Bedrieglijke Bankbreuk


Topics . . EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

F.M. van Diemen
Verremeer 40/a
1435 NA Rijsenhout

Rijsenhout 14 januari 2000

Directie Sociale Verzekeringsbank, vestiging Zaanstad
Locatie Amsterdam Rhijnspoorplein 1
Postbus 41808 1009 DA Amsterdam

Uw kenmerk: 0494.38918

Onderwerp: A0W-pensioen van ondergetekende op postgirorekening: 4632413


    Geachte Directie Sociale Verzekeringsbank.

Gelet op het feit, dat ondergetekende al meerdere keren te schande werd gezet op het postkantoortje, gevestigd in een supermarkt te Rijsenhout, en dat ik geen huishoudgeld kon opnemen wegens saldotekort, en dat zoiets hardop wordt verteld aan ondergetekende, dan mag U van mij aannemen dat zoiets als een lopend vuurtje door het kleine dorp Rijsenhout gaat.

Ik ben het nu definitief zat om elke maand opnieuw te schande gemaakt te worden, wegens de onttrekking van mijn eigen geld door de Postbank. Ik ben het nu definitief zat dat ik steeds elke maand van mijn beschikkingsrecht over mijn eigen geld wordt beroofd door de Postbank.

Ik heb het recht, ook als armlastige AOW'er, om op tijd mijn geld te ontvangen, zodat ik ook op tijd mijn rekeningen kan betalen. Ik vind het ook absurd dat onder toezicht en goedkeuring van politiek en financieel Den Haag, steeds opnieuw en elke maand armlastige AOW'ers in heel Nederland van hun beschikkingsrecht over hun eigen geld van een aantal dagen worden beroofd.

De jaren en jarenlange diefstal van rente over mijn eigen geld en van armlastige AOW'ers in heel Nederland door de banken heeft nu lang genoeg geduurd. Definitief is nu de tijd aangebroken voor: geen woorden maar daden.

Namens vele AOW'ers in mijn omgeving stel ik aan de directie van de Sociale Verzekeringsbank de vraag: "Is de directie van de Sociale Verzekeringsbank bereid om medewerking te verlenen, om definitief deze diefstal van rente en ontneming van het beschikkingsrecht te doen stoppen, in het belang van alle armlastige AOW'ers?".

Een antwoord met geraffineerde woordkeus, waaruit blijkt dat de Sociale Verzekeringsbank geen medewerking verleent, daar zijn we niet van gediend. We zijn geen stel kleine kinderen. Met medewerking wordt bedoeld, dat de banken worden gedwongen om ons eigen geld sneller te storten op de rekeningen van alle AOW'ers in heel Nederland.

Gaarne wil ondergetekende nu de vraag beantwoord zien - per brief - wanneer exact en op welke dag van de maand mijn AOW-pensioen gestort wordt op mijn postbankrekening 4632413.

In afwachting van een spoedig antwoord uwerzijds,

Hoogachtend,

F.M. van Diemen