De Staatsschuld: wat is geld eigenlijk? Weet u het, de politici, de media?

Geldpolitiek . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . CBS

Lea Manders en haar visie op de politiek

Politiek vanuit het hart (kandidaten)

Kernpunten om journalisten en politici goed te kunnen antwoorden