Stichting Milieufederatie Limburg erkent en adviseert standpunt EKC


Koersgroep . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Giftig hout mag niet vershredderd, maar moet worden verwerkt als gevaarlijk afval

STICHTING MILIEUFEDERATIE LIMBURG


            Secretariaat:
            Godsweerderstraat 2,
            6041 GH Roermond
            Tel 0475-386410
            Fax 0475-386429
            E-mail sml@millimb.nl
            Bank; ABN-AMRO nr. 57.62.22.887
            Postbank 3023273

            Overkoepeling van particuliere
            Organisaties op het gebied van
            natuurbehoud, landschaps- en
            milieubescherming in Limburg.

  College van Gedeputeerde Staten
  van Limburg
  Postbus 5700
  6202 MA Maastricht

  Sittard: 07 oktober 1998
  Betreft: inzamelen en verwerken van verduurzaamd hout
  Behandeld door: drs. H.J. Bemelmans
  Bijlagen: -
  Nummer: 98.0158\EV


  Onlangs wees de Raad van State vonnis terzake van het inzame1en en verwerken van verduurzaamd hout. Het materiaal mag niet langer worden vershredderd maar moet worden verwerkt als gevaarlijk afval.

  Dit heeft consequenties voor de aanpak van dit soort afval door de provincies. Uw College werd hierop onlangs geattendeerd door ing. A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum te St. Oedenrode.

  Ons inziens heeft dit ook voor Limburg gevolgen voor de wijze van verwerking van sloop- en bouwafval. Verduurzaamd hout is vaak niet herkenbaar als zodanig, zeker niet als het is overgeschilderd. Het afscheiden van deze houtfractie voor bewerking als gevaarlijk afval is dus niet adequaat mogelijk.

  Ons inziens snijdt de heer van Rooij het probleem terecht aan. Graag vernemen wij uw mening en eventuele stappen terzake.