Een nieuw Groot Verhaal, voor een verhaalloos geworden samenleving

Grondvest . . . SDN Henry George <=====> SDN . . . Bellamy . . . GB Institute

Onze samenleving individualiseert, fragmenteert en verloedert

Member of the 'council of Georgist Organisation' - New York

GRONDVEST

Aan de redactie van GRONDVEST,
Gasthuislaan 22,
6883 JD Velp.

Ooy, 14 september 1999


      EEN NIEUW GROOT VERHAAL

      VOOR EEN VERHAALLOOS GEWORDEN SAMENLEVING


Mensen zijn talige wezens. Wij leven in een talige wereld. Dat wil zeggen dat de dingen er slechts voor ons zijn als en in zoverre we ze onder woorden kunnen brengen. Vanaf het begin van ons bestaan als aparte soort hebben we de veelheid van dingen beheerst door ze samen te vatten in een Groot Verhaal, en er is dan ook geen samenleving geweest die daar niet over beschikte ..., tot aan onze huidige consumentensamenleving. Door de gelijkschakelende werking van onze vrije markt zijn de kerken en de politieke partijen leeggelopen, zijn onze Grote Verhalen weggekwijnd.

Op zich geen groot verlies, het christelijke verhaal zowel als het communistische fungeerden in een klassenmaatschappij en dienden de heersende elites tot onderdrukkingsintrument. Bovendien vertonen ze grote gebreken en hebben een postmoderne mens weinig te bieden. Maar deze blijft een mens en kan dus niet zonder een Groot Verhaal, althans niet zonder ten prooi te raken aan verwarring en zinloosheid. De ouderen onder ons teren nog op wat zij aan oude Grote Verhalen hebben meegekregen, maar onze jongeren groeien op met Nix. Ook onze samenleving individualiseert, fragmenteert en verloedert zonder een gedeeld Verhaal dat saamhorigheidsgevoel en richtpunt biedt. Bovendien doemen er nu een aantal demografische en ecologische problemen op welke we als mensheid slechts te boven kunnen komen met grote eensgezindheid en massale bewustwording.

Gelukkig zijn we vooral het laatste decennium komen te beschikken over wetenschappelijke hulpmiddelen en inzichten waarmee we ons een adequaat nieuw Groot Verhaal kunnen verschaffen. In de vorm van een door de samenleving betaald en door een team van wetenschappers uitgevoerd permanent project - omdat de wetenschappen over de hele wereld elke dag door gaan - dus met een 'waarheid' waar voortdurend aan gewerkt blijft worden. Een Verhaal dat ter beschikking staat voor ieder die er behoefte aan heeft, en dat voor elke overheid uitgangspunt en grondslag voor legitimatie biedt. Men denke daarbij aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Verhaal is de uitwerking van de grondslag ervan: onze menselijkheid.

Er wordt al aan gewerkt. Wie er in geïnteresseerd is, kan er kennis van nemen en aan deelnemen.

Studiegroep Mens 2000,
p/a Hezelstraat 4, 6576 JM Ooy.