Werk en Werkloosheid

Werklozenbond . . Geld . . . Topics . . . . . SDN . . . Crisisdebat . . . Politiek . . . Werk

Werk, werk, werk, ...........

Werk is nog steeds heilig in 1996. Als je niet studeert en je hebt geen baan, dan moet je in de JWG. Hopeloze gevallen en mensen boven de 23 worden op een traject gezet, dat moet leiden tot een gesubsidieerde of een echte baan. Vrijwilligerswerk of het verzorgen van je medemensen tellen niet omdat er geen loon tegenover staat, hoe belangrijk deze bijdragen aan de maatschappij ook zijn. Iedereen in Nederland moet naar een betaalde baan geleid worden en daarvoor zijn bijna alle middelen toegestaan.

Gedwongen werken met een beloning op bijstandshoogte (of zelfs nog lager) lijkt zo langzamerhand algemeen geaccepteerd te worden. Degenen die deze mentaliteit niet met rechtse werkgeverstaal of bijbelse teksten willen verkopen, roepen dat langdurig werklozen hun contact met maatschappij verliezen en tweederangs burgers worden. Alsof je positie in de samenleving alleen afhangt van een betaalde baan en je contact met die samenleving moet verlopen via je werkkring.

Het zijn juist die personen die hameren op de slogan: Werk, werk, werk, die het stigma in stand houden en mensen zonder betaalde baan tot tweederangs burgers verklaren. Contact met de samenleving kun je op heel veel manieren onderhouden. Een voorwaarde daartoe is de beschikking hebben oven de nodige financiele middelen. Als je wilt bereiken dat iedereen volledig aan de maatschappij deel kan nemen kan je dat alleen doen door er voldoende geld voor uit te trekken. Daarmee moet je iedereen, betaalde baan of niet, een behoorlijk inkomen garanderen.