Werk en Werkloosheid


Werklozenbond . . Geld . . . Topics . . . . . SDN . . . Crisisdebat . . . Politiek . . . Werk

Klagen werkt

Als u vindt dat Sociale Zaken u niet correct behandelt, u slecht informeert, onzorgvuldig omgaat met uw gegevens, kortom, niet functioneert zoals het hoort, dan kunt u hierover een klacht indienen. Sociale Zaken heeft een onafhankelijk klachtencoördinator. Uw klacht wordt dus niet behandeld door uw contactambtenaar of een andere willekeurige ambtenaar.

Zo dient u een klacht in.
_________________________

  U kunt op twee manieren een klacht indienen:

 • Sociale Zaken heeft een folder waarin de procedure vermeld
  staat en een klachtenformulier bijgevoegd is. U kunt gebruik
  maken van dit formulier
 • U kunt ook een brief schrijven, met daarin duidelijk omschreven
  wat de klacht is. Zet bovenaan de brief dat het een klacht betreft.
  Houdt u zich in uw formulering bij een onderwerp.

U kunt uw klacht gratis versturen naar:

  ADRES: Sociale Zaken
  t.a.v. klachtencoördinator
  Antwoordnummer 9129
  3500 ZA Utrecht