Rechtspraak in Nederland beheerst door collusie en manipulatie

Pamela . . . Geld . . . SDN . . . Schandpaal . . . Persvrijheid . . . Politiek

Columniste Pamela Hemelrijk is overleden. Zij nam geen blad voor de mond !

De beerput van de Nederlandse rechtspraak stinkt verschrikkelijk

  
  
  
  Adviseur landsadvocaat Mr. Paris
  
  
  

Paris

Het is u mischien ontgaan, want het stond gisteren op pagina 2, maar er begint eindelijk een beetje beweging te komen in de beerput van de Nederlandse rechtspraak. Want niet alleen de media misbruiken hun positie om met de boven ons gestelde autoriteiten onder één hoedje te spelen; ook rechters deinzen tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken. Daar zijn al diverse malen vragen over gesteld in de Kamer, maar die vragen worden dan door Jeltje van Nieuwenhoven terzijde gelegd, met een beroep op de Trias politica, de scheiding der machten. (Dus een Kamerlid zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de recht(s)spraak, en de staat wimpelt die vragen af met het argument dat de staat zich niet met de recht(s)spraak mag bemoeien, omdat die rechtspraak onafhankelijk is.

't Is net een Kafka-roman. Gelukkig zitten er nog een paar rechtschapen lui bij de rechtbank Utrecht, want daar moet zowat de hele top van de Haagse rechtbank zich nu onder ede laten verhoren. De edelachtbaren worden ervan beschuldigd gefraudeerd te hebben bij de afwikkeling van een faillissement. Het resultaat was dat een van de schuldeisers naar zijn vordering van 1,7 miljoen kon fluiten, en daardoor zelf failliet ging. De ABN-Amro daarentegen, die ook een van de schuldeisers was, kreeg via een geheime deal met de curator een veel hoger bedrag uit de boedel dan geoorloofd was. De Haagse rechter dit gesjoemel willens en wetens sanctioneerde, mr. R.J. Paris, heeft voor diezelfde ABN-Amro geweerkt. (Dat je je in zo'n geval als rechter van de zaak hoort terug te trekken is mr. Paris blijkbaar niet bekend. Hij is in een soorgelijk akkefietje, ook eens gewraakt, maar die wraking heeft hij toen doodleuk genegeerd. Hetgeen in strijd is met de wet.)

De Staat der Nederlanden is ook aangeklaagd: Kok, Korthals en Jorritsma worden ervan beschuldigd van fraude op de hoogte te zijn geweest, maar niets te hebben ondernemen.

Ook zij moeten binnenkort in Utrecht voor het hekje verschijnen. (Lieve rechtbank Utrecht: kan dat asjeblieft vóór 15 mei? Dan wordt het pas echt leuk!)

Onafhankelijke rechtspraak? Trias politica? Laat me niet lachen. Als de staat een rechtszaak wil winnen, dan heeft de staat daar zijn stromannetjes voor bij de rechterlijke macht. Bij de Centrale Raad van Beroep, een rechtscollege dat oordeelt over de rechtmatigheid van ambtenarenontslagen, staat een rechter aan het hoofd die topambtenaar is geweest bij Binnenlandse Zaken. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, dat alle boeren die zich tegen de MKZ-slachting van Brinkhorst probeerden te verzetten de kous op de kop heeft gegeven, wordt geleid door een rechter die topambtenaar is geweest op het departement van landbouw.

Onze vriend mr. Paris is inmiddels door het ministerie van Justitie tot adviseur van de landsadvocaat benoemd. Hij mag dus helpen de staat te verdedigen in een rechtszaak weerin hij zelf min of meer hoofdverdachte is. Bovendien heeft hij, sinds hij de staat als adviseur dient, als rechter 12 kort gedingen tegen de straat behandeld. Eén daarvan was een geding van Miloservic. De staat won, vanzelfsprekend. Tijdens de MKZ-crisis hebben hobbyboeren vorig jaar inderhaast een gelegenheidsstichting opgericht, om tegen de ruimingen te kunnen procederen via de gewone rechter. Want dat je bij het College van Beroep geen schijn van kans maakte, was zonneklaar. Dat geding stond voor woensdag bij de Haagse rechtbank op de rol. Te elfder ure is die zaak toen, zonder opgaaf van redenen, verschoven naar donderdag; op die dag had mr. Paris namelijk zitting. En die heeft dat varkentje toen voor de staat gewassen: het ruimen mocht doorgaan. Wat zullen er die avond een rondes gegeven zijn in de Rotaryclub. "Proost amice! Op de bananenrepubliek!"


Algemeen Dagblad 29 maart 2002

  Terug naar het begin
  Rubrieken Sociale Databank
  Kritiek op eigen nest vergt moed'
  Rechtspraak in een bananenrepubliek
  Na m'n mislukkingen: Beter laat dan nooit
  Leren leven met bedrog en rechtsongelijkheid?
  Mijn stokpaardje: Er is nog recht in Nederland ??
  Het Nederlands journaille: een stelletje kontkruipers
  De moord op Pim Fortuyn. Wie heeft er belang bij, Watson?
  Adviseur landsadvocaat Mr. Paris, beerput open over rechtspraak
  Na de verachtelijke moord op Pim Fortuyn: I saw a dead man win a fight
  Paul Quekel vraagt prof. Henri Beunders om publicatie van geweigerd stuk
  Pamela Hemelrijk in KN: 'Leren leven met bedrog en rechtsongelijkheid?'
  Arsenicum en oude Kok. Gevangenisstraf i.p.v. een commissariaat bij Shell
  Geschorst als redacteur van het Algemeen Dagblad wegens taartincident in Nieuwspoort
  Productie kankerverwekkend hout gaat gewoon door. Parlement weigert te reageren
  Pamela Hemelrijk: neemt actie tegen wolmanzouten; wat de politiek heeft laten afweten
  Aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO kilo Chroom VI kan het niet gelegen hebben