Het eindeloze gevecht tegen de ongecontroleerde macht van het justitieapparaat

Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi

  Inhoudsopgave in hoofdstukken:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
  Het pleidooi

  Tweede verlenging van gevangenhouding - Voorzitter v/d Groen - 29-01-2002
  Aan de president van de Rechtbank Rotterdam - A. v. Velsen - 01-02-2002
  Dagvaarding van de verdachte - Officier van Justitie - 08-02-2002
  Brief van de 'Stichting Vals Beschuldigd' - N. Walbrecht - 25-02-2002
  Aan het Arrondissementsparket van Den Haag - A. v. Velsen - 05-03-2002

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland