raadsheer sector straf
   TEVENS
   Lid sectie gevangeniswezen Centrale Raad van strafrechttoepassing
   Voorzitter Klachtencommissie Bureau Slachtofferhulp Arnhem/West Veluwezoom
   Docent Katholieke Universiteit Nijmegen Onderwijswerkzaamheden
   Bijzonder hoogleraar penitentiair recht Katholieke Universiteit Nijmegen
   Lid klachtencommissie rechtsbijstand vreemdelingen (in oprichting)
   Bijgewerkt en C210799


    VELDE-WILLEMSEN


   M. ten geboren 1161 Mw.
   NLRM 88/89 90 91 92 93
   Raio rechtbank Arnhem 010986
   Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010193
   NU
   Arnhem parket
   TEVENS
   Secretaris schoolcommissie De Dorendal Doorwerth
   Bijgewerkt 280599 C280599


    VELDHUIJZEN of SPRANG-VELDHUIJZEN


   M.J. Maria geboren 190948 Mw.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 140583
   Rechter rechtbank Assen 010285
   Kantonrechter-plaatsvervanger Assen, Emmen, Meppel050788
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
   Rechter rechtbank Utrecht 250893
   Arnhem rechter-plaatsvervanger ??
   Utrecht vice-president dvb 010198 BENOEMING KB97003976
   Utrecht coördinerend vice-president dvb 010199 BENOEMING KB97003976
   NU
   Utrecht vice-president
   Assen kantonrechter-plaatsvervanger
   Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
   Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HR154


    VELING


   P.H. geboren 190446
   NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
   Voorzitter Commissie van Beroep Gereformeerd Onderwijs landelijk
   Advocaat en Procureur te Rotterdam
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 030786
   Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 010589
   Kantonrechter Rotterdam 040491
   Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 110592
   Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 110592
   Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 110592
   Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 110592
   Arnhem Hof dvb BENOEMING KB97003976
   NU
   Rotterdam rechter-plaatsvervanger
   Rotterdam kantonrechter
   Brielle kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger
   Den Haag raadsheerplaatsvervanger sector straf
   TEVENS
   Voorzitter Commissie van Beroep Basisonderwijs PCO landelijk
   Medewerker Lokale Omroep Rotterdam voor Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt te Rotterdam
   Bestuurslid Gunningstichting Rotterdam
   Penningmeester Medisch Orthopedisch Instituut de kleine Plantage te Rotterdam
   Lid Raad van Toezicht Patrimonium Woningstichting Rotterdam
   Lid Commissie van Beroep Protestants Christelijk Onderwijs landelijk LVGS
   Voorzitter Pachtkamer kantongerecht Rotterdam
   Voorzitter Pachtkamer kantongerecht Brielle
   Lid geschillencommissie Huursector Haaglanden.
   Lid Commissie van Toezicht van de toekomstige Penitentiaire Inrichting Koddeweg
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    VELZEN


   A.W.H. van Geb.0847
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Auteur Vademecum Strafzaken
   Beroepsmilitair Koninklijke Landmacht 1966
   Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Arnhem 010177
   Verkeersschout arrondissementsparket Arnhem 141279
   Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 250690
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 080791
   NU
   Arnhem parket
   TEVENS
   Auteur Vademecum strafzaken Kluwer Uitgeverij
   Bijgewerkt 280599 C280599


    VERBEEK


   J.E.M.B. geboren 0158 Mw.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Arnhem 151084
   Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 131191
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 011292 info (VI a,b) KB97003852
   NU
   Arnhem parket
   TEVENS
   Bestuurslid nierpatiëntenvereniging LVD
   Bijgewerkt 280599 C280599


    VERHEUGT


   J.W.P. geboren 0346
   NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
   Docent RIJKS UNIVERSITEIT Leiden
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 310189
   Rechter rechtbank Arnhem 310591
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 290993
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 290993
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger ?
   Vice-president Arnhem
   NU
   Arnhem vice-president
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Auteur inleiding in het Nederlands echt en kleine Inleiding in het vermogensrecht TEVENS Gouda Quint
   Bestuurslid Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
   Examencommissie Recht TEVENS het NIVRA te Amsterdam
   Bijgewerkt en C210799


    VERJANS


   W.E.M. geboren 1151
   NLRM 92 93 94 95 96 97
   Luitenant-kolonel der Militair Juridisch Dienst
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 310591
   Rechter rechtbank Breda 240492
   Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 71194
   Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 71194
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 71194
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 71194
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Breda rechter
   Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
   Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
   Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
   Breda kantonrechter 97
   TEVENS
   Voorzitter Bezwaarschriftencommissie Regio Politie Rotterdam/Rijnmond
   Vice-voorzitter Prof Gielenstichting te Rucphen
   Voorzitter Schoolbestuur/cie RK Basisschool Stichting Martinus te Rucphen
   Lid Parochievergadering RK Parochie Stichting Martinus te Rucphen
   C0897


    VERKADE


   P. geboren 0536
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Werkzaam bedrijfsleven te Arnhem 1962
   Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 60376
   Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 30676
   Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 301079
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 240682
   President-plaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 300484
   Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Amsterdam 260287
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 301190
   Rechter rechtbank Arnhem 10792
   NU
   Arnhem Rechter
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid raad van beroep TNO Certification
   Bijgewerkt en C210799


    VERKADE


   D.W.F. prof.
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 090675
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 181186
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   Hoofd
   Vanaf 1990 hoogleraar informatierecht en intellectueel eigendom in het bijzonder het auteursrecht
   aan de Universiteit Leiden
   TEVENS advocaat:
   Vanaf 1973 tevens advocaat (vanaf 1980 partner) TEVENS Stibbe Balisse & De Jong te Amsterdam
   Vanaf 1-1-93 Stibbe Simont Monoham Duhor Amsterdam/Brussel/Parijs/London/New York
   (binnen de maatschap wordt de praktijkuitgaaf via de praktijkvennootschap DWF Verkade BV)
   Lid Koninklijke Nederland Academie van Wetenschappen
   Lid en Secretaris Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen sectie rechtsgeleerdheid
   Lid diverse commissies van de Sociaal Economische Raad SER
   Lid Commissie Sociaal Economische Raad SER voor de consumentenaangelegenheden CCA
   Lid Commissie auteursrecht (MvJ)
   Penningmeester van Vereniging van mededingrecht
   Lid redactie auteursrecht/AMI bijblad TEVENS de Industrieel Eigendom computerrecht en diverse losbladige boekuitgaven
   Lid Commissie wetenschappelijke bestedingen Leids Universiteitsfonds
   Lid bestuur Stichting Juridische samenwerking Nederland-Suriname
   Lid bestuur Borgstichting (familiestichting)
   Lid Stichting Regenarator (part auteursrecht)
   Annotator Nederlandse Jurisprudentie
   Contacthoogleraar Ars Aequi
   Voorzitter Stichting Handboek Nederlandse Postvoorwaarden
   Arbiter door de raad van Europa aangewezen voor geschillen over persoonsregistratie
   Bestuurder DWF Verkade Beheer BV
   Bestuurder DWF Verkade BV (Pensioen BV)
   Auteur van diverse boeken PM
   Bijgewerkt 0197, C280599 Arnhem.


    VERKUYL


   C.A. geboren 1236
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Amsterdam en Purmerend 170663
   Proeftijd ex art. 4 Opl.en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Leeuwarden Raio 200367
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 200767
   Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 10969
   Substituut griffierrechtbank Arnhem 250970
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 260471
   Rechter rechtbank Arnhem 30372
   Lid Nederlandse Antillen en Aruba 121076
   Vice-presidentrechtbank Arnhem 80481
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 111292
   NU
   Arnhem Vice-president
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid bestuur van de Calvinistische Juristen Vereniging
   Voorzitter Klachtencommissie streekziekenhuis Zevenaar
   Bijgewerkt en C210799


    VERLOOP


   P.J.P. geboren 1032
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Commissaris KMZM/NM Oxyde (NL) BV
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 031285
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   HOOFD
   Advocaat TEVENS Nauta Dulith
   TEVENS
   Commissaris Rodenhuis Verloop BV
   Directeur Giorgi Armani Holding BV
   Directeur GA International Diffusion BV
   Directeur Rolls-Royce (NL) NV
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    VERMIN


   Y.V.J. geboren 0367 Mw.
   NLRM 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Arnhem l0493
   Parket Arnhem ?
   NU
   Arnhem parket
   TEVENS
   Juridische onderwerpen verzorgen t.b.v. Opleiding Gecertificeerd Fraude Onderzoek
   Bijgewerkt 280599 C280599


    VERSCHOOF


   P.J. geboren 0534
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 231182
   Kantonrechter Tiel 80884
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 161285
   Kantonrechter Wageningen 150187 ONTSLAG
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 150187
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30181
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
   NU
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter Commissie van Beroep voor de examens art 760 Wet op het Hoger Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek TEVENS: Landbouwuniversiteit Wageningen Hogeschool Diedenoort Wageningen
   Voorzitter Commissie van Beroep voor het hoger onderwijs art 766 Wet op het Hoger Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Hogeschool Diedenoort (onleesbaar) Wageningen
   Vice-voorzitter College van beroep op het hoger onderwijs art 766 Landbouwuniversiteit
   C160298
   Bijbanenregister Arnhem nog niet gecontroleerd in 1999!


    VESTER


   A.J.M. geboren 0329
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Belastingadviseur AKZO NV 1960
   Raadsheer hof Arnhem 050981
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 231193 ONTSLAG
   Voorzitter Stichting tot behoud van de Carolinahoeve te Rheden (in liquidatie)
   Bijgewerkt 0197, C280599 Arnhem. Nog opgenomen in het bijbanenregister hof Arnhem.


    VISÉE


   S.W.A.M. geboren 0563
   NLRM 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 10995
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Hoofd Juridische Zaken N.V. Nederlandse Spoorwegen
   Advocaat Rotterdam Houthoff
   TEVENS
   Lid bestuur en Docent Stichting Beroepsopleiding voor Bedrijfsjuristen
   Bijgewerkt en C210799


    VISEUR


   H.A.
   NLRM 71
   Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 100259


    VISSER


   K. geboren 0847
   NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
   Beroepsmilitair Koninklijke Landmacht
   Lid krijgsraad Arnhem, alsmede Mobiele krijgsraad buitenland landmacht 10184
   Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 150288
   Arrondissementsofficier van Justitie Maastricht 10389
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10388
   Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 0993
   NU
   Arnhem parket
   ATTENTIE! Geen opgave bijbanen gevonden C280599 of is deze vertrokken?.


    VRANKEN


   J.B.M. geboren 0648 prof.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Hoofdredacteur pocket wetteksten burgerlijk procesrecht (Kluwer)
   Hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
   Pleidooi in juninummer van Delict en Delinquent (perspectief 6p15)
   Rechterplaatsvervanger Arnhem 060783 ONTSLAG KB 97004543 per 011097
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 20.11.88
   Adv generaal Hoge Raad der Nederlanden 010792 ONTSLAG010497
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
   TEVENS
   Hoogleraar burgerlijk procesrecht KU Brabant
   Voltijds hoogleraar methodologie van het privaatrecht KU Brabant
   Redacteur WPNR (weekblad van privaatrecht notariaat en registratie
   Redacteur serie civiel procespraktijk (Tjeenk Willink)
   Lid redactieraad tijdschrift van privaatrecht
   Hoofdredacteur nieuwe Asser-serie voor civiel procesrecht
   Lid redactieraad Asser-serie voor privaatrecht
   Lid redactieraad tijdschrift van civiele rechtspleging
   Hoofddocent financiering zekerheden Grotius Academie Nijmegen
   Redacteur WPNR (Weekblad van privaatrecht notariaat en registratie)
   Redacteur Monografieën Nieuw BW
   Annotator civiel van de Nederlandse Jurisprudentie (NJ) sinds 011197
   Bijgewerkt 0199 C280599 Arnhem


    VRIES ROBBÉ DE ROY VAN ZUYDEWIJN


   M.A.J.S. de geboren 1045 Mw. (of A.J.S.)
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid klachtencommissie seksuele intimidatie stedelijk gymnasium Nijmegen
   Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen Zuidbroek en Winschoten 140679
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 140192
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 290192
   Rechter rechtbank Arnhem 10293
   NU
   Arnhem Rechter
   TEVENS
   Klachtencommissie Stichting Thuiszorg Zuid Gelderland
   Voorzitter district huisvereniging Zuid Gld.
   Lid Klachtencommissie seksuele intimidatie stedelijk gymnasium Nijmegen
   Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline
   Lid Commissie van toezicht Hunnerberg
   ATTENTIE!
   kinderen.htm
   kind-85.htm
   kind-86.htm
   Bijgewerkt en C210799


    VRIES


   F.H.
   NLRM
   Vice-president Arnhem
   NU
   Arnhem vice-president
   TEVENS
   Voorzitter van de Commissie voor bezwaar en beroepschriften in de gemeente Venraij
   Voorzitter van de commissie voor bezwaar en beroepschriften inde gemeente Mook en Middelaar
   Plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie ter zake beoordelingen van rechters te Maastricht
   Secretaris van de Commissie Aantrekken leden Rechterlijke Macht
   Lid Commissie van Delden herijking verplichte procesvertegenwoordiging.
   UITNODIGING j. Hop
   Graag nodig ik u uit te kijken op de internetsite kinderen.htm
   m.b.t. informatie over verplichte procesvertegenwoordiging.
   Bijgewerkt en C210799


    VRIES


   F.C. de geboren 0835
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid begeleidingscommissie informatica-project betr straftoemeting Rijks Universiteit Leiden
   Lid Commissie straftoemeting ressorterend onder de rechtbanken en gerechtshoven
   Proeftijd ex art. 3 Opl. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Zutphen Raio 161061
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 160262
   Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 010564
   Substituut griffier rechtbank Maastricht 190168
   Rechter rechtbank Utrecht 150169
   Vice-presidentrechtbank Maastricht 090676
   Raadsheer hof Arnhem 180479
   Vice-president hof Arnhem 011189
   Coördinerend vice-president hof Arnhem 161194
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 180796
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 010996
   Den Bosch rechter-plaatsvervanger ?
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
   Utrecht rechter-plaatsvervanger
   Den Bosch rechter-plaatsvervanger
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 0198, C280599 Arnhem.


    VRIES


   M.J.M. de geboren 1057 Mw.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Den Bosch11084
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem11090
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
   Rechter rechtbank Arnhem 120593
   NU
   Arnhem Rechter
   TEVENS
   Voorzitter Klachtencommissie Stichting Kinderopvang bedrijven en instellingen SKOBI te Utrecht
   Bijgewerkt en C210799


    VRIJHOEVEN


   A.T.M. geboren 0546
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Beroepsofficier Koninklijke Luchtmacht
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 270284
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 250485
   Rechter rechtbank Arnhem 110587
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 270594
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 121294
   Kantonrechter Arnhem 10195
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 10195
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter
   Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De Berg te Arnhem
   Voorzitter Beklagcommissie Penitentiaire Inrichting De Berg te Arnhem
   Vice-voorzitter RK Kerkbestuur Stichting Walburgis/St Eusebius te Arnhem
   Vice-voorzitter parochievergadering Stichting Walburgis/St Eusebius te Arnhem
   Voorzitter stuurgroep samenwerking Stichting Walburgis/St Eusebius te Arnhem en Sint Martinus parochie
   Lid stuurgroep samenwerking bijzonder voortgezet onderwijs
   Lid dekenale Vergadering te Arnhem
   Lid bestuur Stichting Basilisca concerten te Arnhem
   Lid bestuur Stichting Schatkamer en overigen kunstschatten te Arnhem
   Lid bestuur Stichting Walburgzalen te Arnhem
   Lid begeleidingscommissie Nachtopvang Daklozen te Arnhem Rijnhotel 86 (Hotel 'De Nacht')
   Vice-voorzitter van de VVE Residence Sabelspoort te Arnhem
   Ad hoc docent militair recht aan meerdere opleidingsinstituten Koninklijke Luchtmacht
   Lid bestuur Bewonersplatform Binnenstad Arnhem
   Lid bestuur Kring van kantonrechters
   Plaatsvervangend lid ledenraad Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
   Voorzitter bezwarencommissie Sociaal Plan Gamog te Zutphen
   Voorzitter Bezwarencommissie Sociaal Plan Waterbedrijf Gelderland te Velp
   Lid adviescommissie Literatuurvoorziening Rechterlijke Organisatie
   Bijgewerkt C210799


    WAARDENBURG


   W. geboren 0849
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 140286
   NU
   Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS GEEN
   7/97


    WAELE


   D.M.I. DE
   GEEN opgave NLRM97?
   Arnhem raio T
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    WAGENAAR


   H.Th.
   Rechter Arnhem militaire rechtbank
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger militair lid
   TEVENS
   Officier Koninklijke Marine thans in de functie van plaatsvervangend hoofd juridische zaken van de marinestaf
   Secretaris International Military Chess Committee
   Bijgewerkt en C210799


    WAGENER


   J.A.M.
   Arnhem Hof


    WALDA


   H.Chr.A. geboren 0449
   NLRM 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 140395
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Zwolle rechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Gevraagd nevenfuncties op te geven nog niet ontvangen
   Wordt binnenkort rechter-plaatsvervanger in Zwolle
   zal dan rechter-plaatsvervanger in Arnhem opgeven Hij wordt niet meer als rechter-plaatsvervanger ingezet
   GEEN opgave gevonden in Zwolle


    WAMMES


   H. geboren 0554
   NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
   Universitair hoofddocent aan de Kath. Universiteit Nijmegen
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 280289
   Rechter rechtbank Arnhem 240296
   NU
   Arnhem Rechter
   TEVENS
   Lid bestuur Stichting Fluvius te Arnhem
   Lid bestuur basisschool 't Panorama te Arnhem
   Lid parochievergadering H Hart parochie te Arnhem
   CPO docent VSO SBB Grotius-academie Quod Iure
   Universitair hoofddocent Katholieke Universiteit Nijmegen
   Voorzitter schoolcommissie van een basisschool
   Bijgewerkt en C210799


    WEERKAMP


   W.M. geboren 0958
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid medezeggenschapsraad basisschool Rheden
   Lid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de basisscholen te Rheden
   Raio rechtbank Groningen 011183
   Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 201189
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 220391
   NU
   Arnhem parket
   NU
   Milieuofficier Hickson Garantor BV behulpzaam met plegen strafbare feiten
   Aangifte Ad van Rooij/van Gend
   ATTENTIE! Geen opgave bijbanen gevonden C280599 of is deze vertrokken?


    WEFERS BETTINK


   P.L.R. geboren 0651
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 140886
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 211287
   Rechter rechtbank Arnhem 100389
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 80791
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 80791
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 80791
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 80791
   Kantonrechter Wageningen 290891
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 290891
   Kantonrechter Arnhem 10894
   Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10195
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter
   Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid Hof van Justitie Nederland Antillen en Aruba
   Reserve-majoor der artillerie
   Bijgewerkt en C210799


    WEICHS DE WENNE


   C.W.J. Baron de
   Hof Arnhem
   NU
   Arnhem Hof Eerste Raad Pachtkamer 281194
   HOOFD
   Rentmeester taxateur boskundige
   TEVENS
   Lid Centrale Grondkamer Hof Arnhem
   Lid van de Hoge Raad van Adel
   Voorzitter Stichting Kasteeltuinen te Arcen
   Ondervoorzitter Stichting Bosbrandbestrijding
   Lid algemeen bestuur VVV Horst en Maasdongen
   Lid bestuur Stichting Trekkershutten Nederland
   Voorzitter Kring Schuttersgilde Laan van Cuyk
   Lid bestuur verzorgingstehuizen Venraij
   Lid Kapittel S.M. Orde van Malta
   Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.


    WEIJ


   L.R. van der geboren 0139
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Proeftijd ex art. 3 Opl. en Vormingsbeluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Zwolle Raio 130765
   Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 131165
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 181267
   Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 011269
   Stagiaire Werkzaam advocatenkantoor Schiedam 011269
   Substituut griffier rechtbank Rotterdam 251071
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 081271
   Rechter rechtbank Rotterdam 180772
   Raadsheer hof Arnhem 120680
   Vice-president hof Arnhem 050685
   Presidentrechtbank Arnhem 231287
   President hof Arnhem 120995
   NU
   Arnhem Hof President
   NU
   Lid Commissie aantrekken leden rechtelijke macht
   Plaatsvervangend voorzitter college van medisch tuchtrecht Zwolle
   Voorzitter bestuur 'Stichting tol exploitatie van Het Schild centrum van visueel gehandicapten te Wolfheze'
   Voorzitter geschillen grootverbruikers elektriciteit
   Voorzitter Nederlandse vereniging voor rechtspraak
   Lid van de Rotary
   Lid bestuur Stichting Beheer Het Schied Wolfheze
   Lid notarieel scheidsgerecht Arnhem
   Bijgewerkt 280599 C280599


    WEIJERMANS


   T.A.M. geboren 100448
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 50782
   NU
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   HR144
   160298 GEEN OPGAVE KANTON ARNHEM


    WELSCHEN


   A.C.M. geboren 0648
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Dordrecht11173
   Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 070280
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 030481
   Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 010186
   Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 250588
   Buitengewoon verlof arrondissementsparket Den Haag 011293
   Ressortparket Arnhem advocaat-generaal ?
   NU
   Arnhem ressortparket
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 140998, C280599 Arnhem.


    WENTINK


   W.G.F.
   Hof Arnhem
   NU
   Arnhem Hof Tweede Raad Pachtkamer 020395
   HOOFD
   GEEN voorheen landbouwersbedrijf
   Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.


    WERSCH


   F.L.J. van
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 220878
   Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 200688
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 160189
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 291092
   Lid bestuur Stichting Capelse Kruisvereniging
   Lid bestuur Stichting Capelse Verpleeginrichtingen
   Lid bestuur Stichting Verpleeghuis Krimpen, allen regio Capelle ad IJssel en Krimpen ad IJssel
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
   Rotterdam rechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Advocaat Trenité van Doorne te Rotterdam
   TEVENS
   Raad van Toezicht van de stichting Zorgbeheer De Zellingen
   Bijgewerkt en C210799


    WESSELING-LUBBERINK


   J. geboren 0956 Mw.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Haarlem 10682
   Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 200788
   Rechter rechtbank Haarlem 50889
   Rechter rechtbank Zutphen 190293
   Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 250293
   Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 250293
   Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 250293
   Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 250293
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
   Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
   Hof Arnhem Raadsheer-plaatsvervanger
   NU
   Zutphen Rechter
   Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
   Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
   Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
   Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
   Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
   Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
   Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
   TEVENS
   Lid de commissie voor beroeps en bezwaarschriften gemeente Hengelo (O)
   Bijgewerkt 1198, C280599 Arnhem.


    WESTENBROEK


   J.H.M. geboren 0149
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 80288
   Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 80288
   Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 120489
   Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 290690
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 60292
   Rechter rechtbank Arnhem 10792
   NU
   Arnhem Rechter
   TEVENS
   Mentor cursus bestuursrechtelijke uitspraken van de Commissie aantrekken leden rechtelijke macht
   Bijgewerkt en C210799


    WIARDA


   J.A. geboren 0843
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 140487
   Auditeur militair plv arrondissement krijgsraad Arnhem 010587
   Auditeur militair plv Militair krijgsraad Buitenland Landmacht en Mob. krijgsr. Buitenl. Luchtmacht 161187
   Substituut Auditeur militair arr. krijgsraad Arnhem, Mob. Krijgsr. Buitenl. en Mobiele Krijgsr. Buitenl. Luchtm. 240888
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 171290 GEEN opgave 10\97.
   Advocaat-generaal ressortparket Arnhem ?
   NU
   Arnhem ressortparket
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 140998, C280599 Arnhem.


    WIELDERS


   J.H.P.G. geboren 0566 Mw.
   NLRM 94 95 96 97
   Raio rechtbank Arnhem 10494
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 10497
   NU
   Arnhem raio 140697
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   GEEN opgave gevonden


    WIGGERS-RUST


   L.F. geboren 1051 Mw.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Advocaat en Procureur te Zutphen
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 120786
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Leeuwarden 31292
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger
   HOOFD
   Advocaat en Procureur (lid) Wiggers Advocaten in Zutphen
   Arbiter geregistreerd TEVENS het NAI
   Mediator geregistreerd TEVENS het NMI contactgroep Werkgroep Milieu en ruimtelijke Ordening van het Nederlands Mediation Instituut
   TEVENS
   Voorzitter vereniging milieurecht advocaten
   Voorzitter European Environmental Law Association working party waste
   S vereniging van burgerlijk recht
   Voorzitter Stichting Products Liability in the EEC (PLEC)
   Lid raad van advies The Netherlands Institute for MBA Studies
   Redacteur/auteur/handboek Milieu en Onderneming Kluwer Deventer met bijbehorend twee maal per jaar verschijnend milieujournaal.
   Redacteur privaatrechtelijk gedeelte handhaving milieurecht in het najaar TEVENS VVGA te verschijnen
   Redactielid tijdschrift voor milieuaansprakelijkheid Kon Vermande Lelystad
   Country Editor European Environmental Law Revieuw Graham Trotman London
   Medewerker Nederlands Tijdschrift voor burgerlijk recht Kluwer Deventer
   050597


    WIJLAND-KALKMAN


   I.E. van (0f J.E.) geboren 0748 Mw.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 220884
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 220884
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 240186
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 080791
   Raadsheer hof Arnhem 170892
   NU
   Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
   Zwolle rechter-plaatsvervanger
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt 0796, C280599 Arnhem.


    WILLEMSEN TEN VELDE of TEN VELDE WILLEMSEN


   M. geboren 1161 Mw.
   NLRM 94 95 96 97
   Lid Stichting Rooms Katholiek schoolbestuur Doorwerth
   Lid bestuur Lionsclub Renkum-Airborn
   Raio rechtbank Arnhem 10986
   Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10193
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10394
   Zutphen Officier van Justitie
   Arnhem Officier van Justitie ?
   NU
   Arnhem parket
   TEVENS
   Secretaris schoolcommissie de Dorendal Doorwerth
   Bijgewerkt tot 040399
   C040399


    WIND


   O. van der geboren 1145
   NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Haarlem 210988
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 110391
   Militair lid hof Arnhem 201191
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 010792
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 010792
   NU
   Alkmaar rechter-plaatsvervanger
   Haarlem rechter-plaatsvervanger
   Den Haag rechter-plaatsvervanger
   Arnhem Hof lid militaire kamer Geen opgave gevonden C280599 Arnhem.
   HOOFD
   Officier Koninklijke Landmacht Brigade-generaal
   Ministerie van Defensie KL Directie Personeel Bestuursrechtelijke Geschillen KL hoofd
   5/97
   C160798


    WINKEL


   V.M. DE
   Arnhem raio
   TEVENS GEEN
   Bijgewerkt en C210799


    WINTERS


   C.H.B. geboren 1243
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem110783
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
   HOOFD
   Advocaat procureur Arnhem Winters & Bosnak
   TEVENS
   Voorzitter bestuur Stichting Monnikenhuizen Arnhem
   Lid Commissie van beroep betaald voetbal KNVB
   Lid bestuur Stichting Rondom Sonsbeek gevestigd te Arnhem
   Lid Commissie Disciplinaire Rechtspraak Nederlandse Orde van advocaten
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    WIT


   J.T. de geboren 0340
   NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Proeftijd ex art. 4 Opl. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Den Haag Raio 1 0767
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 011167
   Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 011169
   Als stagiaire Werkzaam Advocatenkantoor te Den Haag 11171
   Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 011073
   Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 280973
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 211075
   Auditeur militair Plaatsvervangend arrondissement krijgsraad Arnhem 281075
   Waarnemend advocaat-generaal hof Den Haag 161178
   Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 150383
   Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 291087
   Arrondissementsofficier van Justitie hoofd arrondissementsparket Dordrecht 291087
   Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 291087
   Arnhem Hoofdofficier van Justitie
   NU
   Arnhem parket
   TEVENS
   Lid bestuur Stichting Belcanto te Dordrecht (Bevordering van opera)
   Bijgewerkt 280599 C280599


    WOLT


   J.A. geboren 1132
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   's Rijksbelasting te Hengelo 1958
   Raadsheer hof Arnhem 170781
   Raadsheer hof Leeuwarden 020988
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 020988
   Vice-president hof Leeuwarden 060194 ONTSLAG010298
   Raadsheer-plaatsvervanger Leeuwarden
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector belasting
   Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger
   TEVENS
   GEEN vaste functies bestuurslidmaatschappen commissariaten of redacteurschappen
   Wel een keer per jaar medewerking aan scholing van belastingadviseurs in fiscaal procesrecht ad
   federatie-belasting-academie
   Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


    ZANTEN-RENDERS


   L.M. van geboren 1051 Mw.
   NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Raio rechtbank Arnhem 150376
   Gerechtssecretaris rechtbank Haarlem 150776
   Secretaris arrondissementsparket Haarlem 150778
   Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 110682
   Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 240883
   Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 80791
   Fungerend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010495
   NU
   Arnhem parket
   TEVENS
   Voorzitter Stichting Vrienden van het Oolgaardthuis
   Lid bestuur bibliotheek Arnhem
   Lid bestuur Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland
   Lid Raio selectie commissie
   Bijgewerkt 280599 C280599


    ZUIDEMA


   Tj. geboren 0260
   NLRM 95 96 97
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 221194
   NU
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   HOOFD
   Advocaat en Procureur Arnhem Stichting Advocatencollectief Arnhem tot 010889
   Advocaat en Procureur Utrecht Stadhouders Advocaten te Utrecht
   Lid bestuur specialistenvereniging Huurrechtadvocaten VHA Nederlandse Orde van Advocaten
   Lid Klachtencommissie woningbouwbedrijf Utrecht
   Lid Raad van Toezicht Woningvereniging Kolping te Nijmegen
   (Doet geen zaken van Woningcorporatie uit Arnhem en Nijmegen)
   Auteur Recht voor de Huurder Koninklijke Vermande BV Lelystad
   Redactielid Woon- en bedrijfsruimterecht
   Auteur Handboek huurrecht voorheen losbladige Groene Kluwer Huurrecht
   Lid adviescommissie huurrecht Alg Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten
   150198 C160298
   160298 GEEN OPGAVE KANTON ARNHEM
   NU
   3 juni 1997.
   Op zich heb ik voldoende afstand genomen en als kantonrechter-plaatsvervanger op te treden in zaken waarbij een voormalig kantoorgenoot als gemachtigde is betrokken.
   Vorig jaar is dat wel eens gebeurt met Mr Koekebakker (mijn opvolger in Arnhem)
   NU de schijn van partijdigheid een hot item is het wellicht beter ook gemachtigden te mijden.
   Verdere beperkingen zie ik niet 1, 2, 3.
   Bijbanenregister Arnhem nog niet gecontroleerd in 1999!


    ZWEMMER


   J.W. geboren 29081945 prof. dr.
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   Lid Examencommissie Nederlandse Orde van Advocaten
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 170681
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Den Bosch 300682
   Raadsheer-plaatsvervanger hof Amsterdam 051182
   NU
   Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector belasting
   Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
   Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
   HOOFD
   Hoogleraar belastingrecht Universiteit Amsterdam
   Adviseur Bureau Vak techniek Moret Ernst en Young
   Lid platform Vak techniek Ministerie van Financiën
   Lid raad van toezicht Academisch Medisch Centrum Amsterdam
   Redacteur Fiscaal Weekblad FED
   Adviseur Uitgeverij FED
   Lid Redactie Juridisch Zakboek
   Annotatus BNB
   Medewerker Weekblad van Fiscaal Recht
   Medewerker Fiscale Berichten van het Notariaat
   Voorzitter examencommissie Nederland Federatie van Belastingadviseurs
   Lid examencommissie Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
   Bijgewerkt 0299, C280599 Arnhem.


    ZWIJNENBURG


   W.A. geboren 0641
   NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
   (4 jaar kinderrechter in Arnhem geweest na affaire van de Ven)
   Lid Examencommissie Staatsexamens SPD
   Lid Examencommissie Boekhouden/Handelswetenschappen MO
   Lid Examencommissie Federatie Belastingadviseur (gecommitteerde)
   Voorzitter Klachtencommissie Woningvereniging Archipel Arnhem
   Voorzitter Bestuurscommissie Groot Batelaar
   Voorzitter Regionale Commissie van het opzicht Nederlandse Hervormde Kerk (Secundus lid)
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 2?0281
   Rechter rechtbank Arnhem 190582
   Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 140286
   Kantonrechter Nijmegen 110589
   Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 260689
   Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 030191
   Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 030191 ONTSLAG na klacht van J. Hop over belangenverstrengeling.
   Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 030191
   Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 030191
   NU
   Arnhem rechter-plaatsvervanger
   Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
   Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
   Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
   Nijmegen kantonrechter
   TEVENS
   Lid Examencommissie Praktijkdiploma Loonadministratie (Arbeidsrecht)
   Voorzitter Klachtencommissie II RvK directie oost rvk-kcie.htm
   Voorzitter Klachtencommissie Regiopolitie Gelderland Midden
   Voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis De Gelderse Vallei
   Voorzitter Commissie van Beroep Chr Hogeschool te Ede
   Voorzitter Commissie van Beroep VU+AZVU
   Voorzitter Commissie van Beroep Protestants Christelijk Voortgezet en Hoger Beroeps Onderwijs
   Lid indicatiecommissie WSW Ede Nunspeet Tiel (Plv voorzitter)
   ATTENTIE!
   kinderen.htm
   kind-86.htm
   kind-85.htm
   Bijgewerkt rechtbank Utrecht 161091
   Raadsheer Hof Amsterdam 250592 en C210799