PvdA wil inkomen uit aandelen veel zwaarder belasten

EuroStaete . . . EKC . . . PvdA . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie

PvdA wil dat inkomsten uit vermogens veel zwaarder worden belast

Van onze verslaggever

DEN HAAG, 21 maar 1998

De PvdA wil dat inkomsten uit vermogens in de komende kabinetsperiode veel zwaarder worden belast PvdA-staatssecretaris Vermeend wenst vooral een forse verhoging van de belastingtarieven voor inkomsten uit aandelen.

Tijdens een toespraak in Groningen zei Vermeend vrijdag: 'Verhoging van het tarief ligt voor de hand. Het kan niet zo zijn dat verlaging van belastingtarieven voor de hogere inkomens moet worden opgebracht door midden- en lagere inkomens.' De plannen van Vermeend krijgen de steun van zijn partij in de Tweede Kamer en zullen worden ingezet tijdens de verkiezingscampagne. Coalitiepartner VVD wijst de voorstellen af. De Kamer debatteert er maandag over.

Vermeend noemt zijn voorstellen 'een nadere invulling' van het plan voor een belastingstelsel in de 2lste eeuw, dat hij samen met VVD-minister Zalm van Financiën heeft geschreven. In de eind vorig jaar verschenen Belastingverkenning 2lste eeuw stellen Vermeend en Zalm voor dat alle vormen van vermogen, na aftrek van een vrijstelling, moeten worden belast met een tarief van 1 procent. Dat tarief komt tot stand doordat de fiscus stelt dat alle vermogens een rendement van 4 procent opleveren, waarvan vervolgens 25 procent moet worden afgedragen.

Maar Vermeend vindt het vaste rendement van 4 procent voor sommige beleggingen te laag. Er zouden verschillende rendementen moeten komen voor diverse spaar- en beleggingsproducten. Voor spaargelden kan 4 procent blijven gelden. Maar aandelen leveren gemiddeld 12 tot 15 procent rendement op, in goede jaren zoals nu zelfs meer dan 20 procent De financiële specialist in de PvdA-fractie, ~ van der Ploeg, denkt eerder aan dat soort cijfers. De fiscus zou moeten uitgaan van een gemiddelde van het rendement over de afgelopen jaren. Bovendien zou daarvoor een hoger tarief moeten gelden dan de 25 procent uit de 'Verkenning'.

Vermeend denkt aan het tarief dat geldt voor de eerste schijf van de loonbelasting. 'Het mag niet zo zijn dat arbeid in de ~ schijf zwaarder wordt belast dan inkomen uit vermogen', zei hij. Het tarief voor de eerste schijf bedraagt nu 36,35 procent In de Verkenning worden overigens ook opties genoemd waarbij het tarief 20 procent is. Een belegger met twee ton aan aandelen zou in het plan uit de Verkenning 125O gulden moeten betalen. Worden de PvdA-plannen aanvaard, dan verdubbelt of verdrievoudigt da~ bedrag. Vermeend rechtvaardigt de hogere belasting met een beroep op het draagkrachtbeginsel en een 'rechtvaardige verdeling van de belastingdruk'. De VVD voelt niets voor de PvdA-plannen. 'Het was zo charmant eenvoudig', zegt VVD-Kamerlid Hoogervorst 'Maar de inkt van het stuk is nog niet droog of Vermeend maakt het weer gecompliceerd. Zo haal je misbruik en ontduiking weer in huis, terwijl we dat juist willen bestrijden.' Hij vindt het ook onjuist dat beleggen in aandelen, dat aan populariteit wint, duurder wordt gemaakt.