Klacht van J. Hop tegen de Staat der Nederlanden
en het Ministerie van Justitie ex art. 25 E.V.R.M.;
de klacht betreft schending van art. 6 en 8 E.V.R.M.


Zwartboek Kinderbescherming . . Jan Hop . . . St. Sociale Databank Nederland . . . Arlette . . . Jeugdzorg . . . IRM

Kernpunt van deze klacht tegen de Staat der Nederlanden

CONTRA

Hofmeijer (moeder)

H. Indoctrinatie en psychologisch geweld tegen kinderen

Het is niet in het belang van kinderen als zij geen contact hebben met één van hun ouders. Kinderen die op basis van valse gegevens en valse beweringen de omgang met een van hun ouders is ontzegd kunnen op latere leeftijd in grote psychologisch problemen komen en een afkeer krijgen van de gezagsouder zodra kinderen achteraf de "waarheid" ontdekken. Verwacht mag worden dat in de komende jaren over de hierboven genoemde stelling veel meer bekend zal worden naarmate meer problemen zich openbaren en dat dan pas duidelijk wordt wat de Nederlandse Rechter aan verbijsterende ellende bij ouders en kinderen heeft aangericht.


Kernpunt van deze klacht tegen de Staat der Nederlanden.II   

RECHTER MEVROUW MR. R.A.J. MEES HAD ZICH MOETEN VERSCHONEN.

        BELANGENVERSTRENGELING RECHTER EN KINDERBESCHERMING,
        OVERLEG VOOR EN NA DE ZITTING ZONDER PARTIJEN ACHTER GESLOTEN DEUR

Kinderbescherming is een procespartij bij verzoekschriftprocedure.


XXIV 

WEIGERING INZAGE DOSSIER DRIE MAAL WEGGESTUURD

MENING COMMISSIE VAN JUSTITIE EERSTE KAMER OVER KINDERBESCHERMING


Macht is recht, een samenvatting van het Zwartboek kinderbescherming op internet:

Kinderdieven Wetteloze praktijken
Andere tijden Hoe wordt het raadsrapport geschreven?
De zaak Admiraal/Vermaas De zaak J. Zander
De zaak Jansen/Vermeulen De zaak J. Hop