De kritiek op Milieudefensie die u NIET in het verenigingsblad kunt lezen.
Met recht kunnen er vraagtekens gezet worden bij de bestuurlijke integriteit.

Koersgroep . . . SDN . . . Milieudefensie <====> EKC . . . Klokkenluiders

Verhaal van Milieudefensie heeft dezelfde realiteitswaarde als een uit het Kremlin
door Rob Brockhus, redacteur Stichting SDN


Copy uit de Telegraaf van 27 november 2001

  Voorzitter Milieudefensie vertrekt

In de Telegraaf van 27 november 2001 staat een persbericht van het bestuur van de Vereniging Milieudefensie. Hierin wordt als reden van het opstappen van voorzitter Bas Vos zijn kwakkelende gezondheid aangevoerd. Niets is minder waar. Bas Vos is zo gezond en fit als een vis. Het verhaaltje dat vice-voorzitter C. Smitskamp oplepelt heeft dezelfde realiteitswaarde als van een bericht uit het Kremlin ten tijde van de Koude oorlog na een machtswisseling. Ook toen waren het altijd gezondheidsproblemen die een plotselinge verandering van de leiding noodzakelijk maakte.

Wat de werkelijke reden van Bas Vos zijn vertrek was kunt u zien op het internet bij de Sociale Databank Nederland. Daar kunt u de video bekijken hoe en waarom Bas Vos acuut opstapte aan het begin van de Algemene Ledenvergadering, na de allereerste interruptie van een van de leden. Het is duidelijk dat de nieuwe (tijdelijke) voorzitter het gebeuren wil mitigeren. Vergelijk de video bij de SDN met het bericht hieronder en u kunt zelf bepalen wat werkelijkheid is. De Telegraaf kan in deze niets verweten worden, behalve dat de redactie telefonisch op de hoogte was gesteld van de werkelijke gang van zaken. Het niet betrekken van de situatiebeschrijving en de video bij de berichtgeving is journalistiek bezien een slechte zaak. De lezers van de Telegraaf worden daarmee welbewust beduveld.

Zie ook het naar de Telegraaf verzonden mailtje.
  
  
  
  van 27 november 2001


  Voorzitter Milieudefensie vertrekt

  AMSTERDAM - Voorzitter B. Vos van Milieudefensie is afgetreden. Vernieuwing van de milieuorganisatie legt een te zware druk op zijn gezondheid, aldus een woordvoerster van Milieudefensie dinsdag. Ook zijn eigen drukke agenda is reden voor het aftreden van Vos. Vice-voorzitter C. Smitskamp neemt zolang zijn taken waar. Binnen Milieudefensie heerste al langer onvrede. Enkele leden wilden meer invloed op het beleid en hadden zich verenigd in een zogeheten Koersgroep.

  Tijdens de ledenvergadering zaterdag meldde Vos dat hij opstapte als voorzitter. De oud-ondernemer was in maart benoemd, tot verrassing van velen. Vos (62) was voorheen directeur van bedrijfsvereniging Detam, de HEMA en van Unigro. Voordien was hij huisarts, taxi-ondernemer, secretaris van de Amsterdamse Taxicentrale en horeca-exploitant. Vos had in het jaarverslag over 2000 nog laten blijken geen moeite te hebben met kritiek: "Als er wrijving is, schrikt iedereen wakker. Dat is een uitstekende zaak. Door wrijving ontstaat glans."

  Milieudefensie is een vereniging met 107 werknemers. Recent zijn acties gevoerd voor biologisch voedsel, een schoner klimaat en meer open ruimte. Ook is actie gevoerd tegen Schiphol. De groep heeft een omzet van 8,8 miljoen gulden, dankzij de Postcodeloterij, subsidies van ministeries en contributies. Het aantal leden van de vereniging is vorig jaar gedaald tot 31.000, duizend minder dan een jaar eerder.