F.F. Beunk, Amsterdam (lid presidium ledenvergadering VMD) in de Volkskrant

Koersgroep . . . SDN . . . Milieudefensie <====> EKC . . . Klokkenluiders

Milieudefensie: Institutionaliseren of een 'actiepartij' blijven?


28 november 2001

Milieudefensie

Pagina 2 van de Volkskrant van 28 november bericht niet helemaal juist over het op zichzelf niet erg belangrijke vertrek van de voorzitter van de vereniging Milieudefensie (VMD): Hij vertrok vrijwillig, niet door 'afzetting'. In zijn reactie verwoordt het bestuur van VMD kort het eeuwige dilemma van de milieubeweging, waar ook VMD last van heeft: Institutionaliseren of een 'actiepartij' blijven? Het bestuur vertelde de krant niet hoe de vereniging daarmee omgaat.

Discussie over dat dilemma zou in een vereniging moeten kunnen, maar is in VMD vrijwel onmogelijk. De chaotisch verlopen ledenvergadering van 24 november j.l. verwierp in meerderheid een voorstel tot wijziging van de statuten dat de invloed van het betaald personeel op het beleid van de vereniging zou hebben uitgeschakeld. Die meerderheid berustte in aanzienlijke mate op de stemmen van het personeel en het bestuur.

Het personeel is nl. tevens lid en heeft stemrecht. Het heeft vanzelfsprekend persoonlijk belang bij het op gang houden van de grote subsidiestromen (Nationale Postcode Loterij, ministeries). In een ordentelijke vereniging met een groot professioneel bureau behartigt het personeel zijn materiële belangen in de ondernemingsraad en bepalen de leden het beleid in de ledenvergadering.

F.F. Beunk, Amsterdam (lid presidium ledenvergadering VMD)