Paul Quekel waarschuwde in 1996 en schreef regelmatig verantwoordelijke bestuurders met nagenoeg géén resultaat

Wachtlijsten en artikelen van journalist Ton de Jong uit 1987 in Brabants Dagblad
IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

BELANGRIJK NIEUWS


Waalwijk 22 april 2004.

L.s.,

Hierbij verdere informatie. Ook al waarschuw je journalisten zoals Ton de Jong en je geeft ze adviezen wat er gaat gebeuren met de economie dan krijg je toch vaak nietszeggende antwoorden van journalisten die zich géén journalist meer mogen noemen want een echte journalist komt op voor het gewone volk en onderzoekt naar eer en geweten de aangeleverde informatie. Het is werkelijk zielig om nu zo vaak in het Brabants Dagblad alsook in vele andere kranten te lezen dat mijn waarschwuwingen wel een heel erge profetische waarde hebben gehad. Bij deze bedank ik de heer Ton de Jong in het niet gestelde vertrouwen op 19 maart 2002 en voor zijn artikelen in het Brabants Dagblad van 20 juni 1987 (voorpagina), 15 juli 1987 (voorpagina) en 16 juli 1987 (voorpagina en pagina 5) over de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en COMDES,

m.vr.gr. Paul Quekel senior.

NB, de miljarden zijn zelfs tientallen miljarden geworden www.sdnl.nl/ln-quekel.htm en voor de heer Ton de Jong die mede verantwoordelijk is voor de ondergang van COMDES nog wat historie op www.sdnl.nl/quekel-34.htm met aanbeveling voor het geschrevene onder punt 2.

De artikelen van journalist Ton de Jong uit 1987 was de
aanleiding van de gedwongen verkoop van mijn computerbedrijf COMDES BV

De bewijzen van vernietigend resultaat van redactionele
artikelen van Ton de Jong in het Brabants Dagblad


Bron Financieel Dagblad

ONDERNEMINGEN BEDRIJFSTAKKEN
PVDA (BRABANT) WIL GRONDIG ONDERZOEK NAAR BOM-FRAUDE

Publicatiedatum: 30/6/1987

PVDA (BRABANT) WIL GRONDIG ONDERZOEK NAAR BOM-FRAUDE De PvdA-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant vindt dat er een diepgaand onderzoek moet komen naar de handelwijze van twee medewerkers van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij BOM.

Dat blijkt uit een maandag uitgegeven verklaring. De desbetreffende medewerkers, directeur drs F. Spits en het hoofd van de afdeling participatie Th. van Roosmalen, zijn in opspraak gekomen nadat bekend werd dat ze aandelen hadden gekocht van Comdes bv in Den Bosch, een bedrijf dat een zakelijke relatie onderhield met de BOM.

De PvdA-fractie zegt de handelwijze van de twee medewerkers van de BOM ten sterkste af te keuren. De fractie vindt dat de resultaten van het onderzoek moeten worden besproken in een vergadering van Provinciale Staten. Noord-Brabant is de enige aandeelhouder van de BOM. De Raad van Commissarissen heeft inmiddels geadviseerd Spits te ontslaan. De Raad beraadt zich nog over de positie van Van Roosmalen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, C. Looman, heeft eigener beweging zijn functie neergelegd. Hij was al geruime tijd op de hoogte van de transactie van de medewerkers van de BOM.

Datzelfde geldt overigens voor enkele kopstukken uit het Brabantse CDA, zo is onlangs pas duidelijk geworden. De huidige gedeputeerde P. Wagtmans (economische zaken) wist al sinds eind vorig jaar van de kwestie. Hij was daarover geinformeerd door drs G. Leers, die deel uitmaakt van het bestuur van het CDA-Brabant en die bij de Bom de functie vervult van directiesecretaris.

De Statenfractie Links Brabant, waarin PPR, PSP en CPN samenwerken, vindt het kwalijk dat vanuit het CDA geen actie is ondernomen. Volgens Wagtmans is die kritiek niet terecht. Hij zegt dat hem indertijd was meegedeeld dat de zaak was teruggedraaid. Bovendien zou hij de informatie vertrouwelijk hebben gekregen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat Spits en Van Roosmalen hun aandelen niet allemaal aan Comdes hebben terugverkocht, zoals aanvankelijk werd gemeld. Spits heeft slechts 34 van de 104 aandelen die hij oorspronkelijk had, terugverkocht aan de Comdes . De overige 70 heeft hij verkocht aan Van Roosmalen, die ze volgens zijn zeggen heeft doorverkocht aan een niet nader genoemde derde.

Directeur P. Quekel van Comdes zegt echter van doorverkopen aan een derde niets te weten. 'Ik weet niet beter dan dat Van Roosmalen op dit moment 174 aandelen bezit, 70 afkomstig van Spits en de 104 die hij al eerder bezat', aldus Quekel. Op vrijdag 10 juli buigt de statencommissie voor economische zaken zich over deze kwestie. Het College van GS beraadt zich dinsdag over de positie van Spits.

ONDERNEMINGEN BEDRIJFSTAKKEN
INVESTERINGSGROEP MODALFA LIJFT SYSTEEMHUIS COMDES IN

Publicatiedatum: 11/4/1989

INVESTERINGSGROEP MODALFA LIJFT SYSTEEMHUIS COMDES IN De particuliere investeringsgroep Modalfa breidt haar 50%-belang in Comdes, een van de grotere Nederlandse systeemhuizen, tot nagenoeg 100% uit. Eind vorig jaar had Modalfa haar belang door een kapitaalinjectie al verhoogd tot 50%.

Modalfa wil het in Den Bosch gevestigde systeemhuis (circa hfl. 50 mln omzet in 1988 en zo'n 160 werknemers) verder uitbouwen tot een 'internationaal systeemhuis voor de mainframe-, mini- en complexe netwerkenomgeving. Vooral voor het door Comdes ontwikkelde ziekenhuisinformatiesysteem bestaat in binnen- en buitenland grote belangstelling', aldus het bedrijf. Naast ontwikkeling van softwarepakketten voor ziekenhuizen is Comdes actief voor sectoren als detail-en groothandel, drukkerijen en beleggingsinstellingen.

Modalfa en de zustervennootschap Mobeta vormen een particuliere investeringsgroep, die actief is in high-tech industrie, vastgoed, textiel en financiele dienstverlening. Het belegd vermogen van Modalfa/Mobeta is ruim hfl. 200 mln. Begin dit jaar trok Modalfa al de aandacht door de overname van Staten Bank Holland, een kleine algemene bank.

Modalfa heeft haar belang in Comdes verhoogd omdat bij de (potentiele) afnemers van de automatiseringsdiensten ook na de kapitaalinjectie van eind 1988 nog zorg bleek te bestaan over de continuiteit van Comdes .

'Door op te gaan in de Modalfa/Mobeta Groep is de continuiteit van de Comdes Groep gewaarborgd en de financiering van de verdere groei zeker gesteld', aldus Comdes . De snelle groei van Comdes , dat in het verleden ook rondliep met plannen voor een beursintroductie, leidde eind 1988 tot een penibele financiele situatie, iets dat in de automatiseringsbranche overigens niet ongebruikelijk is.

Modalfa neemt de aandelen over van de huidige Comdes -directeuren P. Quekel en W. Kragtwijk. In verband met de verkoop van zijn aandelen heeft Quekel besloten zijn functie als algemeen directeur neer te leggen en commissaris en adviseur van de groep te worden.

Comdes zal geintegreerd worden in de high-tech divisie van Modalfa/Mobeta, waarin 450 personeelsleden een omzet van circa hfl. 130 mln realiseren.----- Original Message ----- From: "Jong, Ton de"
To: "'Big Insurance'"
Sent: Tuesday, March 19, 2002 11:01 AM
Subject: RE: BBOPINIE-001


Geachte heer Quekel,

Helaas kan ik uw ingezonden brief niet publiceren. U strooit in de brief met miljarden euro's zonder ook maar enig bewijs te leveren. Ik wil hiermee de lezer niet op het verkeerde been zetten.

Met vriendelijke groet,

Ton de Jong (chef opinie) -----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Big Insurance [queke002@planet.nl]
Verzonden: maandag 18 maart 2002 11:30
Aan: opinieredactie@brabantsdagblad.nl
Onderwerp: Fw: BBOPINIE-001

Geachte Opinie Redactie, de fax welke ik u ter informatie ook via e-mail doe toekomen,\

m.vr.gr. Paul Quekel senior.

FAXBERICHT
Aan: Brabants Dagblad
Faxnr.: 073 615 7171
Tel.nr.: 073 615 7157
T.a.v. : Opinie Redactie
Van: P.L.G. Quekel 0416 563055/0622992975
Betreft: Wie bedriegt Wie?
Referentie: BBOPINIE-001
Pagina's : 1 (inclusief dit voorblad)Waalwijk, 18 maart 2002.

Geachte Opinie Redactie, bezoek de websites www.toezicht.nl en www.sdnl.nl

Wie bedriegt Wie?Zalm, Melkert of Fortuyn!Gezien bij TV Buitenhof en gelezen.

Minister Zalm reageert niet op de brieven van de Stichting Toezichthoudend Nederland. Paars heeft het gedogen tot ware kunst verheven. Paars heeft een nieuw belastingstelsel ingevoerd dat vele Nederlandse Gezinnen met een hypotheek in de problemen kan brengen. Een huis koste in 1995 fl. 150.000 met een hypotheek van fl. 120.000,- Nu kost hetzelfde huis fl. 400.000,- met een hypotheek van fl. 450.000,- Het verschil is vaak de Nederlandse economie ingegaan in de vorm van nieuwe auto's, nieuwe interieurs, prachtige tuinen, mooie reizen, tweede huizen, caravans, boten, geschenken aan kinderen, etc. etc. (dit is het beroemde poldermodel, een gevonden en gecreëerde economie vanaf het verdrag van Maastricht?). Grote koppen in de krant. Meevaller voor Zalm van 6 miljard, nogal wiedes als er voor 100 miljard nieuwe hypotheken werden afgesloten (6% overdrachtsbelasting.)

Weet u dat de te betalen rente (de overwaarde van de huizen) hiervoor niet meer aftrekbaar is? Evenals het belegd gedeelte voor de beleggingshypotheken en lijfrentes onder het nieuwe regime, terwijl door Tussenpersonen gesteund door Verzekeraars dit niet werd gemeld, (bewijzen voorhanden). De schade die vele honderd duizenden gezinnen in Nederland lopen wordt nu al berekend op tientallen miljarden Euro's.

Om het maar niet te hebben over fraude en corruptie, over de overvolle wegen in Nederland (pardon ze zijn niet vol alleen maar een beetje druk!), over de bussen en treinen, over wachtlijsten (gezondheidszorg in 1986 35 miljard en geen wachtlijsten, nu bijna 90 miljard en?), over de rampen in Enschede en Volendam, over ???, over plaatsvervanger rechters, over blunderend Openbaar Ministerie, over A zeggen en B doen, (zoals met de renteaftrek van de hypotheken), en vele, vele andere zaken.

Pim Fortuyn demoniseren en stigmatiseren en nu al voor bedrieger uitmaken, de goede man heeft nog niet eens de kans van het zogenaamd politiek correcte establishment in Den Haag gehad. Het zijn net verongelijkte kinderen, die hun lolly is afgepakt. Pim mag lekker niet met ons spelen. De Nederlandse Bevolking is niet dom meer, ze wil alleen maar drie zaken: duidelijkheid, duidelijkheid, duidelijkheid, gestoeld op een politieke en betrouwbare overheid. Wij kunnen hiervoor gele en rode kaarten geven aan Paars, iedereen van politiek correct den Haag bleef op het pluche zitten!

Nu ze erop worden afgerekend schreeuwen ze moord en brand!

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior.En wilt u nog meer weten lees dan het navolgende:

Paul Quekel senior schreef op 4 april 2004: De gevolgen van wolmanzouten te lezen op http://www.sdnl.nl/quekel/quekel-35.htm en verdere informatie over de Nederlandse gezondheidszorg op http://www.sdnl.nl/quekel/quekel-34.htm

Ook over deze informatie zwijgt de politiek.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior, queke002@planet.nl

Laatste e-mail aan kamerleden:

Waarom worden burgers boos en dan direct daarna voor gek of labiel uitgemaakt? Of zou het nog één andere oorzaak kunnen hebben? Onze allesomvattende zichzelf verheerlijkende Staat? Gedragen door een onafzienbare schaar van ambtenaren en politieke figuurtjes verantwoordelijk voor meer dan 2,5 miljoen publieke banen (dit is meer dan 33% van het totaal antal banen in Nederland) over hoe het momenteel gaat in Nederland en hoe de Staat zich gedraagt! Over deze "heerlijke" Staat een gevleugeld woord, decennia geleden geschreven door Prof. R.A.V. Baron van Haersolte "de Staat is een schoft met een hoge hoed". Er is sinds deze uitspraak niets verandert en er zal niets veranderen, want Staat en Moraal hebben niets met elkaar te maken, dat is zo en dat blijft zo en zowel de Banken als de Verzekeraars hebben zich daarbij aangesloten!

Wij als burgers moeten alerter zijn, moeten eigen verantwoording nemen. Toch luistert de politiek alsmede de ambtenarij nagenoeg nooit naar haar burgers en laat velen in Nederland aan hun lot over getuige de vele websites op internet zoals www.adviesverlies.nl en www.toezicht.nl en www.sdnl.nl en www.lijstsmolders.nl Wanneer komt er toezicht op toezicht zonder inmenging van commissietjes uit eigen geledingen gevolgd door verhullende parlementaire enquêtes met vele aan geheugenverlies lijdende exponenten van de politieke en bestuurlijke macht van het establishment. Wanneer wordt er gestopt met aan ex-politici te vragen "onafhankelijke?" onderzoeken te doen?

De huidige "volksvertegenwoordigers" zijn nu verantwoordelijk en niet de ex-politici die Nederland hebben opgezadeld met een paars echec dat de ellende van de Uyliaanse periode ver zal overtreffen, want die kun je beter een standbeeld geven van pek met veren inplaats ze te vereren met functies als Minister van Staat en allerlei andere prachtige baantjes. Of we zingen voor de slechste ministers aller tijden een marskramersliedje uit ver vervlogen tijden "wie zal dat betalen zoete lieve Gerritje, dat gaat naar den Bosch toe zoete lieve meid". Lees bewijs op www.sdnl.nl/ln-quekel.htm want in het huidige Nederland gaan we nergens meer naartoe, dan alleen nog maar naar de knoppen!

Paul Quekel senior

Ter info:

U weet niet wat het socialisme van Kok en Melkert gesteund door paarse Zalm Nederland heeft aangedaan. Lees mijn informatie hieronder en ik hoop dat een en ander u tot nadenken zal stemmen. Kok is vaak gewaarschuwd ook over de gezondheidszorg. Lees de brandbrieven aan de politiek en de fax aan Kok op www.toezicht.nl voor overige links inzake waarschuwingen aan politiek correct Nederland de navolgende links, m.vr.gr. Paul Quekel senior.

  1. De brief over integriteit van 14 september 2001: www.toezicht.nl onder dossiers.

  2. De brandbrief van 13 november 2001: www.sdnl.nl/brandbrief.htm

  3. De belastingramp 21e eeuw: www.sdnl.nl/flipse-1.htm

  4. De fax aan Wim Kok van 20 november 2001: www.toezicht.nl onder dossiers.

  5. De eenzijdige aanpassing terroristendreiging door verzekeraars: toezicht/toezicht-polis-01.htm

  6. De brieven van Prof. Twan Tak, Nico Burhoven Jaspers over Nederlands Recht etc. op Katholiek Nieuwsblad: href="http://www.sdnl.nl/kn.htm">kn.htm

  7. De brieven aan Balkenende en de wettelijke Nederlandse "toezichthouders?": NO PAY TODAY toezicht.htm

  8. De historie en oorzaak over de gezondheidszorg

  9. De video's met Paul Ruys:
  10. De websites www.toezicht.nl www.adviesverlies.nl en www.sdnl.nl met al zijn klokkenluiders.Coby en Paul Quekel naast Hanja May-Weggen, Ruud Lubbers en Don Burgers

Het verdriet van een kapot gemaakte ondernemer in Nederland! Nadat ik in 1990 onterecht belastingaanslagen gekregen had; (met rente en kosten van meer dan 2 miljoen gulden en zoals een belastinginspecteur bij de controle in 1996 mij vertelde dat deze aanslag van hogerhand kwam, -(Kok was in 1990 minister van Financiën geworden)- hetgeen hij echter nooit voor een rechtbank zou herhalen. Waarom deze aanslag? Waarschijnlijk omdat ik in 1986 privé voor ongeveer 100.000 gulden advertenties in de gehele Brabant Pers geplaatst had ten gunste van het CDA, die begonnen met als Uylen het te vertellen krijgen in het sprookjesbos van Nederland en mede daardoor Joop den Uyl niet de nieuwe Minister President werd zoals Maurice de Hond voorspelt had maar dat Ruud Lubbers zijn karwei kon afmaken.

Door klachten van linkse signatuur heb ik zelfs van de reclame code commissie nog een boete gehad van 1500 gulden omdat ik verkeerde reclame gemaakt zou hebben. Dat VARA de ROOIE Haan tijdens deze campagne het CDA met een doodskist te graven liet dragen onder een groene vlag en het spelen van de dodenmars mocht blijkbaar wel! In augustus 2002 heb ik na 11 jaar 100.000 gulden van het Ministerie van Financiën gekregen als vergoeding voor de schade en het aangedane leed hetgeen echter niet in verhouding stond met de werkelijke kosten (meer dan 700.000 gulden) en gevolgschade (niet te berekenen). Aangezien ik het geld hard nodig had heb ik toen maar hun voorstel voor finale kwijting getekend, zie de brief van Ministerie van Financiën en de kwijting.

Toch zeg ik u als de Nederlandse MKB Ondernemers nu niet een daadkrachtig geluid laten horen "GENOEG IS GENOEG" in Den Haag dan zullen er de komende jaren vele van de ondernemers failliet gaan omdat deze de wettelijke heffingen en alle bureaucratische papierwinkel niet meer kunnen opbrengen en al zeker niet een apparaat met 2,5 miljoen publieke banen kunnen onderhouden. Het zou allen die dit lezen sieren om een krachtig antwoord te sturen naar onze "volksvertegenwoordigers" en de Klaas Vaken van Balkenende 2, waarbij oorzaak en gevolg van het Paarse Poldergenootschap al weer lang vergeten blijkt te zijn. Desnoods roept men op tot een staking met betalen van de wettelijke heffingen! Ook u heeft uw verantwoording voor onze Nederlandse ondernemers!

Ter bevestiging van mijn stelling dat er 7,5 miljoen banen in Nederland zijn waarvan zo'n 2,4 miljoen in de publieke sector. Het is zelfs al erger geworden en opgelopen naar bijna 2,5 miljoen. Daarbij nog 1 miljoen WAO-ers, binnenkort 800.000 werkelozen en elke dag 500.000 zieken aangevuld met de wettelijke aangestelde hoeders van de financiële en gerechtelijke wereld zoals accountants, fiscalisten, notarissen, advocaten, plaatsvervanger rechters en raadsheren die de spoeling van het MKB en de gewone burger oftewel hun geldelijke uiteindelijke netto bestedingsmarge nog veel kleiner maken.

Je hoeft helemaal geen professor te zijn en al zeker niet "wie zal dat betalen zoete lieve Gerritje (Zalm), dat gaat naar den Bosch toe zoete lieve meid" om te weten dat dit helemaal mis gaat.

m.vr.gr. Paul Quekel senior.

Hoezo kort financieel? Kort financieel met langdurige en verstrekkende gevolgen voor onze Nederlandse samenleving die onbetaalbaar wordt door de graai cultuur van de hoeders der Nederlandse Overheid op elk gebied; van Staat tot Provincie tot Gemeente. Iedereen zit op de nullijn of zelfs daaronder behalve deze zogenaamde hoeders van het volk.KORT FINANCIEEL Bron Dagblad de Telegraaf 5 maart 2004

MINDER BANEN - Het aantal banen in Nederland is vorig jaar met 0,4% afgenomen van 7.509.000 tot 7.476.000. Dat blijkt uit gisteren door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakte cijfers. Het aantal banen nam vooral af in de industrie en de financiële en zakelijke sector. In de industrie verdwenen vorig jaar 32.000 banen en bij de financiële en zakelijke diensten 39.000. Ook in de bouw vielen klappen. Bij de overheid en in de zorg gingen juist meer mensen werken. Het aandeel van overheid en zorg in het totale aantal banen is in drie jaar tijd toegenomen van 30 naar 33

Paul Quekel naast Hanja May-Weggen en Ruud Lubbers op 17 april 1986

Gerd Leers, Don Burgers en Hanja May-Weggen

Gerd Leers, Don Burgers en Hanja May-Weggen

Ruud Lubbers, Paul Quekel: "Dat elke slagboom op uw weg, een polstok in uw handen wordt". Dat waren profetische woorden van Ruud Lubbers tegen Paul Quekel. Want Paul Quekel is op zijn levensweg vele slagbomen tegengekomen, vooral van overheidswege, maar hij heeft na 12 jaar vechten de kracht verloren om deze slagbomen als polstokken te gebruiken. (www.sdnl.nl/pq-levensloop.htm)

Don Burgers, Paul Quekel en Ruud Lubbers toasten op de verkiezingen van 1986