Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Rechterlijke uitspraak vernietigend voor de sociale en maatschappelijke leefomstandigheden

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

'Schade kunnen verhalen op de rechter'

Huizen, woensdag 29 juni 2005

Aan Minister J.P.H. Donner (persoonlijk en in handen)
Ministerie van Justitie
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Per e-mail en fax: 070-3707900

Onderwerp: 'Schade kunnen verhalen op de rechter'

Excellentie,

In de Gelderlander stond vandaag een prachtig artikel over het kunnen verhalen van schade op een rechter die een foute of apert onjuiste uitspraak gedaan heeft, waardoor iemand grote schade heeft opgelopen. Niet zelden is een dwalende - al dan niet door belangenverstrengeling - rechterlijke uitspraak vernietigend voor de sociale en maatschappelijke leefomstandigheden van het gerechtelijk slachtoffer.

Zoals u weet heb ik u al eerder daarover geschreven en ik vind het hoog tijd worden dat een degelijke schadevergoedingsregeling wettelijk moet worden ingevoerd. De zaak van de heer Anton van Putten, van Karel de Werd, van Nico Burhoven Jaspers, van Robert Kahlman en Ad van Rooij, maar ook Leo Nevels, Ad van Velsen, Arnold van der Voort en Paul Quekel, zoals die op of via de website van de Sociale Databank Nederland te zien zijn, geven duidelijk aan dat er iets goed mis is met de rechtspleging waarvoor u verantwoordelijk bent.

Van uw ambtenaar G.P. Taal ontving ik enkele bevestigingen, maar van u kreeg ik nog geen antwoord op mijn vragen, ook niet nadat de wettelijke termijn was verstreken. U, als oud-staatsraad weet hoe cruciaal een tijdige indiening van producties is om als partij recht te kunnen krijgen. Dat geldt voor u net zo goed als voor de overheid zelf.

In uw laatste antwoord via ambtenaar D.E.S.M. Vliege, met kenmerk 5357749-805, stelt u dat u in individuele gevallen geen bevoegdheid hebt om in te treden. Nu is het zo dat de hele maatschappij bestaat uit louter individuele en op zich staande gevallen. Ze hebben soms of vaak iets gemeen met andere gevallen. In mijn brief wees ik op "een affaire die nadrukkelijk onder uw ministeriële en persoonlijke verantwoordelijkheid ligt, omdat zowel de integriteit en het wettig functioneren van de rechterlijke macht als van de advocatuur met de frustrerende verplichte procesvertegenwoordiging in het geding zijn. De onafhankelijkheid van de rechter staat hier niet ter discussie, maar de integriteit ervan wel".

U doet (of laat doen) deze structurele zaak af met een non-argument en u probeert mij het bos in te sturen met een fopspeen. Inmiddels zult u wel gemerkt hebben - ook in de ministerraad en bij het College van PG's - dat hier een veenbrand aan het smeulen is. De oplettende burger pikt het niet langer om met een kluitje in het riet gestuurd te worden. U zult zich niet alleen tegenover het parlement moeten verantwoorden maar ook t.a.v. de individuele burger wanneer het om structurele justitiële problemen gaat.

'Schade kunnen verhalen op de rechter' is altijd een individuele zaak en vormt een collectief probleem waarvoor u verantwoordelijk bent. Ik verzoek u met klem om met correcte argumenten te komen en niet de trukendoos te gebruiken om uw politieke verantwoordelijkheid te ontlopen.

Ik weet dat er zeer veel ergernis bestaat bij de bevolking. Veel mensen hebben het justitieel en gerechtelijk onrecht niet kunnen verdragen, en hebben een eind aan hun eigen leven gemaakt. Uw verantwoordelijkheid is dan ook kristalhelder om aan de wantoestanden bij de advocatuur en de rechterlijke macht een einde te maken.

Als bijzonderheid kan ik u melden dat er ca. 80 bewijzen op document zullen worden gepubliceerd met naam en toenaam door Ir. R.A.A. Rietveld op het internet over de belangenverstrengeling, corruptie en zwendel tussen en door rechters en advocaten. Dat soms met medeweten van de overheid in de hele breedte, met vertakkingen naar de onroerendgoedsector; met name in de recreatiesector.

Verbanden kunnen daarbij worden aangetoond met de onderwereld. Het is een grof schandaal dat er slechts 160 uurtjes soepele dienstverlening wordt opgelegd bij een zwendel van meer dan 500 miljoen euro. Ook in de zaak van Van der Valk werd e.a. buitengewoon mensvriendelijk afgedaan. De constructie van de "gouden driehoek" van Koop Tjuchem, van der Valk en Fentener van Vlissingen (NORO) is spraakmakend.

In afwachting van uw inhoudelijke antwoord.


Hoogachtend,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141
Mail: sdn@wxs.nl
Web : www.sdnl.nl


C.c.


Hieronder het artikel uit de Gelderlander van woensdag 29 juni 2005


Binnenland
'Schade kunnen verhalen op rechter'

GRONINGEN - Rechters moeten weer persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor misstappen die zij tijdens een proces begaan. Daarvoor pleit onderzoekster V. van Bogaert van de Rijksuniversiteit Groningen in haar proefschrift waar ze 7 juli op promoveert. Sinds 2002 is het niet meer mogelijk een rechter persoonlijk aansprakelijk te stellen. "Een onwenselijke ontwikkeling. Er zijn geen instrumenten meer om de rechter in toom te houden.".

Volgens de onderzoekster moet het mogelijk zijn in uitzonderlijke gevallen een schadevergoeding toe te kennen aan personen of bedrijven die ernstig benadeeld worden door een uitspraak. Van Bogaert: "Een goed voorbeeld van een bedrijf dat voor een vergoeding in aanmerking zou kunnen komen, is een Belgisch bedrijf dat jaren geleden failliet werd verklaard. In hoger beroep werd het faillissement teruggedraaid. Maar toen was de boedel al verkocht en de schade geleden."

Uit Van Bogaerts onderzoek blijkt dat rechters de laatste jaren steeds vrijer zijn geworden in het nemen van hun beslissingen. Rechters vullen in sommige gevallen zelfs zelf de wet aan. Een logisch gevolg zou daarom zijn dat de 'nieuwe rechter', zoals de onderzoekster hem noemt, aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele missers. "Advocaten, notarissen, artsen, ambtenaren; allemaal kunnen ze aansprakelijk worden gesteld voor de misstappen die ze begaan. Alleen rechters niet, voor hen is het vrijheid blijheid." ANPHet is een goede zaak dat men bij Justitie al zo vroeg wakker is ...!!

En verzonden naar de leden van de Tweede Kamercommissie voor Justitie

Aasted Madsen-van Stiphout, J.D.M.P. (CDA)             I.Aasted@tweedekamer.nl
Adelmund, K.Y.I.J. (PVDA)             K.Adelmund@tweedekamer.nl
Albayrak, N. (PVDA)             N.Albayrak@tweedekamer.nl
Arib, K. (PVDA)             (geen e-mail bekend)
Azough, N. (GL)             N.Azough@tweedekamer.nl
Baalen, J.C. van (VVD)             J.vBaalen@tweedekamer.nl
Blok, S.A. (VVD)             S.Blok@tweedekamer.nl
Buijs, S. (CDA)             (geen e-mail bekend)
Camp, W.G.J.M. van de (CDA)             W.vandeCamp@tweedekamer.nl
Cörüz, C. (CDA)             C.Coruz@tweedekamer.nl
Dijken, M.J. Van (PVDA)             M.vDijken@tweedekamer.nl
Dijsselbloem, J.R.V.A. (PVDA)             J.Dijsselbloem@tweedekamer.nl
Eerdmans, B.J. (LPF)             J.Eerdmans@tweedekamer.nl
Fessem, W.M.M. Van (CDA)             W.vFessem@tweedekamer.nl
Griffith, L.J. (VVD)             L.Griffith@tweedekamer.nl
Haersma Buma, S. van (CDA)             S.Buma@tweedekamer.nl
Halsema, F. (GL)             F.Halsema@tweedekamer.nl
Heemst, E.P. van (PVDA) P.vHeemst@tweedekamer.nl
Hermans, M.J.L.M. (LPF)             M.Hermans@tweedekamer.nl
Heteren, G.M. van (PVDA)             G.vHeteren@tweedekamer.nl
Hirsi Ali, A. (VVD)             a.hirsiali@tweedekamer.nl
Jager, H. (CDA)             H.Jager@tweedekamer.nl
Joldersma, F. (CDA)             F.Joldersma@tweedekamer.nl
Jonker, C.W.A. (CDA)             c.jonker@tweedekamer.nl
Kalsbeek, N.A. (PVDA)             E.Kalsbeek@tweedekamer.nl
Karimi, F. (GL)             (geen e-mail bekend)
Laan, L.W. Van der (D66)             L.vdLaan@tweedekamer.nl
Lambrechts, E.D.C.M. (D66)             U.Lambrechts@tweedekamer.nl
Luchtenveld, R. (VVD)             R.Luchtenveld@tweedekamer.nl
Ormel, H.J. (CDA)             H.Ormel@tweedekamer.nl
Pater-van der Meer, M.L. de (CDA)             M.dePater@tweedekamer.nl
Rijpstra, J. (VVD)             Rijpstra@tweedekamer.nl
Rouvoet, A. (CU)             A.Rouvoet@tweedekamer.nl
Staaij, C.G. van der (SGP)             C.vdStaaij@tweedekamer.nl
Sterk, W.R.C. (CDA)             M.Sterk@tweedekamer.nl
Straub, P.A.J. (PVDA)             P.Straub@tweedekamer.nl
Timmer, A.J. (PVDA)             A.Timmer@tweedekamer.nl
Tjon-A-Ten, V.T. (PVDA)             V.Tjon-A-Ten@tweedekamer.nl
Varela, J.M. (LPF)             J.Varela@tweedekamer.nl
Velzen, K. van (SP)             KvanVelzen@sp.nl
Verbeet, G.A. (PVDA)             G.Verbeet@tweedekamer.nl
Vergeer, F. (SP)             F.Vergeer-Mudde@tweedekamer.nl
Visser, A.P. (VVD)             A.Visser@tweedekamer.nl
Vos, M.B. (GL)             M.Vos@tweedekamer.nl
Vries, J.M. de (CDA)             JandeVries@tweedekamer.nl
Vries, K.G. de (PVDA)             K.dVries@tweedekamer.nl
Vroonhoven-Kok, N.J. Van (CDA)             N.vVroonhoven@tweedekamer.nl
Weekers, F.H.H. (VVD)             (geen e-mail bekend)
Wilders, G. (Groep Wilders)             G.Wilders@tweedekamer.nl
Wit, J.M.A.M. de (SP)             Jdewit@sp.nl
Wolfsen, A. (PVDA)             A.Wolfsen@tweedekamer.nl
Örgü, F. (VVD)             F.Orgu@tweedekamer.nl

Een eerste reactie van het bureau van de Minister van Justitie

En hier dan de fopspeen voor in het enge bos