Waar komen al die miljarden vandaan? En moeten we daarover rente betalen!
Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

De vraag is: Waar komen toch al die miljarden vandaan? Moeten we daarover rente betalen?

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Euro . . Discussie

De SDN-redactie stelt iedereen dezelfde twee vragen: Waar komen toch al die miljarden vandaan?
En daaraan gekoppeld: Moeten wij dan rente gaan betalen, over geld dat door onszelf gemaakt is?

Het disfunctioneren van de democratie in de Tweede Kamer door fractiediscipline is
duidelijk met het antwoord van de Griffie van de Kamercommissie voor Financiën..!

Geachte Tweede Kamervoorzitter mevr. A. van Miltenburg. (zie mijn WOB-verzoek)


Mijn vraag aan u is hoe u reageert op de 24 WOB-verzoeken (waarvan een van mijzelf) aan u, individueel en getekend, met naam en adres die zijn verzonden op 8 september 2015.  Ik heb nog niet eens een bericht van ontvangst gehad. Evenmin hebben de 23 anderen bericht gekregen over het aan u toegezonden WOB-verzoek m.b.t. tot de essentie van de economie: ons geldsysteem. Gezien de wettelijke aspecten van een WOB-verzoek en de politieke verantwoordelijkheid op ambtseed (art. 162 Sv) is een motie van uw kant nodig.

Nog even dit: De ECB van Mario Draghi drukt per dag 2000 miljoen nieuwe eurootjes erbij. Dat geld gaat niet naar de burgers en ook niet naar de financiering van de regio-opvang van vluchtelingen en migranten in Turkije, Libanon en andere islamitische landen die cultureel wel passen bij dat wat de vluchtelingen geloven. Vraag meneer Rutte eens naar waar de geldcreatie die nog steeds taboe is, al 200 jaar in ons land, om die te voorzien van een doelstelling. Zie het debat in het Britse Lagerhuis:

Ook de SP laat het democratisch helemaal afweten, omdat ik Arnold Merkies persoonlijk heb gevraagd om de parlementaire discussie in het Britse Lagerhuis van 2.13 uur te bekijken over het recht van geldcreatie uit het niets. In 200 jaar is dit onderwerp in Nederland nog nooit aan de orde geweest in de politiek, wat geleid heeft tot de crisis en alle ellende die mensen met ‘hervormingen’, bezuinigingen en ontslagen over zich heen hebben gekregen door het fantastenkabinet. Mark Rutte heb ik persoonlijk gevraagd om te onthullen waar die 16,8 miljard euro vandaan kwamen om ABN-AMRO terug te kopen van de Belgen. Vraag er maar weer eens naar. Ook de zwendel met het Spaarfonds voor de AOW is een hot item t.a.v. de ouderen die met een gat in de financiering van de AOW komen te zitten, maar ook de jeugd. Daarom heb ik voor de SP en A. Merkies een motie opgesteld. Die motie is nog door niemand ingediend, ook niet door van Miltenburg. Hier ligt een gouden kans.

Fractievoorzitter Alexander Pechtold gaf met zijn hele fractie Wilders applaus over zijn opsomming van Wilders van alle steden met een COA; en daarna honderd namen van steden die overwegen een COA op te zetten om de instroom van 700 migranten per dag (zijn niet alleen asielzoekers) op te vangen. Ik heb een leesbevestiging ontvangen van Fleur Agema (PVV) van de mail die ik stuurde. Ik stuur weer een mail naar Wilders en Agema met mijn presentatie aan Pechtold van het bestaan van EuroStaete dat nu begint op te spelen. Wilders kan Pechtold klem zetten met die video die ik gemaakt heb met mijn informatie over EuroStaete bij Alexander Pechtold in Amsterdam. https://www.youtube.com/watch?v=12a_SIRyVDs.

Aan de media en politiek.

Ik ben op zoek naar een journalist of Kamerlid die het waagt om ongewenste vragen te stellen. Niet achter de gordijnen maar in het openbaar in de massamedia, want anders blijft het liegen en bedriegen gewoon doorgaan, vanwege de macht achter de macht. Wie durft..?? Hieronder wat vragen.

College Tour,

Ik zag de herhaling van College Tour op tv en hoorde minister Dijsselbloem zeggen dat de overname van ABN-AMRO 22 miljard euro had gevergd van de belastingbetaler. Laat ik nu nergens een begrotingspost hebben kunnen vinden van de 22 miljard euro!!! Die uitgavepost bestond uit 16,8 miljard voor de aankoop van ABN-AMRO en de rest voor Fortis Nederland en wat lijken uit de kast. Ik dacht overigens dat het in totaal 30 miljard was dat fictief op het bord van de belastingbetaler werd gedeponeerd, maar niemand kon mij vertellen waar die miljarden vandaan kwamen in het weekend dat Wouter Bos de contante betaling deed aan de Belgen om Fortis België van de ondergang te redden; en ABN-AMRO weer in handen van de Nederlanders te krijgen. ABN-AMRO was overigens verkocht aan de Belgen voor 71 miljard euro. Feest voor de beleggers. Bij de beurgang wordt dat opnieuw feest voor de beleggers, pensioenfondsen en banken.

Premier Rutte wist niet waar het geld vandaan kwam en evenmin Jan de Wit (SP) van de commissie onderzoek van de financiële crisis. Ook geen ambtenaar of journalist die ik bevraagd heb wist van hoe de financiering van de overname van ABN-AMRO was gedaan. Ik meen dat Dijsselbloem een aperte leugen debiteerde met zijn opmerking dat de ‘belastingbetaler’ dat geld heeft moeten ophoesten. Dat is niet waar..!! Het was doodgewone geldschepping van uit de Nederlandsche Bank NV op dezelfde manier als dat Mario Draghi nu elke dag 2 miljard euro nieuw geld in omloop brengt zonder dat dit in de portemonnee van de burger terecht komt. De motie-Merkies zou helderheid kunnen brengen over de geheimen rond de geldpolitiek, maar tot nu toe durft niemand vragen in die richting te stellen en daarmee de carričre op te offeren. Zie ook de brief aan Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg:

Goedendag beste brave VVD’ers.

Ik hoor van fractievoorzitter Halbe Zijlstra in het Kamerdebat over asiel dat hij al kronkelend het VVD-beleid onwillig moet veranderen, zonder de partijlijn helemaal los te laten en alsnog met een aanpassing van ‘Nood breekt VVD-beleid‘ een draai maakt om de PvdA enigszins tegemoet te komen en andere fracties met een milder inreisverbod niet al te zeer tegen de haren in te strijken.

Wat schets mijn verbazing dat ik mogelijkerwijs een oplossing heb voor de frustraties van de VVD, wetend dat Vluchtelingen naar Vrijheid en Democratie heel wat lokale problemen kunnen oplossen in krimpgebieden. Dit, omdat alleen al in de provincie Zeeland 15.000 woningen leeg staan, met alle negatieve aspecten van dien voor de werkgelegenheid, de koopkracht voor het Midden- en Kleinbedrijf en de dalende onroerendgoedprijzen van de hele regio. Kortom, als ik goed nadenk zijn al die vluchtelingen een economische motor voor de krimpregio’s waar die mensen goed gespreid onderdak kunnen vinden en de lokale economie een flinke zet in de goede richting geven. Daarnaast lijkt het mij dat zij bijna zonder uitzondering lid willen worden van een politieke partij de Vluchten naar Vrijheid en Democratie aanbiedt.

Van: Rob Brockhus [mailto:rob.brockhus@gmail.com]
Verzonden: donderdag 10 september 2015 11:36
CC: 'S.Buma@tweedekamer.nl'; 'b.vojik@tweedekamer.nl'; 'a.pechtold@tweedekamer.nl'; 'emileroemer@sp.nl'; 'D.Samsom@tweedekamer.nl'; 'A.Slob@tweedekamer.nl'; 'C.vdStaaij@tweedekamer.nl'; 'marianne.thieme@tweedekamer.nl'; 'g.wilders@tweedekamer.nl'; 'h.zijlstra@tweedekamer.nl'; 'n.klein@tweedekamer.nl'; 'l.bontes@tweedekamer.nl'; 't.kuzu@tweedekamer.nl'; 'r.vvliet@tweedekamer.nl'; 'voorzitter@tweedekamer.nl'; 'j.houwers@tweedekamer.nl'
Onderwerp: FW: De video met de toelichting over de brief aan Kamervoorzitter A. van Miltenburg

De video met de toelichting over de brief aan Kamervoorzitter A. van Miltenburg

Van: Rob Brockhus [mailto:rob.brockhus@gmail.com]
Verzonden: woensdag 9 september 2015 20:20

Leo Verhoef: de PDF-versie van registeraccountant drs. L.W. Verhoef: www.sdnl.nl/pdf/verslag-van-registeraccoutant-verhoef.pdf


Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Mevr. A. van Miltenburg
Binnenhof 1a
2513 AA Den Haag

8 september 2015

Geachte mevr. van Miltenburg

Als een van de hoge bestuursorganen in ons land verzoek ik u als voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal om op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) mij informatie te verschaffen die relevant is voor deze onderwerpen.

  1. Antwoord op de klemmende vraag waar het spaargeld van 50,9 miljard naartoe is verdwenen dat met bewezen boekhoudfraude van de Algemene Rekenkamer is onttrokken aan de voorziening van AOW-uitgaven van na 2025. Dit, wanneer de grijze golf de betaalbaarheid van de AOW-premie voor de dan werkenden wordt overtroffen. Zie: www.sdnl.nl/spaarfond-aow.htm

  2. Aangezien sinds de 200 jaar dat het Koninkrijk der Nederland is ontstaan, er nog nooit een woord is gebezigd in het parlement over het recht en de functie van het creëren van nieuw geld uit het niets, zoals dat voor het eerst is besproken in het Britse parlement in november 2014. Het creëren van nieuw geld uit het niets staat tegenover vernietigen van geld naar het niets, zoals Kamerlid Pieter Omtzigt dat erkende in zijn antwoord. Zie: www.sdnl.nl/pieter-omtzigt.htm en www.youtube.com/watch?v=EBSlSUIT-KM

Beide zaken zijn onderwerp van dit WOB-verzoek en ook gericht aan de Tweede Kamercommissie voor Financiën. Gezien uw affiniteit als onpartijdig voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, en als lid van deze Kamer, verzoek ik u om zelf een motie in te dienen met dezelfde inhoud als die voor dhr. A. Merkies van de SP-fractie. Zie: www.sdnl.nl/motie-merkies.htm.

Omdat hij ondanks zijn toezegging om het parlementair debat in het Britse parlement te bekijken, hij nog niet heeft voldaan aan mijn klemmend verzoek om een motie in te dienen, die de regering met een aanwijzing alle bestuurders in het land opdraagt dat debat van twee uur en dertien minuten te bekijken; en dan in ons parlement daarover discussie te voeren.

Dit om problemen van miljoenen mensen op of onder de armoedegrens en de massale werkloosheid te beteugelen. Dit klemt, omdat jaarlijks ca. 500 mensen zelfmoord plegen, omdat zij de terreur van het rechtelijk systeem niet kunnen verdragen. Zie: zelfdodingen.htm

Vorig jaar is ter nagedachtenis  en om eer te bewijzen aan de vele slachtoffers van ons rechtssysteem een herdenkingsceremonie gehouden voor het Paleis van Justitie in Den Haag. Dit jaar zal dat opnieuw gebeuren op 19 september 2015. Ministers, staatssecretarissen en Kamerleden, naast hoge rechterlijke functionarissen zijn hiervoor uitgenodigd.

Ikzelf en alle anderen verwachten van u binnen de wettelijke antwoordtermijn een inhoudelijk antwoord op deze WOB-verzoeken.

Hoogachtend,

R.M. Brockhus (redacteur SDN)
Westkade 227
1273 RJ Huizen (NH)
035-5244141
E: sdn@live.nl
W: www.sdnl.nl

Hier 24 verklaringen van mensen met WOB-verzoek aan Kamervoorzitter A. van Miltenburg