Premier Mark Rutte kreeg twee vragen voorgelegd in Nieuwspoort, waarop hij geen antwoord wist te geven

Midden- en Kleinbedrijf verzet zich tegen de gehate 'valutadagen' van de banken
Topics . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Deze zogeheten valutadagen, waarop de bank gratis over het geld kan beschikken

dinsdag 30 december 1997 van dinsdag 30 december 1997


ANP - DELFT

MKB Nederland is niet van plan zich neer te leggen bij de nederlaag die de organisatie heeft geleden in de Werkgroep Efficiency Betalingsverkeer. De WEB, waarin banken, ondernemersorganisaties en overheid overleggen over het betalingsverkeer, kan het billijken dat banken ontvangen bedragen niet direct op de rekening van de begunstigde bijschrijven.

Deze zogeheten valutadagen, waarop de bank gratis over het geld kan beschikken, worden in de WEB gezien als een soort tarief dat 'de banken aan hun klanten in rekening brengen. T. Ravesloot, secretaris betalingsverkeer van MKB Nederland, zegt dat zijn organisatie blijft zoeken naar mogelijkheden om af te komen van de valutadagen. Hij sluit niet uit de MKB Nederland de kwestie zal gaan voorleggen aan de nieuwe Nationale Mededingsautoriteit of de rechter.

Ravesloot kwalificeert de valutadagen als een 'geniepige manier om kosten in rekening te brengen'. Vaak weten klanten ook niet of en zo ja hoeveel, valutadagen de bank hanteert. Daarom is het hele systeem volgens MKB Nederland buitengewoon ondoorzichtig. De ondernemersorganisatie van het midden- en kleinbedrijf vindt dat de banken een duidelijk systeem van transactiegebonden tarieven moeten hanteren. Dan weet iedereen waar hij aan toe is en kan iedereen de tarieven van de diverse banken met elkaar vergelijken. Ravesloot vindt dat de strijd tegen de valutadagen nog niet gestreden is. In tal van landen zijn valutadagen verboden. Zo heeft onlangs in Duitsland de rechter zich ook tegen dit systeem uitgesproken. Grote bedrijven hebben minder problemen met de valutadagen. Dat komt doordat die als voorwaarde stellen dat er geen valutadagen zijn. Is dat wel zo dan stapt bet bedrijf naar een andere bank.

P.s.: faxlijst van ingelichte organisaties