Nationale Ombudsman en later staatsraad mr. Oosting 'misleidt media over het rapport m.b.t. de vuurwerkramp

Nationale Ombudsman mag fraude en corruptie bij rechtbanken en advocatuur niet onderzoeken

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Nationale Ombudsman weigert klokkenluidersregeling m.b.t. corruptie bij advocatuur en rechterlijke macht

De tv-uitzending over het initiatief van Ronald van Raak van de SP over de klokkenluidersregeling onder auspiciën van de Nationale Ombudsman staat in schril contrast t.a.v. de klokkenluiders die melding maken van gezwendel, corruptie en frauduleus handelen van advocaten en rechters. Waarom is dat? Ronald van Raak van de SP presenteert een halve oplossing van dit gigantische rechtsprobleem. Zie ook de video met een poging om vragen gesteld te krijgen over de staatsschuld.Bureau Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoon +31 70 356 35 47
Fax +31 70 360 75 72
bureau@nationaleombudsman.nl

Geachte heer Brockhus,

Dank u voor uw e-mail van 3 mei 2012. Daarin schrijft u dat er sprake is van fraude in de advocatuur en de rechterlijke macht. U vraagt de Nationale ombudsman om deze fraude aan te pakken. Graag informeer ik u over de behandeling van uw e-mail: Is onderzoek mogelijk?

De Nationale ombudsman mag klachten behandelen over overheidsinstanties. De ombudsman mag echter geen klachten behandelen over rechterlijke instanties. Omdat uw klacht over de rechterlijke macht en de advocatuur gaat, stellen wij geen onderzoek in naar uw klacht.

Waar kunt u wel terecht?
Voor de klacht over de advocatuur kunt u contact opnemen met de Nederlandse orde van advocaten. Bel 070 335 35 35 of ga naar www.advocaten.nl

Klachten over rechters kunnen voorgelegd worden aan de desbetreffende rechtbank. In tweede instantie kunt u de klacht voor leggen aan de Procureur-generaal van de Hoge Raad.

In uw e-mail lees ik dat u de Nationale ombudsman vraagt om de fraude binnen de advocatuur en rechterlijke macht te onderzoeken. Het spijt ons te moeten meedelen dat de Nationale ombudsman een dergelijke bevoegdheid niet heeft. De politiek in 2011 heeft uitdrukkelijk gekozen om die bevoegdheid bij de Procureur-generaal van de Hoge Raad te laten.

Hebt u nog vragen?

Hebt u over deze e-mail nog vragen, neem dan contact op met mij. U kunt mij op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag bereiken via telefoonnummer (070) 356 35 47.

Met vriendelijke groet,

mevrouw J.C. Moerland
medewerker FrontofficeBureau Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoon +31 70 356 35 47
Fax +31 70 360 75 72
bureau@nationaleombudsman.nl

Van: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: donderdag 3 mei 2012 16:46
Aan: Bureau Nationale Ombudsman
CC: Bremen Mic van; Anton van Putten; Wedzinga Wicher
Onderwerp: Re: De rechtsstaat in gevaar?

Dag mevrouw Midland,

Mijn menig kunt u voor kennisgeving aannemen, maar de fraude bij de advocatuur en de rechterlijke macht niet.

(C) M.vr.gr.
 
R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail:
sdn@planet.nl
Website: http://www.sdnl.nl
Tel.: 035-5268153
 

From: Bureau Nationale Ombudsman
Sent:
Thursday, May 03, 2012 3:47 PM
To:
sdn@planet.nl
Subject:
RE: De rechtsstaat in gevaar?

Geachte heer Brockhus,

Dank u voor uw e-mail van 2 mei 2012 aan mr.dr. W. Wedzinga. Daarin schrijft u dat u geen vertrouwen meer hebt in de Nederlandse rechtstaat. Met deze e-mail bevestig ik dat ik uw e-mail ter kennisgeving heb aangenomen.

Hebt u nog vragen?

Hebt u over deze e-mail nog vragen, neem dan contact op met mij. U kunt mij op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag bereiken via telefoonnummer (070) 356 35 47.

Met vriendelijke groet,

mevrouw J.C. Moerland
medewerker FrontofficeBureau Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoon +31 70 356 35 47
Fax +31 70 360 75 72
bureau@nationaleombudsman.nl

Van: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: woensdag 2 mei 2012 16:51
Aan: Wicher Wedzinga
CC: Bureau Nationale Ombudsman
Onderwerp: Re: De rechtsstaat in gevaar?

Hartelijk dank mr.dr. W. Wedzinga,

Gisteren is besloten door de vier gezinnen om geen cassatie aan te vragen omdat we geen enkel vertrouwen hebben in de afloop van een op corruptie gebaseerde rechtsgang van vier jaar. Ik hoef u niet uit te legen waar de schoen wringt. www.sdnl.nl/integriteit.htm

Bedankt voor de link, ik zal hem plaatsen. Het is verbijsterend dat informatie van betrokkenen die niet via de advocaat wordt ter kennis gebracht van de rechtbank of het hof dat dat niet wordt meegenomen in de afweging voor een vonnis tegen een ronduit criminele advocaat. Ik heb in enkele gesprekken met Kamerlid Jeroen Recourt hierover gesproken en ook Job Cohen gevraagd de advocatenwet aan te scherpen. Maar het blijft oorverdovend stil. Ons zogenaamde rechtssysteem is door en door verrot.

De rechter of raadsheer diskwalificeert zich compleet door zo een door hem/haar gewenste uitspraak te kunnen doen die dwars staat op wat recht en waarheid is. O.a. de aperte leugen over het deurwaardersexploot van ruim vier miljoen dat de geschorste ex-advocaat H.F.C. Kuipers aan de raadsheer van het Hof verklaarde; dat dit een fout van de deurwaarder zou zijn geweest. De rechter slikte die leugen als zoete koek. De vier gezinnen die zeker 60.000 euro zijn kwijtgeraakt door de juristerij van zowel de advocaten van de tegenpartij als van de rechters die daarmee akkoord gingen. het is ronduit verbijsterend. Zie: mijn protest daartegen en de brief aan het gerechtshof te Amsterdam met achtergrondinformatie om tot een eerlijke uitspraak te komen: http://www.sdnl.nl/vragen-aan-kuijpers.htm

Rob Brockhus

LinkedIn

Mr. dr. Wicher Wedzinga heeft u een bericht gestuurd.

Datum: 02-05-2012

Onderwerp: De rechtsstaat in gevaar?

De nationale Ombudsman heeft in niet mis te verstane bewoordingen zijn zorgen geuit over de kwaliteit van onze rechtspraak en het niveau van de rechtsstaat. En hij is bepaald niet de enige die het "probleem" signaleert. De komende tijd (o.a. Chipshol) zal niet alleen in het teken staan van de economische crisis, maar zeker ook van het vertrouwen in de politiek en gezagsdragers. Ik heb onlangs in een lezing gesproken over de spagaat van onze rechtspraak tussen kwaliteit en kwantiteit. De outputfinanciering die in 2002 en 2005 in gang is gezet, heeft onheilspellende gevolgen gehad voor rechterlijke uitspraken. Die lezing heb ik vandaag gepubliceerd op mijn website: www.wicherwedzinga.nl. Het is een eerste aanzet. In een volgend stuk zal ik trachten te illustreren hoe en waarom het rechtsstatelijk gehalte van onze (straf)rechtspraak implodeert en een voorzet geven om verdragsrechtelijk gezien wenselijke en noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen. .

Dit bericht weergeven/beantwoorden