Telraam stuk, foutje in de Volkskrant

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Het gaat niet slecht met de rijken in Nederland22 april 1999


De Volkskrant van 22 april laat zien dat ze bij de redactie nog al wat moeite hebben met het maken van rekensommetjes. Onder de onthullende kop:

AANTAL MILJONAIRS IN TIEN JAAR VERDRIEVOUDIGD,

wordt vermeldt dat er 6 miljoen miljonairs in de wereld zijn, die samen 17 miljard dollar bezitten. Rekenen we uit hoeveel dat gemiddeld is, dan komen we niet verder dan een vermogen van 2833 dollar, ofwel 5380 gulden. Net zoveel als de waarde van de huisraad van een Nederlandse uitkeringsgerechtigde. Het is duidelijk dat het begrip "billion" onjuist is vertaald naar "miljard", waardoor de rijkdom van de miljonairs met een factor 1000 te laag werd weergegeven. Zorgvuldigheid lijkt geboden. Stel dat de Volkskrant eenzelfde soort fout maakt door te vermelden dat Minister Melkert voorstelt om bijstandsontvangers niet "dertig cent" per dag meer aan koopkracht te gunnen - wat feitelijk het geval is - maar "dertig gulden". Het huis zou echt te klein zijn; zeker in VVD-kringen.

    R.M. Brockhus
    Westkade 227
    1273 RJ Huizen
Amsterdam, 30 april 1997.

Geachte heer Brockhus,

Dank voor uw brief waarin u ons terecht wijst op een ernstige fout in het bericht over het aantal miljonairs op de wereld. Wellicht heeft u het al gezien. We hebben de fout hersteld in de krant van 24 april met de volgende tekst:

    ABUIS

Dinsdag 22 april berichtte de Volkskrant dat het aantal miljonairs in de wereld is vertienvoudigd. Ruim zes miljoen mensen hebben meer dan één miljoen dollar op hun rekening staan. In totaal bezitten zij 17 duizend miljard dollar (17 met twaalf nullen), en niet 17 miljard zoals abusievelijk is gemeld. Verwacht wordt dat dit bedrag in het jaar 2000 zal zijn gestegen tot 24 biljoen (24 met twaalf nullen).

Met vriendelijke groet,

Jan Kees Hulsbosch, redactie de Volkskrant