Bedrieglijke Bankbreuk
EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Compliment voor uw boek over de geldgier van mensen rond de beurs en het bankwezen

de Volkskrant van 10 mei

Na 60 jaar blijkt het beeld van collaboratie bij beurs en banken

Huizen, 10 mei 1999

De heer G. Aalders
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
Herengracht 30, 1016 CJ Amsterdam
Tel.: 020-4238800 en Fax. 020-5233888


Geachte heer Aalders

Compliment voor uw boek over de geldgier van mensen rond de beurs en het bankwezen. U hebt boven water gekregen dat een miljardenroof heeft plaatsgevonden en dat - omdat ook toen de roofridders van die tijd onmisbaar werden geacht - fraude, diefstal, corruptie en collaboratie na de oorlog maar beter geseponeerd, danwel "onder de pet gehouden" konden worden.

Het onder de pet houden van misdaad op maatschappelijk en ambtelijk grote hoogte is niet alleen in oorlogsomstandigheden het geval. De Bijlmerenquête heeft in modernere tijden van vrede, maar wel van ongelukken, laten zien dat dat kennelijk een normaal patroon is in het gedrag van onze elite. Nog massaler ervaar je dat bij het met subsidie vergiftigen van het milieu edelchem.htm en de miljardendans rond de milieutechnologie.

U hebt 60 jaar na dato iets boven water gekregen waaruit blijkt dat de mentaliteit van deftige heren in driedelig grijs nauwelijks afwijkt van die van een Siciliaanse maffiabaas. Een modern en recenter voorbeeld van het roven van miljarden is enige jaren terug in de vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer aan de orde gesteld door het lid Hendriks, die zich afsplitste van het voormalige AOV. Bij de fusie van de grote banken van de NMB en de Postbank en van de ABN met de AMRO is er ca. dertig miljard gulden aan eigen vermogen van de burgers manipulatief "verdwenen". Die miljarden zitten nog steeds in een "tijdlus" van vertraagde overboeking en worden buiten het legitieme bereik van de eigenaren vastgehouden en waarover de burger dus niet kan beschikken. De samenleving als geheel mist die hoeveelheid geld om te kunnen functioneren en leent van diezelfde roofbanken dan het eigen geld weer terug en moet over dat "eigen" vermogen dan ook nog rente betalen aan de college van bancaire struikrovers.

Een tweede geval van monetaire fraude gaat over tientallen miljarden aan buitenlandse valuta die de overheid en de Nederlandse Bank NV in reserve hebben/hadden bij het totstandkomen van de EMU. Hier is (collectief) verdiend vermogen van de bevolking vernietigd, danwel ontnomen waarvoor door de Nederlandse burgers is gewerkt en er producten zijn geëxporteerd. Ook hierover zijn Kamervragen gesteld waarop geen antwoord is gekomen. De grote politieke partijen zitten bepaald niet te wachten op onthullingen over monetaire structuren en fouten in het systeem. (zie: SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm">hendriks.htm ) De politiek heeft er niets aan willen doen, evenmin als aan bevindingen van eerdere onthullers als dr. L. de Jong en Joh. de Vries.

Misschien kunt u in het verlengde van uw boek de aandacht ook vestigen op deze actuele vormen van diefstal en roof. Ik hoop iets van u te vernemen, met vriendelijke groet.


R.M. Brockhus (webmaster)
St. Sociale Databank Nederland
Westkade 227, 1273 RJ Huizen
Tel: 035-5244141Zie ook: Prof. Knoester in Dagblad de Telegraaf over de diefstal van rente door de banken