VVD tegen toetreding Turkije tot EMU
EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad

Door: Sukru Aydemirli


Subject:

    Uitlatingen VVD over toetreding Turkije tot de EEG

Date: Tue, 29 Apr 1997

Met gemengde gevoelens heb ik de uitlatingen van de VVD over haar standpunt tot uitbreiding van de EEG, en in het bijzonder over haar gedachten m.b.t. Turkije gevolgd.

Wel, de VVD is niet een partij die erg geliefd is onder de allochtonen en zal, mede door dit soort uitlatingen om "extreem" rechtse kiezers tegemoet te komen, niet in aanzien van deze onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden stijgen. Het lijkt of de VVD nog steeds in het middeleeuwen leeft, waarbij ik term "Moderne Kruistochten" niet eens wil uitspreken.

Ik vind het dus niet verwonderlijk dat na enige dagen na dit soort uitlatingen, racistische brieven en pamfletten in plaatsen wordt rond verspreid die de Koningin op Koninginnedag met een bezoek zal eren. Over de inhoud van deze brieven wil ik niet eens een woord over vuil maken.

Ooit heb ik de moed gehad lid van de VVD te worden om nieuwe en vooral tolerante ideeën binnen deze politieke partij te introduceren. Ik was immers een 'geïntegreerd medelander' voelde mij meer tot de VVD aangetrokken dan de overige politieke partijen. Zelfs in dit stadium van integratie voel je toch enige betrokkenheid met het land waar je roots liggen. Dit gevoel wordt versterkt door het feit dat voormalige Oostbloklanden "voormalige vijanden" worden voorgetrokken ten koste van een land als Turkije dat de tol voor de vrede in Europa heeft moeten betalen over de afgelopen 40 jaren. Daarbij moet nog gezegd worden dat Turkije op vele fronten het beter doet, waaronder mensenrechten, dan sommige kandidaat-lidstaten.

Wat het eigenlijk nog erger maakt is het argument dat Turkije geen EEG-lid mag worden omdat het een islamitisch land is. Hoe denken de heren dit argument te kunnen verklaren tegen islamitische onderdanen der Koninkrijk der Nederlanden en wat mag dan van de integratiebeleid worden verwacht.

Wel nu, nog nooit heb ik spijt gehad van een genomen beslissing, maar om lid te worden van de VVD was een vergissing van mijn leven.

Sukru Aydemirli