Nieuwe Midden Partij lijst 9 doet mee met de Kamerverkiezingen op 15 mei 2002

EuroStaete . . Politiek . . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad


Jos Bron is de lijsttrekker van de Nieuwe Midden Partij. Hij is ondernemer en directeur van een bouwadviesbureau. Hij is 56 jaar en heeft twee dochters. Hij is lid van Provinciale Staten in Noord-Holland. Samen met de andere kandidaten probeert hij verandering te bewerkstelligen in de vastgelopen paarse politiek.

Martin Dessing is raadslid in Laren en de eigenlijke oprichter van de Nieuwe Midden Partij voortkomend uit de eerdere Nederlandse Middenstand Partij. In de zeventiger jaren had de NMP twee zetels in de Tweede Kamer. De campagne voor de Middenstandspartij duurde slechts 7 maanden.

Op dit moment is Martin Dessing voorzitter van de Nieuwe Midden Partij. Hij strijdt voor een betrouwbare en eerlijke politiek die recht doet aan het rechtsgevoel van de mensen. In het bijzonder het Midden- en Kleinbedrijf is gebaat bij een vertegenwoordiging in de Tweede Kamer omdat de overheid steeds meer administratieve en fiscale taken op het bord legt van de kleine ondernemers.

  Het Midden- en Kleinbedrijf is de motor van de lokale economie met meer dan 2 miljoen arbeidsplaatsen. Als geen ander weten de ondernemers dat de klanten in de de winkel een portemonnee moeten hebben waar iets in zit. Dat houdt in dat de koopkracht van de brede massa uiterst belangrijk is voor de afzet van de productie van de bedrijven en de werkgelegenheid die daaraan verbonden is.


  Zie onze folder over "de zwakste schakel" in de politiek
  De folder over de gebakken lucht van Fortuyn
  Nieuwe Midden Partij over: Het 10 stappenplan van de PVDA
  Ons overzicht van Radio en televisie-uitzendingen

   Nieuwe Midden Partij - Lijst 9

  Partijbureau postbus 2087, 8203 AB Lelystad
  telefoon/faxnummer: 0320-281412

  info@nmp.nl
  Secretariaat postbus 4689, 5953 ZH Reuver
  Postgiro 30.14.00 t.n.v penningmeester NMP