Kamerzetel 151 en Crisis en EuroStaete en Energie en Jeugdzorg en Parlement en Video/TV en Discussie

EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Bruggen bouwen

SDN biedt coalitie een miljard aan bezuinigingen aan als advocaten niet meer mogen liegen

Ook Rob Brockhus van de Sociale Databank Nederland riep op om vragen te stellen aan de politiek en de media

Niet 35 maar slechts 29 miljard bezuinigen is: € 1700 per persoon per jaar inleveren
Het Centraal Plan Bureau schildert ons een doemscenario. Maar is dat wel terecht?


Rob Brockhus geef bij de Partij Mens & Spirit
een lezing over kredietcrisis en het geldsysteem


Rob Brockhus over de kredietcrisis in ons land
en stelt lastige vragen aan politici en economen

Open discussie, over ons Geld en Alternatieve geldsystemen

Vragen…? ... Géén vragen ??

Grijs van de zorgen om jullie belastingaanslag …..! Of toch niet?

Staatsschuld in 2 jaar 130 miljard hoger 340 mlrd. (65% BBP) Geschrokken ?  

EU-commissaris Nelie Kroes is boos op Wouter Bos !

Illegale staatssteun aan de banken? Hoe dan ?

Wie leent 130 miljard euro aan Wouter Bos ? Een oliesjeik, de Chinezen?

Moeten wij wel of geen 6 miljard euro per jaar aan rente betalen ?

Waar blijft de inflatie terwijl alles toch goedkoper wordt ?

Zijn Kamerleden parlementariërs of volksvertegenwoordigers ?

Zijn persmuskieten journalisten of verslaggevers ?

 

Vragen om vragen te stellen aan politici en persmedia

1: waar komen de miljarden voor Wouter Bos vandaan ?

2: Waarom heb ik voor de crisisfinanciering geen aanslag gekregen?

3: Is Nelie Kroes boos omdat de interbancaire rente nul is?

4: Verzint WB een truc om de interbancaire rente toch 0% te houden?

Actie >>>>>>>>>>>>>>>>>>

5: Wilt u mij inhoudelijk en persoonlijk antwoord geven !!!   (brief)

6: Want u als Kamerlid vertegenwoordigt mij persoonlijk !!  (brief)

7: Ik wil geen dooddoener maar een inhoudelijke reactie !!   (brief)

8: Want het gaat om mijn toekomst en die van mijn gezin !!  (brief)

9: Adressen op internet, en de open discussie met veel meer vragen


Inspiratie voor de landelijke pers

Kan je de sociale zekerheid überhaupt privatiseren? Met name wanneer de overheid als
het grootste maatschappelijke, sociale bindmiddel haar verantwoordelijkheid ontloopt?

Staat de creatie van koopkracht op de beurs niet gelijk aan valsmunterij?

Is het 'sparen' maatschappelijk alsnog wenselijk ondanks de bestedingsuitval?

Waar laten we onze besparingen? Vooral nadat de staatsschuld helemaal is afgelost?

Is de dienstverlening van geprivatiseerde nutsbedrijven beter of slechter dan voorheen?

Zijn de prijzen van geprivatiseerde nutsbedrijven hoger of lager dan voorheen?

Waarom doen er 22 partijen mee met de verkiezingen? Wat is hun boodschap?

Hoe is het mogelijk dat in een zo ongelooflijk rijk land armoede bestaat?

Heeft de elite nog enig sociaal gevoel en zelfrespect, of slechts 'n bankrekening en opties?

Wat gebeurt er met de economie wanneer 1 miljoen werklozen morgen allen aan het werk gaan?

Wanneer gaan we de grondbelasting invoeren in plaats van de loonbelasting?

Wanneer vraagt 'n werkgever zich af WAAR zijn personeel vandaan komt i.p.v. hoe laat?

Wanneer voeren we een budgetneutrale forensenbelasting in om de files te bestrijden?

Komt wanneer alle vrouwen aan het werk zijn ook de kinderarbeid weer terug?

Hoe dwingen we garantie van het behoud van VRIJE koopkracht af met de euro?

Wanneer onze productiemethoden en wetgeving ons leefmilieu verzieken, waarom stellen
intelligente en verantwoordelijke mensen daarover geen vragen, en koerst men nog steeds
op GROEI, GROEI en nog 'ns GROEI, met WERK, WERK, WERK met CO2 uitstoot?

Zijn politici te vertrouwen die bewezen hebben sociale en collectieve problemen niet te
hebben aangepakt in de aflopen 26 jaar; en in het afgelopen decennium in het bijzonder?

 
HOE KRIJGEN WE DEZE VRAGEN IN EEN OPENBARE DISCUSSIE?

Opgesteld t.g.v. de verkiezingen en aangeboden aan de Nederlandse pers voor doorvragen!
Info: R.M. Brockhus, Westkade 227, 1273 RJ Huizen - 06-17125374 - Web: https://www.sdnl.nl
.

Silvio Gesell, de man die het vrije geld voorstelde en in de praktijk bracht

  Maak als (nieuwe) politieke partij geen misbruik van de zendtijd voor politiek partijen
  Kiesraadoverzicht van geregistreerde partijen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer
  Overzicht van kiesdistricten van deelnemende partijen voor de parlementsverkiezingen
  Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel maar het beleid van de regering controleren
  Aan alle besturen van partijen die in de Kiesraad zijn ingeschreven zenden wij dit bericht
  Betekenis van het stopbord op de kiesraadlijst m.b.t. het recht van inspraak in 't parlement
  Er dreigde in Nederland een andere politieke wind te gaan waaien! Namelijk ene Lijst 14
  Enkele klokkenluiders die nu nog vogelvrij zijn voor de maatschappelijke en politieke elite
  Lees toch eens wat over de misleiding over de staatsschuld en de gevaren van de aflossing
  Internationale Crisisdebat en 'Monetaire Alternatieve Systemen' in de Balie te Amsterdam
  Vragen, géén vragen !! voor Symposium Nulpunt Energie 19 april 2009 - Videoverslag
  Terug naar het begin