Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Raad van State lijkt meer op een doofpot dan op een raad voor gerechtigheid

RvS . . IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. BurhovenAfdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20919
2500 EA 's-Gravenhage
Telefoon (070) 4264426

Raad van State blijkt tandenloze tijger, omdat haar uitspraken door lagere overheden simpelweg worden genegeerd
Andersom worden de burgers bij verlies van 'n procedure gemangeld en vermorzeld tot niets meer van hen overblijft
De heel aardige persvoorlichter van de Raad van State erkende dat, mede omdat de RvS niet handhavend optreedt

Klik voor videoverslag

do 29 jan 2009, 18:05 | 7 reacties | lees voor

Minimaal tien staatsraden met dubbele pet op

DEN HAAG -  Dubbele benoemingen blijven mogelijk bij de Raad van State, al wordt hun aantal wel beperkt. Maximaal tien leden mogen straks nog worden benoemd in zowel de afdeling advisering als de afdeling bestuursrechtspraak.

Omdat de PvdA overstag is gegaan, is er nu in de Tweede Kamer een meerderheid die het kabinetsplan steunt. De regeringspartij drong er in de afgelopen jaren samen met de VVD op aan een benoeming in twee afdelingen voortaan uit te sluiten. Maar de PvdA is daarvan teruggekomen, zo bleek donderdag tijdens een debat.

Volgens de VVD en partijen als de SP en PVV blijft daardoor de „schijn van partijdigheid aan dit eerbiedwaardig instituut kleven”, zoals VVD-kamerlid Laetitia Griffith het stelde. Ze zei de draai van de PvdA niet te begrijpen. „Er is op mij totaal geen druk uitgeoefend”, zei de sociaaldemocraat Ton Heerts in antwoord op vragen van Griffith en SP'er Jan de Wit.

De Raad van State is behalve onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur ook de hoogste algemene bestuursrechter. De instantie toetst de rechtmatigheid van het handelen van bestuursorganen. Het gaat geregeld om beschikkingen van bewindspersonen.

Heerts zei dat hij zich heeft laten overtuigen door de argumenten van de verantwoordelijk bewindslieden Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) en Ernst Hirsch Ballin (Justitie). „De hoofdregel wordt: geen dubbelbenoemingen, tenzij”, stelde Heerts tevreden vast. Volgens hem is dat een fundamentele verandering. Ook wees het Kamerlid erop dat de Raad van State nu nog 28 dubbelbenoemingen telt en dat dat er dus maximaal tien worden.