Ouderen, let op uw zaak

EuroStaete . . Dexia . . Kamerzetel <===> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel

Ouderen, let op uw zaak

'Paars is in de aanval!'

  Al jaren is de politiek in de aanval. Reeds tijdens de kabinetten Lubbers-Kok is de aanval ingezet tegen de zogenaamde "rijke" bejaarden. Alle sociale zekerheden, waarvoor de ouderen hebben gestreden en geleden door het inleveren van loon zijn onder andere door de zogenaamde P.v.d.A. om zeep geholpen.

  Na het afbreken van de sociale wetten door het kabinet onder leiding van de heer Kok staan de ouderen op het programma door slinkse verhogingen van de belastingen. De eerste zet is gedaan. 1998 begon met een belastingverhoging van vier procent en er zit nog meer in de koker van de "sociaal-democraat" Kok.

  De zucht naar geld van het paarse kabinet omdat zij dit nodig heeft voor haar Europese escapades en voor haar arrogantie de politieagent en verbeteraar van de hele wereld zijn. En dat terwijl er in Nederland geen geld is voor de verzorging van ouderen in verpleegtehuizen en voor zaken als gezondheidszorg, criminaliteitsbestrijding en sociale veiligheid.

  In allerlei publicaties wordt gesproken van een speciaal belastingtarief voor ouderen. Deze leugen wordt door de politiek en vakbonden gehanteerd om het volk rijp te maken voor de volgende aanslagen. In de eerste schijf betaalde iedereen 6,5% belasting en voor de rest sociale premies (voor verzekeringen, die door "Paars" zijn uitgekleed en desondanks even hoog bleven).

  De ouderen betalen nu sinds 1 januari 4% MEER dan iedere andere Nederlander. Het wordt hoog tijd, dat de ouderen de politiek laten voelen dat het uit moet zijn met het uitkleden en bedriegen van de ouderen. Elke stem op een van de vier grote partijen is een strop om uw eigen nek !!! U hebt binnenkort de kans met uw stem duidelijk te maken dat uw geduld op is.

  J. Bos


  Laat deze kans niet voorbij gaan !!!!