Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Het Vragenvuurtje voor juristen, hoogleraren, rechters, advocaten en officieren
Op EuroStaete is besloten 'n tribunaal in te richten om rechtspraak te evalueren

FinanciŽn Tweede Kamercommissie<cie.fin@tweedekamer.nl>;Infrastructuur & Milieu<cie.im@tweedekamer.nl>;Sociale Zaken Tweede Kamercommissie<cie.szw@tweedekamer.nl>;Ministerie van Algemene Zaken<r.elzinga@minaz.nl>;

L.s.,

 
Ik zag vanmorgen een deel van de herhaling van uw programma met minister Kamp: Ouderen in de knel.
 
Ik miste enkele essentiŽle vragen:
1) Hoeveel miljarden zitten er nu in het spaarfonds voor de AOW dat bedoeld is voor het opvangen van de grijze golf?
 
2) Waarom wordt bij de demografische verandering geen bredere dekking gezocht voor de AOW enz., maar die uitsluitend te blijven koppelen aan aan de factor arbeid, met vrijlating van de automatisering voor het genereren van koopkracht voor de ouderen?
 
3) Is het bezuinigen en doelbewust laten krimpen van de economie een oplossing voor het begrotingskort en de staatsschuld
 
4) Is de Tobin-tax (transactiebelasting) niet het panacee om de speculanten de greep onze economie te ontnemen? Smoesjes over pensioenfondsen die geraakt zouden worden accepteer ik niet.
 
5) Wat gebeurt er met de begroting nadat het spaarvermogen van de ouderen vrijkomt, bij het komende grote sterven waardoor de staat en kinderen groot gaan erven?

6) Hoe rijk is ons land met bezit in het buitenland? De Nederlandsche Bank liet eindelijk iets zien.

 
Ik heb nog veel meer vragen, maar het zou mooi zijn wanneer u de minister nog eens vraagt te komen en mij uit te nodigen om enkele (lastige) vragen te stellen zoals hierboven. Van minister Schulz van Haegen heb ik nog geen antwoord op haar relevante opmerking.
 
Ik stuur deze mail naar meer adressen in de politiek en de media in de ijdele hoop iemand te vinden die het aandurft vragen te stellen over het functioneren van het geldsysteem als bloed van de maatschappij. De monetaire trombose moet met het juiste medicijn worden bestreden en niet met een middeleeuwse aderlating van een politieke chirurgijn.
 
(C) M.vr.gr.
 
R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail:
sdn@planet.nl
Website: http://www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153
 
  SDN-rubrieken
  Economische onderwerpen
  Geld, het DNA van de economie
  De euro-ramp treft ons allemaal!
  De banken houden zich zelf niet aan de renteregels
  Eurobankiers tegen leuke dingen voor de mensen
  Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
  Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
  Voorspelling EMU-criteria door SDN uitgekomen
  Nederlandsche Bank moet reserves uitkeren aan Zalm
  Stichting Bankrente Terug wil rentediefstal van banken aanpakken
  Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
  Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
  De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
  Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
  Het gaat slecht met de koers van de euro, 'n feit dat werd doodgezwegen
  Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
  Amsterdam Summit, Inflation is coming with the euro. If true so, then what ?
  The introduction of the euro will cause a wave of inflation
  Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
  Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
  Faxlijst van NIET-gestelde Kamervragen over de EMU-norm en het ABP-vermogen
  Staatsschuld hoeft nooit te worden afgelost, dat is zelfs onverstandig
  Groeiende geldberg baart Wellink van de Nederlandsche Bank zorgen
  Crisisdebat: MAS! Monetaire Alternatieve Systemen in de Balie te Amsterdam
  Comparitiezitting Stichting Bankrente Terug versus ABN AMRO

  Terug naar het begin