Bisschop Muskens aangeslagen na belerende preek van Bolkestein

EuroStaete . . Politiek . . Klokkenluiders <===> SDN . . Snuffelhoekje . . English

Bolkestein las Muskens de les tijdens een gesprek tussen de bisschoppen en de VVD-factie


De Volkskrant van 10 oktober 1996

van onze verslaggeefster

DEN HAAG - Bisschop Muskens heeft gisteren de Tweede Kamer aangeslagen verlaten na een preek van VVD-leider Bolkestein over zijn uitspraak dat men in uiterste nood een brood ogen stelen. Bolkestein las Muskens de les tijdens een gesprek tussen de bisschoppen en de VVD-factie, en sloot daarna de bijeenkomst zonder de bisschop een weerwoord te gunnen

Kardinaal Simonis noemde het einde van het gesprek de liberalen 'een beetje irritant'. Muskens was zo opgelaten dat hij na afloop van het gesprek geen commentaar wilde geven. Bolkestein noemde Muskens' uitspraken over armoede 'onbezonnen en daarom betreurenswaardig' en hield hem daarna twee teksten uit Spreuken 6 voor: Men doet een dief geen verachting aan als hij steelt om zijn ziel te vullen, omdat hij honger heeft. En gevonden zijnde vergeldt hij het zevenvoudig, hij geeft al het goed van zijn huis.

Daarna beëindigde de VVD-leider de sessie met de bisschoppen. Muskens wierp nog tegen dat het dan wel moet gaan om een dief die bezittingen en een huis heeft. Maar daarop sloot Bolkestein ten tweeden male de vergadering. Volgens de VVD-leider was de tijd voorbij. Maar de prelaten verkeerden in de veronderstelling dat er nog een half uur te gaan was. Officieel was armoede geen onderwerp van gesprek. Maar in VVD-kringen verluidt dat Bolkestein al weken van plan was een hartig woordje te spreken met Muskens. Het incident is aanleiding voor de bisschoppen om een volgend gesprek met de VVD-fractie wel over armoede te laten gaan. Wanneer dat zal plaatsvinden is onduidelijk.

Volgens kardinaal Simonis spreken de bisschoppen niet vaak met de VVD-fractie. De andere grote fracties worden bijna jaarlijks bezocht, maar de vorige bijeenkomst met de VVD was in 1993. Premier Kok ontvangt bisschop Muskens eind oktober in het Torentje.