Fraude en zwartgeld afgedekt rond illegale bungalows op park De Eese in Steenwijk

Euroblunder . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

PERSBERICHT

Woensdag 28 november zijn de autoriteiten die bemoeienis hebben met de onwettige en gevaarlijke situatie op het Parc Emslandermeer in de gemeente Vlagtwedde schriftelijk en/of per fax op de hoogte gesteld met een rapport dat door het Ecologisch Kennis Centrum is opgesteld. Ook de heer Breuer zond vanuit Duitsland een compleet dossier van de overeenkomst tussen de heer Hollema directeur Emslandermeer BV en Essent over energieleverantie (Zie de brief aan dhr. A. Harteveld).

Overzicht van ge´nformeerde organisaties en personen
Verder een overzicht van de betrokken organisaties

 • Brief aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlagtwedde (Zie de brief)
 • Advocaat en adviseur Hilbrand Nawijn verzoekt Tweede Kamerlid  F. Teeven kamervragen te stellen
 • Mevr. mr. D. Feringa van de gemeente Vlagtwedde heeft in samenspraak met burgemeester Broetjes en de wethouders afgeloep dinsdag het hele verzoekschrift besproken
 • Het EKC heef inmioddels dat alles naar de hoofdofficier van Justitie mr. J.R. Eland (050-3166281) gezonden
 • Het EKC stuurde op 14.30 uur de faxen naar de betrokken instanties
 • In de voorgesprekken die dhr. Fennis heeft gehad afgelopen vrijdag zei de heer Tuin dat het ongebruikelijk is om rechtstreek met de hoofdofficier van Justitie in contact te treden.
 • Mevr. Flierman (secr. van dhr. Harteveld) vernam van dhr. Fennis dat men direct moest ingrijpen, omdat het gevaar van explosie en volksgezondheid en brandgevaar vanwege de doorlussing van de woningen m.b.t. de energevoorziening.
 • Energieleverancier Essent wordt gewezen op de met de bouwverordening strijdige zeer gevaarlijke situatie (video)
  Zoals het zich laat aanzien het probleem is gevaarlijk op Ems omdat de elektra naar de woningen niet volgens voorschriften
 • Brief aan brandweercommandant Peterse tel. 0599-652111 (Zie de brief)

Kopiehouders

> dhr. F. Fennis;
> dhr. H.P.A. Nawijn
> dhr. E.T. Breurer
> dhr. F. Oelschlaeger
> dhr. P.A. Linsen
> St. Sociale Databank Nederland
> Het Echte Nieuws