Werkloosheid kost 117 miljard mark

Werklozenbond . . Geld . . . Topics . . . . . SDN . . . Crisisdebat . . . Politiek . . . Werk

De Volkskrant van 17-10-1996
DPA

KEULEN - De werkloosheid in Duitsland kostte vorig jaar 117 miljard mark. Het grootste deel hiervan betreft uitkeringen aan werkzoekenden en vutters. Ook de uitgaven voor werklozenprojecten zijn in dat bedrag meegenomen. De werkloosheid raakte vorig jaar rechtstreeks 3,6 miljoen Duitsers.

Het bedrag komt neer op 3,4 procent van het bruto binnenlands product (BBP), de totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten. Met dat percentage staat Duitsland op de internationale ranglijst zesde. Alleen Nederland, België en drie Scandinavische landen staan hoger. Tot de landen die vorig jaar het kleinste deel van hun BBP aan werkloosheid uitgaven, behoren de VS en Japan.


    Commentaar

De kop in de krant suggereert een financieel drama. Bekijken we de cijfers in verhouding tot het aantal inwoners in Duitsland van ca. 80 miljoen, en nemen aan dat een Duitse werkloze leeft in een gezin van gemiddeld 2,2 personen, dan betekent dat dat ca. 10 procent van de Duitse bevolking moet leven van 3,4 procent van het nationale product; ofwel van een derde van wat de gemiddelde Duitser met een inkomen uit arbeid en/of belegging ontvangt. Pure armoe derhalve. Men kan het ook van een andere kant benaderen. Die 117 miljard aan werkloosheidsuitkeringen zijn niet alleen een koopje, omdat acht miljoen mensen net niet laat doodgaan door gebrek, maar is ook precies voldoende om de infrastructuur van beleggingen op peil te houden. De echte welvaart gaat naar mensen met werk en bezit. De bezuinigingen gaan ten laste van de armen, zoals dat ook in Nederland al vijftien jaar lang het geval is.

De aanval op Pearl Harbour op 7 december 1941
De lage uitgaven voor werkloosheid in de VS en Japan zijn terug te voeren op het volstrekt antisociale en op de vrije markt gerichte beleid in de VS; en in Japan op de beleidsmatig laag gehouden rente. Die laatste dwingt beleggers te vluchten in investeringen en dus in enige vorm van werkgelegenheid, en heeft tevens het effect dat de munt ondergewaardeerd wordt op de valutamarkt, waardoor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven sterk wordt bevorderd. Het monetaire beleid in Tokio bevat de sleutel tot de exportkracht van Japan. Export zonder import is overigens een bron van internationale spanning, die in 1941 uitmondde in de aanval op Pearl Harbour, omdat de VS economische sancties hadden afgekondigd tegen Japan.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141