Nieuwe Midden Partij over: Het 10 stappenplan van de PVDA

Politiek . . . . . Nieuwe Midden Partij . . . .PERSBERICHT


De NIEUWE MIDDENPARTIJ (NMP) heeft met ongeloof kennis genomen van: 'Het 10 stappen plan van de PVDA'

De heer Melkert en in zijn kielzog bewindslieden als mevrouw Vliegendhart verdedigen nog steeds de resultaten van de wantoestanden, die onder paars zijn ontstaan: "Wachtlijsten, kwaliteit in zorg, armoedeval, toenemende criminaliteit, onderwijsverschraling, sorry democratie etc. etc."

Naar de mening van de NMP blaast de PVDA eenvoudige doorzichtige verkiezingsretoriek. Men kan niet van twee walletjes eten. Of men neemt volledig afstand dan wel het gevoerde beleid wordt verdedigd.

De NMP hoopt dat de kiezers de opgelaten luchtballonnen zullen doorprikken. Als er één partij zich bescheidener zou moeten opstellen is dit wel de PVDA. Met de uitspraken van de heer Melkert lijken de kiezers voor de zoveelste keer weer in de maling te worden genomen. Wij vinden dit dan ook kiezersbedrog!

Wanneer de Nieuwe Midden Partij na 15 mei in het parlement vertegenwoordigd zal zijn, zullen wij er op toezien, dat partijen hun beloften nakomen. Wij zullen niet meedoen met dergelijke politieke spelletjes. En zullen een positie gaan innemen als: " Luis in de pels ".

Kijk voor verdere informatie:
Bel met: Onze lijsttrekker Jos Bron: 06-21578269
of Arjan Gelder: 06-21578269.

Jos Bron is de lijsttrekker van de Nieuwe Midden Partij. Hij is ondernemer en directeur van een bouwadviesbureau. Hij is 56 jaar en heeft twee dochters. Hij is lid van Provinciale Staten in Noord-Holland. Samen met de andere kandidaten probeert hij verandering te bewerkstelligen in de vastgelopen paarse politiek.

Martin Dessing is raadslid in Laren en de eigenlijke oprichter van de Nieuwe Midden Partij voortkomend uit de eerdere Nederlandse Middenstand Partij. In de zeventiger jaren had de NMP twee zetels in de Tweede Kamer. De campagne voor de Middenstandspartij duurde slechts 7 maanden.

Op dit moment is Martin Dessing voorzitter van de Nieuwe Midden Partij. Hij strijdt voor een betrouwbare en eerlijke politiek die recht doet aan het rechtsgevoel van de mensen. In het bijzonder het Midden- en Kleinbedrijf is gebaat bij een vertegenwoordiging in de Tweede Kamer omdat de overheid steeds meer administratieve en fiscale taken op het bord legt van de kleine ondernemers.

Het Midden- en Kleinbedrijf is de motor van de lokale economie met meer dan 2 miljoen arbeidsplaatsen. Als geen ander weten de ondernemers dat de klanten in de de winkel een portemonnee moeten hebben waar iets in zit. Dat houdt in dat de koopkracht van de brede massa uiterst belangrijk is voor de afzet van de productie van de bedrijven en de werkgelegenheid die daaraan verbonden is.

Zie onze folder over "de zwakste schakel" in de politiek
De folder over de gebakken lucht van Fortuyn
Nieuwe Midden Partij over: Het 10 stappenplan van de PVDA
Ons overzicht van Radio en televisie-uitzendingen

    Nieuwe Midden Partij - Lijst 9

Partijbureau postbus 2087, 8203 AB Lelystad
telefoon/faxnummer: 0320-281412

info@nmp.nl
Secretariaat postbus 4689, 5953 ZH Reuver
Postgiro 30.14.00 t.n.v penningmeester NMP