Waarde van beleggingsfondsen is met 30,3 miljard gestegen

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Euroramp . . Discussie . . Geld

Beleggers hebben 12,5 miljard gulden nieuw geld in deze fondsen gestokenvan 26 juni 1998


van onze verslaggever

    AMSTERDAM

De waarde van de Nederlandse beleggingsfondsen is het afgelopen jaar met 30,3 miljard gulden (24 procent) toegenomen tot 156,6 miljard gulden. Beleggers hebben 12,5 miljard gulden nieuw geld in deze fondsen gestoken. De rest van de waardestijging vloeit voort uit het gunstige verloop van de koersen. Uit een gisteren gepubliceerd rapport van ABN-AMRO blijkt dat de meeste beleggingsinstellingen hun marktaandeel vergroot hebben, ten koste van Robeco. Deze jarenlange marktleider beheerde eind vorig jaar 34,5 procent van het geld dat in beleggingsfondsen is gestoken; een jaar eerder was dat 37,9 en in 1991 nog 49,2 procent. ABN-AMRO, al jaren nummer twee, heeft zijn marktaandeel vergroot van 21,1 naar 22,5 procent.

ABN-AMRO en ING-Groep hebben het meest geprofiteerd van de instroom van nieuw geld. Van die 12,5 miljard ging 42,7 procent naar ABN-AMRO en 24,8 procent naar ING. Robeco moest toezien hoe beleggers ruim 1 miljard gulden van zijn fondsen afhaalden. ABN-AMRO signaleert naast de teruggang van de defensieve obligatiefondsen een 'opvallende stijging' van de categorie 'overige fondsen'. Mede door de introductie van twee clickfondsen van Robeco, een clickfonds van de Generale Bank en twee garantiefondsen van ABN-AMRO steeg het marktaandeel van dergelijke beleggingsfondsen van 2,2 naar 5,1 procent. Dat komt neer op een waarde van bijna 8 miljard gulden.Van het 'nieuwe geld' stroomde 32,9 procent naar de 'overige fondsen'. Daarmee zijn die het populairst op de aandelenfondsen na, want die ontvingen 36,4 procent van het nieuwe geld.

Vooral dankzij de vorig jaar sterk gestegen aandelenkoersen is het marktaandeel van die aandelenfondsen gestegen van 36,1 naar 39,8 procent. Dat komt neer op een waardestijging van 16,7 miljard gulden tot 62,3 miljard. De stijging van de aandelenfondsen is voorbijgegaan aan de fondsen die vorig jaar in Aziatische bedrijven belegden. De zogenoemde Pacific-fondsen, die eind 1996 een marktaandeel van 13,5 procent hadden, zijn teruggezakt naar 7,8 procent. De waarde daalde met 4,9 miljard gulden tot 12,2 miljard.

Mees-Pierson werd volgens het ABN-AMRO-onderzoek het hardst getroffen door de Azië-crisis. De bank, die vorig jaar door ABN-AMRO werd verkocht aan Fortis, zag zijn marktpositie bij de aandelenfondsen dalen van 10,7 naar 9 procent. Dat lag aan de slechte prestaties van Mees-Pierson Malaysia Capital Fund, het Asia Capital Fund en het Europe Growth Fund. Die fondsen verloren vorig jaar respectievelijk 90, 30 en 52 procent van hun waarde.

    Commentaar:

De waardestijging op de beurs en in het onroerend goed staat gelijk aan particuliere koopkrachtschepping, danwel geldschepping voor en door de bezittenden. Niemand koert over inflatie - ook de Nederlandsche Bank niet - maar juicht bij het zwelgen in de nieuwe onverdiende rijkdom voor de rijken.