Werk en Werkloosheid

Werklozenbond . . Geld . . . Topics . . . . . SDN . . . Crisisdebat . . . Politiek . . . Werk

Positie banenpoolers en Melkertbaners

Het is nog onduidelijk wat de nieuwe wet in gaat houden voor mensen in de gesubsidieerde werkgelegenheid, JWG-ers, Banenpoolers, en deelnemers aan de Melkertregelingen. Nu geldt doorbetaling van het hele salaris, zonder wachtdagen. Dat gebeurt in de eerste zes weken door de werkgever (trajectplan), en daarna door de bedrijfsvereniging B-25.

Via een Arbo-dienst wordt er gewerkt aan de arbeidsomstandigheden en is er begeleiding bij ziekteverzuim. De doorbetaling van het loon door B-25 zal door de nieuwe wet niet meer mogelijk zijn. Ook hier is het afwachten of de 100% doorbetaling dan gehandhaafd blijft.

Krant 52 februari '96