Vragen aan de Europese sociaal-democraten

EuroStaete . . . EKC . . . PvdA . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie

Sterk en sociaal, PvdA-conferentie aan de Haagse Hogeschool

7 november 1998, Westerdijkplein 75, Den Haag, Van 10.30-16.30 uur.


  Nout Wellink (Nederlandsche Bank NV)

  a) Wat gaat u doen met de miljarden aan valutareserves na 1 januari a.s.? Vernietigen?
  b) Waar zijn ca. dertig miljard gulden (M1) gebleven na de fusie tussen de grote banken?
  c) Hoe wilt u 20% inflatie vermijden als gevolg van de euro? Hoe verkleint u M1 en waar?
  Zie internet http://www.sdnl.nl/wellink.htm voor deze vragen en uw antwoorden.


  Jan Pronk (Minister van VROM)

  a) Waarom subsidieert u de diffuse vergiftiging van het milieu met kankerverwekkend arseen?
  b) De Raad van State verbiedt het met arseen geïmpregneerde hout te versnipperen; U ook?
  c) Waarom negeert VROM de nuloptie-technologie voor het verwerken van gevaarlijk afval?
  Zie internet http://www.sdnl.nl/pronk.htm voor deze vragen en uw antwoorden.


  Hedy d'Ancona (Europarlement PvdA)

  a) Waarom accepteert het Europarlement een tweede Securitel-affaire?
  b) Is een afwijkend fiscaal systeem met rente-aftrek handhaafbaar in de EMU?
  c) Zal beleidsconcurrentie het sociale ondergeschikt maken aan de economische concurrentie?
  Zie internet http://www.sdnl.nl/d-ancona.htm voor deze vragen en uw antwoorden.


  Ad Melkert (Fractievoorzitter PvdA)

  a) Hoeveel gezinnen leven in Nederland op de armoedegrens met 't succesvolle poldermodel?
  b) Wordt de werkgelegenheid groter of kleiner vanwege de EMU, waarom en hoe snel?
  c) Vindt u dat iemand met een volledige baan zonder subsidie moet kunnen rondkomen?
  Zie internet http://www.sdnl.nl/melkert.htm voor deze vragen en uw antwoorden.


  Wim Kok (Minister-president)

  a) Wat doet u tegen de belangenverstrengeling en afdekking bij de Rechterlijke Macht?
  b) Maakt criminalisering van drugs in de EMU de sociale problemen groter of kleiner?
  c) Hoe wilt u de tweedeling tegengaan vanwege internet? Volgt u zelf al een computercursus?
  Zie internet http://www.sdnl.nl/kok-pvda.htm voor deze vragen en uw antwoorden.


  Neil Kinnock (British minister to New Labour)

  a) Are you aware of the fact that the Pound will rise in value due to the EMU?
  b) Do you accept an increase of unemployment because of this development?
  c) Are the British inclined to join the EMU in order to prevent the above?
  See internet http://www.sdnl.nl/kinnock.htm for these questions and your answers.


  Hans van den Broek (Eurocommissaris)

  a) Wilt u een sterk Europa en een sterke munt om de valutaspeculatie uit te bannnen?
  b) Wat is voor u het belangrijkste: een sociaal of een economisch sterk Europa?
  c) Moet Europa (EMU) eerst economisch convergeren alvorens uit te breiden?
  Zie internet http://www.sdnl.nl/vd-broek.htm voor deze vragen en uw antwoorden.


  Jacques Delors (President of the European Committee)

  a) What is more important: stability in prices or stability in social standards?
  b) Should healthcare, education and a basic income for all prevail capital interest for the few?
  c) Do you want a monetary treaty between the EMU, USA and Japan to stabilize currencies?
  See internet http://www.sdnl.nl/delors.htm for these questions and your answers.


Stichting Sociale Databank Nederland - Westkade 227 - 1273 RJ Huizen - 035-5244141

Het antwoord van: