Pamela Hemelrijk: geschorst als redacteur bij Algemeen Dagblad

Pamela . . . Geld . . . SDN . . . Schandpaal . . . Persvrijheid . . . Politiek

Columniste Pamela Hemelrijk is overleden. Zij nam geen blad voor de mond !

Op staande voet de laan uit bij het Algemeen Dagblad

Overzicht van Pamala's columns bij de SDN

Pamela Hemelrijk ziet probleem (video)   


BANANENREPUBLIEK

Origineel per aangetekende post

Mevrouw P. Hemelrijk
Prinsengracht 185 (1)
1015 DS Amsterdam

Rotterdam, 14 februari 2002

Geachte collega,

Hierbij deel ik je mee dat je met directe ingang bent geschorst als redacteur van het Algemeen Dagblad. De reden daarvoor is jouw gedrag rondom de uitreiking van de Nieuwspoortprijs voor de beste verkiezingscampagne, afgelopen dinsdag in Den Haag en de gang van zaken met betrekking tot jouw column voor de krant van vrijdag 14 februari.
Nadat ik er niet in was geslaagd je woensdag te bereiken, heb ik je donderdagochtend telefonisch laten weten dat ik vind dat je met je optreden het aanzien van het Algemeen Dagblad schade hebt toegebracht.

Een serieuze journaliste van een serieuze krant vat niet het plan op om iemand met een taart te gaan bekogelen. Het gescheld en gevloek waartoe jij je vervolgens hebt verlaagd, toen de algemeen manager van Nieuwspoort jou tenslotte de toegang tot het perscentrum heeft geweigerd, is beschamend en onaanvaardbaar van een journalist die als een representant van het Algemeen Dagblad wordt beschouwd.

Ik heb over jouw optreden niet alleen klachten van buiten gekregen, maar ook de redactieraad heeft zich er schriftelijk over bij mij beklaagd. Los van deze op zich ernstige gebeurtenis, heb ik je in hetzelfde telefoongesprek ingelicht over mijn besluit dat je in de toekomst wekelijks nog één column zou hebben, zodat je ook nog artikelen zou kunnen schrijven voor de bijlage Reporter. Van dat laatste was je volgens mijn informatie al op de hoogte.

In je column voor de vrijdagkrant heb je beide gespreksonderdelen ten onrechte aan elkaar gekoppeld. Je bent erop attent gemaakt dat zulks in strijd is met de feiten en daarop is je verzocht enkel en alleen op dit onderdeel je column aan te passen. Je wilde echter niet dat deze dan zou worden gepubliceerd. Voordat we zelfs maar in staat waren daarover met elkaar het gesprek aan te gaan, had je de column al aangeboden aan de internetsite van Theo van Gogh en werd deze al gepubliceerd met de mededeling dat de column was geweigerd. Opnieuw een pertinente onjuistheid. Bovendien bleek je meteen met jouw verhaal over de vermeende weigering de mediaredactie van de Volkskrant te hebben gebeld, die mij daarover onmiddellijk benaderde.

Opnieuw heb je er blijk van gegeven niet te erkennen dat de hoofdredacteur de eindverantwoordelijkheid en de zeggenschap heeft over de journalistieke inhoud van de krant. De hoofdredacteur heeft niet overwogen de betreffende column te weigeren, maar verlangde slechts dat de feitelijke onjuistheid zou worden gecorrigeerd. Jij was daar niet toe bereid en hebt de column onmiddellijk elders ter publicatie aangeboden en bovendien wederom de naam van het Algemeen Dagblad in opspraak willen brengen door de redactie van De Volkskrant met onjuiste informatie te benaderen. Ik vind deze gang van zaken opnieuw onaanvaardbaar.

Het vertrouwen in jou is zodanig aangetast dat ik voortzetting van de samenwerking met jou niet langer wenselijk vind en ik heb besloten je per direct te schorsen. Ik ben van oordeel dat dit zoveelste incident
niet zonder consequenties kan blijven en zal overgaan tot het indienen van een ontbindingsverzoek.

De schorsing houdt tevens in dat je vooralsnog niet meer welkom bent in de gebouwen van het Algemeen Dagblad en PCM Uitgevers en dat je toegangspasje zal worden geblokkeerd. Bovendien impliceert de schorsing dat je je niet meer naar buiten toe als redacteur van het Algemeen Dagblad mag presenteren.

Hoogachtend,

W.H.K. Ammerlaan
Hoofdredacteur a.i.
Niemands knecht
Pamfletten uit het Hemelrijk 1993 -2002
Uitgeverij Aspekt

Verkrijgbaar bij de betere boekhandel,
behalve Het Martyrium te Amsterdam.

AD 28 februari 2001

  Terug naar het begin

  Rubrieken Sociale Databank
  Kritiek op eigen nest vergt moed'
  Rechtspraak in een bananenrepubliek
  Na m'n mislukkingen: Beter laat dan nooit
  Leren leven met bedrog en rechtsongelijkheid?
  Mijn stokpaardje: Er is nog recht in Nederland ??
  Het Nederlands journaille: een stelletje kontkruipers
  De moord op Pim Fortuyn. Wie heeft er belang bij, Watson?
  Adviseur landsadvocaat Mr. Paris, beerput open over rechtspraak
  Na de verachtelijke moord op Pim Fortuyn: I saw a dead man win a fight
  Paul Quekel vraagt prof. Henri Beunders om publicatie van geweigerd stuk
  Pamela Hemelrijk in KN: 'Leren leven met bedrog en rechtsongelijkheid?'
  Arsenicum en oude Kok. Gevangenisstraf i.p.v. een commissariaat bij Shell
  Geschorst als redacteur van het Algemeen Dagblad wegens taartincident in Nieuwspoort
  Productie kankerverwekkend hout gaat gewoon door. Parlement weigert te reageren
  Pamela Hemelrijk: neemt actie tegen wolmanzouten; wat de politiek heeft laten afweten
  Aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO kilo Chroom VI kan het niet gelegen hebben