Groene stroom verhult subsidiemisbruik. Die overbodige 1,3 miljard subsidie moet naar de Nuloptie v van Edelchemie BV

Bij Milieudefensie gaat de beuk erin. Het wordt kiezen of kabelen
Koersgroep . . . SDN . . . Milieudefensie <====> EKC . . . Klokkenluiders

Milieudefensie werkt samen met St. Natuur en Milieu voor groene stroom

Het begint wat saai met enkele e-mails,
maar het wordt allengs spannender----- Original Message ----- From: "Ad van Rooij"
To: "Jasper Korff"
Cc: "Toine van Bergen" ; "Han van de Wiel" ; "Teo Wams" ; ; "B. Vroomen" ; ; ; "Micha Kuiper" ; "Henk Klomp" ; "Wim Kersten" ; "Harry Kerkhof" ; "Jan Juffermans" ; ; ; "Wijnand Duivendak" ; "Ruud van der Donk" ; "Annelies Derkx" ;Eriketer van Daal" ; "EriK van de Burgh" ; "Rob Brockhus" ; "André Bos"
Sent: Tuesday, December 20, 2001 0:24 AM Subject: Relatie Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu

Hallo Jasper (spreekbuis voor Vereniging Milieudefensie)

Jij vertelde mij dat Vereniging Milieudefensie nauw samenwerkt met de Stichting Natuur en Milieu in hun campagne voor groene stroom, waarbij ook geïmpregneerd hout als biomassa wordt bijgestookt in o.a de Demkolec elektriciteitscentrale te Buggenum, zonder de vereiste Wm-vergunning, zonder het vereiste MER-rapport en zonder de vereiste Wvo-vergunningen van de minister van Verkeer en Waterstaat en van het Zuiveringschap Limburg. Ik wil u nu vragen mijn bijgevoegde brief van 17 december 1997 aan de Stichting Natuur en Milieu te lezen en mij per kerende E-mail te berichten of de Vereniging Milieudefensie op grond van die inhoud nog doorgaat met de samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu.
JA of NEE ????? Let op: geen ontwijkend antwoord !!!!!

Ad van Rooij (Zie mijn brief van 17 december 1997 aan Stichting Natuur en Milieu)Verzonden: di 18-12-2001 17:28
From: "Ad van Rooij"
Subject: Re: Fw: Re: Brief aan Pronk

Hallo Jasper, (spoed)

Nogmaals; gaat Vereniging Milieudefensie een campagne starten tegen, mede door de Vereniging Milieudefensie veroorzaakte illegale bijstook van afval en gevaarlijk afval in de Demkolec elektriciteitscentrale te Buggenum, ook door milieudefensie groene stroom genoemd. ongelooflijk!! JA of NEE ??????????
Nu geen gedraai meer JA of NEE ???????? Ik ben nu toch echt duidelijk: JA of NEE ?

In afwachting op uw spoedig JA of NEE antwoord, verblijf ik

Met vriendelijke groeten

Ad van Rooij----- Original Message -----
From: "Jasper Korff"
To: "Ad van Rooij"
Sent: Tuesday, December 18, 2001 5:04 PM
Subject: Re: Fw: Re: Brief aan Pronk

Hoi Ad,

ik ben van mening dat er een aantal positieve en negatieve punten kleven aan de huidige groene stroom. Positief zijn naar mijn mening de langzame groei van wind en zonne-energie en schone biomassa, zoals bijvoorbeeld in de biomassa centrale van Essent in Cuijk. Een probleem is inderdaad het feit dat een te groot deel van de biomassa centrales draaien op onder ander sloophout en geïmpregneerd hout. In samenwerking met andere natuur en milieuorganisaties waaronder het WNF, Greenpeace en Natuur en Milieu zijn wij bezig om via lobby ervoor te zorgen dat dergelijke vuile biomassa niet meer als groene stroom verkocht mag worden. Ik hoop dat deze informatie duidelijk maakt wat wij het probleem onderkennen en dat wij in samenwerking met de andere organisaties daar bij de politiek aandacht om vragen.

JasperOn 18 Dec 2001, at 15:59, Ad van Rooij wrote:

Hallo Jasper

Ik wil u nogmaals vragen snel te reageren op mij ondergenoemde E-mail. Dit omdat de groene stroom campagne in Den Haag van Milieudefensie er mede de oorzaak van is dat nu in de Demkolec elektriciteitscentrale te Buggenum afval en gevaarlijk afval (ook door milieudefensie biomassa genoemd vanwege hun actie in Den Haag) wordt meeverbrand zonder Wm-vergunning, zonder een MER-rapport en zonder Wvo-vergunningen. Volgens de statuten moet Milieudefensie een campagne starten die leidt tot onmiddellijke stillegging van deze illegale afval en gevaarlijk afvalverbranding in de Demkolec elektriciteitscentrale. Waarom doet milieudefensie dat niet ????? ( subsidie van VROM ?) Vereniging Milieudefensie heeft met haar groene stroom actie dus precies het tegenovergestelde gedaan dan wat zij op grond van haar statuten had moeten doen.

Gaarne snel een eenduidig antwoord of Vereniging Milieudefensie een campagne wil starten tegen deze illegale bijstook van afval en gevaarlijk afval (biomassa) in de Demkolec elektriciteitscentrale te Buggenum. JA of NEE ???

Groetend,

Ad van Rooij----- Original Message ----- From: "Ad van Rooij"
To: "Jasper Korff"
Cc: "Han van de Wiel" ; "Teo Wams" ; ; "Barry Vroomen" ; "Johan Vollenbroek" ; "Peter Verstegen" ; "Ed Steur" ; "Paul Quekel" ; ; "kleintje muurkrant" ; "Ellie van Mill" ; "Jan Martens" ; "Jan van de Laar" ; "Micha Kuiper" ; "Henk Klomp" ; "Wim Kersten" ; "Harry Kerkhof" ; "Jan Juffermans" ; "Anton Jansen" ; "Marga Jacobs" ; ; "Twan Huyskens" ; "Mark Helsen" ; "Harry van Goor" ; "Mart Geraerts" ; ; "Ruud van der Donk" ; "Erik van de Burgh" ; "Rob Brockhus" ; "André Bos" ; "Mia van Boxtel" ; ; "Annelies Derkx" ; "Pieter van Daal" ; "Toine van Bergen"
Sent: Monday, December 17, 2001 7:11 PM Subject: Fw: Re: Brief aan Pronk

Beste Jasper (spreekbuis van Vereniging Milieudefensie)

Ik ben geschrokken van je antwoord op mijn brief aan minister Pronk. Zie hiervoor mijn (als attachment) bijgevoegde drie rechtszaken bij de Raad van State. Uit die inhoud kunt u opmaken dat hier sprake is van georganiseerde milieucriminaliteit, collusie, corruptie en genocide (op termijn) op alle Nederlanders, omwille van het grof verrijken van enkelen. Op grond van haar statuten is Vereniging Milieudefensie verplicht hiertegen onmiddellijk op te treden. Ik wil nu van jou weten of Vereniging Milieudefensie dat doet. JA of NEE ???

Met vriendelijke groeten

Ad van Rooij----- Original Message ----- From: "B. Vroomen"
To: "Ad van Rooij" ; "Rob Brockhus" ; "Toine van Bergen"
Sent: Monday, December 17, 2001 5:57 PM
Subject: Fw: Re: Brief aan Pronk

Beste Ad, Rob en Toine,

Bij deze de opstelling van Milieudefensie t.a.v het opstoken van afval als biomassa.
Het is diep triest...: - (Zie onderstaand bericht.)

Groeten,

Barry.------------- Forwarded message follows -------------

Beste Barry,

Bedankt voor de informatie. In samenwerking met GP, SNM en WNF proberen we via lobby daar wat aan te doen. GP trekt dit en zou onder andere een brief naar VROM sturen. Eerlijk gezegd weet ik niet of dat al gebeurd is. Ik denk wel dat we voorzichtig moeten zijn om publiekelijk groene stroom af te keuren. Ik deel je mening dat groene stroom in een aantal gevallen niet zo groen is als zou moeten, maar voor een belangrijk deel is het wel groen. Alles over een kam scheren is niet verstandig.

Jasper _______________________________________________

Milieudefensie / Friends of the Earth Netherlands
PO Box 19199, 1000 GD Amsterdam Netherlands
tel : +31 (0)20 550.73.00 / +31 (0)20 550.73.75
fax: +31 (0)20 550.73.10 / +31 (0)20 550.73.11
e-mail : jasper@milieudefensie.nl
internet: www@milieudefensie.nl
_______________________________________________On 11 Dec 2001, at 12:31, B. Vroomen wrote:

Hoi Jasper,

Ik heb gisteren aan Teo een brief gegeven van het EKC aan Pronk, met het verzoek deze aan jou te geven. Ik wil je vragen vooral bijlage 2 (Brief d.d. 21 maart 2001 van EPON aan de provincie Groningen) eens door te nemen. Daarin staat:

  1. Dat VROM de EPON heeft verzocht geïmpregneerd hout op te gaan stoken.
  2. Dat dit gevaarlijk afval betreft (gaat de concentratie van gevaarlijk afval meer dan 100 x te boven!)
  3. Maar dat het door VROM wordt erkend als bron van duurzame energie, biomassa genaamd. Hiervan maakt men groene (?) stroom. (en krijgt men dus subsidie van de EU om gevaarlijk afval op te stoken)

Nu heb je het zwart op wit.

De gewone burger denkt dat groene stroom goed is voor het milieu, maar iedereen wordt bedonderd. M.i. KAN Milieudefensie dit niet onopgemerkt laten gebeuren.

Graag een reactie hierop.

Groeten,

Barry Vroomen (tel: 0413-471776)

## Geheime afspraak tussen Epon-centrale en VROM over ##
## Verbranding Giftig Afval http://www.sdnl.nl/epon-3.htm ##

## Milieu- en Arbo-brede problemen - Diffuse vergiftiging ##
## Met o.a.: Wat is Collusie? http://www.sdnl.nl/nvvk.htm ##dinsdag 18 december 2001

Milieudefensie in de loopgraven

Door Bob van 't Klooster

Milieudefensie werd even geleid door een oud-crisismanager die aan zijn idealen wilde werken. Na acht maanden werd de oppositie van een groepje radicalen hem te gortig. Heftige strijd in de milieubeweging.

Acht maanden geleden trad Bas Vos aan als voorzitter van Milieudefensie. Hij had zijn sporen verdiend als crisismanager bij de sportkoepel NOC*NSF en bij bedrijven als Hema en levensmiddelengigant Unigro. Aan dat werk hield hij een reputatie over als harde saneerder.

Geen softie dus, die Vos, maar bij de laatste algemene ledenvergadering stapte hij plotseling op. "We hebben er met Bas over gepraat", zegt directeur Wijnand Duyvendak van Milieudefensie. "Hij dacht hier leuk aan zijn idealen te werken, in een prettige, harmonieuze omgeving. Dat laatste bleek niet zo te zijn. Na een paar maanden zat hij weer in de doffe ellende, dat wilde hij niet meer."

Doffe ellende. Duyvendak is zichtbaar ongelukkig als hij spreekt over de interne ruzies bij Milieudefensie, een club met zo'n 110 medewerkers, 30.000 leden en, sinds een recente werfactie, 20.000 donateurs. "Het gaat maar om een heel klein groepje dat zich de Koersgroep noemt." Vos noemt hen beroepsquerulanten die hem privé dwongen zijn tijd te besteden aan procedures en `statutengeneuzel'. Niet zijn idee van het milieu redden. Toen Vos bij de laatste ledenvergadering zelfs `fraude' met stemmachtigingen constateerde - de Koersgroep wilde zo besluiten doordrukken - was de maat vol.

Barry Vroomen is bestuurslid van Milieudefensie en lid van de Koersgroep. Hij werd in juni door 140 leden gekozen. "Een heleboel leden zijn ontevreden", zegt hij. Vroomen spreekt van `ondemocratische, leugenachtige toestanden' in zijn bestuur en in de vereniging. "Voor die fraude is helemaal geen bewijs. Het was een smerige poging van Vos de Koersgroep zwart te maken." Een zevental leden heeft inmiddels aangifte gedaan tegen Vos wegens smaad.

De Koersgroep vindt Milieudefensie veel te soft, vooral omdat zij voor haar financiering afhankelijk is geworden van de overheid. De begroting 2001 - omzet 14,5 miljoen gulden - leert dat 30 procent van haar inkomsten uit contributies en donaties komt en dus 70 procent uit overheids- en loterijgeld. "Maar dat krijgen ze niet zomaar", legt Vroomen uit. "De medewerkers moeten allerlei projectplannen schrijven die ze indienen in de hoop geld te krijgen. Dat zijn geen plannen om multinationals plat te gooien, want daar krijg je geen cent subsidie voor." Medewerkers bedenken alleen `leuke projecten' waar de overheid zich geen buil aan valt, zegt Vroomen.

Zo zou het ook gaan met de loterijgelden. De Postcodeloterij schonk de vereniging dit jaar 6,6 miljoen gulden. Twee miljoen gulden ontvangt zij elk jaar, 4,6 miljoen was bestemd voor een project waarbij onder meer 150.000 biologische proefpakketten werden uitgedeeld. Daarin zat ook een inschrijfformulier voor de loterij, hoewel dat volgens de Wet op de Kansspelen verboden is. "Geld voor het goede doel uitgeven is niet zo moeilijk", zegt Vroomen "maar dat moet wel op een goede manier gebeuren."

De PTT kreeg ruim 1 miljoen gulden voor het versturen van de pakketten. De Koersgroep had liever waardebonnen voor biologische producten verstuurd. "Dat was goedkoper en milieuvriendelijker geweest", zegt Vroomen. Ook de projectaanvragen bij de Postcodeloterij betreffen volgens Vroomen alleen `leuke en positieve' projecten.

Duyvendak noemt de beschuldiging dat Milieudefensie te soft is `grote onzin' en somt `spraakmakende acties' van de laatste tijd op. "Neem de bouw van een symbolische dijk met zandzakken op de milieutop in Den Haag, en de harde onderhandelingen met en acties tegen Nederlandse banken die het kappen van tropisch hout financierden. Die strijd hebben we gewonnen, alleen ING gaat door. Dat bedrijf hoort nog van ons. Denk ook aan de strijd om het Bulderbos (de lap grond bij Schiphol die werd gekocht om de aanleg van de vijfde baan tegen te houden, red.) De rechter heeft bevolen dat het ontruimd moet worden, maar ze moeten ons daar wegslepen, met die milieugrenzen is het namelijk nog steeds niet goed geregeld. Dat zijn toch geen softe acties." Ook de suggestie dat Milieudefensie te afhankelijk is geworden van de overheid en de Postcodeloterij, wijst hij van de hand. "Daar waken wij zelf ook juist voor."

Duyvendak erkent wel dat het ingewikkeld ligt. "Onze buitenlandse vrienden begrijpen er niets van. Zij snappen niet dat je geld kunt krijgen van de overheid en toch onafhankelijk kunt zijn. In Engeland is dat bijvoorbeeld onmogelijk. Maar in Nederland werkt het wel. De overheid financiert hier haar eigen oppositie omdat zij weet dat het land er uiteindelijk beter van wordt als iemand kritisch over je schouder meekijkt. Dat past in onze cultuur. Je moet inderdaad geen subsidie vragen voor harde acties tegen Shell of energiecentrales, nee, maar ze geven wel geld voor onze bibliotheek of voor een goede reproductieafdeling. En die komen wel weer goed van pas bij acties.

Het is dus echt niet zo dat wij van het ministerie van VROM minder geld krijgen als wij harder schreeuwen." De postpakkettenactie, de duurste actie ooit van Milieudefensie, noemt Duyvendak `zeer geslaagd'. "Ik zou het met de kritiek van de Koersgroep eens zijn als dit het enige was dat wij doen, dat is dus niet zo. Wij hebben ook bepaald dat wij ons zullen concentreren op de moeilijkere en hardnekkige milieuvraagstukken. Juist voor acties creëren we nu extra faciliteiten. Dan heb ik het dus over acties als op dingen klimmen, voor dingen springen, bezettingen, dat is en blijft het wezenskenmerk van Milieudefensie."

Hoe moet het nu verder? Duyvendak: "Het gaat om een klein groepje dat ons bekritiseert, de meeste mensen zij het met ons eens. Laat die critici eerst eens zelf actie komen voeren, in het Bulderbos slapen, want daar zie je ze nooit."

Vroomen heeft zijn hoop gevestigd op de volgende ledenvergadering, mei volgend jaar. "Dan moet nieuwe bestuursleden worden gekozen, we hopen dan een meerderheid in het bestuur te krijgen. Het is nu echt een machtsstrijd geworden omdat ze niet luisteren, onze mening zal gehoord worden."

Copyright: Algemeen DagbladEn....., de verrassingen zijn niet van de lucht....!!

Zie hieronder de aangetekende brief van het bestuur.

Op 19 december 2001 om 14.30 kwam per aangetekende post een brief van het bestuur van Milieudefensie waarin geëist wordt dat de van o.a. het aftreden van Bas Vos en van het stemmen over het filmen van het internet moeten worden verwijderd. Dit onder de dreiging van een royement van R.M. Brockhus als lid van Milieudefensie. Hoewel - zoals al eerder is gesteld - de video-opnamen in eerste instantie werkelijk voor intern gebruik bedoeld waren, zijn die alsnog in de media en op internet gepubliceerd om de wederwaardigheden bij Milieudefensie te openbaren. Er is juist vanwege de onregelmatigheden bij het stemmen en vanuit een journalistiek oogpunt gekozen om die opnamen alsnog openbaar te maken.

Het bestuur geeft toe dat er onrechtmatig werd gestemd door een niet-lid waardoor de publicatie sowieso legitiem is. Het stellen dat het van de twee betrokken personen "niet handig" was gaat voorbij aan het feit dat een niet-lid meedeed aan de stemming. Met name het gegeven dat de stemming over het filmen uitkwam op 48 tegen 50, laat zien hoe cruciaal dit was. Verder verzoekt men om verwijdering van de term "fraude" uit de publicaties. Ook dit laatste is onterecht omdat het woord fraude uitsluitend door de afgetreden voorzitter Bas Vos is gebezigd tegenover de leden van de Koersgroep. Het is dan ook buitengewoon belangrijk dat eenieder dit zelf kan horen in de radio-uitzending 'De Ochtenden' op Radio 1 van de EO. Van deze onterechte aantijgingen heb ik - R.M. Brockhus - samen met zes andere leden van de Koersgroep op maandag 3 december bij de politie in Utrecht aangifte gedaan wegens smaad. Smaad is een strafbaar feit.

Het is in het belang van de Vereniging Milieudefensie dat klaarheid komt over de totstandkoming van de besluitvorming op de Algemene Ledenvergadering die uniek is in zijn soort. Met name het feit dat het (afhankelijke en beïnvloedbare) personeel op de ALV als lid van Milieudefensie geen woord mag inspreken, maar dat zij wel mogen stemmen. Juist dit laatste, en de massale aanwezigheid (ruim 35 procent van de aanwezigen) en de met onderstaande brief erkende onregelmatigheid bij de stemming, was aanleiding zoveel mogelijk te openbaren; en de bedrijfsmatige ontwikkeling binnen het bureau en het bestuur van VMD ter discussie te stellen. De Koersgroep kan zo met haar (m.i. terechte) kritiek op het gevoerde beleid op de voorgrond treden.

Het is doodzonde dat de vereniging de langetermijndoelstellingen rond het milieu op het tweede plan heeft gezet, omdat men meent met allerlei acties en groei van de organisatie, naast meer fondswerving tot betere resultaten te kunnen komen m.b.t. het gezond maken en houden van ons leefmilieu. De oorspronkelijke ideële aanpak, zoals de koersgroep die terugwenst, wordt daarbij op tal van vlakken tegengewerkt. Van democratie binnen de vereniging is met de hiervoor bekritiseerde besluitvorming op de ALV weinig terechtgekomen. Alleen al het feit dat 98 procent van de voorstellen van de koersgroep ter verbetering van de democratische besluitvorming, vanwege het meestemmende personeel, werd weggestemd is onacceptabel. De wijzigingsvoorstellen voor de statuten werden op die manier volledig geblokkeerd.

Het is van groot belang dat bij de komende ALV in mei 2002 zoveel mogelijk mensen meedoen aan de besluitvorming, zodat het remmende overwicht van het personeel, dat samen met het bestuur en bloc tegen elke vernieuwing stemde m.b.t. de democratisering, geneutraliseerd kan worden. De minderheid van onafhankelijke leden uit het land (31.000) kan dan op een eerlijker besluitvorming rekenen.