Aandelen, Beurskoersen en Rente binnen de EMU

EuroStaete . . . Euroblunder . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt.
Maar wie wordt er uiteindelijk op afgerekend; en wie betaalt de rekening?

English version Symbool van de Euro

TV-interview van Pieter Jan Hagens met Rob Brockhus

Veronica-TV op 9 april 1996 om 22.50


Op 9 april om 22.50 verdedigt Rob Brockhus bij Pieter Jan Hagens op TV bij Veronica zijn eis, dat het vlees van de koeien die vernietigd gaan worden, gratis uitgedeeld wordt aan mensen met een minimuminkomen.

Brockhus vindt het risico dat je van het eten van dit vlees ziek wordt met zekerheid nihil. De reden daarvan is dat het hier nog jonge dieren betreft, die niet zijn gevoederd met het BSE-verwekkende veevoer waarin dierlijk afval is verwerkt. Bovendien hebben veterinaire diensten hebben voldoende kennis in huis om eventuele zieke dieren af te keuren voor menselijke consumptie.

Er wordt uit economische motieven een ware hetze gevoerd tegen 64.000 jonge runderen. De minister van landbouw, Aartsen, gedraagt zich in principe op dezelfde manier als koning Herodes in het jaar 2, die alle jonge kinderen onder de twee jaar liet vermoorden om een politieke bedreiging af te wenden. Dit, vanwege de toen recente geboorte van een "nieuwe koning". De Rooms-katholieke kerk herdenkt deze kindermoord op twee november met 'Onnozele Kinderen'. De overeenkomst met de moord op de runderen is frappant, maar de kerken zullen er vast geen religieuze gedenkdag aan wijden.

Overigens is het risico van vroegtijdig overlijden door verschijnselen van ondervoeding (zoals die zich inmiddels manifesteren in de binnensteden van de grote gemeenten) veel en veel groter, dan de kans om te overlijden aan het Creutzfeldt-Jakobsyndroom. Het verpauperingsbeleid van deze en vorige regeringen jaagt duizenden mensen voortijdig de dood in, waardoor het nu al zo is dat de levensverwachting van mensen in de binnensteden tien jaar lager ligt dan in de rest van het land.

Deskundigen verwachten dat over vijf jaar het aantal mensen, dat door sociaal- politieke omstandigheden voortijdig komt te overlijden, zal verdubbelen. Wanneer men zich in de politiek zorgen maakt over de gezondheidsrisico's van de burgers, dan lijkt een einde te maken aan de verpauperingspolitiek prioriteit nummer een. Gezond en gevarieerd kunnen eten is daarvoor een minimale voorwaarde. Vandaar ook de eis van Brockhus om het vlees van alsnog normaal verder gefokte dieren kosteloos aan mensen met een minimuminkomen te laten verstrekken. De manier waarop dat moet gebeuren is evenwel een groot organisatorisch probleem, waarover nog niet is nagedacht. Het grote voordeel voor de boeren hierbij is dat hun stallen niet leeg komen te staan, en de meeste faillissementen van veefokkers kunnen worden afgewend.

Een aspect komt hierbij duidelijk naar voren. De armoede in Nederland, die hand over hand toeneemt, is een veel groter gevaar voor de volksgezondheid dan welke ziekte dan ook. Er is slechts politiek wil voor nodig om de ziekte van ongebreideld egoïsme, die door velen eufemistisch Vrije Markt wordt genoemd, als werkelijke oorzaak van sociale ellende te ontmaskeren.