Werk en Werkloosheid

Werklozenbond . . Geld . . . Topics . . . . . SDN . . . Crisisdebat . . . Politiek . . . Werk

Potsierlijke vernieuwing

Naast de flapdrol van de 'sociale vernieuwing' schermt de politiek ook met 'bestuurlijke vernieuwing'. Vooral D66 wil daarmee de kloof tussen kiezers en politici dichten, immers een steeds groter deel van de het kiezersvolk blijft thuis en dan blijft er van de democratie helemaal niet meer over. Er moet meer controle op politici komen en dus worden referendum en een ander kiesstelsel van stal gehaald. Daarna wordt er net zo lang aan gezaagd en gebeiteld dat er van 'meer controle' niets meer over blijft.

Van het referendum worden grote beslissingen uitgesloten. De begroting en uitbreiding van Schiphol, Betuwelijn en hoge-snelheidstrein gaan zonder meer door. Verder komt het referendum pas, nadat het parlement al voorgestemd heeft en alle details dus geregeld zijn. Binnen enkele weken moeten 40.000 mensen een eerste verzoek tot referendum doen en binnen zes weken moeten 600.000 mensen persoonlijk een lijst op het gemeentehuis gaan tekenen, waarbij zij om een referendum vragen.

Het andere kiesstelsel: de helft van de TweedeKamerleden worden gekozen in 5 districten. Hoe daardoor de kloof tussen burgers en bobo's gedicht wordt, is een raadsel. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat dit ten nadele van kleine partijen gaat uitpakken.

--------------------------------------------
CONTROLE OP DE POLITIEK
--------------------------------------------
Hierover maken we ons geen illusies. De grote bedrijven hebben hun directe vertegenwoordigers in de grote parijen. Het weekblad 'RODE MORGEN' somt op: Shell en Unilever hebben in de VVD hun vroegere managers Bolkestein en de Korte, AKZO heeft in de VVD haar oud-president-directeur Loudon. Bij het CDA zijn dat onder anderen B. de Vries (ex-Philips), H. van de Broek (ex-AKZO), H. Wijffels (directreur Rabobank) en Nelissen (directeur ABN- AMRO). Bij D66 Rinnooy Kan (ING) en Dik (KPN). De machtige multinationals bereiden belangrijke beslissingen voor en via deze personen legt de politiek verantwoording over het beleid af aan de grote bedrijven. Den Haag en de top-managers regeren ons.

'Arbeid is duur'zeggen de topmanagers en braaf kakelt de politiek na dat Melkert het zo goed doet met zijn armoedebanen. 'Energie is duur' zeggen de topmanagers en ja hoor, de grote energieverslinders krijgen goedkope contracten (de kleinverbruikers een extra energieheffing), de nettowinst per werknemer is fl. 22.400, maar politici en bedrijfsbazen zijn het er over eens dat een gezonde economie offers vraagt aan gehandicapten en ouderen en studerenden.

Hoezo controle op de politiek en hoezo bestuurlijke vernieuwing?


De winsten van de grote jongens:


Nettowinst per werknemer van (omzet-technisch) 's werelds 500
grootste productie- en dienstverlenende bedrijven zteltend in:

   
   	
  • Het Verenigd Koninkrijk . . . . . . . . . . . fl 35.600
  • Zwitserland . . . . . . . . . . . . . . . . . fl 24.900
  • Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl 22.400
  • Zweden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl 21.100
  • Verenigde Staten . . . . . . . . . . . . . . fl 18.700
  • Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl 9.200
  • Duitsland . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl 5.400
  • Frankrijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl 2.000

  Bron: NRC Handelsbald 100296 / Rik van Schagen / Bron: Fortune, IWD en CBS