Oude correpondentie met minister Zalm over de functie van het geld

Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ??

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Zalm . . Euroramp . . CBS

Correspondentie met ambtenaar G. Zalm (Economische Zaken)

Analyse van geld en zeven structuurveranderingen 12-4-85
Reactie van dhr. G. Zalm van het ministerie van Economische Zaken 15-7-85
Antwoord van ambtenaar W.C. Middelkoop namens de minister van 17-6-86
Brief van Brockhus aan W.C. Middelkoop op verzoek van dhr. H. Bos 21-6-86
Vervolgbrief met verzoek om cijfermatige beantwoording 12 april 1985
Zalm wil niet meer reageren op analyse monetaire politiek 10 juli 1986
Minister-president Lubbers verwijst naar elders 25 juli 1986
Zalm ziet geen aanleiding om verder op brieven in te gaan 9 september 1986

  SDN-rubrieken
  Economische onderwerpen
  Geld, het DNA van de economie
  De euro-ramp treft ons allemaal!
  Eurobankiers tegen leuke dingen voor de mensen
  Vergrijzing kost Nederland komende jaren 65 mlrd en levert evenveel werkgelegenheid op
  OESO / OECD over de werkloosheid in Frankrijk
  Waar is het OESO-rapport geschreven? In Parijs of in Den Haag?
  Gentelman's Agreement met beleggers
  Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
  Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
  Voorspelling EMU-criteria door SDN uitgekomen
  Nederlandsche Bank moet reserves uitkeren aan Zalm
  Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
  Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
  De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
  Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
  Het gaat slecht met de koers van de euro, 'n feit dat werd doodgezwegen
  Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
  Amsterdam Summit, Inflation is coming with the euro. If true so, then what ?
  The introduction of the euro will cause a wave of inflation
  Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
  Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
  Faxlijst van NIET-gestelde Kamervragen over de EMU-norm en het ABP-vermogen
  Protest tegen de breidel van de Wetenschap door directie Centraal Planbureau