Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Ook Wouter Bos moet tenminste € 50.000 executoriaal beslag krijgen voor uitlating

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Brief van ing. A.M.L. van Rooij aan de Telegraaf over gelijke behandeling inzake beslaglegging

Aan de hoofdredacteur van de Telegraaf,
Sint Oedenrode, 26 maart 2006
Geachte heer/mevrouw

In de Telegraaf (voorpagina) van vandaag (26 maart 2006) staat geschreven dat Wouter Bos heeft gezegd dat India zo corrupt is als de neten (zie bijlage). Voor veel minder belastende woorden heeft de gemeente Geldrop-Mierlo (is overheid) voor 50.000 euro executoriaal derden-beslag gelegd op de bankrekening, roerende en onroerende goederen van A.M.L. van Rooij en het Ecologisch Kennis Centrum B.V. van A.M.L. van Rooij. De schade die de heer A.M.L. van Rooij daarvan heeft ondervonden is zeer groot; zie: http://www.sdnl.nl/verboden-woorden.htm

Op grond van deze jurisprudentie veroorzaakt vanuit de lokale overheid (Geldrop-Mierlo) is de landelijke overheid op grond van het gelijkheidsbeginsel verplicht om voor de uitlating "India is zo corrupt als de neten" van Wouter Bos voor ten minste 50.000 euro executoriaal beslag te laten leggen op al zijn roerende, onroerende goederen en de bankrekeningen van zijn BV's. Gebeurt dat niet dan overweeg ik hiervan strafaangifte te doen tegen Wouter Bos.

Na 3 jaar heeft Wouter Bos nog steeds niet gereageerd op deze e-mail aan hem, zie hieronder en zie ook: http://www.sdnl.nl/vd-linden6.htm

Wat is Wouter Bos ?? Vraag het hemzelf nadat hij deze e-mail heeft gelezen.

Graag verneem ik uw reactie,

Ing. A.M.L. van Rooij / Ad van Rooij
Ecologisch Kennis Centrum BV
Hogere Veiligheidskundige
tel 0413 490387
fax 0413 490386
e-mail: a.vanrooij1@chello.nl

P.s. Zie de jurisprudentie met het vonnis wegens het gebruik van VERBODEN WOORDEN onder dit krantenbericht

De Telegraaf
 
 
Wouter Bos: India zo corrupt als de neten

door Kees Lunshof

 
 
 
DEN HAAG, zondag
       Oppositieleider Wouter Bos heeft vrijdagavond vlak voor zijn vertrek uit India naar het lijkt zijn eerste diplomatieke blunder gemaakt.
        Hij noemde in een terugblik op de reis die hij samen met de Kamervoorzitter Weisglas en de belangrijkste fractievoorzitters maakte, de regering van India 'zo corrupt als de neten'.
       CDA en VVD vind van Bos ,,onbehoorlijk en onbesuisd'. ,,Je bent gast in dat land. Dan ga je niet dit soort uitspraken doen, zeker niet aan het adres van een regering die juist veel aan corruptie wil doen', aldus VVD-Kamerlid Hans van Baalen die vindt dat de PvdA-fractievoorzitter zijn excuses moet aanbieden aan de ambassadeur van India. CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel vindt dat Bos moet verklaren hoe hij tot zijn ,,onbehoorlijke uitspraak' is gekomen. ,,Zeker als je te kennen hebt gegeven dat je premier van Nederland wilt worden, getuigt dit niet van een grote diplomatieke gave.'
 
 
Wouter Bos …ondiplomatiek…

       Door het gebruik van dat woord bezwaart hij de verhoudingen met India, terwijl het onderhouden van goede betrekkingen daarmee juist de bedoeling is van Nederland en van de andere geïndustrialiseerde landen.
       Bos plaatste zijn opmerking na de door Maxime Verhagen opgeworpen vraag of de ontwikkelingshulp aan India niet moet worden hervat.
       

 
 

 

 
 
26 maart 2006
 

Aan de Heer W. Bos, fractievoorzitter en lijsttrekker van de PvdA

Geachte heer Bos,

Hieronder leest u het ware gezicht van de PvdA en Wim Kok, Lees http://www.sdnl.nl/column28.htm vergeet ook de doorklik in dat artikel niet. Lees ook https://www.stelling.nl/kleintje/368/Vanrooij.htm en http://www.sdnl.nl/column20.htm

Het is hierbij goed te weten dat de Socialistische Partij al vanaf 1990 ( zie hiervoor het rapport 'duurzaam hout goed fout' van de SP van 1990) op de hoogte is van het feit dat Billiton (was Shell) haar hoog problematisch afval vol met arseen, chroom-VI en koper via het geïmpregneerde hout over geheel Europa heeft kunnen dumpen door bewust ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet en in de door PvdA-minister van VROM (Hans Alders) uitgebrachte Circulaire 'betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerinrichtingen' van mei 1992 ( kenmerk: IBP 03392001), lees hiervoor http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-gh04.htm.

Sterker nog onder de dekmantel van KOMO-gekeurd geïmpregneerd hout heeft de Nederlandse regering voor deze vergiftiging via dekmantelbedrijven als de Gebr. van Aarle te Sint Oedenrode (zie http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-bw59.htm) honderden miljoenen euro's aan subsidie uitgegeven. Dit heeft de verantwoordelijke PvdA-minister van VROM ( M de Boer ) onder de dekmantel van 'Duurzaam bouwen' weten te bewerkstelligen. Nu dit hout in geheel Europa niet meer mag worden aangeraakt en moet worden verwijderd als gevaarlijk afval ( zie https://www.katholieknieuwsblad.nl) wordt dezelfde Wim Kok (PvdA) ineens benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Shell. Het zal u duidelijk zijn waarom !

Moet het dumpen van levensgevaarlijk vliegas in cement en in green bricks (lees http://www.sdnl.nl/kath-nb31.htm en http://www.sdnl.nl/corus.htm ) dat vrijkomt uit gesubsidieerde verbranding van (gevaarlijk) afval in kolengestookte electriciteitscentrales voor de opwekking van groene stroom (zie www.sdnl.nl/epon-3.htm ) met de hulp van voormalig Minister-President Wim Kok (PvdA) worden uitgebreid, zodat Shell ook in de toekomst haar levensgevaarlijk afval met subsidie in producten kan blijven stoppen, en als zodanig kan blijven verkopen???

Mijnheer Bos; u bent ook afkomstig van Shell, wenst u dit beleid van de PvdA in het algemeen en van Wim Kok in het bijzonder voort te zetten ??

Gaarne verneem ik spoedig uw reactie hierop, tevens wil ik u vragen om uw reactie ook naar de copiehouders van deze e-mail te versturen. Bij voorbaat mijne dank daarvoor.

Met vriendelijke groeten

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Ing A.M.L. van Rooij
Milieu-en Veiligheidskundige

Tel 0413-490387
E-mail a.vanrooij1@chello.nl


Disclaimer