Werk en Werkloosheid

Werklozenbond . . Geld . . . Topics . . . . . SDN . . . Crisisdebat . . . Politiek . . . Werk

Melkertbanen voor werkloze ingenieurs

Uit de werklozen krant van juni 1996

Het Ministerie van Sociale Zaken geeft het periodiek 'Ruimbaan' uit. Het is een propaganda-tijdschrift over projecten en regelingen ter bestrijding van de langdurige werkloosheid. Het is gratis verkrijgbaar bij de afdeling informatie van dit ministerie, telefoon: 070-3334455.

In nummer 3 wordt een Wagenings experiment breed uitgedragen. Ingenieurs aan het werk met inzet van uitkering. De eerste 'Melkert-ingenieur' werkt aan een innovatief voederhek voor de melkveehouderij. In de universiteitsstad Wageningen zijn 3000 werklozen, waarvan de helft ingenieur. Daarom is het WIAP (Wageningse Innovatieve en Internationale Arbeidsplaatsen Project) opgericht. De bedoeling is om ingenieurs in Melkert II geplaatst te krijgen in Nederland, maar ook op internationale projecten, bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties.

    Op een Koopje

Opdrachtgevers hoeven geen intentieverklaring te tekenen om de projectuitvoerder na afloop in dienst te nemen. Het WIAP hoopt via een stuurgroep deze opdrachtgevers eruit te filteren. Maar zekerheid hebben ze niet. Vier ingenieurs zijn in Zeeland al aan het werk. Ze adviseren Zeeuwse bedrijven op allerlei gebieden, zoals innovatie, automatisering en productontwikkeling. Geld voor ervaren technologen was er niet. Maar gesubsidieerde werknemers zijn wel betaalbaar.

Er mogen per jaar 60 ingenieurs geplaatst worden. Deze ingenieurs mogen maar 32 uur per week werken en krijgen daar 1425,- piek voor in de maand. Deze negatieve aspecten worden in de hele periodiek niet genoemd. Wel staat er dat je je gelukkig mag prijzen met zo'n baan. Wij vragen het ons af.

Werklozenbond -
Vrouwen en de Bijstand -
Jonge Uitkeringsgerechtigden Kollektief JUK